Ένα έγγραφο του Αναστασίου Στριφτόμπολα , αδελφού του ήρωα του Μανιακίου, Αναγνώστη, προς τον βασιλιά.

 

Ένα έγγραφο του Αναστασίου Στριφτόμπολα[1], αδελφού του ήρωα του Μανιακίου, Αναγνώστη προς τον βασιλιά. (το έγγραφο δεν περιλαμβάνεται στο «Λεξικό της επαρχ. Καλαβρύτων».

«16 Απριλίου 1844/ εν Αθήναις./ Μεγαλειότατε!/ Ο ταπεινώς υποφαινόμενος πρωταγωνιστής Έλλην/ εξ εκείνων οίτινες συνησέφερον πολύ υπέρ της απελευ/θερώσεως της πατρίδος, αφού προσωπικώς ηγωνίσθην/ απαρχής μέχρι τέλους του ιερού αγώνος, έχασα/ αδελφούς βασιλεύ! Εις τας μάχας, ως τον πρώτον μου/ αδελφόν Αναγ. Στρειφτόμπολα οπλαρχηγόν και πρώ/τον όπου ύψωσε την Σημαίαν εναντίον των εχθρών/ εις Καλάβρυτα τω 1821 και πρώτος όπου έγινε θύμα υπέρ πατρίδος μαχόμενος εις την εν Λεβιδίω Τριπολιτζάς μάχην εναντίον οκτώ περίπου/ χιλιάδων Τούρκων, και πολλούς άλλους συγγενείς./ Κατηναλώθη άπασα η περιουσία μου εις τας ανωμα/λίας της επαναστάσεως και ήδη δυστυχώ./ Η τελευταία των Στρατιωτικών βαθμών Επι/τροπή με εβαθμολόγησαν εις τον βαθ. του λοχαγού/ και μοι εδόθη το γραμμάτιον των αποδοχών υπολοχα/γού, το οποίον εξαργυρώσας το 1837[;] εις αγοράς/ εθνικών γαιών εις τον Δήμον Πατρών, στερούμαι/ και ταύτας έως σήμερον, διότι οι κατά καιρού[ς]/ Γεωμέτραι δεν μου έκαμον την κατά νόμον παραχώρησιν./ Ήμην και είμαι πιστός, Βασιλεύ! Εις την/ πατρίδα και τον υψ. της υμ. Μ. θρόνον,/ και θα είμαι τοιούτος υπέρ της στερεώσεως του Υψηλού/ θρόνου Σου, Βασιλεύ! του οποίου την προστασίαν/ εξαιτούμενος, παρακαλώ θερμώς να ευαρεστηθήτε Μ./ Βασιλεύ! να διατάξετε δια να μου δοθή ο βαθμός/ του Ταγματάρχου και το ελλείπον του μισθού του ο/ποίου έλαβον γραμματίου ως υπολοχαγός μέχρι του ταγ/ματάρχου να μοι δίδεται κατά μήνα εις χρήματα δια να/ δύναμαι με τούτον να πορίζωμαι τα προς το ζην,/ μετά της πολυαρίθμου οικογενείας μου./ Είμαι πεπεισμένος Βασιλεύ! Ότι γνωρίσας κα/τά πόσον είμαι αδικημένος και πιστός εις τον υψηλόν θρό/νον Σου, θα ευδοκήσης δια να με απαλλάξης από την/ παντελή δυστυχίαν και αμηχανίαν, με την πραγ/ματοποίησιν της δικαίας […] αιτήσεώς μου./ Της υμετέρας Μεγαλειότητος ευπειθέστα/τος και ταπεινός δούλος./ Αναστάσιος Στριφτόμπολας». Στο περιθώριο της πρώτης σελίδας υπάρχει δια διαφόρου γραφής, η εξής σημείωση: «Εις τ’ αρχεία/ υπάρχει υπ’ όψιν/ η αίτησις του αναφερο/μένου./ Αθήναι την 20 Απριλίου 1844./ [δυσανάγνωστος υπογραφή]».

=======================================================

[1] αδελφός του ήρωα Αναγνώστη Στριφτόμπολα. Από πιστοποιητικό (αντίγραφο) με ημερομηνία 6.4.1836 το οποίο υπογράφουν οι Θ. Κολοκοτρώνης, Νικήτας Σταματελόπουλος και Δ. Πλαπούτας, προκύπτει ότι ο Αναστάσιος Στριφτόμπολας καταγόταν από το Σιγούνι Καλαβρύτων, ότι αγωνίστηκε για την πατρίδα επικεφαλής 200 στρατιωτών και ότι έλαβε μέρος στις μάχες Καλαβρύτων, πολιορκίες Πατρών, Αργολίδας, Κορίνθου, Ακράτας, Τρικόρφων, Νταβιάς και άλλες όπου επολέμησε προθυμία και γενναιότητα. Προστίθεται ότι όταν εφονεύθη ο αδελφός του Αναγνώστης, έμεινε αυτός στη θέση του και συνέχισε τον πόλεμο. Επίσης σε πιστοποιητικό (αντίγραφο) με ημερομηνία 10 9βρίου 1843 το οποίο υπογράφεται από πολλούς οπλαρχηγούς και πληρεξουσίους, αναφέρεται ότι οι επιφέροντες αυτό Αναστάσιος Στριφτόμπολας και Γεώργιος Α. Στριφτόμπολα, ο μεν πρώτος αδελφός του εις την μάχη του Λεβιδίου υπέρ πατρίδος πεσόντος, ο δε δεύτερος υιός αυτού, υπηρέτησαν την πατρίδα από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα επικεφαλής στρατιωτών και επολέμησαν με ζήλο και γενναιότητα στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα. Κατάγονται από αρχαία οικογένεια που δεν έσκυβε το κεφάλι στον τουρκικό ζυγό και η πατρίδα τους χρεωστεί ευγνωμοσύνη.

Πηγή: (Ιστορ. Λεξικό της επαρχίας Καλαβρύτων).

qqqqqqqqqq2

Πηηή: Γ.Α.Κ.

Θ. Τζώρτζης.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s