Ένας Ιρλανδός Φιλέλληνας προτρέπει τους Έλληνες να πολεμήσουν για την Ελλάδα.

 

 

 

(Η φωτογρ. είναι από το διαδίκτυο).

Διακήρυξη του Ρίτσαρντ Τσούρτς προς τους Έλληνες.

Σημείωση: ο Ρ. Τσούρτς (έτσι αναφέρεται σε όλα σχεδόν τα έγγραφα της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ προφέρεται και Τσώρτς, ή Τζούρτζ ή Τζούρτς, ακόμα και Τσώρτσης, Τζώρτζης κ.λ.) ήταν Ιρλανδός Φιλέλληνας στρατιωτικός (1779 – Αθήνα 1873) όστις μετά  την Αγγλία μετέβη στη Σικελία και στη συνέχεια είχε συστήσει στα Ιόνια νησιά στρατιωτικό σώμα από Έλληνες για λογαριασμό των Βρετανών. Πολέμησε στην Ισπανία και αλλού και το 1827 τον κάλεσαν οι Έλληνες και την ημέρα του Πάσχα στις 15 Απριλίου 1827 ορκίστηκε και ορίστηκε αρχιστράτηγος. Στη συνέχεια κατέλαβε και άλλα αξιώματα στην Ελλάδα.  Δεν ήτο όμως ικανότερος ούτε τολμηρότερος ουδέ και ικανότερος στρατηγός, παρά τη φήμη, την εμπειρία και τις περγαμηνές του από τους μέχρι εκείνη τη στιγμή ανώτατους στρατιωτικούς της Ελλάδος.

Για την ιστορία να αναφέρω, ότι υπάρχουν γράμματά του από τα οποία προκύπτει, ότι πέρασε από τα Νεζεροχώρια (Κάλανο, Πλάτανο κ.λ.), από την Προστοβίτσα, από τα χωριά του Αράξου και από άλλα μέρη της επαρχίας Καλαβρύτων και Πατρών ως Αρχιστράτηγος.

Το παρακάτω κείμενό του είναι ενδιαφέρον και παρακαλώ να το διαβάσετε. Είναι η προτροπή ενός ξένου προς τους Έλληνες να πολεμήσουν για την ελευθερία της πατρίδος τους. Τότε βέβαια το 1827 το θέμα της απελευθέρωσης είχε ήδη κριθεί, όχι βέβαια από τον Τσούρτς.

«Προς άπαντας τους πολεμικούς και λοιπούς Έλληνας

τους κατοικούντας την Δυτικήν Ελλάδα.

Αι τωριναί της πατρίδος περιστάσεις, χάρις εις την θείαν πρόνοιαν, ην αι καλύτεραι παρ’ άλλοτε ποτέ. Όθεν από σας τους ιδίους κρέμαται ή να ελευθερωθήτε, ή να μείνετε σκλάβοι των Τούρκων με μεγάλην ατιμίαν. Τρέξατε λοιπόν να φανήτε άξιοι της ενδόξου ελευθερίας, την οποίαν τόσοι ανδρείοι και ενάρετοι  συμπατριώται σας ηγόρασαν με το αίμα των. Τα συμβάντα έως τώρα πολεμικά και πολιτικά σας έγιναν πλέον γνωστά. Δράξατε τα όπλα και τρέξετε να πιάσητε τας θέσεις εκείνας, από τας οποίας ημπορείτε να προφυλάξητε τους τόπους σας, τα πράγματά σας, υποστατικά και ζωντανά σας, και έσεσθε βέβαιοι ότι θέλω σας βοηθήσει με όλους τους τρόπους να κερδίσητε την ελευθερία σας. Μην χάνετε την καλήν ταύτην ευκαιρίαν, μην υποφέρετε να είσθε δούλοι εις τον τόπον οπού έπρεπε να τον εξουσιάζητε μόνοι σας. Δράξατε λοιπόν όσον το ογρηγορώτερον και όλοι. Διακηρύσσω προς πάντας, ότι λησμονώ όλα τα περασμένα, αναγνωρίζω ως πατριώτας όλους τους Έλληνας, όσοι ενωθούν εις αυτήν την στιγμήν με τις σημαίες της πατρίδος. Θέλω προστατεύσει και προφυλάξει τα υπάρχοντα όλων, δεν θέλω συγχωρήσει εις κανέναν να αρπάση το παραμικρόν, εκτός εκείνων  (οι [οποίοι] θα φανούν τοσούτον διεστραμένοι) όσοι μείνουν με τον εχθρόν ύστερα από αυτήν την προκήρυξιν. Εις τον ίδιον καιρόν σας συσταίνω τους Αρβανίτες, όσοι πιασθούν αιχμάλωτοι, να τους μεταχειρισθήτε με όλην την φιλανθρωπίαν, θέλει λαμβάνει αρκετήν αμοιβήν, μπαξίσι εκείνος οπού φυλάσσει την ζωήν των αιχμαλώτων. Εις τα όπλα λοιπόν πολεμισταί Έλληνες όσοι κατοικείτε εις τα ωραία ταύτα μέρη, αυτοί οι τόποι ήν ιδικοί σας. Εις το χέρι σας είναι να αποφασίσετε αν πρέπει να τρώτε το πικρό ψωμί της σκλαβιάς βρεγμένον με τα δάκρυά σας, ή αν πρέπει να απολαμβάνητε μ’ αφθονίαν τα κάλη της ελευθερίας.

Εκ του Αρχιστρατηγείου.

Δραγαμέστου τη 26 Νοεμβρίου 1827

Ο Αρχιστράτηγος

[υπογραφή]

(R. Church)»

Πηγή: Γ.Α.Κ.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s