Περιουσιακά στοιχεία ναού «Αγίου Δημητρίου» Τσορωτά κατά το έτος 1917.

Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής έχει ως εξής:

«… Εν Τσορωτά σήμερον την 22αν Μαΐου του 1917 έτους ημέραν Δευτέραν ημείς οι τέως εκκλησιαστικοί επίτροποι Γεώργιος Ρηγόπουλος κ.λ.π. του Ιερού Ναού ο Άγιος Δημήτριος παρεδώσαμεν  σήμερον προς τους νεοεκλεγέντας τοιούτους Γεώργιον Χαλδήν, Αθ. Ντελήν και Μιχαήλ Τσερνοτόπουλον

1) Τον ενοριακόν μας Ναόν μετά των εν αυτώ ευρισκομένων ιερών σκευών και αγίων εικόνων, μιάς τούτων αργυράς, δέκα τέσσαρας κανδήλας αργυράς, δύο ευαγγέλια, το εν τούτων αργυρόν, τέσσαρα ορειχάλκινα μανουάλια, δύο πολυελαίους, ο εις ορειχάλκινος και ο έτερος εκ τσίγκου, δύο εξαπτέρυγα μεθ’ ενός σταυρού και δύο φανούς, δώδεκα μηναία, δύο παρακλητικάς, δύο πεντηκοστάρια, δύο αποστόλους, δύο ψαλτήρια, εν τυπικόν, εν κυριακοδρόμιον, και ένα δαμασκηνόν, εν ωρολόγιον του τοίχου μεγάλον δεικνύον τας ώρας εν καλή καταστάσει, δύο ερμάρια, εν ζεύγος αργυρών στεφάνων, και εν θυμιατόν αργυρούν.

2) Μίαν οικίαν ήτις χρησιμεύει ως διδακτήριον του ενταύθα κοινού Δημοτικού σχολείου των αρρένων ανήκουσαν εις τον ιερόν μας ναόν μετά των εν αυτή επίπλων ήτοι μετά επτά θρανίων, ενός μελανοπίνακος, δύο καθεκλών, μιάς τραπέζης και μιάς σόμπας σιδηράς.

3) Τριάκοντα πέντε ως έγγιστα στρέμματα ξηρικούς αγρούς κειμένους εις διαφόρους θέσεις της περιφερείας μας Τσορωτά, ανήκοντας εις τον ιερόν μας Ναόν.

4) τρεις οκάδας κηρού  και δώδεκα οκάδας ελαίου.

5) Βιβλίον του Ταμιευτηρίου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος εμφαίνον κατατεθέν ποσόν παρά προκατόχων επιτρόπων κατά την 30ήν Σεπτεμβρίου 1908 εκ δραχμών 685 και 35/00 και όπερ ποσόν οφείλεται παρά της Εθνικής Τραπέζης και οι άχρι τούδε τόκοι από της καταθέσεως. [Εδώ υπάρχει η εξής ενυπόγραφη παραπομπή:]δραχμών εκατόν ενενήκοντα δύο και τεσσαράκοντα λεπτών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1914.

6) Καταστάσεις μισθού δεδουλευμένων και οφειλομένων παρά του Ταμείου Καλαβρύτων μηνών πέντε εκ δραχμών εκατόν (αριθ. 100)./

Εφ’ ώ συνετάχθη το παρόν  εις τετραπλούν όπερ υπογράφεται προσηκόντως./

Οι παραδόσαντες/ Κ. Σκάρπας[;], Γ. Ρηγόπουλος/

Οι παραλαβόντες/ Γ. Ρηγόπουλος/ Γ. Χαλδής/ Μ. Τσερνοτόπουλος/ Α. Ντελής».

Πηγή: ΕΛΙΑ.

This entry was posted in Ιστορία and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s