Η προέλευση της ονομασίας των Αρβανιτοχωρίων της επαρχίας Καλαβρύτων.

Παρακάτω αναφέρω, ενδεικτικά, οικισμούς ή χωριά που αναγράφονται στο φορολογικό κατάστιχο[1] TT10-1/14662 των ετών 1460-1463, κυρίως της επαρχίας Καλαβρύτων, με Αρβανίτικο (Arnavut=Αλβανικό)  πληθυσμό, καθώς επίσης και μερικούς από το σύνολο των απογραφέντων τότε από τους Τούρκους, κατοίκων (η έντονη γραφή είναι από εμένα).

Το πλήθος των ονομάτων αλλά και άλλα στοιχεία από το κατάστιχο τα παραθέτω στο υπό συμπλήρωση «Ιστορικό Λεξικό της επαρχίας Καλαβρύτων».

Από τα επώνυμα των κατοίκων προκύπτει κατά κανόνα και η προέλευση της ονομασίας αυτών των χωριών, οικισμών ή τοπωνυμίων.

Οι Αρβανίτες που είχαν ήδη εγκατασταθεί στα μέρη αυτά, σε ανάμνηση του τόπου καταγωγής τους, έδωσαν την ονομασία στο μέρος όπου εγκαταστάθηκαν.

Πολλοί εξ αυτών σε ανάμνηση του τόπου καταγωγής τους έφεραν και το επώνυμό τους.

Αμούρι: Amuri στην Περιφέρεια Καλαβρύτων. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: [Gi]n Amuri, [G]in Hartopulo, Nikola Panipari, Andriya Amuri, Petros Am[ur]i, Yorgi αδελφός, Nikola Hartokopulo, κ.λ.

Αμπελόκηποι, οι: Arfara στην Περιφέρεια Βοστίτσας. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Gin Arfara, Todoros Arfara, Bardi Arfara, Nikola Arfara, Gin Laluza, Nikola Mavrasi, Kosta Mavrasi, κ.λ.

Άνω Κουρτέσι/ Κουρτέσης: Maji (Μάζι) στην Περιφέρεια Γάτσικο. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Uzġur Maji, Gin Maji, Andriya Maji, Nikola αδελφός, Todoro Çimiri, Gin παιδί, Andriya Zapandi, Kosta αδελφός, Yorgi Livari, Nikola Dimitriçi, Todoro Ġato, Gön Maji, Kozma Maji, Yorgi İstatopulo, Kosta Zapandi, Mihal Plaşa, Nikola İstasopulo, Yorgi İstasopulo, Dimitriçi dāmādı Maji, Leka Maji, κ.λ.

Άνω Φράγκα: Franko στην Περιφέρεια Βοστίτσας. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Andriya F[ra]nko, Gön Fran[k]os, Bardi αδελφός, Pulimenos Frankos, Κosta αδελφός, κ.λ.

Βελιμίρι, το:  Velimiri  στην Περιφέρεια Καλαβρύτων. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Domanika Velimiri, Görgi Velimiri, Kosta Velimiri, Yanuço Velimiri, κ.λ.

Γκέρμπεσι: στην Περιφέρεια Γάτσικο. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Martin Şalesi, Yorgi Haraktino, Trusa İksano, Nikola Lopesi, Mangişa Burlişa, Todoro Jupano, Yorgi proġonostu Domenika, Dimitri proġonostu Domenika, Mihal Haraktino. Εξ’ αυτών ουδείς λέγεται Γκέρμπεσης.

Γκέρμπεσι: στην Περιφέρεια Γάτσικο. Αναφέρονται o εξής κάτοικος: Ζermata Gerbesi.

Γκέρμπεσι: στην Περιφέρεια Κυπαρισσίας. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: T[odo]ros Gerbesi, Pavlos Gerbesi, Gin Sirak, Yorgi Krapeşi, κ.λ.

Γολέμι:  Ġolemi στην Περιφέρεια Καλαβρύτων. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Yorgi Ġolemi, Ko[z]ma παιδί, Pavlos Ġolemi, Kozma παιδί, Nikola παιδί, Dimit[ri] Ġolemi, Dimitri Ġolemi άλλος (;), Petros Ġolemi, Vasi Ġolemi, κ.λ.

Γουρζούμισα:  Ġurzumişa στην Περιφέρεια Σπαρτιά. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Balvini Ġurzumişa, Gin Ġurzumişa, Gin Ġurzumişa άλλος (;), Kenazi Ġurzumişa, G[ö]n Ġurzumişa, Gin Maji, Mengişa Taçi, Leka Vergi, Yorgi παιδί, Petros İstankos, Yorgi Taçi, Domenika Ġurzumişa, Mihal Ġurzumişa, κ.λ.

Ελατόφυτο:  Maji (Μάζι) στην Περιφέρεια Βοστίτσας. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Lazaro Maji, Yorgi Size, Andriya Beluşi, κ.λ.

Ερείπια Μαζίου:  Maji (Μάζι) στην Περιφέρεια Πάτρας. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Lazari Maji, İstiyafer Maji, Mates Maji

 Ζούγκρα: Zuġra-ı άλλος (;) (στην αγροτική περιοχή Πετροβουνίου). στην Περιφέρεια Καλαβρύτων (;). Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Vasi Zuġra, Yorgi Maji, Gin Zuġra, Yorgi Kayçe, Marti Fonya, Petro Zuġra, Nikola Zuġra, κ.λ.

Ζουμπάτα (;):  Todoro Zupata στην Περιφέρεια Λεονταρίου. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Todoros el-mezkūr, Andriya Zupata, Ġazi Zupata, Yani Zupata, Yani Zupata άλλος (;), Yorgi Zupata, κ.λ.

Ζουμπάτιζα, η:  Lazaro Zupata στην Περιφέρεια Λεονταρίου. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Lazaro el-mezkūr, Yorgi Zupata, Aleksi Zupata, İş Ari Zupata, Zupan Zupata, κλ.

 Θεοδωρόπουλο: Todoropulo  στην Περιφέρεια Καλαβρύτων (;). Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Dimitri Todoropulo, Yorgi αδελφός, İstrati Krakopulo, Mihal Krako[pul]o, Dimitri αδελφός, Yani Laġatora, İstemad Krakopulo, Nikola Yanakopulo, κ.λ.

Καράτουλα, του:  Κaratula στην Περιφέρεια Καλαβρύτων. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Mankola Karatula, Nikola Karatula, Gön Karatula, Andriya Karatula NiKola Karatula άλλος (;), Dima Bundiya, Manol Karatula, κ.λ.

Καράτουλα: (άγνωστος) στην Περιφέρεια Καλαβρύτων (;). Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Petros Karatula, Mangişa Karatula, Gin Koloveloni, Mihal Kastani, Mankola αδελφός, κ.λ.

Καταρράκτης:  Gön Lopesi στην Περιφέρεια Γάτσικο. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Gön el-mezkūr, Todoros παιδί, Andriya Lopesi, Yorgi Lopesi, Leka Lopesi, İştin παιδί Yorgi Lopesi, Kozma Bareşi, Mila Suli, κ.λ.

Κατσαϊταίικα:  Kazneş (Καζνέσι) στην Περιφέρεια Πάτρας. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Şoki Kazneş, Lazar Buva, Vasi Muriki, Todoros Muriki, Nikola Maji, [Ya]ni Tirfa, Petros Somas, άγαμος: Gin Kazneş, κ.λ.

Λευκάσιο:  Çarnota (Τσορωτά) στην Περιφέρεια Βεζενίκου. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Mataranka Çarnota, Kosta Çarnota, Yorgi Lonka, Leka Lonka, Marti Ġulami, Nika Ġulami, Tonde Kumi, Petros Rusi, Pavlos Rusi, Gön Rusi, και: Gi[n] Rusi, Pavlo Rusi, Mihal Damizes, κ.λ.

Λουσικό:  Hamaku  στην Περιφέρεια Καλαβρύτων. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Lazaro Ģamako, Yorgi αδελφός, Emirali Ģamako, İvrato Zaġoriti, Yani παιδί, Yorgi παιδί, Gin Besulka, Aġali Dramesi, Aleksi Dramesi, Yorgi Besulka, Nikola Kefalinos, κ.λ.

Μάζι (άγνωστο).  İlya Maji στην Περιφέρεια Λεονταρίου. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: İlya el-mezkūr, Yani Maji, Yani Maji άλλος (;), κ.λ.

 Μάζι: Maji στην Περιφέρεια Γούμερου(;). Αναφέρεται ένας κάτοικος:  Yani Maji

 Μάζι: Maji στην Περιφέρεια Λεονταρίου(;). Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: [Yor]g[i M]a[ji], Todoros παιδί, D[ome]n[ika] Ma[ji], D[—] Maj[i], Nikola Ko[—], Nik[o]la Aznati, [Y]ani Katrava, κ.λ.

 Μάζι: Mazi στην Περιφέρεια Παλαιόκαστρου(;). Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Yorgi Mazi, Marti παιδί, Gön παιδί, İstefano Mazi, κ.λ.

Μάνεσι (άγγνωστο):  Todoro Manesi στην Περιφέρεια Καλαβρύτων. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Todoros Manesi, Nikola παιδί, Kuvaras Bakrati, Leka παιδί, Mankola Maniki, Aleksi παιδί, Leka Manesi, Yorgi παιδί, Luzi Manesi, Evlati Manesi, Todoros παιδί, Mankola Vaviloni, Yorgi αδελφός, κ.λ.

Μάνεσι (άγνωστο):  Maneşi στην Περιφέρεια Βοστίτσας. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Gön Manesi, Yorgi Aġali, κ.λ.

Μάνεσι (άγνωστο):  Manesi στην Περιφέρεια Χλουμούτσι. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Manol Manesi, Gön Manesi, κ.λ.

Μάνεσι, το:  Nikola Manesi  στην Περιφέρεια Καλαβρύτων. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Nikola Manesi, Pavlo hīş-i o, İş Ari Cani, Gin Cani, Andriya Mazi, Nikola Marko, Leka Ġusati, κ.λ.

 Μάνεσι: Manesi στην Περιφέρεια Γάτσικο (;). Αναφέρονται οι εξής κάτοικοι: Yorgi Manesi, Yorgi Kandrava, Yorgi Manesi άλλος(;), Nikola Manesi, Yorgi Mazaraki, κ.λ.

 Μάνεσι: Manesi στην Περιφέρεια Γάτσικο(;). Αναφέρονται οι εξής κάτοικοι: Yorgi Manesi, Gin αδελφός, Gin Manesi, Nikola Manesi, Aġali Manesi, Dima Manesi, Aġali Kuçi, Gin Kuçi, Leka Rafti, Yorgi Lata, Lazaro Lata, Petro αδελφός, Niκola Lata, κ.λ.

Μαυρομάτι: Άγνωστη περιοχή,  Mavromati στην Περιφέρεια . Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Ġulyamo Mavromati, Gön Krati, Andriya Krati, İstefano Krati, Nikola Çapοġa, Lazaro Çapοġa, Vasıl Çapοġa, Dima Biçi, Gön Burasi, Gin Zepandi, Yorgi Biçi, Gön Pikerni, Petros Zapandi, Nikola Mavromati, Kozma Tiryarhi, Gön Çapοġa, Kosta Buba, Vasi Sameri, Todoros Biçi, Petro Çapοġa, κ.λ.

Μέγας Ποντιάς:  İştin Bodaya στην Περιφέρεια Καλαβρύτων. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: İştin el-mezkūr, Mihal Bondaya, Gin Ranesi, Nikola Bardi, Gin Manesi, Domenika Biçi, Yorgi Biçi, κ.λ.

Μουρίκι:  Muriki στην Περιφέρεια Καλαβρύτων. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι:  Andriya Muriki, Nikola Vilasi, Gin Muriki, İvlaş Muriki, İştin Misepoliti, κ.λ.

 Μπάρτσι: Barçi  στην Περιφέρεια Καλαβρύτων. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι στον οικισμό (Κarye-i) Barçi: Leka Barçi, İvrato παιδί, Gin Barçi, Daçi αδελφός, İvlaş αδελφός, Leka αδερφός, Todoros Barçi, Gin Suli, Domenika Mare, Somas Meliti, Somas İvlaho, Araçi Kataranba, Yani İvlaho, Kozma Barçi, κ.λ.

Μπελούτσι:  Beluşi  στην Περιφέρεια Καλαβρύτων. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Marti Beluşi, Yorgi παιδί, Duκa Beluşi, Yorgi Doκuza, Yorgi άλλος (;) Doκuza, Κozma Plaçi, Gin Beluşi, Manκola Beluşi, Κozma Periyalis, Cani Κa[p]areli, κ.λ.

Μπούμπουκας, ο (Είναι στη Μεσσηνία):  Andriya Pupuka στην Περιφέρεια Λεονταρίου. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Andriya el-mezkūr, Yani Bubuka, Kozma Badra, Gin Bubuka

Μπουρλέσια:  Burlaşa στην Περιφέρεια Βοστίτσας. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Pa[v]l[o]s B[u]rlaşa, Yorgi Zupano, Gön αδελφός, Yorgi [—], İvrato Suliçi, Todoros Draġos, Kozma Kumi, κ.λ.

Νάσα:  Nasa στην Περιφέρεια Γούμερου. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Domenika Nasa, Vara Nasa, Dimitri αδελφός, Mihal Nasa, κ.λ.

Ντέμπρανη:  Debrani  στην Περιφέρεια Καλαβρύτων (;). Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Lazaro Debrani, Leka Dramesi, Andriya Kondostavlo, κ.λ.

Παλαιόπυργος:  Bondaya (Μποντιά) στην Περιφέρεια Βεζενίκου. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Yani Bondaya, Mangişa Bondaya, Gin Bondaya, Margin Nikiforo, Mangişa Nikifor, Gön Palunbi, Lazaro Şalesi, Todoro Fraġna, κ.λ.

Πηγή:  Junbata στην Περιφέρεια Σπαρτιά (;). Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Gin Junbata, Trimi Junbata, Lazaro Junbata, κ.λ.

 Πλέσα: Dima Plaşa  στην Περιφέρεια Καλαβρύτων (;). Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Dima Plaşa, [To]doros παιδί, Yorgi παιδί, İlya Laġatora, Gin [birā]d[er-i o=αδελφός], Dima Ripi, Marti Laliza, Yani αδελφός, Yorgi Laliza, Petros Laliza, Gin παιδί, Dimitri Κatavati, Dimitri Miha, Todoros αδελφός, Yani Mazaraki, Gin Zenbeş, Lazari αδελφός, Todoros Plaşa, Gön Çornota, İlya Plaşa, κ.λ.

 Πλέσα: Marti Plaşa  στην Περιφέρεια Καλαβρύτων (;). Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: [Ma]rti el-mezkūr, Gin Plaşa, Marti παιδί, Lazaro [Pla]şa, Andriya Plaşa, Gin Kaznesi, Todoros αδελφός, Mihal Çeresi, Mart[i K]okla, κ.λ.

Πλέσσα, του:  Plaşa στην Περιφέρεια Βοστίτσας. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Gön Plaş[a], Mihal Plaşa, Yorgi Plaşa, İvrato Plaşa, Pranci Kalanci, κ.λ.

Ράικου, του:  Rayko στην Περιφέρεια Βοστίτσας. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Rayko Servo, Nikola αδελφός, Sarandi Ġorġoyiri, Papas Kondos, κ.λ.

Ροδιά:  Murik Buva (Μπούγα) στην Περιφέρεια Γάτσικο. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Orfano Murik Buva, İstefano Veluşi, Gin Manesi, κ.λ.

Σιγούνι:  Şiġuni  στην Περιφέρεια Καλαβρύτων. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Marti Siġuni, Aleksi αδελφός, Marti Roġire, İstilyano Papayanopulo, κ.λ.

Σούλι: Άγνωστος οικισμός,  Suli στην Περιφέρεια Καλαβρύτων(;). Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Suli el-mezkūr, Gin [Suli], Vasi παιδί, Gin kapareli, Varda Suli, Petro Suli, Petro Pilura, Gin παιδί, Gin Seryapo, κ.λ.

Φίλια, τα:  Fila στην Περιφέρεια Καλαβρύτων. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Klaşire İvlanduşa, Gin Fila, Gin Besulka, κ.λ.

Φλάμπουρα:  İflamurari στην Περιφέρεια Καλαβρύτων. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Andriya İflamurari, Varda Benaşi, Dimitri παιδί, Duşa Κraçi, Franka Zepandi, Yorgi αδελφός, Gin Mutuza, κ.λ.

Χαρακτινού:  Ηaraktinu  στην Περιφέρεια Καλαβρύτων. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Aleksi Ηaraktino, Petros Haraktinos, Gin Bardi, Andriya παιδί, İlya Gönaçi, Yorgi Gönaçi, Nikola Zapandi,3 Dimitri αδελφός, Yorgi Haraktino, Gin παιδί, İvrato Haraktino, Dimitri Plaşa, Nikola Plaşa, Gin Plaşa, Todoros παιδί, İvlaşi Muzaki, Dimitri αδελφός, κ.λ.

Χωριά με σλαβικής προέλευσης ονομασία αναφέρονται με Ελληνικό πληθυσμό, διότι προϋπήρχαν της καθόδου των Αρβανιτών στην Πελοπόννησο:

 Αναστάσοβα: κάτοικοι: Yani Yanopulo, Yani Kosoliva, Dimitri Malyaro, Yorgi Save, Yorgi Eksarhopulo, Dimitri Papaandropulo, Yorgi Papaandropulo, Dimitri Todoropulo, Nikola Kaliġopulo, Kondo Trahya, Yorgi Papayanopulo, Yorgi Ruso, κ.λ.

Βιλιβίνα: κάτοικοι: Todoros Kalokiri, Papas İstemati, Todoros Ġuneri, İvrato Haleli, Andriya αδελφός, Yani Vavuli, Kosta Kirkalos, Muriki İvlaho, Yani Kiri, Dimitri Velayiti, Nikola Siboliti, Sotoki Ģaleli, Yorgi Arkuçi, Yani Arkuçi, Todoros Falyaros, Vasıl U[z]ġuros, Yani παιδί, Yorgi hīş-i o, İstasinos Falyaro, Vasıl παιδί, Todoros Nomikos, Mihal Nomikos, Kosta Varala, Yorgi Orfano, Dimitri Orfano, Yani Andropulos, Nikola Larda, Yani Nomikos, κ.λ.

Στρέζοβα: κάτοικοι: Yorgi Zirvo, Nikola İzlika, Papas Yani Cinovina, Kosta αδελφός, Andriya Cinovina, Yorgi αδελφός, Yorgi Nebrovazi, Dimitri İvlaşi, Nikola İvlaşi, Yani İvlaşi, Andon İvlaşi, Todoros Komninos, Dimitri İvlaşi άλλος (;), Yorgi Beli, Dimitri Vasılopulos, κ.λ.

Αράχωβα: κάτοικοι: Yorgi Frankos, Yorgi Vari, Dimitri παιδί, Aleksi παιδί, Todoros Tefitopulos, Yani παιδί, Dimitri İstrati, Yorgi αδελφός, Andriya Kondarelo, Todoros αδελφός, Kosta Sarhani, Todoros παιδί, Kosta Makris, Yorgi Plastare, Todoros αδελφός, Yorgi Makri, Mihal Makri, Kosta dāmād-ı Seravanye, Dimitri Seravano, Todoros MaKris, NiKola αδελφός, NiKola MaKris, Yani İstraġaniti, Todoros Riġotis, και άλλοι ακόμα.

Καμενίτσα: κάτοικοι: Yorgi Kalvi, Yani Kokorovi, Nikola Trifona, Sotoki Kokorovi, Dimitri Trifona, Yorgi Trifona, Yorgi Harköpulo, Dimitri Harköpulo, κ.λ..

Κερέσοβα: κάτοικοι: Dimitri Lupis, Papas Manol Haraç, Aleksi Haraç, Yorgi Valkaçi, Yani Kokalinos, Todoros Matrilo, Yorgi Sotiri, άγαμοι: Kosta αδελφός κ.λ.

Κ.ο.κ.

Τα Σουδενά αναγράφονται με Ελληνικό πληθυσμό.

Επίσης:

Το Σκεπαστό:  Visoka στην Περιφέρεια Βοστίτσας. Αναφέρεται με Αρβανίτικο πληθυσμό. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Duka Papazato, Todoros Nikokiris, Dimitri Mazli, Nikola İskitika, Dimitri İskitika, Yani Çuraki, İstefano Ġorġaloġato, Yani αδελφός, Yorgi Pankalo, Mihal İvlaho, Todoros Posito, Yorgi Poniros, Mankola, Veluşi, Şuzi Veluşi, Yorgi Carci, Yorgi Nikokiri, Dimitri Meryas, Yani Turyas, Yorgi Turyas, κ.λ. Ουδείς εξ αυτών φέρει επώνυμο σχετιζόμενο με το Βυσωκά, το οποίο αναφέρεται ότι είναι σλαβικής προέλευσης.

Ο Μικρός Ποντιάς, ο:  Gin Bodya στην Περιφέρεια Σπαρτιά (;). Με Αρβανίτικο πληθυσμό. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Gin el-mezkūr, Bardi παιδί, Yorgi Klasire, Leka Ġurzumişa, κ.λ. Ουδείς εξ’ αυτών έχει το επώνυμο σχετιζόμενο με Μποντιά.

Τα Κρινόφυτα:  Epano Κurnofita  στην Περιφέρεια Καλαβρύτων, με Ελληνικό πληθυσμό. Αναφέρονται oι εξής κάτοικοι: Yani Κurnofitinos, İstemad παιδί, Κosta Κurnofitino, Mihal Kurnofitino, Dimitri Piskopopulo, Manol Kumyoti, Dimitri Darvos, άγαμος: Nikola Kurnofitino. Και αυτά φαίνεται να έχουν πάρει την ονομασία από τους οικιστές.

——————————————————————————————————–

[1] Georgios C. Liakopoulos: «The Early Ottoman Peloponnese …» GINGKO 2019.

Το κατάστιχο είναι σύνολο καταστάσεων, ένα βιβλίο, στο οποίο κατέγραψαν οι Τούρκοι τις κωμοπόλεις, χωριά, οικισμούς κ.λ. και τους κατοίκους αυτών, ως και πάσα πηγή εσόδων ώστε να δύνανται να εισπράττουν τους φόρους.

Το παραπάνω αναφερόμενο κατάστιχο είναι το παλαιότερο για την Πελοπόννησο. Έχει γίνει πολύ σοβαρή και επίπονη προσπάθεια από τον καθηγητή Γ. Λιακόπουλο να ταυτοποιήσει αυτά τα χωριά και τους οικισμούς με σημερινά αντίστοιχα.

Εδώ δεν παρουσιάζω αυτή την ταυτοποίηση, διότι ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να γίνει κατανοητό πόθεν κατά κανόνα προήλθε η ονομασία των Αρβανιτοχωρίων της επαρχιας Καλαβρύτων και γενικώτερα της Πελοποννήσου.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s