Ένας ακόμα αγωνιστής του 1821 από το Γκέρμπεσι.

Πλώτας Ηλίας: από Γκέρμπεσι Καλαβρύτων. Σε δυσανάγνωστη αίτησή του που συντάχθηκε στα Καλάβρυτα (από άλλου γραφικού χαρακτήρα άτομο) στις 10 Νοεμβρίου 1841 μπόρεσα να διαβάσω τα εξής:

«[186] 1287/ Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας./ Εν Καλαβρύτοις/ την 10 Νοεμβρίου 1841./ Εκ του ενταύθα συνημμένου αποδεικτικού, [..] παρατηρεί η Β. Γραμματεία τας εις την πατρίδα πιστάς και μετά ζήλου εκδουλεύσεις μου, βεβαιουμένη δε θέλει είσθαι ότι ουδέν είναι τι τούτων [… 3 λ.]./ Είναι επίσης πασίγνωστον Β. Γραμματέα ότι χάριν των τοιούτων εκδουλεύσεών μου, η βα περίοδος των αλληλοδιαδόχως συσταθέντων κατά την επανάστασιν Διοικήσεων, με ετίμησε με τον βαθμόν του πεντηκοντάρχου, τον οποίο διορισμόν μου έκτοτε είχον κατευθύνει κατά την β. απόφασιν εις την στρατιωτικήν εξεταστικήν επιτροπήν, και ής εισέτι ουδεμίαν απάντησιν έλαβον./ Υπάρχουσιν όθεν άξια τέκνα τοιου[το]τρόπως υπηρετησάντων την πατρίδαν, και μη λαβών[τα] εισέτι πόποτε παρά της Σ. ημών Κυβερνήσεως, προς ανταμοιβήν των, είναι […] της δικαιοσύνης[;] το τοιούτον έργον αυτής; Μόλλα ταύτα κατά… αύτη δικαιοσύνη[;] εις πάντας, εις αυτήν εναπόκειται αύθις να θεραπεύση ταύτας και την αίτησιν του υποφαινομένου πιστού υπηκόου της Α. Μ./ Πεπεισμένος ότι […] η Β. Κυβέρνησις θέλει με ανταμείψει αναλόγως των εκδουλεύσεών μου, με την έκτασιν[;] δε τούτων./ υποσημειούμαι ευσεβάστως/ ευπειθέστατος/ κάτοικος Κέρμπεσι./ Ηλίας Πλότας».

Στο περιθώριο της 1ης σελίδας της αίτησης υπάρχουν οι εξής σημειώσεις με διαφορετική γραφή:

«Εις τ’ αρχεία./ εστάλη το σιδηρούν αριστείον/ Ίδε διαταγήν 12318/ Αθήναι την 30 Οκτωβρίου 1841[;]».

Ακολουθούν υπογραφές. Στη συνέχεια: «Σιδηρούν» και ακολουθούν υπογραφές. Στο τέλος της ίδιας σελίδας αναφέρεται: «Β. Γ. Δεν φέρεται [εννοεί: γραμμένος στους καταλόγους των αριστείων]».

Το ευανάγνωστο  πιστοποιητικό είναι το εξής:

«[187]/ 15727/ Πιστοποιητικόν/ Πιστοποιείται δια του παρόντος μας, ότι ο Κύριος Ηλίας Πλώτας, εκ του χωρίου Κέρπεσι, του δήμου Βλασίας, υπηρέτησε προς την πατρίδα στρατιωτικώς, άμα αρξαμένου του υπέρ αυτής ιερού αγώνος, παρευρεθείς εις τας μάχας, Λεβιδίου, Π. Πατρών, Τριπόλεως, Κορίνθου, Ακράτας, Τρικόρφων, Καυκαριάς, Αγίου Βλασίου, και εις πολλάς άλλας, όστις αφού έδειξε γενναιότητα παραδειγματικήν, αοκνίαν και επιμέλειαν καθ’ όλα άκραν, υπακοήν και ευπείθειαν προς τους ανωτέρους του, ήτον υπερβολικά πρόθυμος, εις ό,τι ηδύνατο. Τιμηθείς δε εκ της Διοικήσεως της βας περιόδου, και με τον βαθμόν του Πενηντάρχου, δεν έλειψε και τότε να εκπληρή τα καθήκοντά του μ’ όλην την απαιτουμένην επιμέλειαν και αξιότητα./ Γνωρίζοντες τέλος πάντων τας προς την πατρίδα πιστάς και μετά ζήλου εκδουλεύσεις, του ρηθέντος κου Ηλία Πλότα, και τον βαθμόν του, ως τοιούτου υπάρξαντα, του επαφείεμεν το παρόν μας, ίνα του χρησιμεύση όθεν ανήκει./ την 10 Νοεμβρίου 1841./ Καλάβρυτα./ Β. Πετιμεζάς/ συνταγματάρχης./ Ν. Χριστόπουλος/ υπολοχαγός/ Ζ. Πετριχιάνος/ υπολοχαγός».

Στο τέλος του εγγράφου ο δήμαρχος Καλαβρύτων Νικολόπουλος επικυρώνει τις υπογραφές των παραπάνω στις 9 Νοεμβρίου 1841

(Γ.Α.Κ.).

Σχετικά με τα παραπάνω θα πρέπει να σημειωθεί ότι:

α) ο Ηλίας Πλώτας δικαιώθηκε Σιδηρού αριστείου, το οποίο στάλθηκε, σύμφωνα με την παραπάνω σημείωση, αλλά δεν βρήκα παραστατικά παραλαβής του και κατά συνέπεια δεν γνωρίζω αν το παρέλαβε. β) ούτε τα σχετικά έγγραφα του βαθμού του βρήκα μέχρι σήμερα, αλλά από την αίτηση και τη βεβαίωση των οπλαρχηγών αποδεικνύεται ότι έφερε τον βαθμό του παντηκοντάρχου (του διοικητή 50 ανδρών). γ) δε γνωρίζω διότι αυτό δεν προκύπτει από τα παραπάνω έγγραφα από ποιά ακριβώς οικογένεια Πλώτα καταγόταν από το Γκέρμπεσι, δεδομένου ότι υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη και σήμερα κάτοικοι αλλά και καταγόμενοι από το χωριό αυτό φέροντες αυτό το επώνυμο. Ίσως η διαδοχή των ονομάτων να μπορούσε να βοηθήσει. Στο Γκέρμπεσι, όπως αλλού έχω καταγράψει, το 1856 σε πίνακα γεωργών αναφέρεται ο Ηλίας Πλώτας ως ιθαγενής, έγγαμος ετών 69. Εννέα χρόνια μετά σε κατάλογο του 1865 αναφέρεται και άλλος (ή ο ίδιος με λάθος ηλικία;) Πλώτας Ηλίας του Πανάγου ηλικίας 68 ετών. Στον ίδιο κατάλογο αναφέρονται παιδιά του Ηλία Πλώτα (χωρίς να ξεχωρίζεται ποίου εκ των δύο προαναφερομένων) οι: Ιωάννης ετών 32, Μήτσος ετών 22, Μίχος ετών 28.

Παρακαλώ όποιον από το Γκέρμπεσι γνωρίζει ή έχει στοιχεία και μπορεί ας διαφωτίσει περισσότερο το ερώτημα ποιός ακριβώς ήταν ο παραπάνω αναφερόμενος Ηλίας Πλώτας.

Στη συνέχεια παραθέτω τα έγγραφα:

Πλώτας Ηλίας 001

 

Πλώτας Ηλίας 002

 

Πλώτας Ηλίας 003

Θανάσης Τζώρτζης.

This entry was posted in Άρθρα, Ιστορία and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Ένας ακόμα αγωνιστής του 1821 από το Γκέρμπεσι.

 1. Κύριε Τζώρτζη, χαίρετε!

  Κατ’ αρχάς με συγχωρείτε για την κατάχρηση του χώρου των σχολίων, αλλά δεν έβρισκα στοιχεία για να επικοινωνήσω μαζί σας.

  Σας γράφω εκ μέρους του Κέντρου Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής (ΚΕΠΕΜ) του Σίμωνα Καρά. Κάνουμε μία προσπάθεια να μαζέψουμε εκδόσεις που εκδόθηκαν τοπικά και δεν έγιναν γνωστές στο ευρύ κοινό. Μάθαμε λοιπόν ότι ο σύλλογος του χωριού σας είχε εκδώσει μία κασσέτα με αρβανίτικα τραγούδια. Πώς θα ήταν δυνατόν να έρθουμε σε επαφή με τον Σύλλογο ώστε να την προμηθευτούμε; Μήπως έχει εκδοθεί και σε CD;

  Σας ευχαριστούμε.

  Με εκτίμηση,
  εκ του ΚΕΠΕΜ
  Δημήτριος Μαντζούρης

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s