Γκερμπεσιώτες … ληστές!

Βρισκόμαστε στο έτος 1829. Όπως προκύπτει από το με αριθ. 491/28 Ιουνίου 1829, έγγραφο του εκτάκτου Επιτρόπου Αχαΐας, το οποίο συντάχθηκε στη Βλασία και απευθυνόταν προς τον Κυβερνήτη της Ελλάδος, την ευνομία και ησυχία που προσπαθεί να επιβάλλει η κυβέρνηση διαταράσσουν ληστές με καθημερινές αρπαγές.

Ως τέτοιους περιγράφει «τινές Γκερμπεσαίους χωρίου της επαρχίας Καλαβρύτων, Ζουμπαταίους και Κασνεσαίους χωρίων των Πατρών».

Αρχηγοί αυτών ήσαν, άνθρωπος του Σαγιά λεγόμενος Μπαμπάς, του Καρμοκόλια παιδί και μερικοί άλλοι, τα ονόματα των οποίων δεν ήσαν ακόμα γνωστά.

Οι αρχές τότε, για να αποσοβήσουν τις συνέπειες αυτών των πράξεων και για να συλλάβουν τους ληστές, επροσκάλεσαν τους δημογέροντες του χωριού Γκέρμπεσι, τους οποίους και κρατούσαν ως «ομήρους» με σκοπό να μάθουν τα ονόματα των ληστών και επρόκειτο εντός της ημέρας να μεταβούν στο Γκέρμπεσι για επιτόπια εξέταση και εξιχνίαση του θέματος.

Προσέτι απέστειλαν την παρακάτω εγκύκλιο διαταγή προς όλα τα χωριά και συνεννοήθηκαν για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, με τους διοικητές των γειτονικών νομών. Αντιμετώπιζαν βέβαια δυσκολία διότι δεν διέθεταν στρατιωτική δύναμη, την οποία και αιτούσαν, για την επιβολή του δικαίου και της τάξης.

Στο περιθώριο του εγγράφου αυτού υπάρχει η εξής σημείωση: «Υ. Γ. Οι κακούργοι ούτοι πληγώνουν θανατηφόρως. Σήμερον εγύμνωσαν ένα ποιμένα μέσα εις το χωρίον Ποντιά».

Ο προσωρινός Διοικητής των επαρχιών Καλαβρύτων και Βοστίτζης, έστειλε την παρακάτω εγκύκλιο προς τους κατοίκους των χωρίων του τμήματος των Νεζερών.

«…όλοι γνωρίζετε αισθαντικώτατα πόσον υπερασπίζεται από τους καθεστώτας νόμους, η ζωή η τιμή, και η ασφάλεια της ιδιοκτησίας των πολιτών. Δια την συντήρησιν τούτων των ιερών δικαιωμάτων μας προνοούσα και η Σ. Κυβέρνησις προσπαθεί ακαταπαύστως να εξασφαλίσει αυτά, μόλα τα συντελιστικά μέσα, όσα η ενεστώσα ανάγκη της πατρίδος συγχωρεί. Μόλα ταύτα κακούργοι τινές δεν αισθάνονται ούτε την ιερότητα των πολιτικών δικαιωμάτων, ούτε την αυστηρότητα της δικαιοσύνης. Αλλά μετερχόμενοι σκληράς καταχρήσεις εκταράττουσι καθ’ εκάστην την εσωτερικήν ησυχίαν και ασφάλειαν των πολιτών. Δεν δύνασθε να αρνηθείτε, ότι εν κόμμα ληστών και κακούργων ευρίσκεται εις τινα χωρία εκταράττον όχι ολίγον την πολιτικήν κοινωνίαν. Τούτο είναι εν είδος των κακών εκείνων, τα οποία όχι μόνον απαγορεύονται από την ευνομίαν αλλά και τιμωρούνται με όλην την αυστηρότητα των νόμων. Το έργον της ληστείας ταύτης εκορυφώθη. Καθημέραν οι πολίται γυμνώνονται εις τους δρόμους και πληγώνονται απανθρώπως από τους κακούργους τούτους. Ώστε εν μέσω ειρήνης και ησυχίας φοβούνται και να μεταβώσιν από τόπον εις τόπον δια τας εμπορικάς ανάγκας των. Δια να αποπνίξωμεν λοιπόν τας κακάς συνεπείας των ολεθρίων τούτων ληστρικών κινημάτων, ανάγκη πάσα να συντελέσει έκαστος εις παν ό,τι ανήκει, προς εξόντωσιν του κακού τούτου. Διό και σας διατάττομεν, ότι εις το εξής να επαγρυπνείτε ακριβώς, ότι εις οποιοδήποτε μέρος ήθελε φανερωθώσιν οι τοιούτοι κακούργοι αμέσως να τους συλλαμβάνετε και να μας ειδοποιείτε δια να ενεργείται κατ’ αυτών ότι υπαγορεύεται από την δικαιοσύνην. Εις όποιον δε χωρίον ήθελε φανώσι τοιούτοι λησταί και δεν συλληφθώσιν ή δεν ειδοποιήσωσιν οι κάτοικοι εγκαίρως την προσωρινήν ταύτην διοίκησιν, θέλει νομισθώσι συνένοχοι των κακουργιών τούτων, και επομένως η κατ’ εκείνων δικαία οργή και αγανάκτησις των νόμων θέλει ενεργηθεί προς αυτούς αυστηρότερον. Προσέξατε λοιπόν μη φωραθείτε τοιούτοι, ότι τα τοιαύτα ατοπήματα θέλει  παιδευθώσιν αφεύκτως./ Εξ’ Αγίου Βλασίου τη 28 Ιουνίου 1829/ Ο προσωρινός Διοικητής / Μ. Κλάδος.».

Στη συνέχεια ακολουθεί περιγραφή κάποιων εκ των κλεπτών:

Όνομα: Μπαμπάς, πατρίς: Καζνέσι, ηλικία: 30 ετών, ανάστημα: δεύτερο μπόΐ, κοντόχονδρος, χρώμα: μαυριδερός, μύτη: μικρή, οφθαλμοί: ωσάν αλοίθωρος, μουστάκια: μαύρα και κατζαρά, ομιλία: ψευδή, κεφάλι: στρουμπουλό, παρατηρήσεις: φορεί ένα φέσι έως τα φρύδια.

Όνομα: του Καρμοκόλια παιδί, πατρίς: Καζνέσι, ηλικία: 25 χρόν. Ανάστημα: υψηλός, χρώμα: μαυριδερός, μύτη: ισόμετρη και σουβλερή, οφθαλμοί: μαύροι και μεγάλοι, μουστάκια: μαύρα, ομιλία: υποκρυμμένη, κεφάλι: μακρουλό.

Όνομα: ένας έτερος του οποίου το όνομα δεν γνωρίζεται, ηλικία: 25 χρόν., ανάστημα: κοντός, χρώμα: μαυριδερός, μύτη: μετρία, οφθαλμοί: γαλανοί, μουστάκια: ρούσα, ομιλία: λεπτή, κεφάλι: ισόμετρον.

Ο προσωρινός διοικητής Α. Αξιώτης, από την Πάτρα στις 17 Ιουλίου 1829 έστειλε έγγραφο προς τον Κυβερνήτη, στο οποίο ανέφερε ότι έστειλε εκτελεστική δύναμη σε διάφορα χωριά της επαρχίας αυτής των Πατρών, εναντίον των ληστών και παράλληλα κάλεσε τους πληρξουσίους των χωρίων Κράλι, Καμενίτζας, Χατζή, Χαλανδρίτσας, Ελεκίστρας, Κούμανι, και τους έκανε γνωστό ότι έπρεπε μετά των δημογερόντων και των κατοίκων, να λάβουν μέτρα προς εξάλειψη της ληστείας και επίσης τους ανέπτυξε τις ευθύνες τους έναντι του νόμου. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία έντεκα ημερών για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες .

Σε άλλα έγγραφα των αρχών προς τον Κυβερνήτη αναφέρεται ότι στάλθηκε εκτελεστική δύναμη κατά των ληστών και τέλος από την Κερπινή στις 23 Ιουλίου 1829 ο προσωρινός διοικητής της επαρχίας Καλαβρύτων Μ. Κλάδος έγραφε στον Κυβερνήτη: «…Άλλη τις φήμη πλέον δεν ηκούσθη περί ληστών και φαίνεται χάριτι θεία να διελύθησαν αμέσως…».

Πηγή: Γ.Α.Κ.

Σημείωση: Δεν έγιναν γνωστά ονόματα Γκερμπεσιωτών ληστών. Ίσως μία έρευνα στα αρχεία της τότε «Αστυνομίας» να απέδιδε καρπούς.

Advertisement
This entry was posted in Άρθρα and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s