Αναγνώστη Στριφτόμπολα συνέχεια…

Όπως και στο «Ιστορικό Λεξικό της επαρχίας Καλαβρύτων» τ. ΣΤ΄. σ. 198 κ. ε. έχω αναφέρει, ο Αναγνώστης Στριφτόμπολας είχε τρία παιδιά. Δυο κορίτσια και ένα γιό. Οι κόρες του ήσαν η Αικατρίνη και η Βασιλική και ο γιος ήταν ο Γεώργιος. Η σύζυγος του Αναγνώστη ήταν η Αγγελική. Περί του ήρωα αυτού πέραν των όσων εκτενώς αναφέρονται στο παραπάνω «Λεξικό», έχω και στο παρόν blog παραθέσει σχετικά: στις 2.7.2011, 8.10.2011, 2.11.2011, 19.8.2015, 6.9.2016.

Σήμερα παρουσιάζω ένα σπάνιο ντοκουμέντο. Είναι η αίτηση που έκαναν οι κόρες του προς τον βασιλιά Όθωνα, η οποία μπήκε στο αρχείο,όπως θα δείτε στη συνέχεια.

 Στο έγγραφο αυτό προς τον Βασιλιά οι κόρες του αναφέρουν:

«Προς την αυτού Μεγαλειοτητα τον Σεβαστόν ημών Βασιλέα Όθωνα!!!/ Εν Πάτραις την 11 8βρίου 1857./ Περίληψις./ Αι αναφερόμεναι θυγατέρες του εις την μάχην του Λεβιδίου πεσόντος Αναγνώστου Στριφτόμπολα θυγατέρες εξαιτούνται, συνεπεία και της εν τω Μητρώω της εξεταστικής των Στρατιωτικών εκδουλεύσεων επιτροπής του 1836. Σελ. 182. υπ’ αύξ. Αρ. 237 αποφάσεως να χορηγηθή και εις ταύτας γη εθνική και ανάλογος χρηματική περίθαλψις, δυστυχούσαι εις άκρον./  Με γαλειότατε Βασιλεύ!/ Αι ταπεινώς υποσημειούμανια δύο ορφαναί θυγατέρες του πρωτομάρτυρος της Ελληνικής Επαναστάσεως, εν Λεβιδίω πεσόντος Αναγνώστου Στριφτόμπολα, εις εσχάτην ένδειαν και πενίαν[;] ευρισκόμεναι, καταφεύγομεν μετά δακρύων εις τους πόδας του υψηλού θρόνου της υ. Μ. και το πατρικό έλεός Σου Βασιλεύ! παρακαλούμεν θερμώς, ίνα λαβόντας οίκτον της πολυετούς ημών ορφανίας και απορίας, δώσετε ώτα ακοής εις την ταπεινήν και δικαίαν ημών αίτησιν./ Η επί των Στρατιωτικών εκδουλεύσεων εξεταστική επιτροπή του 1836, δια του Μητρώου αυτής σελ. 182, υπ’ αύξοντα αριθ. 237, εψήφισε και δια τας υποσημειουμένας ημάς περίθαλψιν, ως εγένετο και εις άλλων αγωνισθέντων και πεσόντων υπέρ πατρίδος θυγατέρας. Μολαταύτα βασιλεύ! δι ημάς μόνας δεν ελήφθη εισέτι ουδέν μέτρον βοηθείας ή περιθάλψεως τινός, ούτε δια χρημάτων αλλ’ ούτε και δια εθνικής γης. Τούτου ένεκεν δυστυχούμεν εις άκρον και απορούσαι στερούμεθα και του απολύτως αναγκαίου άρτου της ημέρας. Ευαρεστήθιτι Βασιλεύ! ίνα διατάξητε  όπως λάβωμεν, και αι δυστυχείς ημείς εκ του πολέμου ορφαναί, ανάλογον γην εθνικήν δια να ζώμεν εργαζόμεναι, και χρηματικήν τινά περίθαλψιν, δια να ανακουφίσωμεν και εις το μέλλον την εκ τριάκοντα και εξ ετών στέρησιν του γεννήτορός μας, και την παντελή εκ τούτου απορίαν μας. Ευέλπισται εις το πατρικόν έλεός Σου Βασιλεύ! υποσημειούμεθα με σέβας βαθύτατον./ Της υ. Μεγαλειότητος Ευπειθέσταται και […1.λ.]/ αι ορφαναί/ Αικατερίνη και Βασιλική Α. Στριφτόμπολα».

Στο περιθώριο της 1ης σελίδας της αίτησης υπάρχει η δια διαφορετικού γραφικού χαρακτήρα σημέιωση:

«Εις τ’ αρχεία/ Χρηματική συνδρομή ούτε προικοδότησιν δύναται να χορηγήση το υπουργείον των Στρατιωτικών εάν δεν στηρίζεται η αίτησις εις τους εν ισχύει νόμους./ Αθήνησι τη 23 8βρίου 1857»

Στη συνέχεια παραθέτω την 1η σελίδα του εγγράφου.

ΣτριφτόμπολαςΠηγή: Γ.Α.Κ.

Advertisements
This entry was posted in Ιστορία and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s