Αριστειούχοι από το Μαζαράκι του Παναχαϊκού (Φαρών)….

Το Μαζαράκι Φαρών, (Άνω Μαζαράκι)  είναι χωριό της Αχαΐας στο Παναχαϊκό κοντά στη Ρακίτα σε υψόμετρο 1.130 μέτρων. Το χωριό σήμερα δεν κατοικείται μόνιμα παρά μόνο εποχιακά το καλοκαίρι. Βρίσκεται αρκετά μακρύτερα από τη Γρουζούμιζα σε σχέση με το Γκέρμπεσι. Για το χωριό αυτό υπάρχει (νομίζω) και μονογραφία, αλλά επειδή αναζητώντας στοιχεία για το Γκέρμπεσι στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, βρήκα τους παρακάτω καταγόμενους από το Μαζαράκι, θεώρησα σκόπιμο να τους αναφέρω εδώ. Όλοι υπέβαλλαν αίτηση και πιθανότατα, όπως προκύπτει και από σημείωση στην αίτησή τους, δικαιώθηκαν του «σιδηρού» (και ένας του «Χαλκίνου») αριστείου. Τα πιστοποιητικά είναι πανομοιότυπα και την πιστοποίηση περί μη ύπαρξης ταυτοπροσωπίας στο δήμο και ότι οι αιτούντες δεν διώκονται για ποινικά αδικήματα, αλλά και τη σχετική σημείωση ότι ήσαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς την πατρίδα, έκανε ο δήμαρχος Φαρών Α. Σπηλιοτόπουλος στη Χαλανδρίτσα. Ο ίδιος δήμαρχος βεβαιώνει στους περισσοτέρους και τη γνησιότητα των υπογραφών των οπλαρχηγών. Τα έγγραφα, τα οποία λόγω χώρου δεν παραθέτω εδώ, είναι στη διάθεση όποιου ζητάει περισσότερα στοιχεία. 

Βουρδουκόπουλος Αυγέριος: ετών 40. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο (την οποία υπογράφει ο Γ. Σπηλιοτόπουλος δια τον αγράμματο Βουρδουκόπουλο) μέσω του δημάρχου Φαρών στις 20 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό από 17.11.1841, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Αγγελής Σακέτος λοχαγός, Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και Δημήτρης Γκοτσόπουλος υπολοχαγός και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα στην Χρέπα και παντού έδειξε ανδρεία και γενναιότητα. Υπάρχει σημείωση στην αίτηση ότι δικαιούται «Χάλκινου» αριστείου.

Δημόπουλος Χρήστος: ετών 50. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο (την οποία υπογράφει ο Μ. Ραμπαβίλας δια τον αγράμματο Δημόπουλο) μέσω του δημάρχου Φαρών στις 17 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό από 17.11.1841, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Αγγελής Σακέτος λοχαγός, Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και Δημήτρης Γκοτσόπουλος υπολοχαγός και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα. Υπάρχει σημείωση στην αίτηση ότι δικαιούται «Σιδηρού» αριστείου.

Δημόπουλος Χρυσανθάκης: ετών 45. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο (την οποία υπογράφει ο Μ. Ραμπαβίλας δια τον αγράμματο Χρυσαντάκη Δημόπουλο) μέσω του δημάρχου Φαρών στις 19 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό από 17.11.1841, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Αγγελής Σακέτος λοχαγός, Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και Δημήτρης Γκοτσόπουλος υπολοχαγός και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα. Υπάρχει σημείωση στην αίτηση ότι δικαιούται «Σιδηρού» αριστείου.

Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης: ετών 40. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο (την οποία υπογράφει ο Θ. Αναγνωστόπουλος δια τον αγράμματο Θεοδωρόπουλο) μέσω του δημάρχου Φαρών στις 22 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό από 17.11.1841, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Αγγελής Σακέτος λοχαγός, Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και Δημήτρης Γκοτσόπουλος υπολοχαγός και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα. Υπάρχει σημείωση στην αίτηση ότι δικαιούται «Σιδηρού» αριστείου. Στην αίτηση υπάρχει σημείωση του δημάρχου Φαρών ότι η διαγωγή του ήτο άμεμπτος και ήτο ευπειθής στις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Παρασκευόπουλος Αλέξιος: ετών 42. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο (την οποία υπογράφει ο Γ. Σπηλιοτόπουλος δια τον αγράμματο Παρασκευόπουλο) μέσω του δημάρχου Φαρών στις 14 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό από 17.11.1841, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Αγγελής Σακέτος λοχαγός, Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και Δημήτρης Γκοτσόπουλος υπολοχαγός και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα. Υπάρχει σημείωση στην αίτηση ότι δικαιούται «Σιδηρού» αριστείου.

Πολυδωρόπουλος Κωνσταντίνος: ετών 40. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο (την οποία υπογράφει ο Θ. Αναγνωστόπουλος δια τον αγράμματο Πολυδωρόπουλο) μέσω του δημάρχου Φαρών στις 22 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό από 17.11.1841, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Αγγελής Σακέτος λοχαγός, Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και Δημήτρης Γκοτσόπουλος υπολοχαγός και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα. Υπάρχει σημείωση στην αίτηση ότι δικαιούται «Σιδηρού» αριστείου. Στην αίτηση υπάρχει σημείωση του δημάρχου Φαρών ότι η διαγωγή του ήτο άμεμπτος και ήτο ευπειθής στις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Ραμπαβίλας Γεώργιος: ετών 56. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο μέσω του δημάρχου Φαρών στις 19 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό με την ίδια ημερομηνία, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Αγγελής Σακέτος λοχαγός και Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός,  και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα. Ο ίδιος ο Ραμπαβίλας στην αίτησή του αναφέρει ότι πολέμησε και υπό τις οδηγίες των Μ. Ρούφου, Α. Λόντου, Θ. Κουμανιώτη και Α. Σακέτου. Υπάρχει σημείωση στην αίτηση ότι δικαιούται «Σιδηρού» αριστείου.

Ραμπαβίλας Μήτρος του Ανδρούτσου: ετών 37. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο (την οποία υπογράφει ως Μ. Ανδρουτσόπουλος) μέσω του δημάρχου Φαρών στις 19 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό από 17.11.1841, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Αγγελής Σακέτος λοχαγός και Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός,  και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα. Ο ίδιος ο Ραμπαβίλας στην αίτησή του αναφέρει ότι πολέμησε και υπό τις οδηγίες των Μ. Ρούφου, Α. Λόντου, Θ. Κουμανιώτη και Α. Σακέτου. Υπάρχει σημείωση στην αίτηση ότι δικαιούται «Σιδηρού» αριστείου.

Ραμπαβίλας Μήτρος: ετών 38. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο (την οποία υπογράφει ως Δημήτριος ραμαπαβίλας) μέσω του δημάρχου Φαρών στις 19 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό από 17.11.1841, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Αγγελής Σακέτος λοχαγός και Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός,  και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα. Ο ίδιος ο Ραμπαβίλας στην αίτησή του αναφέρει ότι πολέμησε και υπό τις οδηγίες των Μ. Ρούφου, Α. Λόντου, Θ. Κουμανιώτη και Α. Σακέτου και ότι από το 1835 είχε υποβάλλει δικαιολογητικά για λήψη αριστείου αλλά δεν είχε πάρει απάντηση. Υπάρχει σημείωση στην αίτηση ότι δικαιούται «Σιδηρού» αριστείου.

Ρουγγάλας Γεώργιος: ετών 44. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο (την οποία υπογράφει ο Θάνος Αναγνωστόπουλος δια τον αγράμματο Ρουγγάλα) μέσω του δημάρχου Φαρών στις 22 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό από 17.11.1841, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Αγγελής Σακέτος λοχαγός, Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και Δημήτρης Γκοτσόπουλος υπολοχαγός και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα. Υπάρχει σημείωση στην αίτηση ότι δικαιούται «Σιδηρού» αριστείου. Στην αίτηση υπάρχει σημείωση του δημάρχου Φαρών ότι η διαγωγή του ήτο άμεμπτος και ήτο ευπειθής στις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Χριστοδουλόπουλος Αντώνιος: ετών 41. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο (την οποία υπογράφει ο Θ. Αναγνωστόπουλος δια τον αγράμματο Χριστοδουλόπουλο) μέσω του δημάρχου Φαρών στις 22 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό από 17.11.1841, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Αγγελής Σακέτος λοχαγός, Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και Δημήτρης Γκοτσόπουλος υπολοχαγός και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα. Υπάρχει σημείωση στην αίτηση ότι δικαιούται «Σιδηρού» αριστείου. Στην αίτηση υπάρχει σημείωση του δημάρχου Φαρών ότι η διαγωγή του ήτο άμεμπτος και ήτο ευπειθής στις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Χριστοδουλόπουλος Ζαχαρίας: ετών 38. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο (την οποία υπογράφει ο Γ. Σπηλιοτόπουλος δια τον αγράμματο Ζαχαρία Χριστοδουλόπουλο) μέσω του δημάρχου Φαρών στις 23 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό από 17.11.1841, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Αγγελής Σακέτος λοχαγός, Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και Δημήτρης Γκοτσόπουλος υπολοχαγός και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα. Υπάρχει σημείωση στην αίτηση ότι δικαιούται «Σιδηρού» αριστείου.

Χρυσανθακόπουλος Κωνσταντίνος: ετών 38. Υπέβαλλε αίτηση για αριστείο (την οποία υπογράφει ο Θ. Αναγνωστόπουλος δια τον αγράμματο Χρυσανθακόπουλο) μέσω του δημάρχου Φαρών στις 22 Νοεμβρίου 1841 και πιστοποιητικό από 17.11.1841, το οποίο υπογράφουν οι Ανδρέας Λόντος, Αγγελής Σακέτος λοχαγός, Χρήστος Καραμπαμπάς λοχαγός, και Δημήτρης Γκοτσόπουλος υπολοχαγός και με βάση το οποίο πολέμησε στις μάχες στην Πάτρα και γύρω από αυτήν, στο Ρίο, στην Ακράτα και αλλού με ανδρεία και γενναιότητα. Υπάρχει σημείωση στην αίτηση ότι δικαιούται «Σιδηρού» αριστείου. Στην αίτηση υπάρχει σημείωση του δημάρχου Φαρών ότι η διαγωγή του ήτο άμεμπτος και ήτο ευπειθής στις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

 (Πηγή: Γ.Α.Κ. φ. 110).

Θανάσης Τζώρτζης,

Advertisements
This entry was posted in Άρθρα, Ιστορία and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s