Και άλλοι καταγόμενοι από το Γκέρμπεσι….

     

      Γιαννόπουλος Ιωάννης: Από το Γκέρμπεσι καταγόταν και ο παλαιός κλέφτης Ιωάννης Γιαννόπουλος που πολέμησε στα Νεζερά κατά τον Αγώνα και ήταν από τους πρώτους που κατέβηκε στην περιοχή της Δύμης όπου και εφονεύθη κοντά στο μετόχι του Μεγάλου Σπηλαίου τον Ιούλιο του 1826. Είχε τραυματισθεί κοντά στην όχθη της λίμνης και καθώς έπεσε πνίγηκε. Εγγονός του ήτο ο Ιωάννης Θ. Γιαννόπουλος, βουλευτής Πατρών το 1915 – 1920 και 1936, ο δε απόγονος του οπλαρχηγού Αθαν. Γ. Γιαννόπουλος υπήρξε βουλευτής Αχαΐας το 1946-1950, 1951-1952, 1956 και 1963 γενόμενος το 1965 υπουργός Συγκοινωνιών.[1] Σώζονται ερείπια ακόμη και σήμερα στο Γκέρμπεσι (Προφήτη Ηλία) από το «αλώνι του Γιαννόπουλου» κάτω ακριβώς από το πατρικό μου σπίτι (Από: Αθ. Τζώρτζη: Γκέρμπεσι, διαδρομή στους αιώνες).

           Γκερμπεσιώτης Γιάννης: στις 15 Δεκεμβρίου 1824 «…ανεγνώσθη το υπ’ αριθ. 1719 προβούλευμα του Εκτελεστικού συνοδευόμενο από αναφορά του Υπουργείου Πολέμου, δια της οποίας προβάλλεται ο καπετάν Σπύρος Σταθόπουλος και καπετάν Γιάννης Κερπεσιώτης εις τον βαθμόν της υποχιλιαρχίας, οίτινες ενεκρίθησαν και παρά του Βουλευτικού δια του άνω προβουλεύματος υπ. αριθ. 219» (Αρχ. Ελλην. Παλιγγ.: τ. 7. σ. 71). Σε κατάλογο με τους λογαριασμούς της επαρχίας Καλαβρύτων από 5.4.-19.6.1825, αναφέρεται στη σελ. 4 ότι: «οι υπό την οδηγίαν Γιάννου Γκερμπεσιώτη στρατιώται 120» (Ιστορικά Αρχεία Γιάννη Βλαχογιάννη, Φ. 92). Αναφέρεται ως πολιτάρχης[2] Καλαβρύτων, ο οποίος λόγω του επωνύμου, φαίνεται ότι κατάγεται από το Γκέρμπεσι. Ακολουθούν δύο έγγραφα του Πολιτάρχη Καλαβρύτων Γιάννη Γκερμπεσιώτη, 1. Ο Γεν Γραμματεύς Πολέμου Δημ. Σατέλης υποβάλλει αναφοράν προς το Υπουργείον Πολέμου του Πολιτάρχη Καλαβρύτων Γιάννη Γκερμπεσιώτη. 2.1.1825 Καλάβρυτα. «προς το έξοχον υπουργείον του πολέμου. Επιστρέφοντας από το Ναύπλιον κατά τας πρώτας τρέχοντος εδώσαμεν διαταγήν της σεβαστής Διοικήσεως του ενοικιαστού των προσόδων του κ. Χρυσανθάκη Κυρίτσογλου, με την οποίαν διετάττετο να δώσει εις μεν τον πολιτάρχην από του λογαριασμού της πολιταρχίας του 3.000 γρόσια και εις τον γραμματέα προς εξοικονόμησιν του επάρχου 1.000 γρόσια από τα ελλείποντα των 30.000 γροσίων,….. Εκτός των λουφέδων χρειάζομαι άφευκτα 30 γρόσια για την κάθε ημέρα γεμηκλίκια, ο Θεός και η ψυχή μου το γνωρίζουν εις πόσην στεναχωρία ευρισκόμεθα. Παρακαλείται το έξοχον Υπουργείον τούτο να μας λυπηθεί, να πληροφορήσει την σεβαστήν Διοίκησιν  την εσχάτην μας ταύτην στενοχωρίαν και να ενεργήσει […] να μας δοθεί ο λογαριασθείς […]. Και με βαθύτατον σέβας μένομεν. Ευπειθέστατος επιταγών. Ο Πολιτάρχης Καλαβρύτων Γιάννης Γκερμπεσιώτης. 1825.21.8 Καλάβρυτα (Γ. Α. Κ. Αρχείο Αγώνος, Υπουργείο πολέμου, φ. 122)». 2. «Αριθ. 2422. Το Επαρχείον Καλαβρύτων, Επικυροί τον άνωθεν κατάλογον πολιταρχίας των στρατιωτών Γιάννη Γκερμπεσιώτη κατά διαταγήν της Σης Διοικήσεως 31 Αυγούστου 1825 εν Καλαβρύτοις. Εν ελλείψει Επάρχου, ο Γεν. Γραμματεύς Γεώργιος Οικονόμου. Κατάλογος ονομαστικός των υπό την οδηγίαν μου στρατιωτών: 1) Χριστόδ.. Κεφαλάς, 2) Παναγ. Κεφαλάς, 3) Ανδρ. Δημητρίου, 4) Χρήστ. Πλάτας, 5) Γεώρ. Κάρτας, 6) Ανδρ. Αδάμ, 7) Αναστ. Τζούδας, 8.) Γεώρ. Νταλάπας, 9) Κόλιας Πόφορος, 10) Αναστ. Ζάπας,11) Γιάν, Λιάπας, 12) Πέτρος Ηλίας, 13) Γιάν. Πικραμένος, 14) Θαν. Παναγ. Χατ/καταγής, 15) Παναγ. Γεωργακόπουλος, 16) Κων. Παπαδόπουλος, 17) Χρύσανθ. Μακροουτσάκης, 18) Θανας. Πρακατσούλας, 19) Σωτ. Ντάρας, 20) Δημ. Γκιώνης, 21) Πανάγος Αλεξόπουλος, 22) Μήτρ. Ποδιανίτης, 23) Παναγ. Λοπεσιώτης, 24) Κωνστ. Λιβαρτζινός, 25) Νικόλ. Δρούλιας, 26) Θεόδωρος Πετρόπουλος, 27) Γιάν. Καζαρδής, 28) Γεώρ. Πανταζόγαμβρος, 29) Κυριάκ. Τάκης, 30) Ανασ. Ζιάρχου, 31) Σωτ. Λάμψας, 32) Θόδ. Ζορμπάς, 33) Γεώργ. Γκάϊδας, 34) Παν. Κορδοκατσέλης, 35) Σταμ. Σπυρίγκος, 36) Θόδ. Μανεσιώτης, 37) Γεώρ. Ρουμελιώτης, 38) Κίτσος Σπηλιώτης, 39) Μιχάλης Σαλωνίτης, 40) Κων. Γιάννου, 41) Γιάν. Πολυδωρόπουλος, 42) Θανάσ. Άκουρος, 43) Αναστ. Σιάρκας, 44) Γεώρ. Λακωματιώτης, 45) Σπύρ. του Γιωργάκη, 46) Δημ. Λιβαδίτης, 47) Νικόλ. Μαξιλάρης, 48) Γιάν. Αρβανίτης, 49) Κώστας Κόλιας, 50) Αναγ. Γιαχαλάς, 51) Γεώργ. Λαμπρόπουλος, 52) Μιχάλης Στρούζης, 53) Κωνστ. Καρκατσόλης, 54) Γεώρ. Ρέμπελος, 55) Δημ. Ρέμπελος, 56) Κωνστ. Σκούζης, 57) Αγγ. Τσόβολος, 58) Σπήλ. Τούσουλας, 59) Γεώργ. Τσελίκας, 60) Γιάν. Στρουμπούκης, 61) Πέτρ. Κιαχαγιάς, 62) Σταμ. Κορδής, 63) Γιάν. Κοκώνης, 64) Χρήστ. Γοπαλιάς, 65) Κωνστ. Γκοτσόπουλος, 66) Άγγ. Μεντόπουλος, 67) Ασημ. Πετρόπουλος, 68) Δημ. Καρπενησιώτης, 69) Νικόλ. Μπαράκης, 70) Γεώργ. Καρυτινός, 71) Δημ. Βαλίνης, 72) Ανδρ. Νεζερίτης, 73) Παν. Λαπατίτης, 74) Νικ. Γκερλής, 75) Ανδρ. Γαλαξιδιώτης, 76) Γεώργ. Βούλγαρης, 77) Γιάνν. Βούλγαρης, 78) Σπήλ. Βούλγαρης. (Γ. Α. Κ. Φ 127 Υ. Π.)» ( Ν. Φιλιππακόπουλου: Τα Καλάβρυτα στο μεγάλο 21.) Από τους παραπάνω στρατιώτες του Γιάννη Γκερμπεσιώτη: ο Γιάννος Πικραμένος όπως από τον Τσελίκα: Τα Δικαιοπρακτικά…. αρ. 174/175, προκύπτει κατάγεται από το Γκέρμπεσι, αλλά και ο Παναγ. Λοπεσιώτης αναφέρεται σε κατάλογο στρατιωτών του Χρ. Οικονόμου της 24 Μαΐου 1825 με τόπο καταγωγής το Γκέρμπεσι. Σε άλλο έγγραφο από 12.5.1825 αναφέρονται τα εξής: «Περίοδος Γ΄./ αριθ. 7343./ Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος/ Το Εκτελεστικόν Σώμα/ Προς το Υπουργείον του Πολέμου./ Επειδή δεν εκρίθη συμφέρον να εκστρατεύση ως προδιετάχθη ο Πολιτάρχης των Καλαβρύτων κ. Γιάννης Γκερμπεσιώτης διατάσεται το υπουργείον τούτο να διατάξη αυτόν να μη κινηθή αλλά να μείνη εις την επαρχίαν, εκτελών τα χρέη του./ Εν Ναυπλίω την 12 Μαΐου 1825./  Ο Αντιπρόεδρος/ Γκ. Μπότασης/ Αναγν. Σπυλιωτάκης/ … Μαυρομιχάλης/ … Κωλέτης./ Ο Γεν. Γραμματέας/ Μαυροκορδάτος» (Γ.Α.Κ. Συλλογή Βλαχογιάννη/ Αρχείο αγώνος, κατάλογος Α΄ Πολέμου , φ. 27).

        Γκερμπεσιώτης Γιάννος: Ένας (από τους δεκατέσσερις) αξιωματικός καπετάνιος του Αναγνώστη (Δημητρίου) Στριφτόμπολα που φέρεται να είναι από τα Νεζερά (αλλά -σημ. γράφοντος-εικάζεται ότι κατάγεται από το Γκέρμπεσι Λαπαθών) (Αναγν. Στριφτόμπολας, Π. Ιατρίδης, Πάτρα 1860, σ. 31).

         Γκερμπεσιώτης Κώστας: καπετάνιος του 1821 που καταγόταν πιθανώτατα από το Γκέρπεσι. Αγωνιστής αλλά παρεσύρθη υπό του Νενέκου στο «προσκύνημα», ενωρίς όμως ανένηψε δι’ ενεργειών του Γενναίου Κολοκοτρώνη (Λέκκας 115, 146, Τ. Σταματόπουλου, Το προσκύνημα 52) (Τριανταφύλλου 427). Σύμφωνα με τον Νώντα Σακελλαρόπουλο: «στο φοβερό και αντεπαναστατικό αυτό ολίσθημα (προσκύνημα) παρασύρθηκαν και άλλοι οπλαρχηγοί της περιοχής όπως: …. ο Κώστας Γκερμπεσιώτης από το Γκέρμπεσι ο Χαρμπίλας[3],…». Ο Μ. Οικονόμου (Ιστορικά, σ. 778) αναφέρει ότι ο Κολοκοτρώνης έδωσε προθεσμία τριών ημερών στους προσκυνημένους να επανέλθουν και να τους συγχωρήσει «εγγυώμενος αυτοίς και δια την εθνικήν συγνώμην και άφεσιν∙ αλλά να πράξωσι τούτο εντός τριών ημερών». Ο Νενέκος κωλυσιέργησε, «οι λοιποί όμως υπήκουσαν και εδέχησαν προθύμως. Οι Πετσακίται εζήτησαν δι’ αναφοράς των την άφεσιν, και τοις εδόθη. Παρηκολούθησαν ο Χαρμπίλας, ο Σ. Μποντιώτης, ο Γκολφίνος Λουμπιστιάνος, Καρασπύρος, Κοντο-Γεωργάκης, Κ. Άγιο Βλασίτης, Κ. Γκερμπεσιώτης, άλλοι τε και οι οπαδοί των∙ και τα χωρία Πετσάκοι, Τσετσεβά, Μαζαράκι, Κουνινά, Παρασκευή, Κακοχώρι, Βοστίτζα, Κυρίτσοβα, Γουμένιτς και λοιπά πέστρεψαν τάχιστα, πλην ολίγων σχέσιν εχόντων με τον Νενέκον…».

           Γκερμπεσιώτης Νεόφυτος: αφιερώνει χειρόγραφο κώδικα στη μονή Αγίου Νικολάου Βλασίας στις 25 Μαρτίου 1794. Από τον Αγαμ. Τσελίκα (Β. Συνέδριο Ηλειακών Σπουδών 1989) αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: σε νομοκανονικό χειρόγραφο έγγραφο 442 σελίδων με 450 κεφάλαια και τίτλο: Νέον Νόμιμον πλουσιώτατον πάνυ[4]., της Μονής Βλαχέρνας στην οποία μεταφέρθηκε από την Μονή Αγίου Νικολάου Βλασίας Καλαβρύτων, το οποίο φαίνεται να έχει γραφεί το 1733 στο χωριό Μπελιγράδι της επαρχίας Δέρκων[5] της Ανατολικής Θράκης, υπάρχουν κτητορικά αυτού σημειώματα εκ των οποίων το δεύτερο κατά χρονολογική σειρά αναφέρει: «αφιερωθει του μοναστηριου του αγιου…Ο δε αριθμός πασών των κεφαλαίων της παρούσης βίβλου υπάρχει τετρακοσιοστός σαραντακοστός όγδοος…. Υπάρχει δε ο παρόν νόμος της μονής του Αγίου Νικολάου εις Άγιον Βλάσιον και όστις τολμήση και τον αποξενώσει από το αυτώ το ιερόν μοναστήριον να έχει την κατάραν της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου, ο δε φοβερός κριτής να τον πεδεύση ως ιερόσυλον. 1794 αφιερόθη εκ του Νεοφύτου προηγουμένου[6] Γγερμπεσιώτου.»[7] Σύμφωνα με τον Αγ. Τσελίκα, τον δεύτερο μάλλον κτήτορα (Νεόφυτο Γκερμπεσιώτη) απασχόλησαν, όπως προκύπτει από τις υπογραμμίσεις στους αριθμούς των σελίδων, τα παρακάτω κεφάλαια: «Περί της ηλικίας των χειροτονουμένων, περί μοναχού θησαυρίζοντος και λαμβάνοντος τόκον, περί του μη έχειν τινά τι εν αδελφότιτη ίδιον, περί μοναχού προσφέρον(τος) νομίσματα ή άλλο τι εν μοναστηρίω ει χρη λαβείν αυτά ύστερον, περί των μη υποτασσομένων μοναχών εν μοναστηρίω ή πνευματικοίς ανδράσι, περί μοναχού υβρίζοντος και μαστίζοντος τον ηγούμενον αυτού, περί μοναχού ποιήσαντος τι το αναγκαίον χωρίς προστάξεως του ηγουμένου, περί ιερομονάχου ει χρή κατέχειν ενορίαν κοσμικήν ή ευλογήσαι, περί της Δευτέρας και νηστείας μοναχών, περί μοναχής μαυλιστρίας, περί της γνούσης τινός κρυπτόν αμάρτημα και μη φανερωσάσης αυτό της προεστώσης , περί της ζητούσης ένδυμα πολυτελές, περί κελαρίτου εάν περίσευμα μαγειρίου αφανισθή από καταφρονήσεως αυτού, περί κανονάρχου μη προθεωρούντος τα στιχηρά. (Ή όσα αφορούν τους κοσμικούς, όπως:) Περί φόνων εκουσίων και ακουσίων, περί του φονεύσαντος κλέπτην εκουσίως, περί του φονεύσαντος εαυτόν ή κρεμάσαντος, περί των αμνησαμένων τον Χριστόν εκουσίως ή ακουσίως, περί τίνες εισί γόητες, επαδοί και φαρμακοί, περί τίνες εισί μαθηματικοί και αστρολόγοι και ποία μαθήματα εισί και ποία κωλύονται, περί μαντευομένων δια κριθών και κουκίων, περί των συρόντων τας αρκούδας, ή άλλα θηρία και περί ετέρων πολλών ελληνικών εθών, περί των κοσμούντων εαυτούς και τον πώγωνα κειρόντων, περί των συνεσθιόντων και συνεορταζόντων και συνευοχουμένων τοις αιρετικοίς, περί των …. Περί των.. (ακολουθούν διάφορα κεφάλαια).

          Γκερμπεσιώτης Χριστόδουλος: Ένας από τους δεκατέσσερις αξιωματικούς καπεταναίους που φέρεται να είναι από τα Νεζερά (αλλά – σημ. γράφοντος – εικάζεται ότι κατάγεται από το Γκέρπεσι Λαπαθών), του Αναγνώστη (Δημητρίου) Στριφτόμπολα  (Αναγν. Στριφτόμπολας – Π. Ιατρίδης, Πάτρα 1860, σ. 31).

(Τα στοιχεία αποτελούν μέρος της έρευνας που κάνω, και βρίσκεται σε εξέλιξη, για όλη την επαρχία Καλαβρύτων).(Περισσότερα στο mail:tzathan@gmail.com).


[1] Κ. Ν. Τριανταφύλλου: Ιστορικό Λεξικό των Πατρών.

[2] Πολιτάρχης ήταν το όργανο της πολιτείας του οποίου το αξίωμα αντιστοιχούσε προς εκείνο του αστυνόμου.

[3] Θα πρέπει να σημειωθεί ότι α) Σύμφωνα με τον κατάλογο των στρατιωτών υπό τον Σταμάτη Μποντιώτη (βλ. λ.) στρατιώτες με ονόματα Ανδρ. Γκερμπεσιώτης, Σταμάτης Γκερμπεσιώτης και Δημ. Γκερμπεσιώτης φέρεται να είχαν ως τόπον καταγωγής τον Μποντιά. (παρά την καταγωγή που δηλώνει το όνομα Γκερμπεσιώτης), που σημαίνει ότι είναι πιθανώτατη αλλά όχι βέβαιη η καταγωγή τους από το Γκέρμπεσι, β) Σύμφωνα με τον Θ. Κολοκοτρώνη (Απομνημονεύματα) «…οι κλέφτες όπου έγδυσαν τους Πυργιώτας ήταν από τα Ζουμπάτα, από του Νενέκου το χωριό, λεγόμενοι Χαρμπιλαίοι…», γ) Ο Κώστας Γκερμπεσιώτης πρέπει να ταυτίζεται με τον Κώστα Γαρεμπενιώτη που αναφέρει ο Τ. Α. Σταματόπουλος, δ) Ο συμπατριώτης του Νενέκου ονομαζόταν Θοδωρής Χαρμπίλας.

[4] πάνυ= εις υπέρτατο βαθμό.

[5] Πλησίον Κων/πόλεως.

[6] Προηγούμενος = ο πρώην ηγούμενος, αλλά και ο προηγούμενος των μοναχών.

[7] Τσελίκας Αγ.: Β΄ Συνέδριο Ηλειακών Σπουδών 1989, από Αθαν. Φωτόπουλο: Χειρόγραφα μοναστηρίων της Ηλείας «Μνήμων» 3 (1973).

Advertisements
This entry was posted in Άρθρα, Ιστορία and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s