Χαλανδριτσάνου οικογένεια (πρόσθετα στοιχεία).

Στις 29 Νοεμβρίου 2017, αναρτήθηκαν στο παρόν blog, στοιχεία για τον χιλίαρχο Χαλανδριτζάνο Λουκά. Σήμερα προσθέτω στοιχεία για όλα τα αδέλφια του και παιδιά του Ιωάννη Χαλανδριτσάνου, καταθέτοντας το παρακάτω διαφωτιστικά έγγραφο.

«Προς τον Εξοχώτατον, Ευσεβέστατον, Σεβαστόν Κυβερνήτην και σωτήρα της Ελλάδος.

Ίσως έφθασεν εις τας ακοάς της υμετέρας Εξοχότητος ο άωρος θάνατος του αυταδέλφου μας Ανδρέου [του] ποτέ Ιωάννη Χαλανδριτζάνου, όστις μόνος έμεινεν εις ημάς μετά τον εν τω ιερώ αγώνι αποθανόντα αδελφόν μας έξω του φρουρίου των Αθηνών, Λουκάν ποτέ Ιωάννου Χαλανδριτζάνου.

Ο θάνατος του Ανδρέου είναι προς ημάς πανταχόθεν απαράκλητος, επειδή αυτός ήτον εν ημίν πατήρ, μήτηρ, και αδελφός, και ήδη είμεθα τρεις αδελφαί χωρίς προστασίαν, και βοήθειαν, μόνον το άπειρον του θεού έλεος έχομεν και την φυσικήν συμπάθειαν της υμετέρας Εξοχότητος, εις ήν μετά θεόν ελπίζουσαν παρακαλούμεν μετά θερμών δακρύων να επιστάξητε και εις ημάς μίαν ρανίδα της ευσπλάχνίας σας με τον οποίον τρόπον η μεγαλόνοιά σας σας οδηγεί ως πατήρ φιλοστοργότατος.

Ίνα δε πληροφορηθείτε την μεγίστην ημών απορίαν  αναφέρομεν μόνον Αυτή, ότι (μάρτυς ο ακοίμητος οφθαλμός του θεού) υστερούμεθα του επιουσίου άρτου.

Με όλην δε την ταπείνωσιν και βαθύτατον σέβας υποσημειούμεθα.

Πάτραι τη 6 Μαρτίου 1830.

Της υμετέρας φιλευσπλάχνου Εξοχότητος.

Ταπεινόταται δούλαι.

Αικατερίνη, Άννα και Ευγενία ποτέ Ιωάννου Χαλανδριτζάνου» .

Πηγή: Γ.Α.Κ.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s