«Σελίδες αίματος…» και φρίκης, για την Αχαΐα (Β΄).

(συνέχεια από προηγούμενο)

Ίσωμα Φαρών: Με έγγραφο που συντάχθηκε στην Πάτρα στις 2.12.44 εκ μέρους της ΙΙης  Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ, το οποίο απευθυνόταν προς το 12ο σύνταγμα πεζικού του ΕΛΑΣ, διαβιβάζεται αίτηση του Ελευθερίου Βγενοπούλου εξ’ Ισώματος Φαρών δια της οποία ζητεί να του επιστραφεί το όπλο το οποίο παρέλαβε ο εις το ΙΙ τάγμα πολιτικού υπηρετών αξιωματικός Τζουραμάνης Γεώργιος και να απαντηθεί το αποτέλεσμα (Αρχ. 12ου Συντ. ΕΛΑΣ, Ε.Λ.Ι.Α. κ. 1). Ο Παναγιώτης Σταυρόπουλος κάτοικος Ισώματος Φαρών, στις 10.10.1944 σε αίτησή του προς το 12ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ, αναφέρει ότι ο γιός του Απόστολος[;] τραυματίστηκε στις 27.10.1943 και απέθανε στις 6.11.1943. Ανέφερε επίσης ότι έχει άλλα δύο παιδιά στον αγώνα, ένα στο απόσπασμα του Ρήγα Αθανάσιο Σταυρόπουλο και άλλο στην Εθν. Πολιτοφυλακή, τον Βασίλειο Σταυρόπουλο. Αλλά και άλλους δύο: τον Σταύρο Σταυρόπουλο και Γεώργιο Σταυρόπουλο στο εφεδρικό Σύνταγμα. Ζητεί να του δοθεί ένα ζώο (μουλάρι) έστω για δύο μήνες  για να σπείρει λίγη πρώϊμη σπορά, γιατί έμεινε μόνο με ένα κορίτσι 18 ετών και δύο μικρά 9 ετών και δεν έχει άλλους πόρους παρά να σπείρει μόνο λίγο στάρι για να ζήσει. (Αρχ. 12ου Συντ. ΕΛΑΣ, Ε.Λ.Ι.Α. κ. 1). Σε άλλο έγγραφο – πρωτόκολλο στις 11.10.1944 αναφέρεται ότι η Σοφία Π. Σταυροπούλου εξ’ Ισώματος Φαρρών παρέλαβε από το ΙΙ/12ον Τάγμα ένα μουλάρι πρώτου αναστήματος μαύρου χρώματος για δύο μήνες και για τις αγροτικές της εργασίες και υποχρεούται στη συνέχεια να το παραδώσει στο Τάγμα (Αρχ. 12ου Συντ. ΕΛΑΣ, Ε.Λ.Ι.Α. κ. 2). Με έγγραφο του 12ου Συντ/τος του ΕΛΑΣ προς την Πολιτοφυλακή Χαλανδρίτσας αριθ. 6168 και ημερομηνία 30.12.1944, ζητείται να συλληφθεί (μεταξύ άλλων από άλλα χωριά) και ο Κολυπέρας Νικόλαος από το Ίσαρι κατηγορούμενος για λιποταξία (Αρχείο 12ου Συντ. ΕΛΑΣ, Ε.Λ.Ι.Α., κ. 4).

Καλάνιστρα: Χριστοδουλής Χαράλαμπος από Καλάνιστρα. Με έγγραφο του 12ου Συντ/τος του ΕΛΑΣ προς την Πολιτοφυλακή Χαλανδρίτσας αριθ. 6168 και ημερομηνία 30.12.1944, ζητείται να συλληφθεί (μεταξύ άλλων από άλλα χωριά) και ο Χριστοδουλής Χαράλαμπος από το Καλάνιστρα κατηγορούμενος για λιποταξία (Αρχείο 12ου Συντ. ΕΛΑΣ, Ε.Λ.Ι.Α., κ. 4).

Καλέντζι: Στρίγκας Αθανάσιος του Βλασίου από Καλέντζι Αχαΐας. Αναφέρεται σε κατάσταση νεκρών ανταρτών του 6ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ Κορινθίας που σκοτώθηκαν σε μάχες κατά τη διάρκεια της Κατοχής, εναντίον των Γερμανών και Ιταλών από 1.10.1943 μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας της Βάρκιζας» (Παπαστεριόπουλος, Ο Μωρηάς …, τ. Γ΄ σ. 228).

Λαλικώστα: Βέρας Γεώργιος από Λαλικώστα. Με έγγραφο του 12ου Συντ/τος του ΕΛΑΣ προς την Πολιτοφυλακή Χαλανδρίτσας αριθ. 6168 και ημερομηνία 30.12.1944, ζητείται να συλληφθεί (μεταξύ άλλων από άλλα χωριά) και ο Γεώργιος Βέρας από το Λαλικώστα κατηγορούμενος για λιποταξία (Αρχείο 12ου Συντ. ΕΛΑΣ, Ε.Λ.Ι.Α., κ. 4).

Λεχαινά: Αναφέρεται[1] ότι: «Στις 8.6.45 προσωπιδοφόροι χίτες με επικεφαλής τους Π. Γκαγκούρη και Γρηγόρη Γρηγοριάδη μπλοκάρησαν τα Λεχαινά (νομού Ηλείας) στις 12 τα μεσάνυχτα. Μιά ώρα πυροβολούσαν με αυτόματα  και πιστόλια. Τελικά έπιασαν το σεβάσμιο εφημέριο Αθηνόδωρο Παπανδρέου και τον Ι. Δρόσο. Τους μετέφεραν σ’ ένα μέρος όπου αφού τους ξυλοκόπησαν μέχρι αιματώσεως τους έβγαλαν με τανάλιες ένα –ένα τα νύχια των χεριών και των ποδιών τους. Την άλλη μέρα οι κάτοικοι τους αναζήτησαν  και τους βρήκαν ολόγυμνους να βογγάνε. Και οι δυό ήταν ετοιμοθάνατοι και δεν είναι γνωστό αν επέζησαν».

Λόπεσι Φαρών-Καλέτζι κ.λ.: Η εφημερίδα «Αναγέννηση»[2] (17.5.1944, φ. 2) αναφέρει τα εξής: «…Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Ιης Ταξιαρχίας στις τελευταίες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις ο Ε.Λ.Α.Σ. μας έδωκε τις παρακάτω μάχες: Στις 12 Μάη στο Λόπεσι Φαρών, στις 15 στο Καλέτζι Τριταίας και στην περιοχή Πλανητέρου… Στις 20 στο Δρακοβούνι (Βλόγοβα) και στην Κερπινή Γορτυνίας και στις 21 μεταξύ Πρασίνου και Αγριδίου Γορτυνίας. Αι προξενηθείσαι απώλειαι στους γερμανοτσολιάδες  εις άνδρες και υλικό σε όλες τις μάχες είναι: 233 νεκροί αξ/κοί και στρατιώτες και 134 τραυματίες, Εκυριεύτηκαν πολλές εκατοντάδες ντουφέκια, δεκάδες χιλιάδες φυσίγγια, κιβώτια με χειροβομβίδες, οπλοπολυβόλα, μεταγωγικά με πλήρη φορτία, πολλά ζώα, πολλές χιλιάδες οκάδες άλευρα, κλινοσκεπάσματα, γελιούς και διάφορα άλλα είδη».

Μαζαράκι: Σημείωμα του ΙΙ Τάγματος του 12ου Συντ/τος του ΕΛΑΣ, με ημερομηνία 7.8.44 αναφέρει προς το 12ο Σύντ/μα ότι «…στέλνεται συνοδεία ο Γεώργιος Γκοτσόπουλος κάτοικος Μαζαρακίου με την αναφορά ότι στην καλύβην τούτου κατόπιν ερεύνης ανευρέθη όπλον όπερ έδει να είχε παραδώσει συμφώνως προς τας εκδοθείσας διαταγάς» (Αρχείο 12ου Συντ/τος ΕΛΑΣ, Ε.Λ.Ι.Α., κ. 4.).

Μέτζαινα: Από Μέτζαινα ο Κων/νος Γκότσης, με αίτησή του προς την Ταξιαρχία ΕΛΑΣ, ζητεί να του δοθεί ένα ζώο, έστω προσωρινά, για να καλλιεργήσει τα χωράφια του, δεδομένου ότι το δικό του το είχε επιτάξει ο ΕΛΑΣ και εψόφησε «στα χέρια του». Η αίτηση στις 4.11.44 διαβιβάστηκε στο 12ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ. (Αρχ. 12ου Συντ. ΕΛΑΣ, Ε.Λ.Ι.Α. κ. 2). Επίσης από Μέτζαινα ο Αποστολόπουλος Απόστολος, ο οποίος στις 18.11.44 σε αίτησή του προς το 12ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ αναφέρει ότι τον Νοέμβριο του 1943 παρέδωσε στον αρχηγό του 2ου Τάγματος του ΕΛΑΣ Γιάννακα μία σέλλα και ένα χαλινό με τη διαβεβαίωση ότι θα του επιστραφούν, αλλά αυτό δεν έγινε και παρακαλεί να διαταχθεί η επιστροφή τους (Αρχ. 12ου Συντ. ΕΛΑΣ, Ε.Λ.Ι.Α. κ. 2). Σύγκρουση στη Μέτζαινα: Στις 17.2.1944 δύο Γερμανικά αυτοκίνητα με 15 περίπου Γερμανούς αξιωματικούς της φρουράς Πατρών με επικεφαλής τον Διοικητή Πατρών ταγματάρχη Μπόκ, παλαισιωμένοι από λίγους Γερμανούς στρατιώτες, επιχείρησαν προς τον δημόσιο δρόμο Πατρών – Χαλανδρίτσας μια αναγνωριστική έξοδο. Την εποχή εκείνη είχε φθάσει στη Μέτζαινα ένα μικρό τμήμα 4 αντάρτες της ομάδας του Νικήτα. Σαν είδαν τα Γερμανικά αυτοκίνητα οι αντάρτες πλησίασαν προς το δρόμο και στη κατάλληλη στιγμή επετέθησαν με τα λίγα όπλα που διέθεταν. Οι Γερμανοί που διέθεταν υπεροχή όπλων, απάντησαν με καταιγισμό πυρός. Η συμπλοκή διήρκεσε ¾ της ώρας και είχε σοβαρά αποτελέσματα. Τελικά οι Γερμανοί υπεχώρησαν προς Μπρακουμάδι αφού άφησαν στοπεδίο της μάχης πέντε νεκρούς και δύο τραυματίες που κατόρθωσαν να διαφύγουν. Τα λάφυρα ήσαν σημαντικά: Ένα μυδράλιο με 1.000 φυσίγγια, 5 μάουζερ με 600 φυσίγγια, δυό πιστόλια και δύο κιβώτια χειροβομβίδες. Επίσης καταστράφηκε ένα φορτηγό ξερμανικό αυτοκίνητο και περιήλθε άθικτη στα χέρια των ανταρτών μια μοτοσυκλέτα. Αντάρτικη απώλεια καμμιά (Παπαστεριόπουλος, Ο Μωρηάς …, τ. Β΄ σ. 318).

Μοίραλι: Ζαχαρόπουλος Αντώνιος από Μοίραλι Φαρρών. Αναγράφεται σε φ. Μητρώου του 2ου Τάγματος του 12ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ, στον 6ο λόχο, στις 27.10.44, με χρονολογία κατάταξης 1.10.44. Την ίδια ημέρα (27.10.44) έχει συνταχθεί φύλλο λιποταξίας για τον Ζαχαρόπουλο Αντώνιο όστις απουσιάζει από το λόχο του από 19.10.44 και κηρύσεται λιποτάκτης από 20.10.44 (Αρχ. 12ου Συντ. ΕΛΑΣ, Ε.Λ.Ι.Α. κ. 2).

Μπενδρώνι: Η εφημερίδα «Ελεύθερη Αχαΐα»[3] (7.8.1944, φ. 8) αναφέρει: «Στις 28 του Ιούλη στο χωριό Μπενδρώνι οι Γερμανοί εσκότωσαν  τον Ανδρέα Κολομπούνια…».

————————————————————————————————–

[1] Σελίδες αίματος, Εθν. Αλληλεγγύη, 1945.

[2] Όργανο του ΕΑΜ Καλαβρύτων.

[3] Όργανο του ΕΑΜ Αχαΐας.

(Συνεχίζεται…).

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s