Αριστειούχοι από Γουρζούμισα.

Η Γουρζούμισα είναι χωριό της επαρχίας Πατρών, όχι όμορο, αλλά σχετικά κοντά στο Γκέρμπεσι. Αναζητώντας στοιχεία για το Γκέρμπεσι στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, βρήκα και τους παρακάτω εκ Γουρζουμίσης καταγομένους, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση και πιθανότατα, όπως προκύπτει και από σημείωση αρμοδίων της επιτροπής στην αίτησή τους, δικαιώθηκαν όλοι του «σιδηρού» αριστείου. Τα πιστοποιητικά είναι πανομοιότυπα, τα υπογράφουν σχεδόν οι ίδιοι οπλαρχηγοί και την πιστοποίηση περί μη ύπαρξης ταυτοπροσωπίας στο δήμο και ότι οι αιτούντες δεν διώκονται για ποινικά αδικήματα, έκανε στη Χαλανδρίτσα ο δήμαρχος Φαρών Α. Σπηλιοτόπουλος. Ο ίδιος δήμαρχος βεβαιώνει στα πιστοποιητικά των περισσοτέρων και τη γνησιότητα των υπογραφών των οπλαρχηγών. Τα έγγραφα, τα οποία λόγω χώρου δεν παραθέτω εδώ, είναι στη διάθεση όποιου ζητάει περισσότερα στοιχεία.

Διαμαντόπουλος Τριαντάφυλλος: ετών 40. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο μέσω του δημάρχου Φαρών στις 20 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό με την ίδια ημερομηνία, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Δημήτρης Χρυσανθακόπουλος ταγματάρχης και Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα.
Κατζαρόπουλος Δημητράκης: ετών 38. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο μέσω του δημάρχου Φαρών στις 9 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό με την ίδια ημερομηνία, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Αγγελής Σακέτος λοχαγός και Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα.
Κοκοβίκας Γιωργάκης: ετών 50. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο μέσω του δημάρχου Φαρών στις 9 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό με την ίδια ημερομηνία, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος Αγγελής Σακέτος λοχαγός, και Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και με βάση το οποίο πολέμησε στις περί των Πατρών μάχες, στην Καλιακούδα, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα.
Κουκουβίκας Αθανάσιος: ετών 38. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο μέσω του δημάρχου Φαρών στις 20 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό με την ίδια ημερομηνία, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος Αγγελής Σακέτος λοχαγός και Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα.
Κουνάβης Θανάσης: ετών 60. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο μέσω του δημάρχου Φαρών στις 20 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό με την ίδια ημερομηνία, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Δημήτρης Χρυσανθακόπουλος ταγματάρχης και Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα.
Κουτρόπουλος Αποστόλης: ετών 48. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο μέσω του δημάρχου Φαρών στις 21 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό με την ίδια ημερομηνία, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος και Δημήτρης Χρυσανθακόπουλος ταγματάρχης, και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα.
Μανέτας Κωνσταντίνος: ετών 60. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο μέσω του δημάρχου Φαρών στις 20 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό με την ίδια ημερομηνία, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος και Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα.
Ματζάντας Γιάννης: ετών 50. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο μέσω του δημάρχου Φαρών στις 20 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό με την ίδια ημερομηνία, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Δημήτρης Χρυσανθακόπουλος ταγματάρχης και Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα.
Μπαλούμπης Σωτήρης: ετών 60. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο μέσω του δημάρχου Φαρών στις 20 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό με την ίδια ημερομηνία, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Δημήτρης Χρυσανθακόπουλος ταγματάρχης και Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα.
Μπαλούμπης Φίλιππας: ετών 50. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο μέσω του δημάρχου Φαρών στις 20 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό με την ίδια ημερομηνία, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Δημήτρης Χρυσανθακόπουλος ταγματάρχης και Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα.
Πανίτζας Ευστάθιος: ετών 55. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο μέσω του δημάρχου Φαρών στις 20 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό με την ίδια ημερομηνία, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Δημήτρης Χρυσανθακόπουλος ταγματάρχης και Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα.
Σωτηρόπουλος Δημήτρης: ετών 45. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο μέσω του δημάρχου Φαρών στις 21 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό με την ίδια ημερομηνία, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος Δημήτρης Χρυσανθακόπουλος ταγματάρχης και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα.
Τζεβελέκος Δήμας: ετών 38. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο μέσω του δημάρχου Φαρών στις 21 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό με την ίδια ημερομηνία, το οποίο υπογράφουν οι Δημήτρης Χρυσανθακόπουλος ταγματάρχης και Αγγελής Σακέτος λοχαγός, και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα.
Τζεβελέκος Πολύδωρας: ετών 52. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο μέσω του δημάρχου Φαρών στις 18 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό, το οποίο δεν βρέθηκε και το οποίο εξέδωσαν οι Ανδρέας Λόντος, Αγγελής Σακέτος λοχαγός και Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και εκεί αναφερόντουσαν οι μάχες στις οποίες έλαβε μέρος. Είχε υποβάλλει δικαιολογητικά και το 1835 χωρίς αποτέλεσμα. Από σημείωση στην αίτησή του με ημερομηνία 31 Αυγούστου 1843, προκύπτει ότι του εστάλη το σιδηρούν αριστείο δια διαταγής αρ. 10580.
Τζέλλος Αθανάσιος: ετών 38. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο μέσω του δημάρχου Φαρών στις 18 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό με την ίδια ημερομηνία, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Αγγελής Σακέτος λοχαγός, Δημήτρης Χρυσανθακόπουλος ταγματάρχης και Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα.
Τριανταφυλλόπουλος Χαράλαμπος: ετών 48. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο μέσω του δημάρχου Φαρών στις 20 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό με την ίδια ημερομηνία, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος και Δημήτρης Χρυσανθακόπουλος ταγματάρχης, και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα.

(Πηγή: Γ.Α.Κ. φ. 94).

Θανάσης Τζώρτζης.

Advertisements
This entry was posted in Ιστορία and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s