Αιωνία αυτών η μνήμη…

Αγαπητοί αναγνώστες,

Χρόνια πολλά!

Ο πίνακας των 1.662 ατόμων που ακολουθεί περιλαμβάνει όσους αγωνιστές του 1821 ζήτησαν και πήραν κάποιο αριστείο. Δεν αναφέρω τα επώνυμά τους για ευνόητους λόγους, υπάρχουν όμως καταγεγραμμένοι στο «Ιστορικό Λεξικό» με όλα τα ακριβή στοιχεία και δραστηριότητά τους, όπως και τον τόπο καταγωγής τους (γιατί εδώ όπως διαπιστώνετε, αρχικά στην πηγή, αναφερόταν τόπος καταγωγής γενικά «Καλάβρυτα»).

Υπάρχουν επίσης και άλλοι που ζήτησαν και δεν πήραν αριστείο, όπως και εκεινοι που δεν ζήτησαν και δεν πήραν αριστείο. Όμως όλοι αυτοί πολέμησαν για την πατρίδα και είναι χιλιάδες. Επίσης υπάρχουν και αυτοί που έπεσαν στα πεδία των διαφόρων μαχών και είναι και αυτοί χιλιάδες.

Θέλω να πιστεύω ότι την πλειονότητα αυτών την έχω καταγράψει στο «Ιστορικό Λεξικό της επαρχίας Καλαβρύτων».

Σε μία από τις πρώτες σελίδες του έργου αυτού αναφέρω:

«Σε όσους από την επαρχία Καλαβρύτων αγωνίστηκαν διαχρονικά, με οποιονδήποτε τρόπο, για την ελευθερία της πατρίδας και επέζησαν, αλλά και σε όλους τους Καλαβρυτινούς αφανείς ήρωες οι οποίοι έμειναν ξεχασμένοι, παρ’ ότι πολέμησαν για τον ίδιο σκοπό και άφησαν τα κόκκαλά τους είτε στα ιερά χώματα της Καλαβρυτινής γης είτε αλλού.»

Σε όλους αυτούς οφείλουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ», αλλά και μιά υπόσχεση ότι δεν θα τους ξεχάσουμε… γιατί πολέμησαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι…

α/α Βαθμός-τάξις όνομα επώνυμο Καταγωγή – παρατηρήσεις
1 Ευστάθιος Καλάβρυτα.
2 Μήτρος Καλάβρυτα.
3 Σπύρος Καλάβρυτα.
4 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
5 Αργύριος Καλάβρυτα.
6 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
7 Νικόλαος Καλάβρυτα.
8 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα.
9 Γεώργιος Καλάβρυτα.
10 Αντώνιος Καλάβρυτα.
11 Δημητράκος Καλάβρυτα.
12 Δευτέρα Θανάσης Καλάβρυτα.
13 Δευτέρα Σπυρίδων Καλάβρυτα.
14 Αργύρης Καλάβρυτα.
15 Δευτέρα Γιάννος Καλάβρυτα.
16 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
17 Ιωάννης Καλάβρυτα.
18 Χρυσανθάκης Καλάβρυτα.
19 Σταμάτης Καλάβρυτα.
20 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
21 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
22 Αγγελάκης Καλάβρυτα.
23 Δευτέρα Αναστάσιος Καλάβρυτα.
24 Ανδρίκος Καλάβρυτα.
25 Γεώργιος Καλάβρυτα.
26 Εβδόμη Αθανάσιος Καλάβρυτα. (Επροικοδοτήθη Ανθυπολοχαγός Γρ. 3456)
27 Τετάρτη Ιωάννης Καλάβρυτα. (Φιλικός).
28 Εβδόμη Αγγελάκης Καλάβρυτα.
29 Ανδρέας Καλάβρυτα.
30 Αργύρης Καλάβρυτα.
31 Βασίλειος Καλάβρυτα.
32 Γιάννης Καλάβρυτα.
33 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
34 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
35 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
36 Πανάγος Καλάβρυτα.
37 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
38 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
39 Πανάγος Καλάβρυτα.
40 Δευτέρα Αντώνιος Καλάβρυτα.
41 Δευτέρα Βασίλειος Καλάβρυτα.
42 Γεώργιος Καλάβρυτα.
43 Γεώργιος Καλάβρυτα.
44 Δημήτριος Καλάβρυτα.
45 Ιωάννης Καλάβρυτα.
46 Νικόλαος Καλάβρυτα.
47 Νικόλαος Καλάβρυτα.
48 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
49 Δευτέρα Παναγιώτης Καλάβρυτα.
50 Ανδρίκος Καλάβρυτα.
51 Δευτέρα Ιωάννης Καλάβρυτα.(ιερεύς)
52 Αγγελής Καλάβρυτα.
53 Αντώνιος Καλάβρυτα.
54 Ηλίας Καλάβρυτα.
55 Θεοφάνης Καλάβρυτα.
56 Δευτέρα Παναγιώτης Καλάβρυτα.
57 Σωτήριος Καλάβρυτα.
58 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
59 Ανδρέας Καλάβρυτα.
60 Αποστόλης Καλάβρυτα.
61 Κανέλλος Καλάβρυτα.
62 Νικόλαος Καλάβρυτα.
63 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
64 Δευτέρα Ιωάννης Καλάβρυτα.
65 Βασίλειος Καλάβρυτα.
66 Γεώργιος Καλάβρυτα.
67 Ευστάθιος Καλάβρυτα.
68 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
69 Δευτέρα Παναγιώτης Καλάβρυτα.
70 Δευτέρα Φίλιππος Καλάβρυτα.(εις την Ζ΄τάξιν των αξιωματικών (σ. 485)).
71 Εβδόμη Φίλιππος Καλάβρυτα.(προγενέστερος εις τους υπαξιωματικούς. Εις την ΣΤ΄τάξιν (Σ. 488))
72 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
73 Ιωάννης Καλάβρυτα.
74 Ηλίας Καλάβρυτα.
75 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
76 Αλέξιος Καλάβρυτα.
77 Δευτέρα Βασίλειος Καλάβρυτα.
78 Γεώργιος Καλάβρυτα.
79 Δημήτριος Καλάβρυτα.
80 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
81 Κυριαζής Καλάβρυτα.
82 Δευτέρα Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
83 Νικόλαος Καλάβρυτα.
84 Πανάγος Καλάβρυτα.
85 Δευτέρα Πανάγος Καλάβρυτα.
86 Σπήλιος Καλάβρυτα.
87 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
88 Ιωάννης Καλάβρυτα.
89 Ιωάννης Καλάβρυτα.
90 Λάμπρος Καλάβρυτα.
91 Σταύρος Καλάβρυτα.
92 Γεώργιος Καλάβρυτα.
93 Δευτέρα Σπήλιος Καλάβρυτα.
94 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
95 Αλέξιος Καλάβρυτα.
96 Γεώργιος Καλάβρυτα.
97 Εβδόμη Γεώργιος Καλάβρυτα. (Εφονεύθη μαχόμενος).
98 Γεώργιος Καλάβρυτα.
99 Ηλίας Καλάβρυτα.
100 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
101 Ιωάννης Καλάβρυτα.
102 Ιωάννης Καλάβρυτα.
103 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
104 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
105 Πέτρος Καλάβρυτα.
106 Γεώργιος Καλάβρυτα.
107 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
108 Εμμανουήλ Καλάβρυτα.
109 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
110 Δευτέρα Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
111 Νικόλαος Καλάβρυτα.
112 Σταύρος Καλάβρυτα.
113 Δευτέρα Σωτήριος Καλάβρυτα.
114 Δευτέρα Αναστάσιος Καλάβρυτα.
115 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
116 Δευτέρα Χρίστος Καλάβρυτα.
117 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
118 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
119 Εβδόμη Χρυσανθάκος Καλάβρυτα.
120 Δημήτριος Καλάβρυτα.
121 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
122 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
123 Ιωάννης Καλάβρυτα.
124 Γεώργιος Καλάβρυτα.
125 Γεώργιος Καλάβρυτα.
126 Κανέλλος Καλάβρυτα.
127 Νικόλαος Καλάβρυτα.
128 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
129 Πανάγος Καλάβρυτα.
130 Δευτέρα Ανδρέας Καλάβρυτα.
131 Πάνος Καλάβρυτα.
132 Δευτέρα Σωτήριος Καλάβρυτα.
133 Δευτέρα Σωτήριος Καλάβρυτα.
134 Δημήτριος Καλάβρυτα.
135 Ευστάθιος Καλάβρυτα.
136 Γεώργιος Καλάβρυτα.
137 Γεώργιος Καλάβρυτα.
138 Δημήτριος Καλάβρυτα.
139 Σπύρος Καλάβρυτα.
140 Πρώτη Αναγνώστης Καλάβρυτα.
141 Πρώτη Θεόδωρος Καλάβρυτα.
142 Πρώτη Ιωάννης Καλάβρυτα.
143 Ιωάννης Καλάβρυτα.
144 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
145 Πρώτη Ασημάκης Καλάβρυτα.
146 Δευτέρα Παναγιώτης Καλάβρυτα.
147 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
148 Αντώνιος Καλάβρυτα.
149 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
150 Γιάννης Καλάβρυτα.
151 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
152 Δευτέρα Δημήτριος Καλάβρυτα.
153 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
154 Ηλίας Καλάβρυτα.
155 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
156 Δημήτριος Καλάβρυτα.
157 Νικόλαος Καλάβρυτα.
158 Γεώργιος Καλάβρυτα.
159 Ηλίας Καλάβρυτα.
160 Γκότσης Καλάβρυτα.
161 Δημήτριος Καλάβρυτα.
162 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
163 Ρήγας Καλάβρυτα.
164 Δευτέρα Σωτήριος Καλάβρυτα.
165 Γεώργιος Καλάβρυτα.
166 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
167 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
168 Γεώργιος Καλάβρυτα.
169 Εβδόμη Γεώργιος Καλάβρυτα.
170 Πανάγος Καλάβρυτα.
171 Εβδόμη Δημήτριος Καλάβρυτα.
172 Δευτέρα Ιωάννης Καλάβρυτα.
173 Ηλίας Καλάβρυτα.
174 Αναγνώστης Καλάβρυτα.(εφονεύθη).
175 Γεώργιος Καλάβρυτα.
176 Δευτέρα Βασίλειος Καλάβρυτα.
177 Γεώργιος Καλάβρυτα.
178 Γιαννάκος Καλάβρυτα.
179 Νικόλαος Καλάβρυτα.
180 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
181 Αργύρης Καλάβρυτα.
182 Δευτέρα Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
183 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
184 Βασίλειος Καλάβρυτα.
185 Δευτέρα Θάνος Καλάβρυτα.
186 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
187 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
188 Δευτέρα Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
189 Δευτέρα Ράλλης Καλάβρυτα.
190 Ρόδης Καλάβρυτα.
191 Χρίστος Καλάβρυτα.
192 Δευτέρα Αθανάσιος Καλάβρυτα.
193 Βασίλειος Καλάβρυτα. (εφονεύθη).
194 Δευτέρα Ιωάννης Καλάβρυτα.
195 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
196 Μήτρος Καλάβρυτα.
197 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα.
198 Στέφανος Καλάβρυτα.
199 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
200 Αντώνιος Καλάβρυτα.
201 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
202 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
203 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
204 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
205 Γεώργιος Καλάβρυτα.
206 Πρώτη Γεώργιος Καλάβρυτα.
207 Γεώργιος Καλάβρυτα.
208 Δημήτριος Καλάβρυτα.
209 Εβδόμη Δημήτριος Καλάβρυτα.
210 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
211 Πρώτη Μεντζέλος Καλάβρυτα.
212 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
213 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
214 Δευτέρα Παναγιώτης Καλάβρυτα.
215 Δευτέρα Παναγιώτης Καλάβρυτα.
216 Σπήλιος Καλάβρυτα.
217 Σταμάτης Καλάβρυτα.
218 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
219 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
220 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
221 Ανδρέας Καλάβρυτα.
222 Αντώνιος Καλάβρυτα.
223 Βασίλειος Καλάβρυτα.
224 Βασίλειος Καλάβρυτα.
225 Ηλίας Καλάβρυτα.
226 Ηλίας Καλάβρυτα.
227 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
228 Εβδόμη Ιωάννης Καλάβρυτα.
229 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
230 Νικόλαος Καλάβρυτα.
231 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα.
232 Νικόλαος Καλάβρυτα.
233 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
234 Δευτέρα Παναγιώτης Καλάβρυτα.
235 Δευτέρα Πανάγος Καλάβρυτα.
236 Δευτέρα Χρίστος Καλάβρυτα.
237 Χρίστος Καλάβρυτα.
238 Δευτέρα Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
239 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
240 Δήμος Καλάβρυτα.
241 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
242 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
243 Ανδρέας Καλάβρυτα.
244 Πρώτη Γεώργιος Καλάβρυτα.
245 Πρώτη Παναγιώτης Καλάβρυτα.
246 Γιάννης Καλάβρυτα.
247 Γεώργιος Καλάβρυτα.(εφονεύθη).
248 Δευτέρα Στάθης Καλάβρυτα.
249 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
250 Γιαννάκης Καλάβρυτα.
251 Διαμαντής Καλάβρυτα.
252 Ευστάθιος Καλάβρυτα.
253 Ευστάθιος Καλάβρυτα.
254 Γεώργιος Καλάβρυτα.
255 Σπύρος Καλάβρυτα.
256 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
257 Γεώργιος Καλάβρυτα.
258 Ηλίας Καλάβρυτα.
259 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
260 Ιωάννης Καλάβρυτα.
261 Εβδόμη Πανάγος Καλάβρυτα.
262 Έκτη Αναγνώστης Καλάβρυτα.
263 Πανάγος Καλάβρυτα.
264 Αντώνιος Καλάβρυτα.
265 Γεώργιος Καλάβρυτα.
266 Δευτέρα Φώτιος Καλάβρυτα.
267 Γεώργιος Καλάβρυτα.
268 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
269 Σπύρος Καλάβρυτα.
270 Ασημάκης Καλάβρυτα.
271 Πανάγος Καλάβρυτα.
272 Ζαφείριος Καλάβρυτα.
273 Δημήτριος Καλάβρυτα.
274 Δευτέρα Αναγνώστης Καλάβρυτα.
275 Δημήτριος Καλάβρυτα.
276 Δευτέρα Παναγιώτης Καλάβρυτα.
277 Ιωάννης Καλάβρυτα.
278 Γεώργιος Καλάβρυτα.
279 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
280 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
281 Ασημάκης Καλάβρυτα.
282 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
283 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
284 Ασημάκης Καλάβρυτα.
285 Γεώργιος Καλάβρυτα.
286 Γεώργιος Καλάβρυτα.
287 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα.
288 Παναγής Καλάβρυτα.
289 Σπύρος Καλάβρυτα.
290 Ανδρίκος Καλάβρυτα.
291 Ανδρίκος Καλάβρυτα.
292 Γεώργιος Καλάβρυτα.
293 Γεώργιος Καλάβρυτα.
294 Ευστάθιος Καλάβρυτα. (Ιερεύς εφονεύθη).
295 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
296 Δευτέρα Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
297 Αναστάσης Καλάβρυτα.
298 Ιωάννης Καλάβρυτα.
299 Νικόλαος Καλάβρυτα.
300 Ανδρέας Καλάβρυτα.
301 Γιαννάκης Καλάβρυτα.
302 Γιαννάκης Καλάβρυτα.
303 Γιάννης Καλάβρυτα.
304 Δημήτριος Καλάβρυτα.
305 Δήμος Καλάβρυτα.
306 Ζαφείρης Καλάβρυτα.
307 Δευτέρα Θεόδωρος Καλάβρυτα.
308 Κυριαζής Καλάβρυτα.
309 Νικόλαος Καλάβρυτα.
310 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
311 Δευτέρα Σπήλιος Καλάβρυτα.
312 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
313 Δημήτριος Καλάβρυτα.
314 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
315 Νικόλαος Καλάβρυτα.
316 Παναγής Καλάβρυτα.
317 Παρασκευάς Καλάβρυτα.
318 Γεώργιος Καλάβρυτα.
319 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
320 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
321 Δευτέρα Ηλίας Καλάβρυτα.
322 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
323 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
324 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
325 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
326 Γεώργιος Καλάβρυτα.
327 Νικόλαος Καλάβρυτα.
328 Δημήτριος Καλάβρυτα.
329 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
330 Πρώτη Ανδρέας Καλάβρυτα. Εις την εξαίρετον τάξιν (Σ. της 2ΑΣ 3ΟΥ 1877).
331 Δευτέρα Δημήτριος Καλάβρυτα.
332 Τετάρτη Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
333 Πρώτη Νικόλαος Καλάβρυτα.
334 Εβδόμη Παναγ. Καλάβρυτα.
335 Δευτέρα Δημήτριος Καλάβρυτα.
336 Βασίλειος Καλάβρυτα.
337 Γεώργιος Καλάβρυτα.
338 Γεώργιος Καλάβρυτα.
339 Ζαφείρης Καλάβρυτα.
340 Δευτέρα Ζαχαρίας Καλάβρυτα.(ιερεύς)
341 Δευτέρα Θεόδωρος Καλάβρυτα.
342 Δευτέρα Θεόδωρος Καλάβρυτα.
343 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
344 Σωτήριος Καλάβρυτα.
345 Σταύρος Καλάβρυτα.
346 Γεώργιος Καλάβρυτα.
347 Ιωάννης Καλάβρυτα.
348 Δημήτριος Καλάβρυτα.
349 Πανούτζος Καλάβρυτα.
350 Νικόλαος Καλάβρυτα.
351 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
352 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
353 Σωτήριος Καλάβρυτα.
354 Πρώτη Ιωάννης Καλάβρυτα.
355 Έκτη Δημήτριος Καλάβρυτα.(επροικοδοτήθη υπολοχαγός Γρ. 4320).
356 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
357 Δευτέρα Αθανάσιος Καλάβρυτα.
358 Βασίλειος Καλάβρυτα.
359 Γεώργιος Καλάβρυτα.
360 Δημήτριος Καλάβρυτα.
361 Δευτέρα Δημήτριος Καλάβρυτα.
362 Δρόσος Καλάβρυτα.
363 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
364 Σταμάτης Καλάβρυτα.
365 Ανδρίκος Καλάβρυτα.
366 Γεώργιος Καλάβρυτα.
367 Γεώργιος Καλάβρυτα.
368 Μήτρος Καλάβρυτα.
369 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
370 Πρώτη Γιαννάκης Καλάβρυτα.
371 Γιάννης Καλάβρυτα.
372 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
373 Ιωάννης Καλάβρυτα.
374 Γεώργιος Καλάβρυτα.
375 Γεώργιος Καλάβρυτα.
376 Θάνος Καλάβρυτα.
377 Θάνος Καλάβρυτα.
378 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
379 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
380 Καλάβρυτα.(ιερεύς)
381 Αντώνιος Καλάβρυτα.
382 Ασημάκης Καλάβρυτα.
383 Θεοφίλης Καλάβρυτα.
384 Τρίτη Σωτήριος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη Γρ. 10.080
385 Θεοδωράκης Καλάβρυτα.
386 Γεώργιος Καλάβρυτα. (εν τω μητρώω Δούας).
387 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
388 Δήμος Καλάβρυτα.
389 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
390 Χαράλαμπος Καλάβρυτα.
391 Πέμπτη Δημήτριος Καλάβρυτα.
392 Δευτέρα Καλάβρυτα.(ιερεύς)
393 Καλάβρυτα.(ιερεύς)
394 Καλάβρυτα.(ιερεύς)
395 Πρώτη Ιωάννης Καλάβρυτα.
396 Ανδρίκος Καλάβρυτα.
397 Δευτέρα Ανδρούτσος Καλάβρυτα.
398 Λόντος Καλάβρυτα.
399 Δημήτριος Καλάβρυτα.
400 Νικόλαος Καλάβρυτα.
401 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
402 Δημήτριος Καλάβρυτα.
403 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
404 Δευτέρα Αθανάσιος Καλάβρυτα.
405 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
406 Ιωάννης Καλάβρυτα.
407 Πανούτζος Καλάβρυτα.
408 Ιωάννης Καλάβρυτα.
409 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
410 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
411 Γιάννης Καλάβρυτα.
412 Δημήτριος Καλάβρυτα.
413 Μήτρος Καλάβρυτα.
414 Δευτέρα Ασημάκης Καλάβρυτα.
415 Ιωάννης Καλάβρυτα.
416 Χριστόδουλος Καλάβρυτα.
417 Ιωάννης Καλάβρυτα.
418 Πρώτη Ιωάννης Καλάβρυτα.
419 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
420 Δευτέρα Δημήτριος Καλάβρυτα.
421 Ανδρέας Καλάβρυτα.
422 Δευτέρα Αναγνώστης Καλάβρυτα.
423 Σπύρος Καλάβρυτα.
424 Ασημάκης Καλάβρυτα.
425 Βασίλειος Καλάβρυτα.
426 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
427 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
428 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
429 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
430 Ηλίας Καλάβρυτα.
431 Γεώργιος Καλάβρυτα.
432 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
433 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
434 Ασημάκης Καλάβρυτα.
435 Γεώργιος Καλάβρυτα.
436 Νικόλαος Καλάβρυτα.
437 Ανδρέας Καλάβρυτα.
438 Πρώτη Παναγιώτης Καλάβρυτα.
439 Νικόλαος Καλάβρυτα.
440 Γιαννάκης Καλάβρυτα.
441 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
442 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
443 Ζαφείρης Καλάβρυτα.
444 Ανδρέας Καλάβρυτα.
445 Νικόλαος Καλάβρυτα.
446 Πανάγος Καλάβρυτα.
447 Δευτέρα Βασίλειος Καλάβρυτα.
448 Νικόλαος Καλάβρυτα.
449 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
450 Πρώτη Ιωάννης Καλάβρυτα. Εις τους αξιωματικούς ΣΤ΄ Τάξεως (Σ. 488).
451 Έκτη Ιωάννης Καλάβρυτα. Ήτο εις τους υπαξιωματικούς αριθ. Ν.Μ. 18.
452 Καλάβρυτα.
453 Δημήτριος Καλάβρυτα.
454 Νικόλαος Καλάβρυτα.
455 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
456 Νικόλαος Καλάβρυτα.
457 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
458 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
459 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα.
460 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
461 Γεώργιος Καλάβρυτα.
462 Πρώτη Σταύρος Καλάβρυτα.
463 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
464 Σπύρος Καλάβρυτα.
465 Ιωάννης Καλάβρυτα.
466 Γεωργάκης Καλάβρυτα.
467 Δημήτριος Καλάβρυτα.
468 Πέμπτη Σπύρος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη.
469 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
470 Πέτρος Καλάβρυτα.
471 Γεώργιος Καλάβρυτα.
472 Δευτέρα Αθανάσιος Καλάβρυτα.
473 Πρώτη Δημήτριος Καλάβρυτα.
474 Δημήτριος Καλάβρυτα.
475 Νικόλαος Καλάβρυτα.
476 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
477 Βασίλειος Καλάβρυτα.
478 Ιωάννης Καλάβρυτα.
479 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα.
480 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα.
481 Δημήτριος Καλάβρυτα.
482 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
483 Δευτέρα Αναγνώστης Καλάβρυτα.
484 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
485 Σπήλιος Καλάβρυτα.
486 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
487 Αντώνιος Καλάβρυτα.
488 Ανδρίκος Καλάβρυτα.
489 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
490 Δευτέρα Παναγής Καλάβρυτα.
491 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
492 Δευτέρα Δημήτριος Καλάβρυτα.
493 Δευτέρα Κώστας Καλάβρυτα.
494 Πανάγος Καλάβρυτα.
495 Χρυσανθάκης Καλάβρυτα.
496 Ιωάννης Καλάβρυτα.
497 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
498 Δημήτριος Καλάβρυτα.
499 Βασίλειος Καλάβρυτα.
500 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
501 Δευτέρα Αργύρης Καλάβρυτα.
502 Δευτέρα Βασίλειος Καλάβρυτα.
503 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
504 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
505 Δευτέρα Σπυρίδων Καλάβρυτα.
506 Ιωάννης Καλάβρυτα.
507 Πολυζώης Καλάβρυτα.
508 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
509 Ιωάννης Καλάβρυτα.
510 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
511 Δευτέρα Παναγιώτης Καλάβρυτα.
512 Δημήτριος Καλάβρυτα.
513 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
514 Μιχαήλ Καλάβρυτα.
515 Γεώργιος Καλάβρυτα.
516 Δημητράκης Καλάβρυτα.
517 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
518 Σωτήριος Καλάβρυτα.
519 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
520 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
521 Ζαφείρης Καλάβρυτα. (Εν τω μητρώω Κήτσος).
522 Χρίστος Καλάβρυτα.
523 Ιωάννης Καλάβρυτα.
524 Νικολής Καλάβρυτα.
525 Γεώργιος Καλάβρυτα.
526 Χρίστος Καλάβρυτα.
527 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
528 Απόστολος Καλάβρυτα.
529 Μήτρος Καλάβρυτα.
530 Σταμάτης Καλάβρυτα.
531 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
532 Πρώτη Αναγνώστης Καλάβρυτα.
533 Γεώργιος Καλάβρυτα.
534 Ιωάννης Καλάβρυτα.
535 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
536 Πρώτη Χρίστος Καλάβρυτα.
537 Πανάγος Καλάβρυτα.
538 Κυριάκος Καλάβρυτα.
539 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
540 Ηλίας Καλάβρυτα.
541 Δευτέρα Βασίλειος Καλάβρυτα.
542 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
543 Πολυζώης Καλάβρυτα.
544 Πρώτη Αθανάσιος Καλάβρυτα.
545 Έκτη Γιαννάκης Καλάβρυτα.
546 Δευτέρα Δημήτριος Καλάβρυτα.
547 Δευτέρα Αναστάσιος Καλάβρυτα.
548 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
549 Δευτέρα Παναγιώτης Καλάβρυτα.
550 Πανάγος Καλάβρυτα.
551 Δευτέρα Αναγνώστης Καλάβρυτα.
552 Μήτσος Καλάβρυτα.
553 Δευτέρα Δημήτριος Καλάβρυτα.
554 Πέμπτη Αναγνώστης Καλάβρυτα.
555 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
556 Πρώτη Σπύρος Καλάβρυτα.
557 Μήτρος Καλάβρυτα.
558 Ιωάννης Καλάβρυτα. Εις την Β΄ τάξιν των υπαξιωματικών (Σ. 244)
559 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
560 Χριστόδουλος Καλάβρυτα.
561 Σπύρος Καλάβρυτα.
562 Εβδόμη Παναγιώτης Καλάβρυτα.
563 Δημήτριος Καλάβρυτα.
564 Σταύρος Καλάβρυτα.
565 Χρίστος Καλάβρυτα.
566 Ανδρέας Καλάβρυτα.
567 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα. (Ιερεύς).
568 Δευτέρα Γιαννάκης Καλάβρυτα.
569 Δευτέρα Ιωάννης Καλάβρυτα.
570 Πρώτη Αργύρης Καλάβρυτα.
571 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
572 Πάνος Καλάβρυτα.
573 Ευστάθιος Καλάβρυτα.
574 Δευτέρα Θεόδωρος Καλάβρυτα.
575 Εβδόμη Σπύρος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη Ανθυπολοχαγός Γρ.3456.
576 Ηλίας Καλάβρυτα.
577 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
578 Πανάγος Καλάβρυτα.
579 Αθανάσιος Καλάβρυτα. (Ιερεύς).
580 Ιωάννης Καλάβρυτα.
581 Πέμπτη Γεώργιος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη υπολοχαγός Γρ. 4320.
582 Γεώργιος Καλάβρυτα.
583 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
584 Γιάννης Καλάβρυτα.
585 Γιάννος Καλάβρυτα.
586 Δημήτριος Καλάβρυτα.
587 Δευτέρα Αντώνιος Καλάβρυτα.
588 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
589 Δαμασκηνός Καλάβρυτα. Ιερομόναχος.
590 Αγγελής Καλάβρυτα.
591 Δημήτριος Καλάβρυτα.
592 Σπήλιος Καλάβρυτα.
593 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
594 Πρώτη Ηλίας Καλάβρυτα.
595 Γεώργιος Καλάβρυτα.
596 Ιωάννης Καλάβρυτα.
597 Δημήτριος Καλάβρυτα.
598 Δημήτριος Καλάβρυτα.
599 Δευτέρα Αναγνώστης Καλάβρυτα.
600 Γεώργιος Καλάβρυτα.
601 Νικόλαος Καλάβρυτα.
602 Νικόλαος Καλάβρυτα.
603 Δημήτριος Καλάβρυτα.
604 Νικόλαος Καλάβρυτα.
605 Βασίλειος Καλάβρυτα.
606 Γεώργιος Καλάβρυτα.
607 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
608 Δευτέρα Αναγνώστης Καλάβρυτα.
609 Σταύρος Καλάβρυτα.
610 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
611 Κώστας Καλάβρυτα.
612 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
613 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
614 Γεώργιος Καλάβρυτα.
615 Εβδόμη Ιωάννης Καλάβρυτα. Εις την ΣΤ΄ Τάξιν (Σ. 488).
616 Αντώνιος Καλάβρυτα.
617 Εβδόμη Γεώργιος Καλάβρυτα.
618 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
619 Μήτρος Καλάβρυτα.
620 Γεώργιος Καλάβρυτα.
621 Γεώργιος Καλάβρυτα.
622 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα.
623 Έκτη Νικόλαος Καλάβρυτα.
624 Αργύρης Καλάβρυτα.
625 Σπυρίδων Καλάβρυτα.
626 Γεώργιος Καλάβρυτα.
627 Σπηλιωτάκης Καλάβρυτα.
628 Σπύρος Καλάβρυτα.
629 Στέφος Καλάβρυτα.
630 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
631 Ανδρούτσος Καλάβρυτα.
632 Δημήτριος Καλάβρυτα.
633 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
634 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
635 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
636 Δευτέρα Θεόδωρος Καλάβρυτα.
637 Εβδόμη Ιωάννης Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη ανθυπολοχαγός Γρ.3456.
638 Κανέλλος Καλάβρυτα.
639 Πάνος Καλάβρυτα.
640 Μήτρος Καλάβρυτα.
641 Δευτέρα Αθανάσιος Καλάβρυτα.
642 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
643 Γεώργιος Καλάβρυτα.
644 Δευτέρα Δημήτριος Καλάβρυτα.
645 Δημήτριος Καλάβρυτα.
646 Κωστάκης Καλάβρυτα.
647 Σπύρος Καλάβρυτα.
648 Ασημάκης Καλάβρυτα.
649 Γιαννάκης Καλάβρυτα.
650 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
651 Δημήτριος Καλάβρυτα.
652 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
653 Κωστής Καλάβρυτα.
654 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
655 Δευτέρα Αναγνώστης Καλάβρυτα.
656 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
657 Πρώτη Γεώργιος Καλάβρυτα.
658 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
659 Αντώνιος Καλάβρυτα.
660 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
661 Βασίλειος Καλάβρυτα.
662 Γεώργιος Καλάβρυτα.
663 Πρώτη Σπυρίδων Καλάβρυτα.
664 Φίλιππος Καλάβρυτα.
665 Πρώτη Ανδρέας Καλάβρυτα.
666 Δευτέρα Κανέλλος Καλάβρυτα.
667 Πρώτη Σωτήριος Καλάβρυτα.
668 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
669 Σπήλιος Καλάβρυτα.
670 Δευτέρα Αθανάσιος Καλάβρυτα.
671 Δήμος Καλάβρυτα.
672 Αντώνιος Καλάβρυτα.
673 Δευτέρα Ιωάννης Καλάβρυτα.
674 Πρώτη Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
675 Πρώτη Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
676 Γεώργιος Καλάβρυτα.
677 Δευτέρα Σπήλιος Καλάβρυτα.
678 Πρώτη Βασίλειος Καλάβρυτα.
679 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
680 Νικόλαος Καλάβρυτα.
681 Πανούτζος Καλάβρυτα.
682 Αντώνιος Καλάβρυτα.
683 Τρίτη Γεώργιος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη Ταγματάρχης Γρ. 10.080.
684 Σπύρος Καλάβρυτα.
685 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
686 Αργύριος Καλάβρυτα.
687 Αντώνιος Καλάβρυτα.
688 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα.
689 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
690 Αργύρης Καλάβρυτα.
691 Γιαννάκης Καλάβρυτα.
692 Κώστας Καλάβρυτα.
693 Δευτέρα Σπύρος Καλάβρυτα.
694 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
695 Νικόλαος Καλάβρυτα.
696 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
697 Αντώνιος Καλάβρυτα.
698 Ιωάννης Καλάβρυτα.
699 Εβδόμη Χρίστος Καλάβρυτα.
700 Γεώργιος Καλάβρυτα.
701 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
702 Πέτρος Καλάβρυτα.
703 Βασίλειος Καλάβρυτα.
704 Δημήτριος Καλάβρυτα.
705 Δημήτριος Καλάβρυτα.
706 Κυριαζής Καλάβρυτα.
707 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
708 Σωτήριος Καλάβρυτα.
709 Νικόλαος Καλάβρυτα.
710 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
711 Δημήτριος Καλάβρυτα.
712 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
713 Νικόλαος Καλάβρυτα.
714 Ανδρίκος Καλάβρυτα.
715 Γεράσιμος Καλάβρυτα.
716 Γεώργιος Καλάβρυτα.
717 Γεώργιος Καλάβρυτα.
718 Ιωάννης Καλάβρυτα.
719 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
720 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
721 Εβδόμη Κωνσταντίνος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη ανθυπολοχαγός Γρ.3456.
722 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
723 Ηλίας Καλάβρυτα.
724 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
725 Χριστόδουλος Καλάβρυτα.
726 Αγγελής Καλάβρυτα.
727 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
728 Γεώργιος Καλάβρυτα.
729 Δημήτριος Καλάβρυτα.
730 Γεώργιος Καλάβρυτα.
731 Ιωάννης Καλάβρυτα.
732 Έκτη Αργύριος Καλάβρυτα.
733 Στάθης Καλάβρυτα.
734 Γεώργιος Καλάβρυτα.
735 Κυριαζής Καλάβρυτα.
736 Δευτέρα Γιάννος Καλάβρυτα.
737 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
738 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
739 Δευτέρα Βασίλειος Καλάβρυτα.
740 Γιάννης Καλάβρυτα.
741 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
742 Πρώτη Γεώργιος Καλάβρυτα.
743 Γεώργιος Καλάβρυτα.
744 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
745 Ιωάννης Καλάβρυτα.
746 Ανδρέας Καλάβρυτα.
747 Δημήτριος Καλάβρυτα.
748 Γιάννης Καλάβρυτα.
749 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
750 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
751 Νικόλαος Καλάβρυτα.
752 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα.
753 Γεώργιος Καλάβρυτα.
754 Σταύρος Καλάβρυτα.
755 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
756 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
757 Γιάννης Καλάβρυτα.
758 Χαράλαμπος Καλάβρυτα.
759 Δευτέρα Ιωάννης Καλάβρυτα.
760 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
761 Νικόλαος Καλάβρυτα.
762 Σωτήριος Καλάβρυτα.
763 Χρίστος Καλάβρυτα.
764 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
765 Γεώργιος Καλάβρυτα.
766 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
767 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
768 Κανέλλος Καλάβρυτα.
769 Αντώνιος Καλάβρυτα.
770 Νικόλαος Καλάβρυτα.
771 Νικόλαος Καλάβρυτα.
772 Δευτέρα Αναγνώστης Καλάβρυτα.
773 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
774 Γεώργιος Καλάβρυτα.
775 Ανδρέας Καλάβρυτα.
776 Γιάννης Καλάβρυτα.
777 Ευστάθιος Καλάβρυτα.
778 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
779 Δευτέρα Κυριάκος Καλάβρυτα.
780 Δευτέρα Παναγιώτης Καλάβρυτα.
781 Δευτέρα Παναγιώτης Καλάβρυτα.
782 Εβδόμη Πανάγος Καλάβρυτα.
783 Πρώτη Χαράλαμπος Καλάβρυτα.
784 Ρήγας Καλάβρυτα.
785 Γεώργιος Καλάβρυτα.
786 Δευτέρα Αναγνώστης Καλάβρυτα.
787 Γεωργάκης Καλάβρυτα.
788 Ευστάθιος Καλάβρυτα.
789 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
790 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
791 Ηλίας Καλάβρυτα.
792 Σπύρος Καλάβρυτα.
793 Άγγελος Καλάβρυτα.
794 Δευτέρα Αναστάσιος Καλάβρυτα.
795 Γεώργιος Καλάβρυτα.
796 Γκολφίνος Καλάβρυτα.
797 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
798 Ιωάννης Καλάβρυτα.
799 Ρήγας Καλάβρυτα.
800 Δημήτριος Καλάβρυτα.
801 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
802 Ευστάθιος Καλάβρυτα.
803 Αποστόλης Καλάβρυτα.
804 Αντώνιος Καλάβρυτα.
805 Στατήκης Καλάβρυτα.
806 Νικόλαος Καλάβρυτα.
807 Γεώργιος Καλάβρυτα.
808 Κώστας Καλάβρυτα.
809 Γεώργιος Καλάβρυτα.
810 Δευτέρα Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
811 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
812 Αντώνιος Καλάβρυτα.
813 Δευτέρα Θεόδωρος Καλάβρυτα.
814 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
815 Γεώργιος Καλάβρυτα.
816 Γεώργιος Καλάβρυτα.
817 Στασινός Καλάβρυτα.
818 Νικόλαος Καλάβρυτα.
819 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
820 Δευτέρα Ιωάννης Καλάβρυτα.
821 Δημήτριος Καλάβρυτα.
822 Γεώργιος Καλάβρυτα.
823 Ιωάννης Καλάβρυτα.
824 Ιωάννης Καλάβρυτα.
825 Γκολφίνος Καλάβρυτα.
826 Ιωάννης Καλάβρυτα.
827 Γεώργιος Καλάβρυτα.
828 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
829 Δευτέρα Σπήλιος Καλάβρυτα.
830 Δημήτριος Καλάβρυτα.
831 Νικόλαος Καλάβρυτα.
832 Ευστάθιος Καλάβρυτα.
833 Εβδόμη Παναγιώτης Καλάβρυτα. (όρα και ανωτέρω αριθ. 3287).
834 Έκτη Δημήτριος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη υπολοχαγός Γρ. 4320.
835 Εβδόμη Παναγιώτης Καλάβρυτα. (Όρα και ανωτέρω αριθ. 3338).
836 Γιάννης Καλάβρυτα.
837 Κυριάκος Καλάβρυτα.
838 Γεώργιος Καλάβρυτα.
839 Σταμάτης Καλάβρυτα.
840 Γεώργιος Καλάβρυτα.
841 Δημήτριος Καλάβρυτα.
842 Αντώνιος Καλάβρυτα.
843 Σταύρος Καλάβρυτα.
844 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
845 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
846 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
847 Ανδρέας Καλάβρυτα.
848 Έκτη Ανδρέας Καλάβρυτα.
849 Πρώτη Δημήτριος Καλάβρυτα.
850 Πρώτη Χρόνης Καλάβρυτα.
851 Ιωάννης Καλάβρυτα.
852 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
853 Παναγιώτης Καλάβρυτα. Εφονεύθη
854 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
855 Δευτέρα Παναγιώτης Καλάβρυτα.
856 Δευτέρα Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
857 Νικόλαος Καλάβρυτα.
858 Γεώργιος Καλάβρυτα.
859 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
860 Δημήτριος Καλάβρυτα.
861 Θάνος Καλάβρυτα.
862 Γεώργιος Καλάβρυτα.
863 Κώστας Καλάβρυτα.
864 Ασημάκης Καλάβρυτα.
865 Χρίστος Καλάβρυτα.
866 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα.
867 Ηλίας Καλάβρυτα.
868 Καλάβρυτα. Ιερεύς.
869 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
870 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
871 Ανδρέας Καλάβρυτα.
872 Πρώτη Γεώργιος Καλάβρυτα.
873 Δημήτριος Καλάβρυτα.
874 Δευτέρα Ευάγγελος Καλάβρυτα.
875 Μάνθος Καλάβρυτα.
876 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
877 Τετάρτη Ανδρέας Καλάβρυτα. Απεβίωσε.
878 Εβδόμη Γεώργιος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη ανθυπολοχαγός Γρ.3456.
879 Γεώργιος Καλάβρυτα.
880 Δημήτριος Καλάβρυτα.
881 Δημήτριος Καλάβρυτα.
882 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
883 Πρώτη Ιωάννης Καλάβρυτα.
884 Δευτέρα Παγκράτιος Καλάβρυτα.
885 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
886 Έκτη Παναγιώτης Καλάβρυτα.
887 Σπύρος Καλάβρυτα.
888 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
889 Γεώργιος Καλάβρυτα.
890 Νικόλαος Καλάβρυτα.
891 Γεώργιος Καλάβρυτα.
892 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
893 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα.
894 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
895 Ιωάννης Καλάβρυτα.
896 Νικόλαος Καλάβρυτα.
897 Γεώργιος Καλάβρυτα.
898 Γιαννάκης Καλάβρυτα.
899 Εβδόμη Πανάγος Καλάβρυτα.
900 Ρήγας Καλάβρυτα.
901 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
902 Σπύρος Καλάβρυτα.
903 Αγγελής Καλάβρυτα.
904 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
905 Δευτέρα Παναγιώτης Καλάβρυτα.
906 Σωτήριος Καλάβρυτα.
907 Χρίστος Καλάβρυτα.
908 Ασημάκης Καλάβρυτα.
909 Κυριάκος Καλάβρυτα.
910 Γιάννης Καλάβρυτα.
911 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
912 Βασίλειος Καλάβρυτα.
913 Πανάγος Καλάβρυτα.
914 Νικόλαος Καλάβρυτα.
915 Γεώργιος Καλάβρυτα.
916 Κόλιας Καλάβρυτα.
917 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
918 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
919 Αναστάσιος Καλάβρυτα. Εφονεύθη
920 Πρώτη Μιχαήλ Καλάβρυτα.
921 Σωτήριος Καλάβρυτα.
922 Σταύρος Καλάβρυτα.
923 Δευτέρα Χρίστος Καλάβρυτα.
924 Ανδρέας Καλάβρυτα.
925 Έκτη Αναστάσιος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη υπολοχαγός Γρ. 4320.
926 Δήμος Καλάβρυτα.
927 Εβδόμη Παναγιώτης Καλάβρυτα.
928 Εβδόμη Αναγνώστης Καλάβρυτα. Απεβίωσε.
929 Ασημάκης Καλάβρυτα.
930 Βασίλειος Καλάβρυτα.
931 Δημήτριος Καλάβρυτα.
932 Δευτέρα Δημήτριος Καλάβρυτα.
933 Έκτη Θεόδωρος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη υπολοχαγός Γρ.3420.
934 Δευτέρα Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
935 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα. Ιερεύς.
936 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα.
937 Νικόλαος Καλάβρυτα.
938 Παναγιώτης ή Αναγνώστης Καλάβρυτα.
939 Πανάγος Καλάβρυτα.
940 Σακελλάριος Καλάβρυτα.
941 Σταύρος Καλάβρυτα.
942 Σωτήριος Καλάβρυτα.
943 Αθανάσιος Καλάβρυτα. Ιερεύς.
944 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
945 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
946 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
947 Δευτέρα Αναγνώστης Καλάβρυτα.
948 Αναστάσιος Καλάβρυτα. Ιερεύς.
949 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
950 Ανδρίκος Καλάβρυτα.
951 Αντώνιος Καλάβρυτα.
952 Δευτέρα Αργύρης Καλάβρυτα.
953 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
954 Γεώργιος Καλάβρυτα.
955 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
956 Δευτέρα Εμμανουήλ Καλάβρυτα. Ιερεύς.
957 Δευτέρα Ευστάθιος Καλάβρυτα.
958 Ηλίας Καλάβρυτα.
959 Ιωάννης Καλάβρυτα. Ιερεύς.
960 Εβδόμη Κανέλλος Καλάβρυτα. Ιερεύς.
961 Δευτέρα Κωνσταντίνος Καλάβρυτα. Ιερεύς.
962 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα
963 Νικόλαος Καλάβρυτα. Ιερεύς.
964 Παναγιώτης Καλάβρυτα. Ιερεύς.
965 Σπυρίδων Καλάβρυτα. Ιερεύς.
966 Πρώτη Σταμάτιος Καλάβρυτα. Ιερεύς.
967 Σωτήριος Καλάβρυτα.
968 Χρύσανθος Καλάβρυτα.
969 Δευτέρα Δημήτριος Καλάβρυτα.
970 Εβδόμη Πανάγος Καλάβρυτα.
971 Γεώργιος Καλάβρυτα.
972 Χρύσανθος Καλάβρυτα.
973 Δευτέρα Αναγνώστης Καλάβρυτα.
974 Δευτέρα Δημήτριος Καλάβρυτα.
975 Έκτη Σωτήριος Καλάβρυτα.
976 Χαράλαμπος Καλάβρυτα.
977 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
978 Δευτέρα Αθανάσιος Καλάβρυτα. Ιερεύς.
979 Γεώργιος Καλάβρυτα.
980 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
981 Πρώτη Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
982 Πανάγος Καλάβρυτα.
983 Σπύρος Καλάβρυτα.
984 Στάθης Καλάβρυτα.
985 Αγγελής Καλάβρυτα.
986 Ανδρέας Καλάβρυτα.
987 Εμμανουήλ Καλάβρυτα.
988 Κανέλλος Καλάβρυτα.
989 Πρώτη Κόλιας Καλάβρυτα.
990 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
991 Νικόλαος Καλάβρυτα.
992 Έκτη Νικόλαος Καλάβρυτα.
993 Σωτήριος Καλάβρυτα.
994 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
995 Ιωάννης Καλάβρυτα.
996 Ανδρέας Καλάβρυτα.
997 Αντώνιος Καλάβρυτα.
998 Αυγουστής Καλάβρυτα.
999 Γεώργιος Καλάβρυτα. Οικονόμος.
1000 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1001 Δήμος Καλάβρυτα.
1002 Διονύσιος Καλάβρυτα.
1003 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1004 Δευτέρα Μιχαήλ Καλάβρυτα.
1005 Σπύρος Καλάβρυτα.
1006 Στασινός Καλάβρυτα.
1007 Φώτης Καλάβρυτα.
1008 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1009 Πάνος Καλάβρυτα.
1010 Αλέξης Καλάβρυτα.
1011 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
1012 Γιαννάκης Καλάβρυτα.
1013 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1014 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1015 Πανταζής Καλάβρυτα.
1016 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1017 Διονύσιος Καλάβρυτα.
1018 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1019 Ιωάννης Καλάβρυτα.
1020 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1021 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1022 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1023 Πρώτη Θεοδόσιος Καλάβρυτα.
1024 Ιωάννης Καλάβρυτα.
1025 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1026 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
1027 Δευτέρα Ανδρέας Καλάβρυτα.
1028 Βασίλειος Καλάβρυτα.
1029 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1030 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
1031 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1032 Πρώτη Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1033 Πέμπτη Γεώργιος Καλάβρυτα.
1034 Έκτη Ηλίας Καλάβρυτα.
1035 Δευτέρα Σωτήριος Καλάβρυτα.
1036 Πρώτη Γεώργιος Καλάβρυτα.
1037 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1038 Δευτέρα Αθανάσιος Καλάβρυτα.
1039 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1040 Έκτη Ανδρούτσος Καλάβρυτα. Προγενεστέρως είχε ταχθεί εις τους υπαξιωματικούς. Εις την Ε΄ τάξιν. (Σ.488)
1041 Δευτέρα Ανδρούτσος Καλάβρυτα. Εις την ΣΤ΄ Τάξιν (Σ. 488).Τάξιν των αξιωματικών (Σ. 485).
1042 Αντώνιος Καλάβρυτα.
1043 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1044 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1045 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1046 Σταμάτης Καλάβρυτα.
1047 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
1048 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
1049 Ανδρίκος Καλάβρυτα.
1050 Απόστολος Καλάβρυτα.
1051 Αργύρης Καλάβρυτα.
1052 Τετάρτη Ασημάκης Καλάβρυτα.
1053 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1054 Γιαννάκης Καλάβρυτα.
1055 Πρώτη Γκολφίνος Καλάβρυτα.
1056 Έκτη Γκολφίνος Καλάβρυτα.
1057 Τρίτη Ιωάννης Καλάβρυτα.
1058 Κοσμάς Καλάβρυτα.
1059 Κυριάκος Καλάβρυτα.
1060 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1061 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1062 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα.
1063 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1064 Παλαιολόγος Καλάβρυτα.
1065 Πανάγος Καλάβρυτα.
1066 Πανάγος Καλάβρυτα.
1067 Εβδόμη Ρήγας Καλάβρυτα.
1068 Τετάρτη Σταμάτιος Καλάβρυτα.
1069 Χριστόδουλος Καλάβρυτα.
1070 Πρώτη Γεώργιος Καλάβρυτα.
1071 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1072 Πανάγος Καλάβρυτα.
1073 Σπήλιος Καλάβρυτα.
1074 Δημήτριος Καλάβρυτα. Ιερεύς.
1075 Δευτέρα Σπύρος Καλάβρυτα.
1076 Δευτέρα Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1077 Δευτέρα Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1078 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1079 Δευτέρα Θεοφάνης Καλάβρυτα.
1080 Σπύρος Καλάβρυτα. Ιερεύς.
1081 Σταμάτης Καλάβρυτα.
1082 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1083 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1084 Οικονόμος Καλάβρυτα.
1085 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1086 Πέτρος Καλάβρυτα.
1087 Βασίλειος Καλάβρυτα. Ιερεύς.
1088 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1089 Αντώνιος Καλάβρυτα.
1090 Μιχαήλ Καλάβρυτα.
1091 Πανάγος Καλάβρυτα.
1092 Χρίστος Καλάβρυτα.
1093 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1094 Πρώτη Αθανάσιος Καλάβρυτα.
1095 Βασίλειος Καλάβρυτα.
1096 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1097 Ζαφείρης Καλάβρυτα.
1098 Ηλίας Καλάβρυτα.
1099 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1100 Δήμος Καλάβρυτα.
1101 Σπύρος Καλάβρυτα.
1102 Διαμαντής Καλάβρυτα.
1103 Εβδόμη Θεόδωρος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη ανθυπολοχαγός Γρ.3456.
1104 Εβδόμη Θεόδωρος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη ανθυπολοχαγός Γρ.3456.
1105 Πολυχρόνης Καλάβρυτα.
1106 Αντώνιος Καλάβρυτα.
1107 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
1108 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1109 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1110 Καλάβρυτα. Ιερεύς.
1111 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1112 Πρώτη Παύλος Καλάβρυτα.
1113 Δευτέρα Ιωάννης Καλάβρυτα.
1114 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1115 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1116 Σπύρος Καλάβρυτα.
1117 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1118 Ιωάννης Καλάβρυτα.
1119 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1120 Πρώτη Θανάσης Καλάβρυτα.
1121 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1122 Σταύρος Καλάβρυτα.
1123 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1124 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1125 Μετζέλης Καλάβρυτα.
1126 Αλέξανδρος Καλάβρυτα.
1127 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1128 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1129 Δευτέρα Σωτήριος Καλάβρυτα.
1130 Πρώτη Γεώργιος Καλάβρυτα.
1131 Δευτέρα Σωτήριος Καλάβρυτα.
1132 Δευτέρα Δημήτριος Καλάβρυτα.
1133 Εβδόμη Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1134 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1135 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1136 Εβδόμη Αθανάσιος Καλάβρυτα. Εις την Ε΄ τάξιν (Σ. 488).
1137 Πέμπτη Ανδρέας Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη λοχαγός Γρ. 6480
1138 Πρώτη Βασίλειος Καλάβρυτα.
1139 Δευτέρα Γκολφίνος Καλάβρυτα. Απεβίωσε.
1140 Τετάρτη Ιωάννης Καλάβρυτα.
1141 Δευτέρα Κωνσταντίνος Καλάβρυτα. Απεβίωσε.
1142 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα. Απεβίωσε.
1143 Πέμπτη Παναγιώτης Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη.
1144 Ιωάννης Καλάβρυτα.
1145 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1146 Χρίστος Καλάβρυτα.
1147 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1148 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1149 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1150 Πανάγος Καλάβρυτα.
1151 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1152 Δευτέρα Ιωάννης Καλάβρυτα.
1153 Πρώτη Πανάγος Καλάβρυτα.
1154 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
1155 Αντώνιος Καλάβρυτα.
1156 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
1157 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
1158 Πρώτη Δημήτριος Καλάβρυτα.
1159 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1160 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1161 Δευτέρα Δράκος Καλάβρυτα.
1162 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1163 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1164 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1165 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα.
1166 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1167 Δευτέρα Αγγελής Καλάβρυτα.
1168 Πρώτη Νικόλαος Καλάβρυτα.
1169 Ασημάκης Καλάβρυτα.
1170 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1171 Αντώνιος Καλάβρυτα.
1172 Πρώτη Αργύριος Καλάβρυτα.
1173 Δευτέρα Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1174 Κώστας Καλάβρυτα.
1175 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
1176 Πανάγος Καλάβρυτα.
1177 Εβδόμη Βασίλειος Καλάβρυτα.
1178 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1179 Εβδόμη Ιωάννης Καλάβρυτα.
1180 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1181 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1182 Πρώτη Χαράλαμπος Καλάβρυτα.
1183 Αντιόχιος Καλάβρυτα.
1184 Δευτέρα Γεωργάκης Καλάβρυτα.
1185 Ιωάννης Καλάβρυτα.
1186 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1187 Ζαφείριος Καλάβρυτα.
1188 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1189 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
1190 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1191 Αντώνιος Καλάβρυτα.
1192 Αντώνιος Καλάβρυτα. Εφονεύθη
1193 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1194 Γιάννης Καλάβρυτα.
1195 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1196 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1197 Πολύδωρος Καλάβρυτα.
1198 Ηλίας Καλάβρυτα.
1199 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1200 Πέμπτη Θεόδωρος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη υπολοχαγός Γρ. 4320.
1201 Ιωάννης Καλάβρυτα.
1202 Ιωάννης Καλάβρυτα.
1203 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1204 Σωτήριος Καλάβρυτα.
1205 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1206 Δευτέρα Αθανάσιος Καλάβρυτα.
1207 Αργύριος Καλάβρυτα.
1208 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1209 Γιαννάκης Καλάβρυτα.
1210 Δευτέρα Μιχαήλ Καλάβρυτα.
1211 Ρόδης Καλάβρυτα.
1212 Δευτέρα Ρόδης Καλάβρυτα.
1213 Δευτέρα Αθανάσιος Καλάβρυτα.
1214 Γεωργάκης Καλάβρυτα.
1215 Γιάννης Καλάβρυτα.
1216 Κώστας Καλάβρυτα.
1217 Κώστας Καλάβρυτα.
1218 Αντώνιος Καλάβρυτα.
1219 Σωτήριος Καλάβρυτα.
1220 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1221 Ανδρίκος Καλάβρυτα.
1222 Σωτήριος Καλάβρυτα.
1223 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
1224 Βασίλειος Καλάβρυτα.
1225 Δευτέρα Ιωάννης Καλάβρυτα.
1226 Δευτέρα Σπύρος Καλάβρυτα. Ιερεύς.
1227 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
1228 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1229 Αντώνιος Καλάβρυτα. Ιερεύς.
1230 Δημήτριος Καλάβρυτα. Ιερεύς.
1231 Ιωάννης Καλάβρυτα. Ιερεύς.
1232 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1233 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1234 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1235 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1236 Πρώτη Νικόλαος Καλάβρυτα.
1237 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1238 Πέμπτη Παναγιώτης Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη ανθυπολοχαγός Γρ.3456.
1239 Σπήλιος Καλάβρυτα. Ιερεύς.
1240 Σωτήριος Καλάβρυτα.
1241 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1242 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα. Ιερεύς.
1243 Αντώνιος Καλάβρυτα.
1244 Δευτέρα Ιωάννης Καλάβρυτα.
1245 Κόλιας Καλάβρυτα.
1246 Ιωάννης Καλάβρυτα.
1247 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1248 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1249 Αλέξανδρος Καλάβρυτα.
1250 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1251 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1252 Πέμπτη Σταύρος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη ανθυπολοχαγός Π.Φάλαγγος.
1253 Εβδόμη Ιωάννης Καλάβρυτα.
1254 Έκτη Φίλιππος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη ανθυπολοχαγός Γρ. 3456.
1255 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
1256 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1257 Ηλίας Καλάβρυτα.
1258 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1259 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1260 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1261 Σωτήριος Καλάβρυτα.
1262 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
1263 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1264 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
1265 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1266 Αλέξιος Καλάβρυτα.
1267 Πανάγος Καλάβρυτα.
1268 Ασημάκης Καλάβρυτα. Απεβίωσε.
1269 Έκτη Σωτήριος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη υπολοχαγός Γρ. 4320.
1270 Αγγελής Καλάβρυτα. Εφονεύθη
1271 Αντώνιος Καλάβρυτα.
1272 Δευτέρα Ζαφείρης Καλάβρυτα.
1273 Δευτέρα Γιαννάκης Καλάβρυτα.
1274 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1275 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1276 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1277 Γιάννης Καλάβρυτα.
1278 Ιωάννης Καλάβρυτα.
1279 Τρίτη Νικόλαος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη. Γρ. 6480
1280 Έκτη Σωτήριος Καλάβρυτα.
1281 Θαλάσης Καλάβρυτα.
1282 Βασίλειος Καλάβρυτα.
1283 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1284 Πρώτη Νικολέτος Καλάβρυτα.
1285 Παλαιολόγος Καλάβρυτα.
1286 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1287 Σπήλιος Καλάβρυτα.
1288 Δευτέρα Δημήτριος Καλάβρυτα.
1289 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1290 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1291 Ιωάννης Καλάβρυτα.
1292 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1293 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
1294 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
1295 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1296 Δημήτριος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη υπολοχαγός Γρ. 4320.
1297 Πρώτη Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1298 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1299 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
1300 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1301 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1302 Σπηλιώτης Καλάβρυτα.
1303 Καλάβρυτα. Ιερεύς.
1304 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1305 Πρώτη Χρίστος Καλάβρυτα.
1306 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1307 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1308 Αλέξιος Καλάβρυτα.
1309 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1310 Γιαννάκης Καλάβρυτα.
1311 Δήμος Καλάβρυτα.
1312 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1313 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1314 Δευτέρα Ιωάννης Καλάβρυτα.
1315 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1316 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1317 Ρήγας Καλάβρυτα.
1318 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
1319 Βασίλειος Καλάβρυτα.
1320 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1321 Γιαννάκης Καλάβρυτα.
1322 Γιάννης Καλάβρυτα.
1323 Γιάννης Καλάβρυτα.
1324 Ιωάννης Καλάβρυτα.
1325 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1326 Σπυρίδων Καλάβρυτα.
1327 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1328 Μιχαήλ Καλάβρυτα.
1329 Κυριαζής Καλάβρυτα.
1330 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1331 Πανάγος Καλάβρυτα.
1332 Χρίστος Καλάβρυτα.
1333 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
1334 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1335 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1336 Σπύρος Καλάβρυτα.
1337 Στέφανος Καλάβρυτα.
1338 Δευτέρα Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1339 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1340 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1341 Δευτέρα Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1342 Δευτέρα Λουκάς Καλάβρυτα.
1343 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1344 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1345 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1346 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1347 Πανούτζος Καλάβρυτα.
1348 Σταύρος Καλάβρυτα.
1349 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
1350 Εμμανουήλ Καλάβρυτα. Εφονεύθη
1351 Πρώτη Ανδρέας Καλάβρυτα.
1352 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1353 Δευτέρα Χριστόδουλος Καλάβρυτα.
1354 Καλάβρυτα. Ιερεύς.
1355 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1356 Δευτέρα Δημήτριος Καλάβρυτα.
1357 Γιάννος Καλάβρυτα.
1358 Έκτη Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1359 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1360 Παναγής Καλάβρυτα.
1361 Σταύρος Καλάβρυτα.
1362 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1363 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1364 Έκτη Μήτζος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη υπολοχαγός Γρ. 4320.
1365 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
1366 Τρίτη Αναγνώστης Καλάβρυτα. Έπεσεν εις την εν Λεβιδίω μάχην το 1821.
1367 Τετάρτη Αναστάσιος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη Γρ. 6480.
1368 Τετάρτη Γεώργιος Καλάβρυτα. Επροικοδοτήθη Γρ. 3420.
1369 Ιωάννης Καλάβρυτα.
1370 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1371 Πρώτη Νικόλαος Καλάβρυτα.
1372 Βασίλειος Καλάβρυτα.
1373 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1374 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1375 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1376 Ιωάννης Καλάβρυτα.
1377 Σωτήρχος Καλάβρυτα.
1378 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1379 Ιωάννης Καλάβρυτα.
1380 Μιχαήλ Καλάβρυτα.
1381 Χρύσανθος Καλάβρυτα.
1382 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα.
1383 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1384 Αντώνιος Καλάβρυτα.
1385 Κ. Καλάβρυτα.
1386 Δευτέρα Αντώνιος Καλάβρυτα.
1387 Κώστας Καλάβρυτα.
1388 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1389 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1390 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1391 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
1392 Σπύρος Καλάβρυτα.
1393 Γιαννάκος Καλάβρυτα.
1394 Δευτέρα Σωτήριος Καλάβρυτα.
1395 Ηλίας Καλάβρυτα.
1396 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1397 Δευτέρα Νικόλαος Καλάβρυτα.
1398 Σωτήριος Καλάβρυτα.
1399 Δευτέρα Γιαννάκος Καλάβρυτα.
1400 Νικολός Καλάβρυτα.
1401 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1402 Δευτέρα Σταύρος Καλάβρυτα.
1403 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
1404 Κανέλλος Καλάβρυτα.
1405 Σταμάτης Καλάβρυτα.
1406 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1407 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1408 Δευτέρα Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1409 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1410 Σπύρος Καλάβρυτα.
1411 Κυριάκος Καλάβρυτα. Απεβίωσε.
1412 Κώστας Καλάβρυτα.
1413 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1414 Αγγελής Καλάβρυτα.
1415 Ανδρίκος Καλάβρυτα.
1416 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1417 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1418 Δευτέρα Σπήλιος Καλάβρυτα.
1419 Δευτέρα Γεώργιος Καλάβρυτα.
1420 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1421 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1422 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1423 Δημήτριος Καλάβρυτα. Ιερεύς.
1424 Γιαννάκης Καλάβρυτα.
1425 Δευτέρα Στάθης Καλάβρυτα.
1426 Αργύρης Καλάβρυτα.
1427 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
1428 Χρίστος Καλάβρυτα.
1429 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1430 Γρηγόριος Καλάβρυτα.(Από το χειρόγραφο μητρώο των Αγωνιστών: είναι από το Μεσολόγγι ).
1431 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1432 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1433 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1434 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1435 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1436 Δευτέρα Ιωάννης Καλάβρυτα.
1437 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1438 Ευστάθιος Καλάβρυτα.
1439 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1440 Βασίλειος Καλάβρυτα.
1441 Αγγελής Καλάβρυτα.
1442 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1443 Ρήγας Καλάβρυτα.
1444 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
1445 Γιαννάκης Καλάβρυτα.
1446 Πρώτη Δημήτριος Καλάβρυτα.
1447 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1448 Κώστας Καλάβρυτα.
1449 Σπήλιος Καλάβρυτα.
1450 Ανδρέας Καλάβρυτα.
1451 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1452 Πανάγος Καλάβρυτα.
1453 Κώστας Καλάβρυτα.
1454 Δευτέρα Αποστόλης Καλάβρυτα.
1455 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1456 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1457 Σπήλιος Καλάβρυτα.
1458 Ασημάκης Καλάβρυτα.
1459 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1460 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1461 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1462 Σωτήριος Καλάβρυτα.
1463 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1464 Δευτέρα Ιωάννης Καλάβρυτα.
1465 Ανδριανός Καλάβρυτα.
1466 Γιαννάκης Καλάβρυτα. Εν τω μητρώω Γιαννάκης του Θανάση Τσούγκα.
1467 Κώστας Καλάβρυτα.
1468 Γιάννης Καλάβρυτα.
1469 Χρίστος Καλάβρυτα.
1470 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
1471 Αναστάσιος Καλάβρυτα.
1472 Βασίλειος Καλάβρυτα.
1473 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1474 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1475 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1476 Χαράλαμπος Καλάβρυτα.
1477 Δευτέρα Αθανάσιος Καλάβρυτα.
1478 Σταύρος Καλάβρυτα.
1479 Δευτέρα Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1480 Χαράλαμπος Καλάβρυτα.
1481 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1482 Δευτέρα Δημήτριος Καλάβρυτα.
1483 Πέτρος Είναι από Κέρκυρα (όχι Καλάβρυτα)
1484 Δευτέρα Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1485 Σωτήριος Καλάβρυτα.
1486 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1487 Βασίλειος Καλάβρυτα.
1488 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1489 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1490 Δευτέρα Αμβρόσιος Καλάβρυτα. Πρωτοσύγγελος.
1491 Αργύρης Καλάβρυτα.
1492 Πρώτη Ασημάκης Καλάβρυτα.
1493 Γιάννης Καλάβρυτα.
1494 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1495 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1496 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1497 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1498 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1499 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1500 Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1501 Σπύρος Καλάβρυτα.
1502 Πρώτη Σωτήριος Καλάβρυτα.
1503 Ιωάννης Καλάβρυτα.
1504 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1505 Πρώτη Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1506 Θεοφάνης Καλάβρυτα.
1507 Έκτη Σωτήριος Καλάβρυτα.
1508 Δευτέρα Ιωάννης Καλάβρυτα.
1509 Αγγελής Καλάβρυτα.
1510 Κώστας Καλάβρυτα.
1511 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
1512 Γιαννάκης Καλάβρυτα.
1513 Αδάμης Καλάβρυτα.
1514 Αναγνώστης Καλάβρυτα.
1515 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1516 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1517 Ιωάννης Καλάβρυτα.
1518 Ιωάννης Καλάβρυτα.
1519 Δευτέρα Ιωάννης Καλάβρυτα.
1520 Κυριάκος Καλάβρυτα.
1521 Πέμπτη Νικόλαος Καλάβρυτα.
1522 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1523 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1524 Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1525 Σταμάτης Καλάβρυτα.
1526 Σταύρος Καλάβρυτα.
1527 Αργύρης Καλάβρυτα.
1528 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1529 Θεόδωρος Καλάβρυτα.
1530 Παναγής Καλάβρυτα.
1531 Δευτέρα Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1532 Σωτήριος Καλάβρυτα.
1533 Εβδόμη Παναγιώτης Καλάβρυτα.
1534 Αθανάσιος Καλάβρυτα.
1535 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1536 Ευστάθιος Καλάβρυτα.
1537 Δευτέρα Ιωάννης Καλάβρυτα.
1538 Ιωάννης Καλάβρυτα.
1539 Δευτέρα Ιωάννης Καλάβρυτα.
1540 Δευτέρα Κωνσταντίνος Καλάβρυτα.
1541 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1542 Χρίστος Καλάβρυτα.
1543 Γεώργιος Καλάβρυτα.
1544 Δημήτριος Καλάβρυτα.
1545 Αποστόλης Καλάβρυτα.
1546 Νικόλαος Καλάβρυτα.
1547 Δευτέρα Σωτήριος Αγία Βαρβάρα
1548 Δευτέρα Σωτήριος Αγρίδι
1549 Νικόλαος Αγία Βαρβάρα
1550 Γιαννάκης Βεσίνι
1551 Ιωάννης Βερσίτσιον
1552 Πέτρος Βερσίτσιον
1553 Δημήτριος Βερσίτσιον
1554 Θεόδωρος Βερσίτσιον
1555 Γεώργιος Βλασία
1556 Γιάννος Βλασία
1557 Πρώτη Παναγιώτης Βλασία
1558 Παναγιώτης Βλασία
1559 Γεώργιος Βραχνί
1560 Βασίλειος Βραχνί
1561 Θεόδωρος Βρώσθαινα
1562 Ιωάννης Γουμένιτσα
1563 Κωνσταντίνος Γουμένιτσα
1564 Ιωάννης Γουμένιτσα
1565 Παναγής Γουμένιτσα
1566 Ιωάννης Γουμένιτσα
1567 Γεώργιος Γουμένιτσα
1568 Παναγής Γουμένιτσα
1569 Θεόδωρος Γουμένιτσα
1570 Κωνσταντίνος Γουμένιτσα
1571 Σπυρίδων Δροβολοβό. Εν τω μητρώο Βορβολοβό Καλαβρύτων.
1572 Εβδόμη Γεώργιος Ζαρούχλα.
1573 Γιάννης Καμενιάνοι.
1574 Παναγιώτης Κάνταλος
1575 Δημήτριος Καρούσι
1576 Δευτέρα Παναγιώτης Κερπινή
1577 Πρώτη Σπήλιος Κερπινή
1578 Εβδόμη Ηλίας Κερπινή
1579 Τετάρτη Νικόλαος Κερπινή. Απεβίωσε
1580 Ηλίας Κέρτεζη
1581 Απόστολος Κέρτεζη
1582 Δευτέρα Ιωάννης Κέρτεζη
1583 Δημήτριος Κέρτεζη. Εν τω μητρώω Κέρντεζι.
1584 Παναγιώτης Κέρτεζη
1585 Πρώτη Πολύδωρος Κέρτεζη
1586 Εβδόμη Θεόδωρος Κλουκινοχώρια.
1587 Γεώργιος Κούτελη. Εν τω μητρώω Κούτελον.
1588 Αντώνιος Κούτελη. Εν τω μητρώω Κούτελι.
1589 Σπήλιος Κούτελη.
1590 Σωτήριος Λαπάτα
1591 Ιωάννης Λαπάτα
1592 Νικόλαος Λειβάρτζι
1593 Παναγιώτης Λειβάρτζι
1594 Ιωάννης Λειβάρτζι
1595 Γιάννης Λειβάρτζι
1596 Παναγής Λεχούρι
1597 Γεώργιος Λεχούρι
1598 Δευτέρα Αποστόλης Λεχούρι
1599 Εβδόμη Γεώργιος Μαζέζίκα
1600 Έκτη Μάζι
1601 Εβδόμη Δημήτριος Μεσορούγι
1602 Γεώργιος Μποτιάδες
1603 Τρίτη Παναγιώτης Νεζερά
1604 Πέμπτη Σπύρος Νεζερά
1605 Πέμπτη Γεώργιος Νεζερά
1606 Δευτέρα Κωνσταντίνος Παγκράτι
1607 Δευτέρα Ιωάννης Παγκράτι
1608 Εβδόμη Αργύριος Περιστέρα
1609 Έκτη Παναγιώτης Περιστέρα. Εφονεύθη υπό ληστών τω 1828.
1610 Δευτέρα Βασίλειος Πετσάκοι
1611 Δευτέρα Κωνσταντίνος Πετσάκοι
1612 Σπήλιος Ποταμιά. Εν τω μητρώω Ποτάμι Κυναίθης.
1613 Εβδόμη Χριστόδουλος Ρωγοί. Φιλικός.
1614 Πρώτη Παναγιώτης Σαββανοί
1615 Πρώτη Δημήτριος Σβυρού
1616 Αντώνιος Σελεβρά ; [Συνεβρό;]
1617 Σωτήριος Σκούπι
1618 Θεόδωρος Σκούπι. Εν τω μητρώω Σκούνι.
1619 Κωνσταντίνος Σκούπι. Εν τω μητρώω Στούπι.
1620 Εβδόμη Δημήτριος Σκούπι
1621 Εβδόμη Ασημάκης Σόλον
1622 Πανάγος Σοπωτό
1623 Πανάγος Σοπωτό
1624 Ιωάννης Σοπωτό
1625 Εβδόμη Χαράλαμπος Σοπωτό
1626 Γεώργιος Σοπωτό
1627 Δευτέρα Αθανάσιος Σοπωτό
1628 Δευτέρα Σπύρος Σοπωτό
1629 Θεόδωρος Σοπωτό
1630 Εβδόμη Κώστας Σουδενά
1631 Αντώνιος Σουδενά
1632 Δευτέρα Βασίλειος Σουδενά
1633 Έκτη Γεώργιος Σουδενά. Επροικοδοτήθη υπολοχαγός Γρ. 3420.
1634 Πανάγος Στρέζοβα
1635 Δημητράκης Στρέζοβα
1636 Αγγελής Συρμπάνι
1637 Νικόλαος Συρμπάνι
1638 Γεώργιος Συρμπάνι
1639 Δημητράκης Συρμπάνι
1640 Μήτρος Συρμπάνι
1641 Κωνσταντής Συρμπάνι
1642 Αντώνιος Συρμπάνι
1643 Θεόδωρος Συρμπάνι
1644 Σωτήριος Τσορωτά.
1645 Δευτέρα Γεώργιος Φίλια
1646 Πανάγος Φλάμπουρα
1647 Πάνος Φλάμπουρα
1648 Δευτέρα Αναγνώστης Χαλκιάνικα
1649 Δευτέρα Αναγνώστης Χαλκιάνικα
1650 Πρώτη Σπυρίδων Χαλκιάνικα. Ονομάζεται και Αναγνώστης, ιερεύς.
1651 Πρώτη Αναγνώστης Χαλκιάνικα.
1652 Έκτη Δημήτριος Αχαΐα
1653 Δευτέρα Αναγνώστης Αχαΐα
1654 Έκτη Γεώργιος Αχαΐα
1655 Πέμπτη Ιωάννης Αχαΐα
1656 Τρίτη Νικηφόρος Αχαΐα. Ιερομόναχος
1657 Πρώτη Γεώργιος Αχαΐα
1658 Δευτέρα Δημήτριος Αχαΐα
1659 Εβδόμη Δημήτριος Αχαΐα
1660 Έκτη Λουκάς Αχαΐα
1661 Δευτέρα Σπηλιώτης Ακράτα, Αχαΐα
1662 Πρώτη Θεοδωράκης Νεζερά

Θ. Τζώρτζης.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s