Αγωνιστών συνέχεια….

2. Βίρας Γιαννάκης: (χωρίς πατρώνυμο), από τα Κρινόφυτα. Αγωνιστής του 1821 και σύντροφος του Σωτήρη Παπαδαίου με τον οποίο καθώς και τους Αθανάσιο Φεφέ και Αθανάσιο Κωστόπουλον από το Μάζι, εκτύπησαν τον άνθρωπο του Αρναούτογλου στη θέση Πλατανιά, σε ένα από τα πρώτα επεισόδια πριν την 25η Μαρτίου 1821 στην επαρχία των Καλαβρύτων (Φωτάκου: Βίοι Πελοπ/σίων…, 31). «Εις τούτον και εις τινας άλλους ανήκει η τιμή της ενάρξεως του ιερού αγώνος, διότι δέκα ημέρας προ της υψώσεως της σημαίας υπό του Π. Π. Γερμανού επετέθησαν εναντίον του Αρναούτογλου» (Μεγ. Στρατ. Εγκυκλ. Τ. 2ος, 362). Σε αίτησή του που συντάχθηκε στα Κρινόφυτα στις 5 10βρίου 1841 και απευθύνεται προς τον δήμαρχο Λυκουρίας αναφέρει ότι εσωκλείει πιστοποιητικό  από το οποίο προκύπτουν οι προς την πατρίδα υπηρεσίες του, ζητώντας από το δήμαρχο να διαβιβάσει την αίτησή του προς την αρμοδία επιτροπή ώστε να του δοθεί το αριστείο του. Στο περιθώριο της αίτησης υπάρχει πιστοποίηση του δημάρχου Λυκουρίας περί μη ύπαρξης ταυτοπροσωπίας στο δήμο και ότι ο αιτών δεν διώκεται ποινικά. Στο περιθώριο επίσης υπάρχει δια πλαγίας διαφορετικής γραφής η σημείωση: «Σιδηρούν/ Σελ. 178 Μ.Γ.Σ. και Αρ. Σελ. 604/1091 Μ. Επιτροπής» και ακολουθούν υπογραφές. Τα συνυποβαλλόμενα πιστοποιητικά έχουν ως εξής: «[127]/ Αποδεικτικόν/ Ο κύριος Γιαννάκης Βίρας κάτοικος του χωρίου Κρινόφυτα του δήμου Λυκουρίας της επαρχίας Κυναίθης, εις τον καιρόν της επαναστάσεως κατά διαφόρους εποχάς υπηρέτησεν στρατιωτικώς την πατρίδα υπό τας διαταγάς μας, παρευρέθη εις τα περί την πόλιν των Πατρών και τα πέριξ αυτής, καθώς και εις εκείνην του Ρίου και της Ακράτας, μάχες, και παντού έδειξεν ανδρείαν και αξιότητα ήτον καλής διαγωγής, και με ευπείθειαν εις τους ανωτέρους του. Κατ’ αίτησίν του λοιπόν του δίδομεν  το παρόν μας ίνα του χρησιμεύση όπου δει./ την 13 9βρίου 1841 εν Πάτραις./ Ανδρέας Λόντος/ Ν. Φραγκάκης/ ταγματάρχης». Στη συνέχεια υπάρχει επικύρωση της γνησιότητας των υπογραφών από τον δήμαρχο Κερπινής. Το έτερο πιστοποιητικό έχει ως εξής: «[128]/ Πιστοποιείται δια του παρόντος ότι ο Γιαννάκης Βίρας εκ του χωρίου Κρινόφυτα του δήμου Λυκουρίας  της επαρχίας Κυναίθης, υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα απ’ αρχής μέχρι τέλους του ιερού αγώνος, και παρευρέθη εις πολλάς κατά των εχθρών μάχας ιδίως δε εις την πολιορκίαν της Τριπολιτσάς, εις την πολιορκίαν της Πάτρας και Ακράταν και εις τας κατά των Αράβων εις Τρίκορφα, πιάνα, Καυκαριά και λοιπάς. Γνωρίζοντες όθεν έκαστος […] τας εκδουλεύσεις τα’ ανδρός ούτου, δίδομεν αυτώ την παρούσαν με πλήρη συνείδησιν./  τη 5Δεκεμβρίου 1841 Αίγιον/ Δημήτρης Μελετόπουλος/ συνταγματάρχης/ Σωτήρης Θεοχαρόπουλος αντισυνταγματάρχης/ Γ. Λεχουρίτης/ ταγματάρχης». Στη συνέχεια υπάρχει επικύρωση της υπογραφής των οπλαρχηγών από τον δημαρχ. πάρεδρο Αιγιέων και τον δήμαρχο Λυκουρίας. Από έγγραφο που στέλνεται στις 21 10βρίου 1842 προς την επί των Εσωτερικών Γραμματεία,προκύπτει ότι στάλθηκαν 1 Σιδηρούν αριστείο, 1 δίπλωμα και 1 ταινία, προκειμένου, μέσω της διοικήσεως Κυναίθης, να επιδοθούν στον Γιαννάκη Βήραν διαμένοντα εις Κρινόφυτα Λυκουρίας. Σε επόμενη σελίδα λευκή υπάρχει η εξής σημείωση: «εις τ’ αρχεία/ Εστάλη το σιδηρούν ίδε διαταγήν αρ. 744/ Αθήναι την 25 Ιανουαρίου 1843» με υπογραφές στη συνέχεια. Η αίτηση αυτή στάλθηκε, με αιτήσεις άλλων του δήμου Λυκουρίας, από τον διοικητή Κυναίθης προς την επί των Στρατιωτικών Γραμμ. στις 20 Δεκεμβρίου 1841 με το έγγραφο με αριθ. 5959 (Γ.Α.Κ.). Το Μητρώο αγωνιστών του 1821 τον αναφέρει ως καταγόμενο από Καλάβρυτα, με παλαιό αριθμό μητρώου 11006,  αύξοντα αριθμό στο χειρόγραφο ευρετήριο 6883 και τάξη (άνευ). Στο φάκελλό του υπάρχει αίτησή του, που συντάχθηκε στα Κρινόφυτα στις 10 9βρίου 1846 και απευθυνόταν προς την αρμόδια επί των Θυσιών και Αγώνων επιτροπή για  να αμοιφθεί για τους αγώνες του. Συνημμένο υπάρχει πιστοποιητικό με ημερομηνία 20 Οκτωβρίου 1846 το οποίο συντάχθηκε στην Αθήνα και το υπογράφουν οι Σωτ. Θεοχαρόπουλος και Δημ. Πλαπούτας, στο οποίο αναφέρεται ότι ο αιτών καταγόταν από τα Κρινόφυτα Κλειτορίας, ότι αγωνίστηκε για την πατρίδα καθ’όλο το διάστημα του αγώνος ως Μπουλουξής έχων υπό την οδηγίαν του ικανόν αριθμό στρατιωτών και ότι έλαβε μέρος στις μάχες Καλαβρύτων, Πατρών, Τριπόλεως, Ακράτας και άλλες όπου επολέμησε με πατριωτικό ζήλο και γενναιότητα.

Συνεχίζεται…

Advertisements
This entry was posted in Ιστορία and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s