Έγγγραφα (συνέχεια) για τη διένεξη μεταξύ μονής Χρυσοποδαρίτισσας και Γκερμπεσαίων.

Σε συνέχεια εγγράφων που έχω καταχωρήσει σχετικά με τη διένεξη της μονής Χρυσοποδαρίτισσας και Γκερμπεσαίων-Ζουμπαταίων στα Μαύρα Βουνά, παραθέτω και τα παρακάτω, αφού σημειώσω ότι τα περισσότερα έγγραφα είναι πολύ κακογραμμένα και κατά συνέπεια δυσανάγνωστα (όπως προκύπτει και από το δείγμα που παραθέτω -το οποίο είναι από τα πλέον καλογραμμένα-.):

«28/ Αρ. πρ. 3952/1190./ Η επί των εκκλ. κ.τ.λ./ Προς τον Νομάρχην Αχαΐας και Ήλιδος./ 006/ επί του αριθ. 1448: Περί της αιτήσεως των Κερμπεσαίων/ Τα περί της αιτήσεως των Κερμπεσαίων γνωμοδοτηθέντα παρά του Νομαρχείου εις απάντησιν της διευθυνθείσης προς αυτό αναφοράς του απεσταλμένου των, εγκρίνοντος, τους προσκαλείτε να τους πληροφορήση επισήμως εκ μέρους της Γραμματείας περί τούτου, δια να περιμένωσι μεν την σύστασιν των δικαστηρίων, ως προς την διάλυσιν της περί του εγγείου φόρου διαφοράς των, να συνεννοηθώσι δε πρώτον με τους πατέρας της Μονής Χρυσοποδαρίτισσας, ως προς το περί ανεγέρσεως οικημάτων δεύτερον αυτών ζήτημα./ Εν Ναυπλίω τη 8 Ιουνίου 1834/ Ο Γραμματεύς (υπογραφή».

«4205 Αρ. πρ. 6586/014/ Πρωτ. Αρ. 2061-2108/ την 15 Ιουνίου1834/ εν Πάτραις./ Επισυνάπτεται αντίγραφον της προς τους Γκερμπεσαίους προσκλήσεώς μας, αφορώσης τα περί της διαφοράς των./ Βασίλειον της Ελλάδος/ Ο Νομάρχης Αχαΐας και Ήλιδος / Προς τους πατέρας της Μονής/ Χρυσοποδαρίτισσας./ Σας κοινοποιούμεν προς οδηγίαν σας αντίγραφον της προς τους Γκερμπεσαίους προσκλήσεώς μας, εκδοθείσης κατά συνέπειαν Διαταγής της Βασιλικής Επί των Εκκλησιαστικών Γραμματείας./ Ο Νομάρχης/ Γ. Γλαράκης./ [και κάτω δεξιά:] Ο Γραμματεύς (υπογραφή)».

 «4205 Αρ. Πρ. 6580/ Πρωτ. Αρ. 2061/ τη 15 Ιουνίου 1834 εν Πάτραις/ Απάντησις εις την προς την Γραμμ./ της Εκκλησ. αναφοράν των δια/κρινομένων μετά των πατέρων/ της Μονής Χρυσοποδαρίτισσας./ Βασίλειον της Ελλάδος/ 015/ Ο Νομάρχης Αχαΐας και Ήλιδος/ Προς τους Γκερμπεσαίους/ Διετάχθημεν παρά της Βασιλικής επί των εκκλησιαστικών Γραμματείας, να σας πληροφορήσωμεν εκ μέρους της επισήμως εις απάντησιν της προς την Βασιλικήν Γραμματείαν δοθείσης δια του απεσταλμένου σας αναφοράς, ότι ως προς την διάλυσιν της περί του εγγείου φόρου διαφοράς σας θέλετε περιμένη την σύστασιν των δικαστηρίων, ως δε προς το περί ανεγέρσεως οικημάτων δεύτερον ζήτημά σας, θέλετε συνενοηθή πρώτον με τους πατέρας της Μονής Χρυσοποδαρίτισσας./ Ο Νομάρχης/ Γ. Γλαράκης./ Ο Γραμμ./ Π. Καλιγάς/ [και με άλλο γραφ. Χαρακτ.] Ίσον τω πρωτοτύπω/ ο Γραμμ. της Νομαρχίας/ Π. Καλιγάς» (Γ.Α.Κ.).

This entry was posted in Άρθρα, Ιστορία and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s