Έτσι δημιούργησα το «Ιστορικό Λεξικό της επαρχίας Καλαβρύτων».

Στη συνέχεια θα παρουσιάσω ένα ελάχιστο δείγμα της προσπάθειας που έκανα, για να δημιουργήσω αυτό το έργο, το «Ιστορικό Λεξικό της επαρχίας Καλαβρύτων».

Γιατί πέραν αυτού του δείγματος, ανάλωσε περί τα 14 χρόνια με αμέτρητα ξενύχτια και ώρες εργασίας, με στεναχώριες και δυσκολίες, με πολλές επισκέψεις δε διάφορους χώρους όπου μπορούσα να βρώ στοιχεία για την επαρχία των Καλαβρύτων, τα χωριά της και ό,τι συναφές μπόρεσα να βρώ… Εκτός αυτών ξόδεψα χρήματα για μετακινήσεις, για αγορά βιβλίων, για χαρτιά, μελάνια κ.λ. Αχρηστεύτηκε ένα laptop και ένας εκτυπωτής και χρειάστηκε να αγοράσω άλλον.

Βέβαια πρέπει να σημειώσω και τη δαπάνη εκτύπωσης αυτού του έργου, μαζί με τα δοκίμιά του, που ήταν μεγάλη.

Αυτά όλα έγιναν από εμένα και μόνο, χωρίς βοηθούς κ.λ. Εγώ το έγραψα, εγώ το σελιδοποίησα, εγώ έκανα τα pdf, εγώ διόρθωσα τα δοκίμια κ.λ.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Πότε άρχισε η σύνταξη του Ιστορικού λεξικού της επαρχίας Καλαβρύτων; Η φωτογραφία που ακολουθεί δείχνει ότι τον 10ο μήνα του 2007, δηλαδή πριν 14 χρόνια, είχαν δημιουργηθεί οι δύο τόμοι, από τους 7. Άρα η σύνταξή του είχε αρχίσει πολύ πριν.

  1. Αρχικά τύπωσα και βιβλιόδεσα μόνος περί τα 45 «κλασικά» κυρίως βιβλία αναφερόμενα κυρίως στην επανάσταση του 1821, αλλά και άλλα για άλλες περιόδους, τα οποία έχω στη βιβλιοθήκη μου. Στο πρόχειρο σημείωμα που ακολουθεί έχω σημειώσει μερικά εξ’ αυτών.

2. Ερεύνησα όσα βιβλία ή και άλλου είδους πηγές αναφέρω στην αρχή του έργου μου τα οποία είναι περί τις 13 σελίδες. Εκεί (στο τέλος των Συντομογραφιών και της βιβλιογραφίας, παραθέτω και τον τρόπο ανεύρεσης των εκ των Γενικών Αρχείων προερχομένων εγγραφων. Αυτό εκμεταλεύτηκε μια θλιβερή φιγούρα και εμφανίζει αυτά τα στοιχεία ως προϊόν δικής του έρευνας.

……………………………………………………………………………………………………………

3. Επί πλέον αυτών αναζήτησα περί τις 70 και πλέον μονογραφίες σχετικές με την επαρχία αυτή από τις οποίες και άντλησα στοιχεία.

4. Αναζήτησα από τα Γενικά Αρχεία φακέλλους σχετικούς με αγωνιστές του 1821 από την επαρχία Καλαβρύτων, αλλά και άλλους που περιέχουν ιστορικά στοιχεία για πρόσωπα, χωριά, μάχες, γεγονότα κ.λ., μέρος των οποίων παραθέτω στη συνέχεια , αναγράφοντας σε μερικούς εξ αυτών και το πλήθος των εγγράφων που περιέχουν. Πρόκειται για εκατομμύρια χειρόγραφα έγγραφα, δεδομένου ότι κάθε κυκλωμένος φάκελλος περιέχει πάνω από 400 έγγραφα κατά μ.ό. Οι διευθύνσεις που ακολουθούν δεν είναι πλήρεις, για ευνόητυς λόγους.

Αρχείο Γραμματείας /- και κατάστημα (τα έχω κοιτάξει όλα).

GRGSA-CSA_.01.F000460

GRGSA-CSA_.01.F000462

 GRGSA-CSA_.S02.SS01.F000249

GRGSA-CSA_F000486 έως 489

GRGSA-CSA_01.F000794

GRGSA-CSA_.01.F000944

GRGSA-CSA_.01.F000945

GRGSA-CSA_.01.F000946

GRGSA-CSA_.01.F001220

GRGSA-CSA_.01.F001221

GRGSA-CSA_.01.F001222

GRGSA-CSA_.01.F001223

GRGSA-CSA_.01.F001666-1670

GRGSA-CSA_..01.F001681

GRGSA-CSA_.01.F001683

GRGSA-CSA_.01.F001786-1791

GRGSA-CSA_.01.F001881-1884

GRGSA-CSA_01.F001946

GRGSA-CSA_.01.F002047-48

GRGSA-CSA_.01.F002070-74

GRGSA-CSA_.01.F002121-122

GRGSA-CSA_.01.F002210-2211

GRGSA-CSA_.01.F002559

GRGSA-CSA_.01.F002609-2611

GRGSA-CSA_.01.F002618-2620

GRGSA-CSA_.01.F002634-2636

GRGSA-CSA_.01.F002657-2658

GRGSA-CSA_.01.F002717-2725

GRGSA-CSA_.01.F000277

GRGSA-CSA_.01.F002997-2999

GRGSA-CSA_.01.F003343-334

GRGSA-CSA_ F000262

GRGSA-CSA_.F000130

(GRGSA-CSA_ _00165.jpg υπάρχουν και άλλοι–, και

GRGSA-CSA_ _000079_00205.jpg).

GRGSA-CSA_000071 σελ. 15 έγγραφα 298

GRGSA-CSA_000072 σελ. 20 έγγραφα 391

GRGSA-CSA_000073 σελ. 20 έγγραφα 400

GRGSA-CSA_ 000074 σελ. 17 έγγραφα 336

GRGSA-CSA_ 000075 σελ. 25. έγγραφα 493

GRGSA-CSA_ 000076 σελ. 14 έγγραφα 268

GRGSA-CSA_ 000077 σελ. 18 έγγραφα 354

GRGSA-CSA_ 000078 σελ. 19 έγγραφα 372

GRGSA-CSA_ 000079 σελ. 21 έγγραφα 415

GRGSA-CSA_ 000080 σελ. 24 έγγραφα 472

GRGSA-CSA_ 000081 σελ. 31 έγγραφα 601

GRGSA-CSA_ 000082 σελ. 15 έγγραφα 282

GRGSA-CSA_ 000083 σελ. 35 έγγραφα 696

GRGSA-CSA_ 000084 σελ. 23 έγγραφα 455

GRGSA-CSA_ 000085 σελ. 28 έγγραφα 547

GRGSA-CSA_ 000086 σελ. 42 έγγραφα 835

GRGSA-CSA_ 000087 σελ. 30 έγγραφα 586

GRGSA-CSA_ 000088 σελ. 20 έγγραφα 396

GRGSA-CSA_ 000089 σελ. 48 έγγραφα 951

GRGSA-CSA_ 000090 σελ. 29 έγγραφα 575

GRGSA-CSA_ 000091 σελ. 20 έγγραφα 398

GRGSA-CSA_ 000092 σελ. 34 έγγραφα 667

GRGSA-CSA_ 000093 σελ. 19 έγγραφα 362

GRGSA-CSA_ 000094 σελ. 21 έγγραφα 413

GRGSA-CSA_ 000095 σελ. 6 έγγραφα 115 (

GRGSA-CSA_ 000096 σελ 29 έγγρφα 574(

GRGSA-CSA_ 000097 σελ. 38 έγγραφα 755

GRGSA-CSA_ 000098 σελ.32 έγγραφα 638

GRGSA-CSA_ 000099 σελ. 23 έγγραφα 446

GRGSA-CSA_ 000100 σελ. 28 έγγραφα 556

GRGSA-CSA_ 000101 σελ. 27 έγγραφα 533

GRGSA-CSA_ 000102 σελ. 15 έγγραφα 289

GRGSA-CSA_ 000103 σελ. 24 έγγραφα 469

GRGSA-CSA_ 000104 σελ. 20 έγγραφα 398

GRGSA-CSA_ 000105 σελ. 25 έγγραφα 490

GRGSA-CSA_ 000106 σελ. 27 έγγραφα 528

GRGSA-CSA_ 000107 σελ. 27 έγγραφα 532

GRGSA-CSA_ 000108 σελ. 17 έγγραφα 333

GRGSA-CSA_ 000109 σελ. 21 έγγραφα 401

GRGSA-CSA_ 000110 σελ. 20 έγγραφα 382

GRGSA-CSA_ 000111 σελ. 17 έγγραφα 322

GRGSA-CSA_ 000112 σελ. 13 έγγραφα 342

GRGSA-CSA_ 000113 σελ. 38 έγγραφα 747

GRGSA-CSA_ 000114 σελ. 33 έγγραφα 656

GRGSA-CSA_ 000115 σελ. 24 έγγραφα 467 

GRGSA-CSA_ 000116 σελ. 35 έγγραφα 684

GRGSA-CSA_ 000117 σελ. 20 έγγραφα 396

GRGSA-CSA_ 000118 σελ. 16 έγγραφα 311

GRGSA-CSA_ 000119 σελ. 18 έγγραφα 341

GRGSA-CSA_ 000120 σελ. 25 έγγραφα 482

GRGSA-CSA_ 000121 σελ. 14 έγγραφα 280

GRGSA-CSA_ 000122 σελ. 27 έγγραφα 534

GRGSA-CSA_ 000123 σελ. 18 έγγραφα 359

GRGSA-CSA_ 000124 σελ. 32 έγγραφα 639

GRGSA-CSA_ 000125 σελ. 18 έγγραφα 360

GRGSA-CSA_ 000126 σελ. 22 έγγραφα 421

GRGSA-CSA_ 000127 σελ. 16 έγγραφα 314

GRGSA-CSA_ 000128 σελ. 18 έγγραφα 352

GRGSA-CSA_ 000129 σελ.   8 έγγραφα 157

GRGSA-CSA_ 000130 σελ.   8 έγγραφα 158  

GRGSA-CSA_ 000131 σελ.  28 έγγραφα 544

GRGSA-CSA_ 000132 σελ.  14 έγγραφα 277

GRGSA-CSA_ 000133 σελ.  19 έγγραφα 368

GRGSA-CSA_ 000134 σελ.  35 έγγραφα 682

GRGSA-CSA_ 000135 σελ.  37 έγγραφα 739

GRGSA-CSA_ 000136 σελ. 14 έγγραφα 262

GRGSA-CSA_ 000137 σελ. 11 έγγραφα 218

GRGSA-CSA_ 000138 σελ. 10 έγγραφα 197

GRGSA-CSA_ 000139 σελ. 22 έγγραφα 432

GRGSA-CSA_ 000140 σελ. 11 έγγραφα 220

GRGSA-CSA_ 000141 σελ. 10 έγγραφα 193

GRGSA-CSA_ 000142 σελ. 15 έγγραφα 288 (Καστρίτσι, Γαίδουριάρη κ.λ. χωριά των Πατρών).

GRGSA-CSA_ 000143 σελ. 18 έγγραφα 355 (Σαραβάλι κ.λ. χωριά των Πατρών).

GRGSA-CSA_ 000144 σελ. 37 έγγραφα 732

GRGSA-CSA_ 000145 σελ. 14 έγγραφα 262

GRGSA-CSA_ 000146 σελ. 20 έγγραφα 389

GRGSA-CSA_ 000147 σελ. 26 έγγραφα 512

GRGSA-CSA_ 000148 σελ. 32 έγγραφα 627

GRGSA-CSA_ 000149 σελ. 21 έγγραφα 410

GRGSA-CSA_ 000150 σελ. 21 έγγραφα 404

GRGSA-CSA_ 000151 σελ. 14 έγγραφα 267 (

GRGSA-CSA_ 000152 σελ. 28 έγγραφα 550

GRGSA-CSA_ 000153 σελ. 26 έγγραφα 508

GRGSA-CSA_ 000154 σελ    9  έγγραφα 164

GRGSA-CSA_ 000155 σελ  13   έγγραφα 254

GRGSA-CSA_ 000156 σελ   14  έγγραφα 274

GRGSA-CSA_ 000157 σελ. 18 έγγραφα 349

GRGSA-CSA_ 000158 σελ. 19 έγγραφα 378

GRGSA-CSA_ 000159 σελ. 14 έγγραφα 262

 (GRGSA-CSA_ 000160 σελ. 14 έγγραφα 275

(GRGSA-CSA_ 000161 σελ. 18 έγγραφα  344 (

GRGSA-CSA_ 000162 σελ. 14 έγγραφα  280

GRGSA-CSA_ 000163 σελ. 23 έγγραφα  453 (

GRGSA-CSA_ 000164 σελ. 16 έγγραφα  309

GRGSA-CSA_ 000165 σελ. 10 έγγραφα  200

GRGSA-CSA_ 000166 σελ. 10 έγγραφα  200

 (GRGSA-CSA_ 000167 σελ. 16 έγγραφα  306

(GRGSA-CSA_ 000168 σελ. 16 έγγραφα 309

GRGSA-CSA_ 000169 σελ. 15 έγγραφα  297 

(GRGSA-CSA_ 000170 σελ. 14 έγγραφα  272 

GRGSA-CSA_ 000171 σελ. 12 έγγραφα  231  

GRGSA-CSA_ 000172 σελ. 16 έγγραφα  317  

GRGSA-CSA_ 000173 σελ. 4  έγγραφα    78  

GRGSA-CSA_ 000174 σελ. 11 έγγραφα  201  

GRGSA-CSA_ 000175 σελ. 11 έγγραφα  215  

GRGSA-CSA_ 000176  σελ. 9 έγγραφα  172  

GRGSA-CSA_ 000177  σελ. 6 έγγραφα  108  

GRGSA-CSA_ 000178 σελ. 10 έγγραφα 184

GRGSA-CSA_ 000179  σελ. 9 έγγραφα  176  

GRGSA-CSA_ 000180  σελ. 10 έγγραφα 186  

GRGSA-CSA_ 000181  σελ. 16 έγγραφα 310  

GRGSA-CSA_ 000182  σελ. 9 έγγραφα 166  

GRGSA-CSA_ 000183  σελ. 8 έγγραφα  150  

GRGSA-CSA_ 000184  σελ. 9 έγγραφα  162  

GRGSA-CSA_ 000185  σελ. 7 έγγραφα  132  

GRGSA-CSA_ 000186 σελ. 6 έγγραφα  107  

GRGSA-CSA_ 000187 σελ. 3 έγγραφα  56  

GRGSA-CSA_ 000188 σελ. 7 έγγραφα  131  

GRGSA-CSA_ 000189 σελ. 10 έγγραφα 189                                 

GRGSA-CSA_ 000190 σελ. 6 έγγραφα  116                                  

GRGSA-CSA_ 000191 σελ. 12 έγγραφα  232  

GRGSA-CSA_ 000192 σελ. 16 έγγραφα  301  

GRGSA-CSA_ 000193 σελ. 8 έγγραφα  153  

GRGSA-CSA_ 000194 σελ. 12 έγγραφα  225  

GRGSA-CSA_ 000195 σελ. 11 έγγραφα  208  

GRGSA-CSA_ 000196 σελ.  13 έγγραφα 247  

GRGSA-CSA_ 000197 σελ.  7  έγγραφα  140  

GRGSA-CSA_ 000198 σελ.  10 έγγραφα  192  

GRGSA-CSA_ 000199 σελ.   9 έγγραφα   180  

GRGSA-CSA_ 000200 σελ. 5 έγγραφα 96                                

GRGSA-CSA_ 000201 σελ.   9 έγγραφα   165  

GRGSA-CSA_ 000202 σελ.  12 έγγραφα   231  

GRGSA-CSA_ 000203a σελ.  10 έγγραφα   196  

GRGSA-CSA_ 000203b σελ. 12 έγγραφα   226  

GRGSA-CSA_ 000204 σελ.     7 έγγραφα   128  

GRGSA-CSA_ 000205 σελ.  12 έγγραφα   224  

GRGSA-CSA_ 000206 σελ.  10έγγραφα   188  

GRGSA-CSA_ 000207 σελ.  12έγγραφα   230  

GRGSA-CSA_ 000208 σελ.   5 έγγραφα   88  

GRGSA-CSA_ 000209 σελ.   8 έγγραφα   152                  

GRGSA-CSA_ 000210 σελ. 12 έγγραφα   223  

GRGSA-CSA_ 000211 σελ.   6 έγγραφα   109  

GRGSA-CSA_ 000212 σελ.   5 έγγραφα    100  

GRGSA-CSA_ 000213 σελ.   6 έγγραφα    108  

GRGSA-CSA_ 000214 σελ.   11 έγγραφα  202  

GRGSA-CSA_ 000215 σελ.   7 έγγραφα  132

GRGSA-CSA_ 000216 σελ.   5 έγγραφα  90

GRGSA-CSA_ 000217 σελ.   6 έγγραφα  113

GRGSA-CSA_ 000218 σελ.  13 έγγραφα   260

GRGSA-CSA_ 000219 σελ.   6 έγγραφα  114                              

GRGSA-CSA_ 000220 σελ.   16 έγγραφα   316  

GRGSA-CSA_ 000221 σελ.   6 έγγραφα  107   

GRGSA-CSA_ 000222 σελ. 7 έγγραφα 127

GRGSA-CSA_ 000223 σελ. 14 έγγραφα 280

GRGSA-CSA_ 000224 σελ. 13 έγγραφα 256  .

GRGSA-CSA_ 000225 σελ. 14 έγγραφα 265  .

GRGSA-CSA_ 000226 σελ. 12 έγγραφα 224  .

GRGSA-CSA_ 000227 σελ. 11 έγγραφα 218  .

GRGSA-CSA_ 000228 σελ. 10 έγγραφα  199  .                       

GRGSA-CSA_ 000229 σελ. 16 έγγραφα  313

GRGSA-CSA_ 000230 σελ. 11 έγγραφα  220.

GRGSA-CSA_ 000231 σελ. 10 έγγραφα  195  .

GRGSA-CSA_ 000232 σελ. 16 έγγραφα  318  .

GRGSA-CSA_ 000233 σελ. 10 έγγραφα  195  .

GRGSA-CSA_ 000234 σελ. 16 έγγραφα  317  .

GRGSA-CSA_ 000235 σελ.   6 έγγραφα  109  .

GRGSA-CSA_ 000236 σελ.   9 έγγραφα  167  .

GRGSA-CSA_ 000237 σελ.  10 έγγραφα  185  .

GRGSA-CSA_ 000238 σελ.  13 έγγραφα  242 (

GRGSA-CSA_ 000238α σελ.  8 έγγραφα  146  .

GRGSA-CSA_ 000239 σελ.  11 έγγραφα  207

GRGSA-CSA_ 000240 σελ.  9 έγγραφα  177  .

GRGSA-CSA_ 000241 σελ.  9 έγγραφα  180  .

GRGSA-CSA_ 000242 σελ.  6 έγγραφα  109

GRGSA-CSA_ 000243 σελ.  7 έγγραφα  122

GRGSA-CSA_ 000244 σελ. 15 έγγραφα  293

GRGSA-CSA_ 000245 σελ. 19 έγγραφα  377 (

GRGSA-CSA_ 000246 σελ.  17 έγγραφα  338  .

GRGSA-CSA_ 000247 σελ.  21 έγγραφα  401  .                                                    

GRGSA-CSA_ 000248 σελ.  24 έγγραφα  479  .

GRGSA-CSA_ 000249 σελ.  19 έγγραφα  378  .

GRGSA-CSA_ 000250 σελ.  15 έγγραφα  287  .

GRGSA-CSA_ 000251 σελ.  17 έγγραφα  334  .

GRGSA-CSA_ 000252 σελ.  14 έγγραφα  278  .

GRGSA-CSA_ 000253 σελ.  9 έγγραφα  172(         

GRGSA-CSA_ 000254 σελ.  15 έγγραφα  286  .

GRGSA-CSA_ 000255 σελ.  14 έγγραφα  262  .

GRGSA-CSA_ 000256 σελ.  05 έγγραφα  084  .

GRGSA-CSA_ 000257 σελ.  11 έγγραφα  213  .

GRGSA-CSA_ 000258 σελ.  19 έγγραφα  371  .

GRGSA-CSA_ 000259 σελ.  23 έγγραφα  457 (διάφορα,

GRGSA-CSA_ 000260 σελ.  12 έγγραφα  227  

GRGSA-CSA_ 000261 σελ.  11 έγγραφα  216  

GRGSA-CSA_ 000262 σελ.  12 έγγραφα  229  

GRGSA-CSA_ 000263 σελ.  11 έγγραφα  209  

GRGSA-CSA_ 000264 σελ.  14 έγγραφα  278  

GRGSA-CSA_ 000265 σελ.  18 έγγραφα  341  

GRGSA-CSA_ 000266 σελ.  14 έγγραφα  268  

GRGSA-CSA_ 000267 σελ.  19 έγγραφα  380                                                     

GRGSA-CSA_ 000268 σελ.  14 έγγραφα  279  

GRGSA-CSA_ 000269 σελ.  21 έγγραφα  419  .

GRGSA-CSA_ 000270 σελ.  10 έγγραφα  200  .

GRGSA-CSA_ 000271 σελ.  16 έγγραφα  307  .

GRGSA-CSA_ 000272 σελ.  20 έγγραφα  391  .

GRGSA-CSA_ 000273 σελ.  26 έγγραφα  515  .

GRGSA-CSA_ 000274 σελ.  22 έγγραφα  435  .

GRGSA-CSA_ 000275 σελ.  20 έγγραφα  384  .

GRGSA-CSA_ 000276 σελ.  15 έγγραφα  298  .

GRGSA-CSA_ 000277 σελ.  19 έγγραφα  368  .                                                 

GRGSA-CSA_ 000278 σελ.  20 έγγραφα  395  .                                                

GRGSA-CSA_ 000279 σελ.  15 έγγραφα  296 (Αιγιάλεια-διάφορα).                                                

GRGSA-CSA_ 000280 σελ.  15 έγγραφα  296  .                                                

GRGSA-CSA_ 000281 σελ.  23 έγγραφα  444  .                                                

GRGSA-CSA_ 000282 σελ.  22 έγγραφα  439  .

GRGSA-CSA_ 000283 σελ.  28 έγγραφα  558  .

GRGSA-CSA_ 000284 σελ.  20 έγγραφα  385  .

GRGSA-CSA_ 000285 σελ.  24 έγγραφα  478  .

GRGSA-CSA_ 000305 σελ.  3 έγγραφα  43 (διάφορα

GRGSA-CSA_ 000306 σελ.  8 έγγραφα  145  .

GRGSA-CSA_ 000307 σελ.1 έγγραφα 20]

[Φάκελος] GRGSA-CSA_.F000319

GRGSA-CSA_ F000569 (προικοδοτήσεις)

GRGSA-CSA_ F000570 (προικοδοτήσεις)

GRGSA-CSA_ F000571 (προικοδοτήσεις)

GRGSA-CSA_ F000572 (έως και σελ.8)

GRGSA-CSA_PAO009.00.F000002 σελ.12, έγγραφα 221

GRGSA-CSA_.F000862

GRGSA-CSA_.F000863

GRGSA-CSA_.F000864

GRGSA-CSA_.F000243

(GRGSA-CSA_F000929, 930, 931,

έως GRGSA-CSA_.F000955

GRGSA-CSA_.F000373 έως GRGSA-CSA_.F000407

GRGSA-CSA_ F000901

GRGSA-CSA_ F000902

GRGSA-CSA_ F000903

GRGSA-CSA_ F000904

GRGSA-CSA_ F000905

GRGSA-CSA_ F000906

…………………………………………………….

……………………………………………………….

GRGSA-CSA_.F000252 σελ. 29, έγγραφα 569

GRGSA-CSA_ .F002220 93 έγγραφα

GRGSA-.F001901 3 φύλλα

GRGSA-.F000001 έως GRGSA- F1906.IT000001

GRGSA-CSA_ .F001143

GRGSA-CSA_ .F002010 έως GRGSA-CSA_ .F002016

GRGSA-CSA_ F000190 σελ. 12 έγγραφα 128

GRGSA-CSA_.F000191 σελ.7 έγγραφα 136

GRGSA-CSA_.F000192

GRGSA-CSA_ 1.F000199 σελ. 2 έγγραφα 26

GRGSA-CSA_ .F000200 σελ. 3 έγγραφα 49

 GRGSA-CSA_ .F000202 σελ. 2. έγγραφα 21

 GRGSA-CSA_ .F000203 σελ. 6 έγγραφα 115

GRGSA-CSA_.F000262 1 σελ. 23 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000303 18 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000206 3 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000207 5 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000208 6 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000209 13 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000210 9 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000211 48 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000212 6 έγγραφα

(εκκλησίαι ιδιωτικαί)

GRGSA-CSA_ .F000213 221 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000214 748 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000219  127 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000220   76 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000221   89 έγγραφα

 GRGSA-CSA_ .F000226  24 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000227   11 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000232    67 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000233 σελ.7 έγγραφα 128

GRGSA-CSA_ .F000239            17 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000244   162 έγγραφα

GRGSA-CSA_.F000135 21 σελ. 416 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000252   13 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000259

GRGSA-CSA_ .F000260

GRGSA-CSA_ .F000303

GRGSA-CSA_ .F000604 (Αρκαδίας επισκοπή)

GRGSA-CSA_ .F000862

GRGSA-CSA_ .F000863

GRGSA-CSA_ .F000864

GRGSA-CSA_ .F000340 σελ. 15 έγγραφα 288

GRGSA-CSA_.F000054 32 σελίδες 621 έγγραφα.

GRGSA-CSA_ .F000829 σελ. 34 έγγραφα 678 (σελ.32-33)

GRGSA-CSA_ .F000862  124 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000863    34 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000864      9 έγγραφα

GRGSA-CSA_PAO013.S01 όλα 46 φάκελλοι

GRGSA-CSA_ .F000259 σελ. 4

GRGSA-CSA_ .F000018 σελ.13 έγγρφα 242

GRGSA-CSA_ .F000019 25 σελ.491 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000020 34 σελίδες 674 εγγραφές

GRGSA-CSA_ .F000021Α (κενό)

GRGSA-CSA_ .F000021Β (κενό)

GRGSA-CSA_ .F000022Α (κενό)

GRGSA-CSA_ .F000022Β (κενό)

GRGSA-CSA_ .F000023 σελ. 33 έγγραφα 647

GRGSA-CSA_ .F000024 σελ. 45 έγγρ. 882

GRGSA-CSA_ .F000025 σελ. 41, έγγραφα 818

GRGSA-CSA_ .F000026 σελ. 23, εγγραφα 448

GRGSA-CSA_ .F000027 49 σελ. 974 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000028 σελ. 45, έγγραφα 882

GRGSA-CSA_ .F000029 σελ. 42. έγγραφα 821

GRGSA-CSA_ .F000030Α (κενό)

GRGSA-CSA_ .F000030Β (κενό)

GRGSA-CSA_ .F000031Α (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F000031Β (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F000032 σελ.61, έγγραφα 1213.

GRGSA-CSA_ .F000033 σελ.42, έγγραφα 837.

GRGSA-CSA_ .F000034Α (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F000034Β (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F000035Α (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F000035Β (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F000036Α (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F000036Β (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F000037Α (κενό)

GRGSA-CSA_ .F000037Β (κενό)

GRGSA-CSA_ .F000038Α (κενό)

GRGSA-CSA_ .F000038Β (κενό)

GRGSA-CSA_ .F000039Α (κενό)

GRGSA-CSA_ .F000039Β (κενό)

GRGSA-CSA_ .F000040Α (κενό)

GRGSA-CSA_ .F000030Α (κενό)

GRGSA-CSA_ .F000040Β (κενό)

GRGSA-CSA_ .F000041 33 σελ. 657 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000042  21 σελ. 416 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000043 25 σελ. 488 έγγραφα

GRGSA-CSA_ .F000044 σελ. 18, έγγραφα 358

GRGSA-CSA_ .F000045 σελ. 19 έγγρφα  377

GRGSA-CSA_ .F000046 σελ. 21 έγγραφα 418

GRGSA-CSA_ .F000047 (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F000048 (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F000049 (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F000050 (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F000051 (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F000052 (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F000053Α (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F000053Β (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F000054 (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F000055 (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F000056 (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F000057 (ΟΚ-ελέγχθηκε)

GRGSA-CSA_ .F003388 σελ.4 έγγραφα 63

GRGSA-CSA_ .F000191 σελ.7 έγγρφα 136

GRGSA-CSA_ .F000199 σελ.2 έγγραφα 26

GRGSA-CSA_.F003133 σελ. 32 έγγραφα 631

(GRGSA-CSA_.F001518-20 , σελ.(9+5+5=19), έγγραφα (163+116+102=381)

GRGSA-CSA_.F001806-8 ,

GRGSA-CSA_.F001955 , (σελ. 5+ 5+3+1=14  έγγραφα 86+94+44+8=232)

GRGSA-CSA_.F002270-73 ,

GRGSA-CSA_.F002276) (σελ.11+      έγγραφο 214+

GRGSA-CSA_ .F000047

GRGSA-CSA_ (Φάκελοι 1-300).

GRGSA-CSA_ .F000048 σελ. 36 έγγραφα 719

GRGSA-CSA_ .F000049 σελ.36  έγγραφα 720

GRGSA-CSA_ .F000050 σελ.39 έγγρφα 763

GRGSA-CSA_ .F000051

GRGSA-CSA_ .F000052

GRGSA-CSA_ .F000054

GRGSA-CSA_ .F000055

GRGSA-CSA_ .F000056

GRGSA-CSA_ .F000057

GRGSA-CSA_ .F00021A

GRGSA-CSA_ .F00021B

GRGSA-CSA_ .F00022A

GRGSA-CSA_ .F00030A

GRGSA-CSA_ .F00030B

GRGSA-CSA_ .F00031A σελ. 16 έγγραφα 306

GRGSA-CSA_ .F00031B σελ. 31,έγγραφα 603

GRGSA-CSA_ .F00034A σελ. 12 έγγραφα 240

GRGSA-CSA_ .F00034B σελ. 26 έγγραφα 517

GRGSA-CSA_ .F00035A σελ. 14, έγγραφα 269

GRGSA-CSA_ .F00035B σελ. 26. έγγραφα 517

GRGSA-CSA_ .F00036A σελ. 14  έγγραφα 269

GRGSA-CSA_ .F00036B σελ. 26. έγγραφα 502

GRGSA-CSA_ .F00037A

GRGSA-CSA_ .F00037B

GRGSA-CSA_ .F00038A

GRGSA-CSA_ .F00038B

GRGSA-CSA_ .F00039A

GRGSA-CSA_ .F00039B

GRGSA-CSA_ .F00040A

GRGSA-CSA_ .F00040B

GRGSA-CSA_ .F00053A σελ. 24. έγγραφα 463

GRGSA-CSA_ .F00053B σελ. 24 ‘εγγραφο 478

GRGSA-CSA_ (όλοι οι φάκελοί του υπουργείου πολέμου, 218 φάκελοι)

GRGSA-CSA_ _000019_00179.jpg (για μονή Ταξιαρχών).

GRGSA-CSA_ _000019_00205.jpg    «»

GRGSA-CSA_ _000019_00208.jpg      «»

GRGSA-CSA_ _000019_00481.jpg (σχολείο Καλαβρύτων)

GRGSA-CSA_ _000023_00069.jpg

GRGSA-CSA_ _000023_00194.jpg

GRGSA-CSA_ _000023_00195.jpg

GRGSA-CSA_ _000023_00359.jpg

GRGSA-CSA_ _000023_00375.jpg

GRGSA-CSA_.F000001-300 (Αρχείο Γενικής γραμματείας περιοδου Καποδίστρια) (τα έχω δει).

GRGSA-CSA_ .F000249

GRGSA-CSA_ .F000843

GRGSA-CSA_ .F000844

GRGSA.-CSA_ Φάκελλοι 1- και 173. (τους είδα όλους).

GRGSA-CSA_ (περιόδου Αγώνος) (174-κ. 215) (τους είδα όλους).

GRGSA.-CSA_ (φ. 1-218) (τα έχω δει).

GRGSA-CSA_ _ (Εκλογικά Καλαβρύτων) (Τα έχω δει).

GRGSA-CSA_ (Φάκ. 1-35Α) (τα είδα όλα).

GRGSA-CSA_ (Φάκ. 1-και 58)

GRGSA-CSA_ (Φάκ. 1- και 118 τους είδα όλους).

GRGSA-CSA_ (Φάκ. 1Α– και 18 τους είδα όλους).

GRGSA-CSA_ (Φάκελλοι 36-133 τους είδα όλους).

GRGSA-CSA_ (οκ! Όλα)

GRGSA-CSA (φάκελλοι 19, ΟΚ!)

Όπου στη συνέχεια υπάρχει κυκλωμένος αριθμός αυτό δεικνύει νο φακέλλου, όστις περιέχει τουλάχιστον 400 χειρόγραφα έγγραφα.

Από τις 4 τελευταίες εικόνες προκύπτει ότι για τα Αριστεία μόνο υπάρχουν 898 σελίδες και 17.953 φάκελλοι με τουλάχιστον δύο έγγραφα χειρόγραφα ο καθένας (17953Χ2=35.906 χειρόγραφα έγγραφα). Αντιλαμβάνεσθε πόσος χρόνος χρειάζεται για να ερευνηθούν αυτά.

5. Τυπώνοντας τα έγγραφα που ήσαν σχετικά με την επαρχία Καλαβρύτων, σχηματίστηκαν 4 κούτες γεμάτες με αυτά τα έγγραφα. Αυτά τα έχω φυλαγμένα, και είναι ένα μέρος όσων έχω ερευνήσει διότι τα υπόλοιπα, επειδή μου χάλασε ο εκτυπωτής, δεν τα τύπωνα.

Για όλα τα παραπάνω κρατούσα σημείωση ανά φάκελλο καθώς έψαχνα και στη συνέχεια γύριζα πίσω και εύρισκα τα έγγραφα και τα επεξεργαζόμουν. Τέτοιες σημειώσεις υπάρχουν πάρα πολλές. Παράδειγμα σημειώσεων:

6. Αναζήτησα, τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες (αίτηση, έγκριση κ.λ.) από την Εθνική βιβλιοθήκη, όλα τα έγγραφα των Καλαβρυτινών αγωνιστών, μέσα από χιλιάδες άλλους αγωνιστές. Αυτό διήρκεσε 8 μήνες με καθημερινή επίσκεψή μου εκεί από τις 8 η ώρα το πρωΐ έως τις 2,30 το μεσημέρι. Εκεί βρήκα 1.662 αγωνιστές εκ της επαρχίας Καλαβρύτων όπως αυτή εκτεινόταν τότε, με όλα τα έγγραφά τους στα σχετικά κουτιά που υπάρχουν. Ιδού το αρχείο που σχημάτισα τότε, τον Ιανουάριο του 2013.

και το πλήθος των κουτιών που είδα…

7. Αναζήτησα πιστοποιητικά αγωνιστών και διάφορα άλλα έγγραφα από άλλες πηγές.

8. Αναζήτησα και βρήκα τον «κώδικα Μέρτζιου»:

9. Αναζήτησα, με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες (αίτηση, συνέντευξη, έγκριση) από την Φιλοσοφική σχολή του Πανεπ. Αθηνών και βρήκα όλα τα χειρόγραφα τα σχετιζόμενα με λαογραφικά στοιχεία χωριών της επαρχίας Καλαβρύτων. ένα δείγμα παραθέτω στη συνέχεια.

Για τα υπόλοιπαχωριά βρέθηκαν λαογραφικά στοιχεία από την «Πέργαμο», από τους πολλούς τόμους της «Λαογραφίας» του Πολίτη και από άλλες πηγές.

10. Από το έργο του κ. Γιάννη Λέφα «Χιλιάδες τέσσερις σταυροί στο Μωριά», άντλησα όσους αναφέρονται στην επαρχία Καλαβρύτων.

11. Στοιχεία για τα Μαζαίικα, ενδεικτικά. Το ίδιο έχει συμβεί και για άλλα χωριά.

12. Στοιχεία για 572 μοναχούς με καταγωγή από την επαρχία Καλαβρύτων. Ιδού το αρχείο:

13. Πεσόντες στο νομό Αχαΐας:

Χωρίς τις φωτογραφίες αλλά με σύντομο ιστορικό.

14. Στοιχεία από τον πρωθιερέα Ν.Π. Παπαδόπουλο:

π.χ. ενδεικτικό ένα από τα πολλά βιβλία του:

15. Στοιχεία από το πολύτομο έργο του Σιμόπουλου: «Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα».

16. Στοιχεία από το έργο του καθηγητού Συμεωνίδη, σχετικά με την προέλευση ονομασίας των χωριών της επαρχίας Καλαβρύτων:

17. Στοιχεία για το χωριό Τσορωτά:

18. Στοιχεία από το μουσείο Ellis island της Αμερικής για τους μετανάστες εκ της επαρχίας Καλαβρύτων. Παραθέτω ένα παράδειγμα τέτοιων στοιχείων:

Από το μουσείο Ellis Island (βλ. λ.) όπου και οι καρτέλες των μεταναστών μαθαίνουμε ότι με τόπο καταγωγής Ακράτα αναγράφονται οι παρακάτω οι οποίοι και πήγαν μετανάστες στην Αμερική (κατά σειρά αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, ο τόπος καταγωγής, η ηλικία, το έτος γέννησης με βάση τη δηλωθείσα ηλικία, το γένος (Μ=άνδρας F=γυναίκα), αν είναι έγγαμοι (Μ), ή άγαμοι (S), η ημερομηνία άφιξης, το πλοίο και το λιμάνι αναχώρησης)[1]: 1. Ageletopulos George Akrata Greece 18. 1895. M, S, Sep 19. 1913. Themistocles Patras. 2. Agelopoulou Maria Akrata Greece 22. 1894. F, S, Jan 07. 1916. Patris Piraeus. 3. Anagnostopoulos Zotirios Akrata Greece 35. 1879. M, M, Feb 03. 1914. Martha Washington Patras. 4. Andreau Nicolaos Akrata Greece 44. 1867. M, M, Apr 24. 1911. Patris Patras. 5. ANTONIOU CONST. AKRATA 18. 1887. M, S, May 29. 1905. Patria (1882) NAPLES 6. Antoniou Chariclia Akrata Greece 11. 1898. F, S, Oct 10. 1909. Patris Patras. 7. Antoniou Chrissafo Akrata Greece 47. 1862. F, W Oct 10. 1909. Patris Patras. 8. Apostelopoulos George Akrata greece 25. 1896. M, S, Feb 22. 1921. Calabria Patras. 9. Argiropoulos George Akrata Greece 18. 1894. M, S, Aug 17. 1912. Macedonia Patras. 10. Argiropoulos George Akrata Greece 18. 1894. M, S, Aug 17. 1912. Macedonia Patras. 11. Asimacopoulou Eleni Akrata Greece 22. 1892. F, S, Mar 28. 1914. Themistocles Patras. 12. Asimacopulos Const. Akrata Greece 28. 1876. M, S, Oct 24. 1904. La Gascogne Havre 13. Asimakopoulos Charalmbos Akrata Greece 49. 1871. M, M, Aug 10. 1920. Megali Hellas Piraeus. 14. Asimakopoulos Konstantinos Akrata Greece 20. 1890. M, S, Nov 23. 1910. Patris Patras. 15. Assimacopulos Panagis Akrata Greece 18. 1892. M, S, Nov 23. 1910. Patris Patras. 16. Assimakopoulou Tini Akrata Greece 18. 1898. F, S, Jan 07. 1916. Patris Piraeus. 17. Athanassiou John Akrata Greece 35. 1875. M, M, Oct 12. 1910. Martha Washington Patras. 18. Blatus Mary (Πλατή Μαίρη) Akrata Greece 54. 1870. F, M, Aug 26. 1924. Byron Patras. 19. Constantinidis Constantinos Akrata Greece 27. 1888. M, S, May 10. 1915. Athinai Patras. 20. Coutrailis Constantinos Akrata Greece 19. 1891. M, S, Oct 22. 1910. Columbia (1908) Patras. 21. Coutrulis Constandinos Akrata Greece 19. 1891. M, S, Oct 12. 1910. Martha Washington Patras. 22. Diamantopoulos Andreas Akrata Greece 28. 1892. F, S, Nov 25. 1920. Megali Hellas Piraeus. 23. Dimitriou Sotirios Akrata Greece 17. 1899. M, S, Aug 04. 1916. Ioannina Piraeus. 24. Economopoulos Johre Akrata Greece 20. 1886. M, S, Aug 02. 1906. Konigin Luise Naples 25. Economopulos Constantinos Akrata Greece 32. 1877. M, M, Mar 17. 1909. Martha Washington Patras. 26. Economopulou Anastassia Akrata Greece 25. 1885. F, S, Nov 23. 1910. Patris Patras. 27. Econsmopulou Chyrssoula Akrata Greece 17. 1893. F, S, Nov 23. 1910. Patris Patras. 28. Felas Panayotes Akrata Greece 28. 1876. M, S, Oct 24. 1904. La Gascogne Havre 29. Georgantopoulos Anastasios Akrata 12. 1908. M, S, Nov 25. 1920. Megali Hellas Piraeus. 30. Georgantopoulos Georgios Akrata Greece 26. 1884. M, S, Jun 09. 1910. Patris Piraeus. 31. Georgantopoulos Mihail Akrata Greece 49. 1871. M, M, Nov 25. 1920. Megali Hellas Piraeus. 32. Georgantopoulos Vasilios Akrata Greece 14. 1906. M, S, Nov 25. 1920. Megali Hellas Piraeus. 33. Georgantopulos Georges Akrata Greece 28. 1886. M, S, Mar 22. 1914. Carpathia Patras. 34. Gianakopoulos Panagiotis Akrata Greece 30. 1881. M, M, Apr 17. 1911. Athinai Patras. 35. Giannocopoulos Agelos Akrata Greece 25. 1890. M, S, Jun 20. 1915. Themistocles Patras. 36. Golfinοs George Akrata greece 22. 1899. M, S, Feb 22. 1921. Calabria Patras. 37. Gurgias Nikitas Akrata Corinthia 17. 1894. M, S, Jun 11. 1911. Athinai Patras. 38. Harcrus Yohn Akrata Greece 26. 1888. M, S, Jan 09. 1914. Themistocles Piraeus. 39. Hliovas George Akrata Greece 16. 1905. M, S, Jan 10. 1921. Pannonia Patras. 40. Homenibis John G. Akrata Greece 34. 1876. M, S, Apr 14. 1910. Alice Patras. Greece 41. Ikonomopoulo. Spiridon Akrata Greece 15. 1905. M, S, Jul 14. 1920. Patris Piraeus. 42. Ikonomopoulos Charalambos Akrata Greece 44. 1876. M, M, Aug 10. 1920. Megali Hellas Piraeus. 43. Ikonomopoulos Constantinos Akrata Greece 43. 1877. M, M, Jul 14. 1920. Patris Piraeus. 44. Ikonomopoulou Efrosini Akrata Greece 36. 1884. F, M, Aug 10. 1920. Megali Hellas Piraeus. 45. Kanelacopulos Georgios Akrata Vortizza 19. 1892. M, S, Jun 11. 1911. Athinai Patras. 46. Kanellacopulos Joannis Akrata Greece 18. 1892. M, S, Nov 23. 1910. Patris Patras. 47. Korakas Panagis Akrata Greece 18. 1895. M, S, Sep 19. 1913. Themistocles Patras. 48. Karazeris Andrew Akrata Greece 25. 1884. M, S, Jun 02. 1909. Patris Patras. 49. Karazeris Panagiotis Akrata Greece 23. 1886. M, S, Jun 02. 1909. Patris Patras. 50. Korahas Panagis Akrata Greece 20. 1891. M, S, Apr 24. 1911. Patris Patras. 51. Korakas Panayotis Akrata Greece 18. 1895. M, S, Sep 19. 1913. Themistocles Found at sea[2] 52. Kosturos Georgios Akrata Vostizza Greece 45. 1867. M, M, Jun 07. 1912. Athinai Patras. 53. Kosturos Joannis Akrata Vostizza Greece 19. 1893. M, S, Jun 07. 1912. Athinai Patras. 54. Koutroulis Vassilios Akrata Greece 19. 1890. M, S, Oct 10. 1909. Patris Patras. 55. Laghas Vassilias Akrata Greece 38. 1872. M, M, Oct 12. 1910. Martha Washington Patras. 56. Linardos Vassilios Akrata Greece 20. 1890. M, S, Oct 12. 1910. Martha Washington Patras. 57. Matis Theolam Akrata/Coriumag 18. 1893. M, S, Dec 12. 1911. Themistocles Patras. 58. Mihalopulos Mihael Akrata Greece 27. 1885. M, S, May 20. 1912. Martha Washington Patras. 59. Nianiaris Panogiotis Akrata Greece 19. 1891. M, M, Oct 12. 1910. Martha Washington Patras. 60. Nianiari Assimo Akrata Greece 26. 1895. F, S, Jan 10. 1921. Pannonia Patras. 61. Nianiari Panajotta Akrata Greece 24. 1883. F, S, Sep 24. 1907. Moraitis Patras. 62. Nicolaidou Panagiota Akrata Greece 26. 1889. F, S, Apr 21. 1915. Themistocles Patras. 63. Nicolakopoulou Panagiota Akrata Greece 20. 1900. F, S, Jun 07. 1920. Pannonia Patras. 64. Paleologopoulos W. Akrata 20. 1889. M, S, Oct 27. 1909. Laura Patras. 65. Pamboukis Christos Akrata Greece 38. 1871. M, M, Oct 10. 1909. Patris Patras. 66. Panagopoulou Anastasia Akrata Greece 24. 1899. F, S, Nov 01. 1923. Byron Patras. 67. Panagopoulou Vasiliki Akrata Greece 23. 1897. F, S, Aug 11. 1920. Pannonia Patras. 68. Papagelopulos Georgios Akrata Greece 19. 1892. M, S, Mar 14. 1911. Patris Patras. 69. Papageorgiou Telemaque Akrata Greece 20. 1889. M, S, Oct 10. 1909. Patris Patras. 70. Papagorgion Panagis Akrata Greece 25. 1887. M, S, May 20. 1912. Martha Washington Patras. 71. Papanastasiou Anastasios Akrata Greece 18. 1895. M, S, Jul 14. 1913. Athinai Patras. 72. Papanastasiou Eleni Akrata Greece 22. 1901. F, S, Nov 01. 1923. Byron Patras. 73. Papanastasiou Spiridon Akrata Greece 14. 1907. M, S, Sep 01. 1921. King Alexander Patras. 74. Papanastassiou Dimitrios Akrata Greece 40. 1881. M, M, Sep 01. 1921. King Alexander Piraeus. 75. Papanastassiou George Akrata Greece 19. 1890. M, S, Jun 02. 1909. Patris Patras. 76. Papanastassiou Maria Akrata Greece 18. 1902. F, S, Aug 11. 1920. Pannonia Patras. 77. Polichronopulo Constantinos Akrata Corinthias 19. 1890. M, S, Oct 24. 1909. Themistocles Patras. 78. Petris Panagiotis Akrata Greece 26. 1889. M, S, Apr 21. 1915. Themistocles Patras. 79. Ralis Leonidais Akrata Greece 27. 1883. M, M, Oct 12. 1910. Martha Washington Patras. 80. Rallis Constantinos Akrata Greece 18. 1896. M, S, Apr 02. 1914. Laconia (1912) Patras. 81. Roθfogali Panagioti Akrata Greece 25. 1888. M, S, Dec 26. 1913. Franconia Trieste 82. Sotirapoulos Sotirios Akrata Greece 18. 1896. M, S, Mar 28. 1914. Themistocles Piraeus. 83. Sotiropoulos John Akrata Greece 18. 1894. M, S, Aug 17. 1912. Macedonia Patras. 84. Spanos Panagis Akrata 40. 1869. M, M, Oct 27. 1909. Laura Patras. 85. Spiliotopoulos Leonardos Akratat Greece 12. 1908. M, S, Oct 04. 1920. Megali Hellas Piraeus. 86. Spiliotopoulos Loukas Akratan Greece 18. 1903. M, S, Jan 10. 1921. Pannonia Patras. 87. Spiliotopoulou Loukia Akrata Greece 19. 1901. F, S, Oct 04. 1920. Megali Hellas Piraeus. 88. Spiliotopulos Spiros Akrata Corinthia 26. 1885. M, S, Jun 11. 1911. Athinai Patras. 89. Spyropoulou Eugenia Akrata Greece 26. 1896. F, S, Aug 16. 1922. Megali Hellas Patras. 90. Stavropulos Panayis Akrata 28. 1879. M, S, Aug 20. 1907. Gerty Patras. 91. Stavropoulos Panagiotis Akrata 20. 1889. M, S, Oct 27. 1909. Laura Patras. 92. Stavropoulou Aristea Akrata Greece 16. 1898. F, S, Mar 28. 1914. Themistocles Patras. 93. Stavropulos Georgios Akrata Greece 35. 1875. M, M, Oct 12. 1910. Martha Washington Patras. 94. Tsakalos Aristotelis Akrata Greece 16. 1891. M, S, Sep 24. 1907. Moraitis Patras. 95. Tsakalos Nicitas Akrata 28. 1878. M, M, Mar 13. 1906. Hudson Havre 96. Tsakalos Nikitas Akrata Greece 41. 1875. M, M, Jan 07. 1916. Patris Piraeus. 97. Tsakalos Panos Akrata Greece 1. 1915. M, S, Jan 07. 1916. Patris Piraeus. 98. Tsakalou Evanthia Akrata Greece 36. 1880. F, M, Jan 07. 1916. Patris Piraeus. 99. Tsipourgiaris Georgios Akrata Greece 18. 1893. M, S, Apr 24. 1911. Patris Patras. 100. Tsipouriadis Zaharias Akratan Greece 24. 1897. M, S, Jan 10. 1921. Pannonia Patras. 101. Velissaropoulos Nicolaos Akrata Greece 26. 1889. M, M, May 10. 1915. Athinai Patras. 102. Velissaropoulou Anna Akrata Greece 28. 1895. F, M, Nov 01. 1923. Byron Patras. 103. Velissaropoulou Sotiria Akrata Greece 2. 1923. F, S, Nov 01. 1923. Byron Patras. 104. Velissaropulos Dimitrias Akrata Greece 18. 1889. F, S, Sep 24. 1907. Moraitis Patras. 105. Velissaropulos Nikolaos Akrata Greece 35. 1888. M, M, Nov 01. 1923. Byron Patras. 106. Zafiropulos Constantinos Akrata Greece 18. 1889. M, S, Sep 24. 1907. Moraitis Patras. 107. Zafiropulos Nicolaos Akrata Greece 19. 1893. M, S, Jun 30. 1912. Martha Washington Patras. Αλλά και οι: 1. Aforismenu Catina Acrata Greece 25. 1882. F, M, Dec 28. 1907. Napolitan Prince Patras. Greece 2. Aforismenu Marigula Acrata Greece 5. 1902. F, S, Dec 28. 1907. Napolitan Prince Patras. Greece 3. Ageletopulos Antonios Acrata Greece 20. 1890. M, S, Jul 19. 1910. Patris Patras. 4. Anagnostopulos Sotirios Acrata Greece 30. 1880. M, S, Mar 18. 1910. Patris Patras. 5. Andricopulos Charalampos Acrata Greece 18. 1892. M, S, Jul 19. 1910. Patris Patras. 6. Androulsopoulos Nicolaos Acrata Greece 18. 1891. M, S, May 04. 1909. Martha Washington Patras. 7. Androussopulos Nicolaos Acrata Greece 18. 1891. M, S, May 04. 1909. Martha Washington Patras. 8. Angeletopoulos Sotiris Acrata Acrata 42. 1865. M, M, Nov 04. 1907. Napolitan Prince Patras. 9. Antoniou Antonio Th. Acrata 16. 1887. M, S, May 26. 1903. Napolitan Prince Naples 10. Antoniou Anghelo Acrata Eghialic 18. 1889. M, S, Aug 15. 1907. Prinzess Irene Naples 11. Antoniou Antonios Acrata Greece 20. 1891. M, S, Apr 04. 1911. Themistocles Piraeus. 12. Apostolopulos Athananos Acratas Greece 18. 1898. M, S, Dec 16. 1916. Giuseppe Verdi Naples 13. Arfanis Demitrios Acrata 25. 1880. M, S, Jun 15. 1905. Roma Naples 14. Asimacopulos Panos Acrata 21. 1884. M, S, Nov 11. 1905. Massilia Naples 15. Athanasio Petris (Πέτρης Αθανάσιος) Acrata Greece 32. 1877. M, S, May 04. 1909. Martha Washington Patras. 16. Athanascopulos Nicolaos Acrata 38. 1868. M, M, Apr 30. 1906. America Marseilles France 17. Bahas Nicolaos Acrata/Greece 22. 1885. M, S, May 18. 1907. Napolitan Prince Patras. 18. Bahas Ioannis Acrata Greece 23. 1884. M, S, Dec 28. 1907. Napolitan Prince Patras. Greece 19. Canellacopulos George Acrata Greece 46. 1864. M, M, Aug 28. 1910. Patris Patras. 20. Charonis Sotirios (Xαρώνης Σωτήριος) Acrata Greece 18. 1896. M, S, Feb 03. 1914. Martha Washington Patras. 21. Chrissanthopulos Georgios Acrata Greece 33. 1874. M, M, Nov 17. 1907. Francesca Patras. 22. Coutrovalis Constantinos Acrata Greece 18. 1892. M, S, Aug 28. 1910. Patris Patras. 23. Constantinides Constantin Acrata Acrata 19. 1888. M, S, Nov 04. 1907. Napolitan Prince Patras. 24. Costouras Andreas Acratas Greece 25. 1889. M, S, Jun 03. 1914. Saxonia Patras. 25. Costouras Panagiotis Acrata Greece 23. 1890. M, S, Dec 07. 1913. Ausonia Le Havre 26. Gergulias Charalompos Acrata Greece 19. 1890. M, S, May 04. 1909. Martha Washington Patras. 27. Gianacopulos Vassilios Acrata Greece 23. 1886. M, S, May 04. 1909. Martha Washington Patras. 28. Giannacopulos Ioannis Acrata Greece 18. 1893. M, S, Mar 13. 1911. Martha Washington Patras. 29. Haronis Charalambos Acrata 25. 1881. M, S, Jun 27. 1906. Erny Patras. 30. Haronis Hav Acrata 25. 1881. M, S, Jul 07. 1906. Indiana Naples 31. Kanelacopulos Sotirios Acrata Greece 19. 1891. M, S, Apr 28. 1910. Patris Patras. 32. Kanellopulou Ecaterini Acrata Greece 50. 1864. F, M, Feb 03. 1914. Martha Washington Patras. 33. Karajeris Konstantinos Acrata Greece 18. 1892. M, S, Apr 28. 1910. Patris Patras. 34. Kontrouli Maria Acrata Greece 29. 1885. F, M, Feb 03. 1914. Martha Washington Patras. 35. Kontroulis Panagiotis Acrata Greece 30. 1884. M, M, Feb 03. 1914. Martha Washington Patras. 36. Paleologou John Acrata Greece 31. 1883. M, S, Mar 10. 1914. Caronia Patras. 37. Panagistopulos Nicolaas Acrata Greece 31. 1883. M, S, Jun 03. 1914. Saxonia Patras. 38. Papacostantinopulo Caralabo Acrata 41. 1861. M, M, Jan 25. 1902. Hesperia Naples 39. Papageorgin Panajoti Acrata Greece 25. 1882. M, S, Jun 03. 1907. Sicilian Prince Patras. 40. Papandreou Antony Acrata Greece 33. 1877. M, S, Aug 26. 1910. Themistocles Piraeus. 41. Petris Christos Acrata Greece 18. 1892. M, S, Nov 23. 1910. Patris Patras. 42. Polichronopoulos Andreas Acrata Greece 50. 1864. M, M, May 15. 1914. Patris Patras. 43. Ralis Charalambos Acrata Greece 37. 1883. M, M, May 03. 1920. Presidente Wilson Patras. 44. Ralis Sotirios Acrata Greece 22. 1885. M, S, Jun 03. 1907. Sicilian Prince Patras. 45. Rallis Charolampos Acrata Greece 30. 1879. M, S, May 04. 1909. Martha Washington Patras. 46. Rallis Dimitrios Acrata Greece 18. 1892. M, S, Mar 18. 1910. Patris Patras. 47. Rallis Joannis Acrata Greece 19. 1890. M, S, May 04. 1909. Martha Washington Patras. 48. Rallis Panaghis Acrata Greece 17. 1892. M, S, May 04. 1909. Martha Washington Patras. 49. Raptis Sotirios Acrata 21. 1885. M, S, Sep 28. 1906. Sofia Hohenberg Patras. 50. Raptis Sotirios Acrata 21. 1885. M, S, Oct 18. 1906. Carolina Patras. 51. Rongas Constantinos Acrata 35. 1874. M, M, Oct 27. 1909. Laura Patras. 52. Roufougalis Autonios Acrata Greece 17. 1897. M, S, Apr 24. 1914. Pannonia Trieste 53. Sakelarion Nicolaos Acrata Greece 18. 1896. M, S, Apr 17. 1914. Athinai Patras. 54. Simopulo Anastassio Acrata Greece 39. 1868. M, M, Oct 07. 1907. Sicilian Prince Patras. 55. Simopulo Panajis Acrata Greece 17. 1890. M, S, Oct 07. 1907. Sicilian Prince Patras. 56. Sotiracopulos Andrew Acrata Greece 39. 1881. M, M, Jul 14. 1920. Presidente Wilson Patras. 57. Spiracos George Acrata Greece 30. 1884. M, M, Feb 03. 1914. Martha Washington Patras. 58. Spiracou Georgia Acrata Greece 27. 1887. F, M, Feb 03. 1914. Martha Washington Patras. 59. Spyropoulou Eleni Acrata Greece 24. 1885. F, S, May 04. 1909. Martha Washington Patras. 60. Spyropoulou Margarita Acrata Greece 25. 1891. F, S, May 24. 1916. Patris Piraeus. Greece 61. Spyropulos Efstathia Acrata Greece 22. 1892. F, M, May 16. 1914. Kaiser Franz Josef I Patras. 62. Spyropulos Joannis Acrata Greece 33. 1881. M, M, May 16. 1914. Kaiser Franz Josef I Patras. 63. Stathopoulos Pantelis Acrata Greece 19. 1891. M, S, Oct 09. 1910. Patris Piraeus. 64. Theofilactopulos Poannis Acrata Greece 32. 1876. M, M, Jan 14. 1908. Gerty Patras. 65. Theofilactopulou Konstantina Acrata Greece 25. 1886. F, S, Apr 24. 1911. Patris Patras. 66. Tsacalos Costas Acratas Greece 25. 1889. M, S, Jun 03. 1914. Saxonia Patras. 67. Tsacalos Dim. Acrata 27. 1879. M, M, Nov 21. 1906. Sofia Hohenberg Patras. 68. Tsacalos Theodoros Acrata Greece 28. 1882. M, M, Jul 19. 1910. Patris Patras. 69. Tsipuriaris Anghelis Acrata Greece 21. 1888. M, S, Mar 17. 1909. Martha Washington Patras. 70. Velissaropoulos Nicolaos Acrata Greece 20. 1890. M, S, Mar 18. 1910. Patris Patras (http://www. Ellisisland. org ).


[1] Από τους μετανάστες αυτούς, κάποιοι ίσως να κατάγονται και από άλλο χωριό με την ονομασία Ακράτα που βρίσκεται σε άλλη περιοχή της Ελλάδος. Αυτό δεν είναι δυνατό να διερευνηθεί μέσω του εν λόγω μουσείου. Όσοι έχουν επισημανθεί με πλάγια γραφή, έχουν καταγραφεί και στο βιβλίο: «Αρμενίζοντας προς το Αμερικανικό όνειρο» του Κώστα Ν. Ρόζου.

[2] «Τον βρήκαν στη θάλασσα και συμπλήρωσαν ειδικό Manifest μόνο γι’ αυτόν. Το υπογράφει μάλιστα ο επιθεωρητής μετανάστευσης των Η.Π.Α. «Δηλωμένος» εργάτης, με 25 δολάρια στην τσέπη του, πήγαινε (προφανώς όχι κολυμπώντας) να συναντήσει τον 21άχρονο Βελλαΐτη εξάδελφό του Γιάννη Ασημακόπουλο ο οποίος από τα χριστούγεννα του 1909 διέμενε στο Ποτάκετ της Μασαχουσέτης. Εκεί εργαζόταν από το 1907 και ένας άλλος Βελλαΐτης ο Γιώργης Γεωργαντόπουλος, που το 1913 ήταν 23 ετών. Το πού και πώς βρέθηκε ο Κορακάς, από το πλήρωμα του πλοίου «Θεμιστοκλής», δεν είναι γνωστό» (Ρόζος, 143).

19. Αναζήτησα και βρήκα το δίτομο έργο Αγώνες και νεκροί 1830-1930 (445 και 440Χ2 =σύνολο 1800 σελίδες) με χιλιάδες ονόματα από τα οποία ξεχώρισα τους της επαρχίας Καλαβρύτων:

20. Αρχαιολογικά στοιχεία για την επαρχία Καλαβρύτων:

21. Από το Αρχείο Παπαστεριόπουλου. Ο Παπαστεριόπουλος έχει γράψει το πολύτομο έργο «Ο Μωριάς στα όπλα» υπήρξε δε και δικηγόρος πολλών διωκωμένων για θέματα του Εμφυλίου και της Κατοχής.

22. Στοιχεία από άλλα έντυπα της ΕθνικήςΑντίστασης:

23. Στοιχεία από το ΑΣΚΙ-Εφημερίς των Χιτών κ.ά.

24. Στοιχεία από βιβλία από την Ακαδημία Αθηνών:

25. Από το «Δελτίο Εθνολογικής Εταιρείας».

26. Διάφορα βιβλία του Εμφυλίου πολέμου κ. ά.

27. Αρχείο εκτελεσθέντων Καλαβρυτινών στα διάφορα μέρη (excel):

28. Από το έργο του Λάζαρη.

29. Αρχείο 12ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. 4 κούτες με πάρα πολλά χειρόγραφα έγγραφα όχι σε καλή κατάσταση. Ημερήσιες διαταγές, μετακινήσεις, τιμωρίες, εκτελέσεις, ανταρτοδικεία κ.λ. Το 12ο Σύνταγμα είχε αρμοδιότητα και δραστηριότητα στην επαρχία Καλαβρύτων, είχε διοικητή το Βλάση Ανδρικόπουλο από τα Νεζεροχώρια.

30. Πέραν των παραπάνω, έχω ερευνήσει και διάφορα άλλα αρχεία, σχετιζόμενα με τους εκτελεσθέντες Καλαβρυτινούς το 1943, καθώς και σχετιζόμενα με τον εμφύλιο και την Κατοχή.

Όλα τα παραπάνω ανέφερα ώστε να γνωρίζει ο αναγνώστης και φίλος Καλαβρυτινός ότι το περιεχόμενο των 6.000 περίπου σελίδων του εν λόγω έργου, συγκεντρώθηκε «σπυρί-σπυρί» με αγώνα, είναι κατά μεγάλο ποσοστό ανέκδοτο και πρωτότυπο υλικό.

Δεν αναφέρομαι εδώ στην έρευνα που συνεχίζω μετά την εκτύπωση των 7 τόμων του Ιστορικού Λεξικού της επαρχίας Καλαβρύτων, το οποίο έχει ήδη καταστεί 10τομο και το οποίο ίσως τυπωθεί μελλοντικά.

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s