Αυτούς αιχμαλώτισε ο Ιμπραήμ σε χωριά των Καλαβρύτων…

Μερικοί εξ’ όσων  αιχμαλωτίστηκαν από τον Ιμπραήμ σε χωριά της επαρχίας Καλαβρύτων, όπως αυτοί αναφέρονται στις 27.8.1828. (Κατά σειρά αναγράφονται: α/α, όνομα, επίθετο, ηλικία, τόπος αιχμαλωσίας, ημερομηνία αιχμαλωσίας και τόπος όπου ευρίσκοντο την ημερομηνία της καταγραφής).

(Οι περισσότεροι εξ’ αυτών είναι μικρά παιδιά και γυναίκες. Παρακαλώ διαβάστε την υποσημείωση για τη μάχη στο Καστράκι.)

Βερσίτσι: 1. Κωνσταντής Ρηγόπουλος, 40, εις πεδιάδα Γαστούνης, 1825, _. 2. Ευστάθιος Ρηγόπουλος, 35, εις πεδιάδα Γαστούνης, 1825, _. 3. Χρυσούλα του Καπερώνη, 20, εις Τριπόταμα, 1825, Μοθωκόρονα. 4. Τρίσσα του Μπάρκουλα, 20, εις Τριπόταμα, 1826, εις Πάτρα.

Γλούνιστα Ρούμελης[1]:  1. Λελούδω του Κωνσταντή, 40, εις Βοστίτζα, 1826 Ιούνιος, _. 2. Δέσπω του Κωνσταντή, 7, εις Βοστίτζα, 1826 Ιούνιος, _. 3. Ασήμω του Κωνσταντή, 10, εις Βοστίτζα, 1826 Ιούνιος, _.

Γουμένιτσα:  1. Αναστάσης του Γ. Λυκουργιώτη, 10, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, εις Νεόκαστρο. 2. Θυγατέρα του Γ. Λυκουργιώτη, 4, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, _. 3. Χρήστος του Χριστακόπουλου, 7, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, εις Μοθώνην. 4. Αγγελική του Χριστακόπουλου, 11, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, εις Πάτραν. 5. Γιώργος του Ιω. Χριστόπουλου, 11, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, εις Νεόκαστρο. 6. Νικολής του Αργιπαπαδόπουλου, 2, εις Βυσωκά, 2 Ιουλίου 1827, _. 7. Γέρο Χρόνης _, _, εις Βυσωκά, 2 Ιουλίου 1827, _. 8. Σταύρος Κραβαριώτης, 50, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, _. 9. Ανδρούτζος Πατρινός, 20, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, _. 10. Θεοδώρα Δημητρίου, _, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, εις Νεόκαστρο. 11. Ευφροσύνη της Θεοδώρας, 20, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, εις Νεόκαστρο. 12. υιός του Γιώργη Γούτου, _, εις Δερβένια, 1822, _. 13. Γέρο Γιάννης Πατρινός, _, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, _.

Ζαρούχλα:  1. Γεωργάκης Κλέσιας, 40, εις την μάχη του Φλέσια, _, εις Νεόκαστρο.

Καλάνιστρα[2]:  1. Γιωργάκης Τριφόγαμβρος, 50, εις Καλάνιστρα, 2 Μαΐου 1826, _. 2. Λαμπρόπουλος Πανάγος, 45, εις Καλάνιστρα, 2 Μαΐου 1826, _. 3. Γεώργιος Τρύφας, 55, εις Καλάνιστρα, 2 Μαΐου 1826, _. 4. Γιαννιά του παπά, 50, εις Καλάνιστρα, 2 Μαΐου 1826, _. 5. Μαρία του Γ. Μπάλιου[;], 20, εις Καλάνιστρα, 2 Μαΐου 1826, _. 6. Ελένη του Τρύφα, 15, εις Καλάνιστρα, 2 Μαΐου 1826, _.

Καλύβια[3]:  1. Αναστάσιος Οικονομόπουλος, 30, εις την μάχη του Φλέσια, _, εις Νεόκαστρο. 2. Γεώργιος Τραβόπουλος, 23, εις την μάχη του Φλέσια, _, εις Νεόκαστρο.

Κραστικοί:  1. Γκόζης του Π. Τζεγρένη, 8, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 2. Γιάννης του Β. Τζεγρένη, 6, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Πάτρας . Λαλιώτης Αχμούζης. 3. Ανδρέας του Β. Τζεγρένη, 4, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Πάτρας . Λαλιώτης Αχμούζης. 4. Νικόλαος του Δ. Κωστόπουλου, 11, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 5. Χρυσανθάκης του Δ. Κωστόπουλου, 8, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 6. Κοτζονιά του Δ. Κωστόπουλου, 5, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 7. Ανδρέας του Δ. Κωστόπουλου, 2, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 8. Παρασκευή του Δ. Κωστόπουλου, 9, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 9. Γεωργάκης Τζούνης, _, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 10. Κωνσταντίνα γυναίκα Γεωργάκη Τζούνη, _, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 11. Ελένη θυγατέρα Γεωργάκη Τζούνη, _, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 12. Φωτεινή θυγατέρα Γεωργάκη Τζούνη, _, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 13. Κωνσταντίνα του Γιάννη Αρβανίτη, 15, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Ρούμελη. 14. Παναγιωτάκης του Δ. Αλευρά, 8, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Πάτρας. 15. Δημητράκης του Αντ. Καρατζιά, _, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Πάτρας. 16. Κυριάκος του Αντ. Καρατζιά, _, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Πάτρας.

Λειβάρτζι:  1. Δημήτριος Γιαννακόπουλος, 26, εις Χλουμούτζι, 9 Μαΐου 1827, εις Μοθώνην. 2. Δημήτραινα γυναίκα του Δημητρίου Γιαννακόπουλου, 20, εις Χλουμούτζι, 9 Μαΐου 1827, εις Μοθώνην. 3. Μητέρα της Δημήταινας Γιαννακοπούλου , 50, εις Χλουμούτζι, 9 Μαΐου 1827, εις Μοθώνην. 4. Ανδρέας Π. Πεπελάσης, 35, εις Χλουμούτζι, 9 Μαΐου 1827, εις Αίγυπτον. 5. Δημήτριος Κακαβόπουλος, 30, εις Βοστίτζα, 20 Μαΐου 1826, εις Σμύρνην.

Λεχούρι:  1. Παναγιωτάκης Ταξιαρχόπουλος, 23, εις Π. Πάτραν, 1821, εις Σέρας. Ιουσούφ Πασάς.

Μεσορούγι:   1. Μαρία Αργυράκη Βίλιου, 12, εις Χιαλμόν[4], 5 Μαΐου 1826, εις Μοθώνην. 2. Μαρία του Κοτρομπή, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 3. Αργύρης του Παπα Σπανάκη, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 4. Ελένη του Β. Σακελλαρίου, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 5. Βαγγελιά του Β. Σακελλαρίου, 3, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 6. Δημήτριος του Αργύρη Πουρναρά, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 7. Βαγγελιά του Αργύρη Πουρναρά, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 8. Βασίλειος του Θανάση Λαδιά, 10, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 9. Αδελφή του Βασιλείου του Θανάση Λαδιά, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 10. Χρυσάφη; του Παπουτζή, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 11. Παναγής του Παπουτζή, 4, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 12. Αγγέλω του Παπουτζή, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 13. Ζωγράφω του Κοτζιδή, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 14. Παναγής του Κοτζιδή, 4, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 15. Δημήτριος του Κοτζιδή, 2, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Πάτρας εις τον Χασάναγα. 16. Αγγέλω του Κων. Λύσσαρη, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 17. Μαρία του Κων. Λύσσαρη, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 18. Χρυσούλα του Αργύρη Μανάρα [ή Μανάγια;], _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 19. Κωνσταντής του Αργύρη Μανάρα [ή Μανάγια;], 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 20. Ασήμω του Αργύρη Μανάρα [ή Μανάγια;], 3, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 21. Ελένη του Μπάτα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 22. Βαγγελιά του Μπάτα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 23. Ελένη του Παπα Ασημάκη, 4, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 24. Γεώργιος του Κ. Καλογήρου, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 25. Τζόγια του Ν. Κορμπέρη, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 26. Αναστασούλα του Ν. Κορμπέρη, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 27. Παναγιώτης Πλανινός, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 28. Παναγιώταινα Πλανίνα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 29. Δημήτριος Παναγιώταινας Πλανίνας, 8, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 30. Βαγγελιά Παναγιώταινας Πλανίνας, 10, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθώνην. 31. Ελένη του Δήμου, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 32. Μαρία του Δήμου, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 33. Μαργαρώνα του Σκορδά, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 34. Μαρία του Π. Τυφλού, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 35. Πέτρος του Κανέλου, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _.

Παύλιανη Ρούμελης[5]:  1. Γεωργούλα του Κωνσταντή, 15, εις Βοστίτζα, 1827 Ιούλιος, εις Μεσολόγγι.

Περιστέρα:  1. Αγγέλω Σωτήρη Κοτζινού, ετών 26, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Αίγυπτον. 2. Κωνσταντής Σωτήρη Κοτζινού, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 3. Ειρήνη Σωτήρη Κοτζινού, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 4. Ελένη Αργυράκη Μανούσου, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 5. Άννα της Σωτηρόνυμφης, 13, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 6. Ευγενική της Σωτηρόνυμφης, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 7. Παναγούλα Κοτζίναινα, 30, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 8. Γεώργιος Παναγούλας Κοτζίναινας, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 9. Μαρία Παναγούλας Κοτζίναινας, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 10. Παναγής Κολινιάτης, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 11. Σπύρος Κολινιάτης, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 12. Γεώργιος Κοκότης, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 13. Ευγενική Κοκότη, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 14. Παναγούλα Καρφολογοπούλα, 35, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 15. Γεώργιος του Παπα Παναγιώτη, 8, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 16. Ελένη του Παπα Παναγιώτη, 14, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 17. Γεωργίτζα Ντρουτζοπούλα, 15, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 18. Άννα Κουτζουγογιαννιάς, 12, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 19. Θανάσαινα Κολοτζίραινα, 40, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 20. Νικολιά Κολοτζίραινας Θανάσαινας, 30, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 21. Σπηλιωτάκαινα Γέρο Ηλία, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 22. Αναστασιά Σπηλιωτάκαινας, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 23. Παναγούλα Σπηλιωτάκαινας, 20, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 24. Γεώργιος Σπηλιωτάκαινας, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 25. Αναστασιά Μανοσοπούλα, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 26. Διαμαντούλα Μανοσοπούλα, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 27. Βαγγελιά του Αναγνώστη της Γιαννιάς Μανούσαινας, 11, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 28. Αικατερίνη του Αντ. της Μανούσαινας, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 29. Δημήτριος του Κοντογιάννη, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 30. Γεώργαινα με τρία παιδιά αρσενικά του Νικόλα Τερλεπάνη, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 31. Κωνσταντής του Νικόλα Κλούθου, 14, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθώνην. 32. Μαρία του Νικόλα Κλούθου, 8, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθώνην. 33. Υιοί δύο του Νικόλα Κλούθου, 3 και 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθώνην.

Σόλος:  1. Κωνσταντής του Στριφτόμπολα, 11, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 2. Αργύρης του Σταθακάρου, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 3. Αικατερίνη του Σταθακάρου, 8, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 4. Αναστασία της Φιούταινας, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 5. Γεώργιος της Φιούταινας, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 6. Παναγής της Φιούταινας, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 7. Κλίνη της Δ. Τριανταφυλίνας, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 8. Βασιλική της Ανδρίκαινας, 28, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 9. Γεώργιος του Κ. Κατζαούνη, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 10. Ζαφείραινα του Γιάννη Χαβέλα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 11. Μαρία ανεψιά της άνω Ζαφείραινας, 10, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 12. Ευγενία του Γιάννη Χαβέλα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 13. Αργύραινα Σαρμάκαινα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 14. Αγγέλω της Αργύραινας Συρμάκαινας, 12, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 15. Γιώργης της Αργύραινας Συρμάκαινας, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 16. Ασήμω της Αργύραινας Συρμάκαινας, 14, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 17. Γεώργιος του Β. Μούζη, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 18. Ελένη της Σωτ. Τζίχλαινας, 18, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 19. Νικολής της Σωτ. Τζίχλαινας, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 20. Σπύραινα Λύραινα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 21. Ευαγγελίτζα της Σπύραινας Λύραινας, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 22. Βασιλική της Σπύραινας Λύραινας, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 23. Κωνσταντής του Σ. Στριφτόμπολα, 11, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 24. Αργύρης του Σταθακάρη, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 25. Αικατερίνη του Σταθακάρη, 8, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 26. Αναστασιά της Φιούταινας, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 27. Γεώργιος της Αναστασιάς, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 28. Παναγής της Αναστασιάς, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 29. Κλίνη της Τριανταφυλλίνας, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 30. Βαγγελίτσα της Ανδρίκαινας, 22, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 31. Γεώργης του Κ. Κατζαούνη, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 32. Ζαφείραινα του Γερο Γιάννη Χαβέλα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 33. Ευγενία της Ζαφείραινας, 8, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 34. Μαρία ανεψιά της άνω Ζαφείραινας, 10, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 35. Αργύραινα Σαρμάκαινα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 36. Αγγέλω της άνω Αργύραινας Σαρμάκαινας, 12, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 37. Γεώργιος της Σαρμάκαινας, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 38. Ασήμω της Σαρμάκαινας, 14, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 39. Γεώργιος της Σαρμάκαινας, 10, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 40. Κωνσταντής της Σαρμάκαινας, 3, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 41. Γεώργιος του Μπόζη, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 42. Ελένη της Σωτ. Τζίχλαινας, 18, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 43. Νικολής της άνω Σωτ. Τζίχλαινας, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 44. Σπύραινα Λύραινα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 45. Ευαγγελίτζα της άνω Σπύραινας Λύραινας, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 46. Βασιλική  της άνω Σπύραινας Λύραινας, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 47. Παρασκευή της Σπηλιώταινας, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 48. Χαράλαμπος του Νικολάκη, 1, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 49. Βαγγελίτσα του Νικολάκη, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 50. Βασίλειος του Νικολάκη, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 51. Θεόδωρος του Σπύρου Θεοδωρου, 11, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 52. Αικατερίνη του Σπύρου Θεοδωρου, 15, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 53. Παναγούλα του Δημ. Αγγελίνας, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 54. Κωνσταντής του Σπύρου Κωσταντουρά, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 55. Κωνσταντινιά Κουνάδαινας, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 56. Σπύρος της Κωνσταντινιάς Κουνάδαινας, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 57. Γιώργης της Αναγ. Κουνάδαινας, 11, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 58. Βαγγελίτσα της Αναγ. Κουνάδαινας, 13, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 59. Σωτήρης της Αναγ. Κουνάδαινας, 3, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 60. Παναγιούλα της Αναγ. Κουνάδαινας, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 61. Ανδρέας του Κ. Παπαγιαννόπουλου, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 62. Σωτήρης του Ανδρέα Παπαγιαννόπουλου, 4, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 63. Παναγιώταινα Τζικουρού[;], _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 64. Μαρία της Παναγιώταινας Τζικουρού, 10, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 65. Γεώργης της Παναγιώταινας Τζικουρού, 8, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 66. Αγγελική του Σπύρου Ζαφείρη, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 67. Αναστασούλα του Σωτηράκου, 20, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 68. Μαρία του Σωτηράκου, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 69. Κωνσταντινιά Δημόνυμφη, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 70. Νικολός του Καρακατζάνη, 4, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 71. Βασίλαινα Δημόνυμφη, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 72. Αγγέλω του Γιώργη Σπανού, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 73. Σπύρος του Γιώργη Μαγγίνα, 11, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 74. Σωτήρης του Παναγή Σπανού, 11, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 75. Σοφιά του Σπηλιωτάκη, 18, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 76. Γεώργιος του Ψυχούλια, 15, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 77. Αργύρης του Ψυχούλια, 11, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 78. Μαρία του Θεοδώρου, 8, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 79. Φωτεινή του Δ. Κανέλου, 15, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 80. Μαρία της Βασιλικούλας, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 81. Παναγής της Βασιλικούλας, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 82. Παρασκευή της Νικολούλιας, 15, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια.

Σοπωτό:  83. Παναγιώτα Μιχαλοπούλα, _, εις Π. Πάτραν, 1821, εις Σέρας. Ιουσούφ Πασάς.

Σταμνά [;]:  1. Χρήστος του Βασίλη, 13, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Νεόκαστρο. 2. Ελένη του Βασίλη, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Πρέβεζα.

Τσορωτά:  1. Θεοδωρής _, 35, εις πεδιάδα Κόκοβας, 2 Μαΐου 1826, εις Νεόκαστρο. 2. Παρασκευή γυναίκα του προηγουμένου Θοδωρή, 38, εις πεδιάδα Κόκοβας, 2 Μαΐου 1826, εις Νεόκαστρο. 3. Σοφία του Γιάννη Τζερνωτά, 12, εις πεδιάδα Κόκοβας, 2 Μαΐου 1826, εις Νεόκαστρο. 4. Δημάκης του Γιάννη Τζερνωτά, 4, εις πεδιάδα Κόκοβας, 2 Μαΐου 1826, εις Νεόκαστρο. 5. Λαμπρινή του Γιάννη Τζερνωτά, 1, εις Τζορωτά, 10 Σεπτεμβρίου 1827, εις Πάτρας. 6. Παρασκευή _, 40, εις Τζορωτά, 10 Σεπτεμβρίου 1827, εις Πάτρας. 7. Παναγιώτης υιός της προηγούμενης Παρασκευής, 12, εις Τζορωτά, 10 Σεπτεμβρίου 1827, εις Πάτρας. 8. Πανάγος υιός της προηγούμενης Παρασκευής, 7, εις Τζορωτά, 10 Σεπτεμβρίου 1827, εις Πάτρας. 9. Ειρήνη κόρη της προηγούμενης Παρασκευής, 3, εις Τζορωτά, 10 Σεπτεμβρίου 1827, εις Πάτρας.

Χαλκιάνικα:  1. Μαρία Αναγν. Οικονόμου, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 2. Άννα του Γιάννη Σπυράκου, 11, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 3. Τασιώ του Γιάννη Σπυράκου, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια.

Χόζοβα:  1. Αγγέλω Αλιβιζοπούλα, 28, εις Π. Πάτραν, 1822, εις Σέρας. Ιουσούφ Πασάς.

(Πηγή: Γ.ΑΚ.

Δεν επιτρέπω την αναπαραγωγή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, του παραπάνω κειμένου).

———————————————————-

[1] Αναφέρονται μόνο και μόνο γιατί συνελήφθησαν στον νομό Αχαΐας.
[2] Η σύλληψη αιχμαλώτων από την Καλάνιστρα των Νεζερών μας δείχνει ότι ο Ιμπραήμ πέρασε από εκεί.
[3] Δεν γνωρίζω σε ποια Καλύβια αναφέρεται, δεδομένου ότι υπήρχαν τα Καλύβια Σειρών (νυν Κρήνη), Φιλίων, Σηλίτσα, Καλύβια Ποταμιάς, Καλύβια Κόκοβας, Βυσωκά, Διακοπτίτικα, Χαλκιανιώτικα, Σελιανίτικα, Βαλιμήτικα κ. ά.
[4] Εννοείται η μάχη στο Καστράκι: Από το Ιστορικό Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων μεταφέρω μέρος όσων έχουν καταγραφεί: «Το 1826 ο Ιμπραήμ πήγε προς το δήμο Νωνάκριδος ο οποίος ήταν μέρος ορεινό και δυσπρόσιτο και εκεί είχαν καταφύγει σε κρύπτες και φαράγγια περί τους 5.000 από την επαρχία Καλαβρύτων και 500 ένοπολοι υπό τους Σολιώτη και τους Πετιμεζαίους. Συγκρούστηκαν στο Καστράκι και ύστερα από πολύωρη μάχη οι Έλληνες ηττήθηκαν και 500 απ’ αυτούς γκρεμίστηκαν από τους βράχους για να μην αιχμαλωτιστούν (αλλού στη σελ. 316 αναφέρει ο ίδιος ότι γκρεμίστηκαν 100 Καλαβρυτινοί). Παρ’ όλα αυτά πάνω από χίλιοι πιάστηκαν αιχμάλωτοι οι δε υπόλοιποι σώθηκαν καταφεύγοντες στα ορεινά του Χελμού (βλ. και λ. Σολιώτης Νικόλαος, βλ. εκτενέστερα και λ. Επαρχία Καλαβρύτων) (Παπανδρέου: Επαρχία…, σ. 56, 316). Εκεί εφονεύθηκαν πολλοί από το χωριό Σούβαρδο (Παπανδρέου: Επαρχία…, σ. 175). Ο Ν. Π. Σακελλαρόπουλος, (Επιδρομές…, σ. 37 κ. ε.) αναφέρει ότι στο Καστράκι οχυρώθηκαν οι οπλαρχηγοί Β. Πετιμεζάς και Νικ. Σολιώτης με 400 οπλοφόρους. Ο Ιμπραήμ με τη βοήθεια προδοτών έφτασε στα Κλουκινοχώρια και στις 5 Μαΐου διαίρεσε το στρατό του στα δύο και με το ένα σώμα βάδισε στην Κορφή της Κυλλήνης και με το άλλο περνώντας το Ξεροκάμπι, το Σκυλογκρέμι και την Κακιά Σκάλα έφτασε στο Καστράκι. Οι Έλληνες ήσαν απροετοίμαστοι. Ο Ιμπραήμ επιτέθηκε και οι Έλληνες τον υποδέχθηκαν με ομοβροντίες. Περίπου 80 Αιγύπτιοι έπεσαν στη μάχη. Διέταξε και δεύτερη επίθεση με μανία κατά των Ελλήνων και τρόμος και απελπισία κατέλαβε τους αμάχους οι οποίοι προσπάυησαν να φύγουν προς τα ψηλότερα μέρη αλλά τα χιόνια τους εμπόδισαν, αλλά και όσοι μπόρεσαν να φτάσουν ψηλά είδαν άλλους αραπάδες μπροστά τους. Εκεί έγινε τρομερή σφαγή και οι γυναίκες ακολούθησαν τις Σουλιώτισες και έπεσαν στους γκρεμούς και στα φαράγγια για ν’ αποφύγουν την αιχμαλωσία και την ατίμωση. Εξακόσιοι γκρεμίστηκαν, τετρακόσιοι φονεύτηκαν και τριακόσιοι πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Και η συμφορά θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν δεν έφθανε ο Νικόλαος Πετιμεζάς με 150 άνδρες που άρχισε μάχη με τους Αιγυπτίους. Αυτοί νόμισαν ότι οι Έλληνες ήσαν πολλοί και υπεχώρησαν αφού έσφαξαν και αιχμαλώτισαν πάνω από χίλιους. Σώθηκαν όμως από σίγουρη καταστροφή 4.000 γυναικόπαιδα. Στη συνέχεια, επικαλούμενος το Σπηλιάδη, (Απομνημ. Τ. Γ΄, σ. 15) τονίζει την αρνητική συμπεριφορά των στρατιωτών του κοτσαμπάση Θεοχαρόπουλου, που αντί να πολεμήσουν τους Τούρκους «διήρπασαν τα κτήματα των εγκατοίκων…». Μετά απ’ αυτά ο Ιμπραήμ γύρισε στα Σάλμενα. Στα «Ελληνικά υπομνήματα υπό Ι. Θ. Κολοκοτρώνη» (σελ. 322-323) αναφέρονται τα εξής: «Ο Ιμβραήμ απήλθεν εις Αιτωλίαν μετά 12.000 πεζικού στρατού, καταλιπών το ιππικόν του εις Πάτρας, ως άχρηστον προς εκείνα τα μέρη. Επανελθών δε εις Πάτρας έφερεν 9.000 και όχι 3.500. Παραλαβών δε εκείθεν το ιππικόν και τινά άλλα επικουρικά σώματα εστράτευσεν εις την επαρχίαν Καλαβρύτων μετά 12.000, διότι ποτέ δεν είχε μεθ’εαυτού ολιγωτέρους των 10.000, και δεν διευθύνθη κατά της Μονής Σπηλαίου, αλλά προς τα μέρη του Χελμού όπου είχον εύρει άσυλον εις δύσβατον τινά θέσιν 2.000 περίπου ψυχαί φρουρούμεναι δια 150 οπλοφόρων. Δύο αιχμάλωτοι Τούρκοι αποδράντες εκ των Ελλήνων επρόδωσαν τινάς αποκέντρους θέσεις. Οι δε Τούρκοι ώρμησαν κατ’ αυτών μη αναχαιτισθέντες από την γενναίαν αντίστασιν των υπό τον Σουλιώτην και Γκολφίνον Πετιμεζά Ελλήνων, και εισδύσαντες εις την απότομον και απόκρυφον ταύτην θέσιν έτρεψαν τους εν αυτώ Έλληνας εις φυγήν, εξ’ ων εφονεύθησαν, εκλημνήσθησαν και ηχμαλωτίσθησαν υπέρ τους 100, οι δε λοιποί εσώθησαν καταφυγόντες εις τα παρακείμενα κρημνώδη και άβατα μέρη. Εκ δε των Τούρκων εφονεύθησαν περί τους 50. Από δε του Χελμού ο Ιμβραΐμης επορεύθη δια των Κατσανών εις Τρίπολιν και εκείθεν ρητώς δια τα Μεσσηνιακά φρούρια…»».
[5] Αναφέρεται μόνο και μόνο γιατί συνελήφθη στον νομό Αχαΐας.
Advertisements
This entry was posted in Άρθρα and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s