7. Αγωνιστές του 1821 από Ίσαρι (Ίσωμα) Φαρών.

Οι παρακάτω αναφερόμενοι αγωνιστές του 1821 καταγόντουσαν ή διέμεναν στο Ίσαρι (Ίσωμα) Φαρών και δικαιώθηκαν των εξής αριστείων:

Χαλκούν: Νικόλαος Παπαθανασόπουλος, Ανδρέας Νταλτάκης, Χρόνης Δημητρακόπουλος (είχε γεννηθεί στη Δίβρη και κατοικούσε στο Ίσαρι, ήταν 22 ετών το 1840, έλαβε μέρος στις μάχες στις πολιορκίες Πατρών, Κορίνθου, Ακράτας, Ολωνού κατά του Ιμπραήμ και σε άλλες θέσεις όπου αγωνίστηκε με τιμιότητα και γενναιότητα. Το πιστοποιητικό με ημερομηνία 27.5.1840 υπογράφουν οι Μ. Ρούφος και Δημήτριος Χρυσανθακόπουλος, οπλαρχηγοί), Ευστάθιος Φραντζόπουλος, Ζαχαρίας Μιχόπουλος, Κωνσταντής Ανδριόπουλος, Σωτήρης Πιτουράς, Πανάγος Λέντζος, Δημητράκης Σταθόπουλος, Αναστάσιος Μαντούκης, Γιάννης Μάρκος, Δαλδάκης Δημήτριος, Κωστόπουλος Αντώνιος.

Σιδηρούν: Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Κανέλλος Πάτρας, Κωνσταντής Κουρής, Παναγιώτης Βασιλακόπουλος, Κυριαζής Τροπολιτζιώτης, Δημήτριος Κυριαζόπουλος, Ανδρίκος Πατρώνης, Αλέξης Πατρώνης, Πανάγος  Ιω. Παπακώστα, Κώστας Σταθόπουλος, Αποστόλης Ηλιόπουλος, Αναστάσιος Οικονομόπουλος.

Επίσης με τόπο καταγωγής το Ίσαρι Φαρών αναφέρονται και οι:

Πολυδωρόπουλος Ιωάννης του Β., Πολυδωρόπουλος Χρήστος, Στεφανόπουλος Ζήσιμος ετών 44 (έλαβε μέρος στις μάχες Πατρών, Δερβενακίου, Τριπόλεως, Ακράτας, και σε διάφορα άλλα μέρη όπου επολέμησε τίμια και γενναία. Το από 10.12.1841 πιστοποιητικό υπογράφουν οι Δ. Χρυσανθακόπουλος, Αγγελής Σακέτος και Χρήστος Καράμπαμπας οπλαρχηγοί. Αναφέρεται σε κατάσταση αριστειούχων του Μαρτίου 1843 ως δικαιούχος Σιδηρού Αριστείου). Δαλδάκης Δημήτριος του Ανδρέα (Στο φάκελλό του υπάρχει αίτηση που συντάχθηκε στην Πάτρα στις 25.5.1865 και απευθυνόταν προς την αρμόδια επί των Παραπόνων κ.λ του Αγώνος επιτροπή για  να του δοθεί ό,τι δίκαιο του αναλογούσε. Συνημμένο υπάρχει πιστοποιητικό με ημερομηνία 13 9βρίου 1846 το οποίο υπογράφει ο Μ. Ρούφος, στο οποίο αναφέρεται ότι ο αιτών καταγόταν από το Ίσαρι Πατρών, ότι αγωνίστηκε για την πατρίδα ως στρατιώτης και ότι έλαβε μέρος στις μάχες Πατρών κατά διαταγή του Π. Π. Γερμανού μέχρι του 1822, Στερεάν Ελλάδα υπό τον Ιωάννη Θ. Κολοκοτρώνη όπου αγωνίστηκε ανδρείως έχων μεθ’ εαυτού υπέρ των 50 ανδρών, και στη συνέχεια επανήλθε στην Πελοπόννησο όπου αγωνίστηκε υπό την οδηγία του υπογράφοντος (Ρούφου) με γενναιότητα και καρτερία.). Σταθακόπουλος Γεώργιος του Τριάντου (έλαβε μέρος στις μάχες στις πολιορκίες Πατρών, Κορίνθου, Ακράτας, Ολωνού κατά του Ιμπραήμ και σε άλλες θέσεις όπου αγωνίστηκε με τιμιότητα και γενναιότητα. Το πιστοποιητικό με ημερομηνία 27.5.1840 υπογράφουν οι Μ. Ρούφος και Δημήτριος Χρυσανθακόπουλος, οπλαρχηγοί. Αναφέρεται σε κατάσταση αριστειούχων από 14.12.1843 ως δικαιούχος Σιδηρού Αριστείου). Δημητρακόπουλος Γεωργάκης (έλαβε μέρος στις μάχες στις πολιορκίες Πατρών, Κορίνθου, Ακράτας, Ολωνού κατά του Ιμπραήμ και σε άλλες θέσεις όπου αγωνίστηκε με τιμιότητα και γενναιότητα. Το πιστοποιητικό με ημερομηνία 27.5.1840 υπογράφουν οι Μ. Ρούφος και Δημήτριος Χρυσανθακόπουλος, οπλαρχηγοί. Αναφέρεται σε κατάσταση αριστειούχων από 14.12.1843 ως δικαιούχος Σιδηρού Αριστείου). Σωτήρης Δημητρακόπουλος (είχε γεννηθεί στη Δίβρη και κατοικούσε στο Ίσαρι, ήταν 42 ετών το 1840, έλαβε μέρος στις μάχες στις πολιορκίες Πατρών, Κορίνθου, Ακράτας, Ολωνού κατά του Ιμπραήμ, Νταβιάς, Χρέπας και σε άλλες θέσεις όπου αγωνίστηκε ως αξιωματικός με τιμιότητα και γενναιότητα. Το πιστοποιητικό με ημερομηνία 26.5.1840 υπογράφουν οι Μ. Ρούφος και Δημήτριος Χρυσανθακόπουλος, οπλαρχηγοί. Επίσης άλλο πιστοποιητικό από από31.12.1843 υπογράφεται από τους Β. καιΝ. Πετιμεζαίους, από Μ. Ρούφο και άλλον ένα όπλαρχηγό του οποίου η υπογραφή είναι δυσανάγνωστη και το οποίο εβεβαιώνει περίπου τα ίδια όπως και το προηγούμενα αναφερθέν). Παντελής Γεώργιος (έλαβε μέρος στις μάχες Πατρών, Ακράτας και όπου αλλού είχε ανάγκη η πατρίδα και αγωνίστηκε με τιμιότητα και γενναιότητα. Το από 10.12.1841 πιστοποιητικό υπογράφουν οι Δ. Χρυσανθακόπουλος, Αγγελής Σακέτος και Χρήστος Καράμπαμπας οπλαρχηγοί). Χρονόπουλος Δημήτριος (έλαβε μέρος στις μάχες στις πολιορκίες Πατρών, Ακράτας και σε άλλες θέσεις όπου αγωνίστηκε με τιμιότητα και γενναιότητα. Το από 10.12.1841 πιστοποιητικό υπογράφουν οι Δ. Χρυσανθακόπουλος, Αγγελής Σακέτος και Χρήστος Καράμπαμπας οπλαρχηγοί). Μπομπότας Βγενής ετών 40 (έλαβε μέρος στις μάχες Πατρών, Δερβενακίου, Τριπόλεως, Ακράτας, και σε διάφορα άλλα μέρη όπου επολέμησε τίμια και γενναία. Το από 10.12.1841 πιστοποιητικό υπογράφουν οι Δ. Χρυσανθακόπουλος, Αγγελής Σακέτος και Χρήστος Καράμπαμπας οπλαρχηγοί, Αναφέρεται σε κατάσταση αριστειούχων του Μαρτίου 1843 ως δικαιούχος Σιδηρού Αριστείου). Μαστοριάς Γεώργιος ετών 40 (έλαβε μέρος στις μάχες Πατρών, Δερβενακίου, Τριπόλεως, Ακράτας, και σε διάφορα άλλα μέρη όπου επολέμησε τίμια και γενναία. Το από 10.12.1841 πιστοποιητικό υπογράφουν οι Δ. Χρυσανθακόπουλος, Αγγελής Σακέτος και Χρήστος Καράμπαμπας οπλαρχηγοί. Αναφέρεται σε κατάσταση αριστειούχων του Μαρτίου 1843 ως δικαιούχος Σιδηρού Αριστείου). Καραβίας Κωνσταντίνος ετών 42 (έλαβε μέρος στις μάχες Πατρών, Δερβενακίου, Τριπόλεως, Ακράτας, και σε διάφορα άλλα μέρη όπου επολέμησε τίμια και γενναία. Το από 10.12.1841 πιστοποιητικό υπογράφουν οι Δ. Χρυσανθακόπουλος, Αγγελής Σακέτος και Χρήστος Καράμπαμπας οπλαρχηγοί. Αναφέρεται σε κατάσταση αριστειούχων του Μαρτίου 1843 ως δικαιούχος Σιδηρού Αριστείου).

Πηγή: Γ.Α.Κ. – Ε.Β.Ε.

Σημείωση: τυχόν αναδημοσίευση των παραπάνω στοιχείων προϋποθέτει την αναγραφή της πηγής και της ανάρτησής τους στο παρόν Blog.

Θ. Τζώρτζης.

Advertisements
This entry was posted in Ιστορία and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s