Χρονόπουλος Κώστας, αγωνιστής του 1821 από του Λαλικώστα.

Χρονόπουλος Κώστας από Λαλικώστα.

Σε αίτησή του προς τον δήμαρχο Φαραίων, με ημερομηνία: Χαλανδρίτσα 14 Δεκεμβρίου 1841, αναφέρει ότι είχε γεννηθεί και κατοικούσε στο Λαλικώστα , ότι ήταν 37 ετών και γεωργός στο επάγγελμα.

Συνημμένο της αίτησης είχε πιστοποιητικό στο οποίο βεβαιώνονταν οι μάχες στις οποίες είχε λάβει μέρος. Ζητούσε να διαβιβαστούν αυτά τα έγγραφα αρμοδίως για να «αξιωθή του στρατιωτικού εθνοσήμου». Την αίτησή του αυτή, αντ’ αυτού, την υπογράφει ο Κ(;) Εμμανουήλ.

Στο περιθώριο της αίτησης βεβαιώνει ο δήμαρχος Φαρών Σπηλιωτόπουλος, στις 20 Δεκεμβρίου 1841, ότι «όνομα και επώνυμο του αναφερομένου δεν φέρει ουδείς άλλος εις τον δήμον τούτον, κανενός είδους επί πλημμελήματι κατηγορία δεν προσβάλλει την υπόληψίν του. Βεβαιούμεν ότι η διαγωγή του είναι ήσυχος και άμεμπτος, ευπειθής δε εις την στρατιωτικήν του υπηρεσίαν…».

Το πιστοποιητικό έχει ως εξής:

«Πιστοποιούμεν οι υπογεγραμμένοι ότι ο κύριος Κώστας Χρονόπουλος ετών 37 γεννηθείς και κατοικών εις Λαλικώστα του δήμου Φαραίων απ’ αρχής του υπέρ ελευθερίας της πατρίδος αγώνος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς παρευρεθείς εις διαφόρους Μάχας υπό την οδηγίαν των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών εις τας περί των Πατρών και Ρίου κατά καιρόν πολιορκίας, εις Κόρινθον, Ακράταν, Νταβιάν, Άγιον Ιωάννην και Καυκαριάν, δείξας ικανήν ανδρείαν, ευτολμίαν και ευπείθειαν εις τας διαταγάς των ανωτέρων του. Πιστοποιούμεν ταύτα  όθεν κατ’ αίτησίν του. Εν Χαλανδρίτζα την 12 10 βρίου 1841./ Δημήτριος Χρυσαντακόπουλος ταγματάρχης./ Αγγελής Σακέτος λοχαγός./ Χρήστος Καράμπαμπας λοχαγός».

Στη συνέχεια ο δήμαρχος Φαρών στις 20 Δεκεμβρίου 1841, εκ Χαλανδρίτσης, βεβαιώνει το γνήσιο των υπγραφών των παραπάνω οπλαρχηγών.

Ο Κώστας Χρονόπουλος, όπως και σε δύο άλλες αναρτήσεις στο παρόν blog αναφέρω (28.7.2013 και 15.11.2018) ήταν στρατιώτης του Μπενιζέλου Ρούφου και του απενεμήθη το «Σιδηρούν» αριστείο.

Πηγή: Γ.Α.Κ.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s