Χωριά σε Ελλάδα και Αλβανία (8) – (τελευταίο).

Όσα παρατίθενται στη συνέχεια προέρχονται από τον Μιχ. Κοκολάκη «Η Τουρκική στατιστική της Ηπείρου στο Σαλναμέ του 1895» και από το «Ιστορικό Λεξικό της επαρχίας Καλαβρύτων» του γράφοντος.

Αλποχώρι: Στον καζά των Ιωαννίνων απαντάται το τσιφλίκι Αλποχώρι Μπότσαρη σε απόσταση 7,30 ώρες από τα Ιωάννινα το οποίο αναφέρεται ότι είχε 22 χανέδες και πληθυσμό 73 άνδρες και 56 γυναίκες. Στον ίδιο καζά απαντάται το τσιφλίκι Αλποχώρι Ταχίρ αγά [Μαντείο] σε απόσταση 4 ώρες από τα Ιωάννινα με 50 χανέδες και πληθυσμό 62 άνδρες και 61 γυναίκες.
Στην Αχαΐα υπάρχει το Αλποχώρι ή Αλεποχώρι Τριταίας, το οποίο έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός. Αλποχώρι υπάρχει και στην Ηλεία όπως επίσης και στην Φωκίδα.

Σουδενά: Στο νεχαγιέ του Ζαγορίου (καζά Ιωαννίνων όστις είναι ελληνική περιοχή σήμερα) αναφέρονται τα χωριά Σουδενά [Πεδινά] επάνω και Σουδενά [Πεδινά] κάτω, τα οποία απέχουν 6,30 και 7 ώρες αντίστοιχα από τα Γιαννενα με 134 και 161 χανέδες αντίστοιχα και πληθυσμό 306-314 και 402-411 άνδρες – γυναίκες αντίστοιχα.
Στην επαρχία Καλαβρύτων υπάρχουν τα Σουδενά (Άγιος Βασίλειος, Θεοτόκος). Σύμφωνα με όσα αναφέρω στο «Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων» η λέξη είναι σλαβική. Επίσης υπάρχουν τα Σουδενέϊκα δήμου Δύμης Αχαΐας.

Φλάμπουρα: Στο νεχαγιέ του Ζαγορίου (καζά Ιωαννίνων) αναφέρεται το χωριό Φλαμπουράρι Flambwlar, 6,30 ώρες απόσταση από τα Γιάννενα, με 151 χανέδες και πληθυσμό 288 άνδρ. και 347 γυναίκες. Επίσης στο καζά της Πρέβεζας αναφέρεται το τσιφλίκι Φλάμπουρα σε απόσταση 3 ώρες από την Πρέβεζα με 22 χανέδες και πληθυσμό 66-62 (άνδρ. – γυν.).
Στην επαρχία Καλαβρύτων, στον πρώην δήμο Λαπαθών, υπάρχει το χωριό Φλάμπουρα.

Γουμένιτσα: Στον καζά Αυλώνος αναφέρεται το χωριό Γουμένιτσα σε απόσταση 6 ώρες από Αυλώνα, με 70 χανέδες και πληθυσμό 198-194 (άνδρ. – γυν.).
Στην επαρχία Καλαβρύτων υπάρχει το χωριό Γουμένιτσα Άνω και Κάτω (Βρυσάριο) στον πρώην δήμο Λαπαθών. Σύμφωνα με όσα αναφέρω στο «Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων» και αυτή η λέξη αναφέρεται και ως σλαβική σλαβική (Γκομένιτσα στη Βοημία – Falmerayer).

Σκούπι: Στον καζά Φιλιατών (Ελληνικός-Αλβανικός) αναφέρεται το χωριό Σκουπίτσα [Καστρίνη] σε απόσταση 3 ώρες από Φιλιάτες, με 33 χανέδες και πληθυσμό 88-91 (άνδρ. – γυν.). Επίσης στον καζά Παραμυθιάς (Ελληνικός) αναφέρεται το χωριό Σκουπίτσα [Άγιος Γεώργιος] σε απόσταση 2 ώρες από Παραμυθιά, με 7 χανέδες και πληθυσμό 19-26 (άνδρ. – γυν.).
Στην επαρχία Καλαβρύτων υπάρχει το χωριό Σκούπι (κ. Παΐων), Παΐων, Αροανίας.

Κερέσοβα: Στον καζά Παραμυθιάς (Ελληνικός) αναφέρεται το τσιφλίκι Κεράσοβο [Κερασιά] σε απόσταση 3,30 ώρες από Παραμυθιά, με 10 χανέδες και πληθυσμό 38-27 (άνδρ. – γυν.). Επίσης στον καζά Κόνιτσας (Ελληνικός) αναφέρεται το τσιφλίκι Κεράσοβο [Αγία Παρασκευή] σε απόσταση 6 ώρες από Κόνιτσα, με 120 χανέδες και πληθυσμό 493-389 (άνδρ. – γυν.). Στον καζά Πογωνίου αναφέρεται το χωριό Κεράσοβο σε απόσταση 4,30 ώρες από Πογώνι, με 28 χανέδες και πληθυσμό 118-161 (άνδρ. – γυν.). Ομοίως στον καζά Λεσκοβικιού αναφέρεται το χωριό Κρεσόβα σε απόσταση 5 ώρες, με 44 χανέδες και πληθυσμό 107-96 (άνδρ. – γυν.), και στον καζά Πρεμετής (Κασαμπάς Πρεμετής) αναφέρεται το χωριό Κρέσοβα σε απόσταση 3 ώρες από Πρεμετή, με 49 χανέδες και πληθυσμό 158-107 (άνδρ. – γυν.).
Στην επαρχία Καλαβρύτων υπάρχει το χωριό Κερέσοβα (Κερασιά) στο δήμο Ψωφίδος. Σύμφωνα με όσα αναφέρω στο «Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων» η λέξη αναφέρεται και ως σλαβική (Παπανδρέου).

Κούτελη: Στον καζά Μπερατιού (Κασαμπάς Μπερατιού) αναφέρεται το τσιφλίκι Κουταλί σε απόσταση 4 ώρες από Μπεράτι, με 19 χανέδες και πληθυσμό 40-35 (άνδρ. – γυν.). Στον καζά Πρεμετής (Κασαμπάς Πρεμετής) αναφέρεται το χωριό Κούταλη σε απόσταση 0,30 ώρες από Πρεμετή, με 1 χανέδες και πληθυσμό 4-6 (άνδρ. – γυν.).
Στην επαρχία Καλαβρύτων υπάρχει το χωριό Κούτελη στον πρώην δήμο Λαπαθών.

Βερσίτσι: Στον καζά Πρεμετής (Κασαμπάς Πρεμετής) αναφέρεται το χωριό Βερσίτσι (στο νεχαγιέ Φράσαρης) σε απόσταση 2 ώρες από Πρεμετή, με 15 χανέδες και πληθυσμό 33-39 (άνδρ. – γυν.).
Στην επαρχία Καλαβρύτων υπάρχει το χωριό Βερσίτσι (Σειρές) στο δήμο Ψωφίδος (Αροανίας). Σύμφωνα με όσα αναφέρω στο «Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων» η λέξη Βερσίτσι αναφέρεται και ως σλαβική.

Μάζι: Στον καζά των Ιωαννίνων απαντάται το τσιφλίκι Μάζια σε απόσταση 3 ώρες από τα Ιωάννινα το οποίο αναφέρεται ότι είχε 61 χανέδες και πληθυσμό 125 άνδρες και 108 γυναίκες. Επίσης στον καζά Κόνιτσας (Ελληνικός) αναφέρεται το τσιφλίκι Μάζιο σε απόσταση 2 ώρες από Κόνιτσα, με 36 χανέδες και πληθυσμό 91-97 (άνδρ. – γυν.). Στον καζά Παραμυθιάς (Ελληνικός) αναφέρεται το τσιφλίκι Μάζια [Πολύδωρο] σε απόσταση 6 ώρες από Παραμυθιά, με 45 χανέδες και πληθυσμό 107-111 (άνδρ. – γυν.).
Στην επαρχία Καλαβρύτων υπάρχει το χωριό Μάζι στο δήμο Κλειτορίας, όπως και τα Μαζέϊκα στον ίδιο δήμο. Χωριά με την ονομασία Μάζι υπάρχουν σε πολλά μέρη της Ελλάδος (Μάζι: Βουπρασίων, Λαρύμνης, Λυκρείας, Μαραθώνος, Μεγάρων, Νεμέας, Πέτρας, Σικυωνίων, Τρικάλλων κ.λ.).

Μαζαράκι: Στον καζά Μαργαριτίου αναφέρεται το χωριό Μαζαράκι σε απόσταση 2,30 ώρες από Μαργαρίτι, με 318 χανέδες και πληθυσμό 775-639 (άνδρ. – γυν.). Επίσης στο νεχαγιέ Κουρέντων (Καζά Ιωαννίνων) αναφέρεται το τσιφλίκι Μαζαράκι σε απόσταση 5 ώρες, με 24 χανέδες και πληθυσμό 110-116 (άνδρ. – γυν.).
Στην Αχαΐα υπάρχει το Μαζαράκι Φαρών.

Σελιάνα: Στον καζά Παραμυθιάς (Ελληνικός) αναφέρεται το τσιφλίκι Σέλιανη [Αγ. Μαύρα] σε απόσταση 1 ώρα από Παραμυθιά, με 60 χανέδες και πληθυσμό 190-185 (άνδρ. – γυν.). Στον καζά Γκόσνιτσκας αναφέρεται το χωριό Σέλιανη σε απόσταση 8 ώρες, με 18 χανέδες και πληθυσμό 58-63 (άνδρ. – γυν.).
Στην επαρχία Καλαβρύτων υπάρχει το χωριό Σελιάνα στο δήμο Αιγείρας. Ανήκε στο δήμο Φελλόης της επαρχία; Καλαβρύτων. Σύμφωνα με όσα αναφέρω στο «Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων» η λέξη αναφέρεται και ως σλαβικής προέλευσης.

Πετσάκοι: Στον καζά Αργυροκάστρου αναφέρεται το τσιφλίκι Πεσάκι Psyaq (gr. Pyşaq) σε απόσταση 2,30 ώρες από Αργυρόκαστρο, με 7 χανέδες και πληθυσμό 63-99 (άνδρ. – γυν.).
Στην επαρχία Καλαβρύτων υπάρχει το χωριό Πετσάκοι του πρώην δήμου Σελινόης.

Σούλι: Στο νεχαγιέ Κουρέντων (Καζά Ιωαννίνων) αναφέρεται το τσιφλίκι Σούλι Μίτκο μπέη [Μικ. Σουλόπουλο] και το τσιφλίκι Σούλι Ντίνου [Σουλόπουλο] σε απόσταση 6 ώρες από τα Γιάννενα, με 8 και 23 χανέδες αντίστοιχα και πληθυσμό 34-44 και 61-54 (άνδρ. – γυν.) αντ. Επίσης στον καζά Δελβίνου (Κασαμπάς Δελβίνου) αναφέρεται το τσιφλίκι Σούλιο σε απόσταση (δεν αναφέρεται) ώρες, με 3 χανέδες και πληθυσμό (δεν αναφέρεται).
Στην Αχαΐα υπάρχει το Σούλι Πατρών.

Παγκράτι: Στον καζά Παραμυθιάς (Ελληνικός) αναφέρεται το τσιφλίκι Παγκράτι σε απόσταση 2 ώρες από Παραμυθιά, με 25 χανέδες και πληθυσμό 83-76 (άνδρ. – γυν.).
Στην επαρχία Καλαβρύτων υπάρχει το χωριό Παγκράτι Λευκασίου, Κλειτορίας.

Ράχωβα: Στον καζά Φιλιατών (Ελληνικός-Αλβανικός) αναφέρεται το τσιφλίκι Ράχοβα [Ριζό] σε απόσταση 3,30 ώρες από Φιλιάτες, με 45 χανέδες και πληθυσμό 131-45 (άνδρ. – γυν.). Στον καζά Μπερατιού (Κασαμπάς Μπερατιού) αναφέρεται το χωριό Ρεχόβα σε απόσταση 5 ώρες από Μπεράτι, με 42 χανέδες και πληθυσμό 120-119 (άνδρ. – γυν.).  Στον καζά Γκόσνιτσκας αναφέρεται το χωριό Ρεχόβα σε απόσταση 9 ώρες, με 16 χανέδες και πληθυσμό 28-33 (άνδρ. – γυν.).
Στην Αχαΐα αναφέρεται η Αράχωβα Αιγιέων (Εξοχή), προερχόμενη εκ του τέως δήμου Φελλόης. Σύμφωνα με όσα αναφέρω στο «Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων» η λέξη είναι σλαβική. Με το ίδιο όνομα υπάρχουν χωριά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος.

Κούμανι: Στον καζά Μπερατιού (Κασαμπάς Μπερατιού) αναφέρεται το χωριό Κούμανη σε απόσταση 6 ώρες από Μπεράτι, με 38 χανέδες και πληθυσμό 87-76 (άνδρ. – γυν.).
Στην Αχαΐα υπάρχει το Κούμανι Φαρών.

Χαϊκάλι: Στον καζά Μπερατιού (Κασαμπάς Μπερατιού) αναφέρεται το χωριό Χακάλι σε απόσταση 11 ώρες από Μπεράτι, με 235 χανέδες και πληθυσμό 603-490 (άνδρ. – γυν.).
Στην Αχαΐα υπάρχει το Χαϊκάλι Πατρών.

Σέλιτσα: Στον καζά Μπερατιού (Κασαμπάς Μπερατιού) αναφέρεται το τσιφλίκι Σελίστα σε απόσταση 11 ώρες από Μπεράτι, με 9 χανέδες και πληθυσμό 27-15 (άνδρ. – γυν.). Στον καζά Μαργαριτίου αναφέρεται το χωριό Σαλίτσα (Λάκκα) σε απόσταση 4 ώρες από Μαργαρίτι, με 128 χανέδες και πληθυσμό 309-258 (άνδρ. – γυν.).
Στην επαρχία Καλαβρύτων υπάρχει τπν. Σέλιτσα στην περιφέρεια Λεχουρίου και σύμφωνα με όσα αναφέρω στο «Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων» η λέξη αναφέρεται ότι είναι σλαβική.
Στην Αχαΐα υπάρχει η Σέλιτσα ή Σηλίτσα Πτέρης Αιγίου.

Άλλα χωριά: Στον καζά Γκόσνιτσκας αναφέρεται το χωριό Μπάτσκα σε απόσταση 4 ώρες, με 116 χανέδες και πληθυσμό 341-469 (άνδρ. – γυν.). Απαντάται επώνυμο Μπάτσικας στο χωριό Μουρίκι Καλαβρύτων (Πρώην δήμος Λαπαθών). Στον καζά Τεπελενίου (Κασαμπάς Τεπελενίου) αναφέρεται το χωριό Γκλάβα σε απόσταση 7 ώρες από Τεπελένι, με 95 χανέδες και πληθυσμό 200-208 (άνδρ. – γυν.). Απαντάται το επώνυμο Γκλαβάς (ίσως άσχετο με την ονομασία του χωριού αυτού, δεδομένου ότι αναφέρεται το Γλαβάς ως προερχόμενο εκ του Βυζαντίου, ενώ ο Αραβαντινός αναφέρει ότι υπήρχε στην Ήπειρο Γκλαβάς το 1738 (Λεξικό επαρχ. Καλαβρύτων)). Επίσης στον καζά Δελβίνου (Κασαμπάς Δελβίνου) αναφέρεται το τσιφλίκι Κρανιά σε απόσταση 2,30 ώρες, με 23 χανέδες και πληθυσμό 83-54 (άνδρ. – γυν.). Υπάρχει τοπωνύμιο στην επαρχία Καλαβρύτων (Βλασία και τ.δ. Καλαβρύτων) με το όνομα Κρανιά.

Επιλογική σημείωση:

Όσα παρουσίασα σε συνέχειες, σε προηγούμενες αναρτήσεις, σκοπό έχουν να ενημερώσουν τον αναγνώστη για την πιθανή (ή και βεβαία για ορισμένα χωριά) συνάφεια των ονομασιών διαφόρων χωριών της επαρχίας Καλαβρύτων (και Αχαΐας) με χωριά της Β. Ηπείρου και της Αλβανίας. Ας μη βιαστούν κάποιοι να με κατηγορήσουν ως Αρβανιτο(Αλβανο)λάγνο. Σε αυτούς θα απαντούσα: Το ενδιαφέρον μου εστιάζεται στην ανίχνευση της ιστορικής σχέσης που μπορεί να έχουν τα ονόματα των παραπάνω χωριών καθώς και των αιτιών και λόγων ονομασίας αυτών.
Επειδή την ιστορία κάθε λαού και κάθε τόπου την συνθέτουν ευχάριστα αλλά και δυσάρεστα γεγονότα και την γράφουν ιστορικά πρόσωπα με θετική αλλά και άλλα με αρνητική διαδρομή στο χρόνο, πιστεύω ότι με βαθύτερη έρευνα στην ιστορία των δύο αυτών λαών θα αποδειχθεί η σχέση τους αλλά και ποιος σε ποιόν, στο μακρινό παρελθόν έδωσε τα φώτα και άφησε τα ιστορικά του ίχνη.

(Σημείωση: Σε κάθε χρήση των παραπάνω θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή τους και το παρόν blog.)

Θ. Τζώρτζης.

Advertisements
This entry was posted in Ιστορία and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s