Φραγκιώτης Βασίλειος, οπλαρχηγός του 1821 από το Φράγκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας[1].

Η υπογραφή του.

Η υπογραφή του.

Σε πιστοποιητικό που συντάχθηκε στο Γομοστό στις 30 Μαΐου 1840, ο Δήμαρχος Αραξίων πιστοποιεί ότι ο Βασίλειος Φραγγιώτης, δημότης του δήμου αυτού είναι 45 ετών και δεν κατέχει ούτε κινητή ούτε ακίνητη περιουσία στα όρια της περιφερείας του δήμου αυτού, ούτε κάποια εργασία γνωρίζει, είναι άπορος και έχει εξαμελή οικογένεια. Τα παραπάνω βεβαίωσε στις 8 Ιουνίου 1840 ο δήμαρχος Αραξίων Γεώργιος Βερόπουλος, στην Πάτρα, ενώπιον του Διοικητικού Γραμματέως.

Σε έγγραφό του που στέλνει ο Β. Φραγγιώτης προς την Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, στις 6.1.1842, αναφέρει ότι είχε τιμηθεί με το Αργυρούν Αριστείο, διαμαρτύρεται δε γιατί αδικήθηκε αφού δεν έλαβε τον βαθμό του, «μολονότι από της παρελθούσης κυβερνήσεως, έχαιρον τον της Χιλιαρχίας…». Προσθέτει δε στο έγγραφο αυτό: «…η τοιαύτη παραμέλησις αφ’ ενός και η ένδεια αφ’ ετέρου συνάμα της προσβολής του χαρακτήρος μου, με βιάζουν να παρατηρήσω εις την Β. Γραμματείαν ότι αφού ενήργησα υπέρ της Ανεξαρτησίας της Ελλάδος τα δέοντα, και εξεπλήρωσα με όλην την δυνατήν αφοσίωσιν τα στρατιωτικά μου καθήκοντα, εφάνην έτι …ότερον χρήσιμος εις την πατρίδα, καθότι ηγωνίστην υπέρ αυτής και ως Απόστολος πριν της Επαναστάσεως, διακινδυνεύσας πολλάκις και την αυτήν ζωήν μου. Ταύτα ευσεβάστως αναφέρων και επισυνάπτων εν τη παρούση πιστοποιητικόν πενίας επικυρωμένον παρά της Διοικήσεως Π. Πατρών, προσπίπτω υπό την φιλανθρωπίαν της Β. Γραμματείας και παρακαλώ μετά θερμοτάτων δακρύων αυτήν όπως ευαρεστηθείσα, μοι παραχωρήσει τον εις το μητρώον βαθμόν μου, καθώς και την ανήκουσαν προικοδότησίν μου, συμφώνως με το από 20 Μαΐου 1838 Β. Διάταγμα της Α. Μ. διότι δυστυχώ εις άκρον, μολονότι αι δύο θυγατέραι μου έφθασαν εις γάμου ηλικίαν και αι οποίαι ζώσι και την λοιπήν οικογένειάν μου με χόρτα…». Το έγγραφο αυτό διαβιβάζεται από την Γραμματεία των Στρατιωτικών Αθηνών στην Διοίκηση Αχαΐας στις 25.1.1842 «με την κοινοποίησιν ότι το ενδεικτικόν πενίας του αναφερομένου πρέπει, κατάτον νόμον, να εκδοθεί παρά του Δημοτικού Συμβουλίου και προσυπογραφεί παρά του αρμοδίου Διοικητού».

Από άλλο έγγραφο του Διοικητή Αχαΐας προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας που συντάχθηκε στις 19.3.1842, προκύπτει ότι στάλθηκε εκ νέου πιστοποιητικό πενίας του αξιωματικού της Β. Φάλαγγος Β. Φραγγιώτη, του οποίο είχε εκδοθεί σύμφωνα με όσα απαιτούσε η ως άνω Γραμματεία επιστρέφοντας προηγούμενα έγγραφα. Αυτό το πιστοποιητικό δεν βρέθηκε.

Σε άλλον κατάλογο, με ημερομηνία 13.4.1842, προικοδοτουμένων, αρχαίων στρατιωτικών, σύμφωνα με τον νόμο της 20ης Μαΐου 1834, αναφέρονται και τα εξής για τον Βασίλειο Φραγγιώτη: Α/Α: 180. Αριθμός μητρώου: Ι, σελίδα: 146. Βαθμός τον οποίον είχε υπό της παρελθούσης Κυβερνήσεως: Πεντηκόνταρχος του 1828. Πατρίς: Φράγγα. Συστάσεις της εξεταστικής επιτροπής: Δια τας εκδουλέυσεις του. Τάξις: 7η. Γνώμη της επί των ενδεικτικών της πενίας επιτροπής: Παρατηρήσεις: υπηρετήσας ως αξιωματικός έχει δικαίωμα την προικοδότησιν αξιωματικών. Γνωμοδοτήσεις: Προτείνεται δια την προικοδότησιν της 6ης τάξεως. Διοίκησις ήτις καθυπέβαλε το ενδεικτικόν της πενίας: Αχαΐα.

Σε κατάλογο της Διοίκησης Αχαΐας του Μαΐου του 1842, αναφέρεται ότι ο Βασίλειος Φραγγιώτης καταγόταν από το Φράγγα και κατοικούσε στο χωρίο Δύμη του δήμου Δυμαίων.

Σε άλλον επίσης κατάλογο αναφέρεται ότι το ποσό της προικοδότησης στον Β. Φραγγιώτη, ήταν 3.000 δρχ.  Τέλος σε απόφαση του Όθωνα, με ημερομηνία 2.5/1.6 . 1842 αναφέρεται η προικοδότηση του Φραγγιώτη.

 Φραγγιώτης 1Φραγγιώτης 3

—————————————————————————————————————-

[1] Το χωριό Φράγκα αρχικά ανήκε στο Δήμο Τριταίας, μέρος του οποίου δήμου μετά του δήμου Αραξίων, με το Β.Δ. της 22ας Ιανουαρίου (3 Φεβρουαρίου) 1841 συγχωνεύθηκαν στον δήμο Δύμης. Ο δήμος Δύμης είχε σχηματιστεί το 1835.

Πηγή: Γ.Α.Κ.

Σημείωση: Αναφορά των παραπάνω στοιχείων οπουδήποτε, απαιτεί την αναγραφή της πηγής: gerbesi.wordpress

Θ. Τζώρτζης.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s