ΟΙ αγωνιστές του 1821, Κωστόπουλος Αντώνιος και Αναστάσιος από το Λαλικώστα (Φαραί) Αχαΐας.

Οι αγωνιστές Κωστόπουλοι, των οποίων τα στοιχεία παραθέτω στη συνέχεια και κατάγονται από το Λαλικώστα, δεν γνωρίζω αν ήσαν συγγενείς (αδέλφια, ξαδέλφια κ.λ.) ούτε αν υπήρχε και ποιά ήταν η μεταξύ του σχέση.

  1. Κωστόπουλος Αντώνιος.

Αίτησή του προς τον Δήμαρχο Φαραίων, έχει ως εξής:

«Προς τον Δήμαρχον Φαραίων.

Αναφορά Αντωνίου Κωστόπουλου γεννηθέντος και κατοικούντος εις Λαλικώστα του δήμου Φαραίων ετών 55 το επάγγελμα γεωργός. Την 14 Δεκεμβρίου 1841. Χαλανδρίτσα.

Περί Αριστείου.

Σας εσωκλείω πιστοποιητικό υπογεγραμμένο παρά διαφόρων οπλαρχηγών εις ό καταφαίνονται αι κυριώτεραι μάχαι εις τας οποίας παρευρέθην εις το διάστημα του αγώνος. Εξετάζοντας τα περί της στρατιωτικής μας υπηρεσίας, παρακαλώ να ενεργήσητε τα εικότα δια να αξιωθώμεν τουλάχιστον του στρατιωτικού αριστείου. Ευπειθής δημότης Αντώνιος Κωστόπουλος, δι εμού Κ. Εμμανουήλ».

Στο περιθώριο της αίτησης βεβαιώνει ο δήμαρχος Φαραίων Α. Σπηλιοτόπουλος ότι: «Τ’ όνομα και επώνυμον του αναφερομένου δεν φέρει ουδείς άλλος εις τον δήμον τούτον [και] κανενός είδους επί πλημμελήματι κατηγορία δεν προσβάλλει την υπόληψίν του. Ββεαιούμεν ότι η διαγωγή του είναι ήσυχος και άμεμπτος ευπειθής δε εις την στρατιωτικήν του υπηρεσίαν. Την 20 10βρίου 1841. Χαλανδρίτσα.

Ο δήμαρχος Φαραίων/ Α. Σπηλιοτόπουλος».

Στην επόμενη σελίδα υπάρχουν οι εξής σημειώσεις: «Εις τ’ αρχεία/Εστάλη το σιδηρούν αριστείον όρα(;) εις 15 του 1843(;)» και «Σελ. 187/ εστάλη το σιδηρούν Ιούλιον του 1843 Ίδε αρ. 15 του ιδίου έτους. Γραμμ. Στρατ./[υπογρ. Δυσανάγν.]».

Και το πιστοποιητικό των οπλαρχηγών:

«Αποδεικτικόν.

Ότι ο κύριος Αντώνιος Κωστόπουλος ετών 55 γεννηθείς και κατοικών εις το χωρίον Λαλικώστα του δήμου Φαραίων απ’ αρχής του ιερού αγώνος και της πατρίδος δράξας τα όπλα παρευρέθη πάντοτε εις διαφόρους μάχας. Φέρων υπό την οδηγίαν του δεκαπέντε και είκοσι στρατιώτας υπό των οπλαρχηγών Μ. Ρούφου και άλλων διαφόρων ως και των υποφαινομένων και εις εκείνας τας κατά καιρόν [μάχας] παρά των Πατρών και Ρίου πολιορκίας, εις την της Ακράτας, Νταβιάς και Αγίου Ιωάννου, επίσης και Καυκαριάς δεικνύων πάντοτε ανδρείαν και ευπείθειαν. Ταύτα γιγνώσκοντες εκ του πλησίον, πιστοποιούμεν κατ’ αίτησίν του. Την 12 Δεκεμβρίου 1841. Χαλανδρίτσα.

Δημήτρης Χρυσαντακόπουλος ταγματάρχης.

Αγγελής Σακέτος λοχαγός.

Χρήστος Καράμπαμπας λοχαγός.

Επικυρούται η γνησιότητα των τριών υπογραφών των οπλαρχηγών κ.κ. Δημ. Χρυσανθακόπουλου, Αγγελή Σακέτου και Χρήστου Καράμπαμπα.

Την 30 10βρίου 1841 Χαλανδρίτσα.

Ο δήμαρχος Φαρών

Α. Σπηλιωτόπουλος».

Φαίνεται όμως ότι ο ίδιος (Αντώνιος Κωστόπουλος) έχει υποβάλλει και άλλη αίτηση για αριστείο στις 15 Δεκεμβρίου 1841 προς τον δήμαρχο Δυμαίων, την οποία υπογράφει για τον αγράμματο Αντώνιο Κωστόπουλο, ο Πανάγος Χριστοδουλόπουλος. Στο περιθώριο αυτής υπάρχει η σημείωση (η οποία και δεικνύει ότι πρόκειται για τον ίδιο): Σιδηρούν/ Σελ 187 Μ.Γ. Σ. και αριθ. σελ. 577 Μ. Επιτροπής/ εκ Λαλικώστα Αχαΐας». Στην αίτηση αναφέρει ότι υπέβαλλε πιστοποιητικό οπλαρχηγών, το οποίο όμως δεν βρέθηκε.

2. Κωστόπουλος Αναστάσιος.

Αίτησή του προς τον Δήμαρχο Φαραίων, έχει ως εξής:

«Προς τον Δήμαρχον Φαραίων.

Αναφορά περί αριστείου, Αναστασίου Κωστοπούλου γεννηθέντος και κατοικούντος εις Λαλικώστα του δήμου Φαραίων ετών 52, επαγγελόμενον τον γεωργόν. Την 14 Δεκεμβρίου 1841. Χαλανδρίτσα.

Παρακαλώ την παρούσαν μου μετά του εσωκλείστου πιστοποιητικού να διαβιβάσητε με την ανήκουσαν σύστασίν σας όπου δει δια να δυνηθώ και προς αμοιβήν των στρατιωτικών εκδουλεύσεών μου, να λάβω τα αναμενόμενον επί τούτω εθνόσημον.

Επειθής δημότης, Αναστάσιος Κωστόπουλος δι εμού Κ. Εμμανουήλ».

Στο περιθώριο της αίτησης βεβαιώνει ο δήμαρχος Φαραίων Α. Σπηλιοτόπουλος ότι: «Τ’ όνομα και επώνυμον του αναφερομένου δεν φέρει ουδείς άλλος εις τον δήμον τούτον [και] κανενός είδους επί πλημμελήματι κατηγορία δεν προσβάλλει την υπόληψίν του. Βεβεαιούμεν ότι η διαγωγή του είναι ήσυχος και άμεμπτος ευπειθής δε εις την στρατιωτικήν του υπηρεσίαν. Την 20 10βρίου 1841. Χαλανδρίτσα.

Ο δήμαρχος Φαραίων/ Α. Σπηλιοτόπουλος».

Και το πιστοποιητικό:

«Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο κύριος Αναστάσιος Κωστόπουλος ετών 52 γεννηθείς και κατοικών εις το χωρίον Λαλικώστα του δήμου Φαραίων απ’ αρχής του ιερού αγώνος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς παρευρεθείς εις διαφόρους μάχας  υπό την οδηγίαν των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών καθά εις τας περί των Πατρών και Ρίου πολιορκίας, εις την της Ακράτας, Κορίνθου, Αγίου Ιωάννου, και Καυκαριάς προσφερόμενος με γενναιότητα, ευτολμίαν και ευπείθειαν εις τους ανωτέρους του. Επαφίεμεν όθεν την παρούσαν κατ’ αίτησίν του. Την 12 Δεκεμβρίου 1841. Χαλανδρίτσα.

Δημήτρης Χρυσαντακόπουλος ταγματάρχης.

Αγγελής Σακέτος λοχαγός.

Χρήστος Καράμπαμπας λοχαγός.

Επικυρούται η γνησιότητα των τριών υπογραφών των οπλαρχηγών κ.κ. Δημ. Χρυσανθακόπουλου, Αγγελή Σακέτου και Χρήστου Καράμπαμπα.

Την 30 10βρίου 1841 Χαλανδρίτσα.

Ο δήμαρχος Φαρών Α. Σπηλιωτόπουλος».

Πηγή: Γ.Α.Κ.

Σημείωση: Τα παραπάνω παρατεθέντα, υπόκεινται στους περιορισμούς της περί πνευματικής ιδιοκτησίας νομοθεσίας.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s