Αγωνιστές του 1821 από το Ίσαρι (Ίσωμα) Πατρών.

  1. Πολυδωρόπουλος Χρήστος.

Σε αίτησή του προς τον Δήμαρχο Φαραίων που συντάχθηκε στη Χαλανδρίτσα, με ημερομηνία 15 Μαΐου 1839, ανέφερε τα εξής:

«…. Ο υποφαινόμενος Χρήστος Πολυδωρόπουλος ετών 34 γέννημα Π. Πατρών και κάτοικος του χωρίου Ίσαρι του δήμου Φαραίων της επαρχίας Αχαΐας αναφέρομαι προς την νομαρχίαν ταύτην ότι κατά το 1835 έτος καθυπέβαλα προς την επί των αριστείων επιτροπήν πιστοποιητικά έγγραφα των προς την πατρίδα στρατιωτικών εκδουλεύσεών μου υπό του οπλαρχηγού κυρίου Θάνου Κουμανιώτου και επειδή εισέτι δεν έλαβον το ανήκον αριστείον με το οποίον η Α. Μ. ηυδόκησε να τιμήση τους συτρατιωτικούς του αγώνος, δια τούτο παρακαλείσθε κύριε Δήμαρχε, να ευαρστηθής να διευθλυνης την παρούσαν μου όπου δει σημειώνων[;] και την από 1-13 Μαρτίου 1839 κοινοποίησιν της Γραμματείας των Στρατιωτικών δια να μοι σταλθή το υστερούμενον αριστείον. Εν Χαλανδρίτση την 15 Μαΐου 1839, ο ευπειθέστατος Χρίστος Πολυδωρόπουλος».

Στη συνέχεια ο δήμαρχος σημειώνει: «επικυρούται το γνήσιο της υπογραφής…» και: «Του αναφερομένου η σταθερά διαμονή είναι το χωρίον Ίσαρι του δήμου Φαρών της διοικήσεως Αχαΐας, δεν φέρει ουδείς άλλος το όνομα και επώνυμό του, έχει την ηλικία των 34 ετών, δεν διώκεται αφ’ όσα αναφέρει το άρ. 22 του ποιν. Νόμου, χαίρει άκραν υπόληψιν, και της καλής διαγωγής του».

Εις το περιθώριο της αίτησης αναφέρεται σημείωση της αρμοδίας επιτροπής, ότι δικαιούται Σιδηρούν αριστείο και ότι διαμέενι στο ίσαρι Πατρών.

2. Καραμπαστέλας Γεώργιος.

Σε αίτησή του που συντάχθηκε στη Χαλανδρίτσα στις 16 Δεκεμβρίου 1841 και απευθυνόταν στον δήμαρχο Φαρών, αναφέρει ότι ήτο γεωργός, 50 ετών κάτοικος Ίσαρι Φαρών, ότι ήτο αγράμματος και αντί αυτού υπέγραψε την αίτηση ο Ζήσιμος Στεφανόπουλος. Στο τέλος της αίτησης, στις 21 του μηνός, βεβαιώνει ο δήμαρχος Φαρών Α. Σπηλιωτόπουλος, ότι ο αιτών ήτο αμέμπτου διαγωγής, δεν εκατηγορείτο για κάποιο αδίκημα και δεν έφερε άλλος στο δήμο αυτό το ίδιο ονοματεπώνυμο. Συνημμένα υπέβαλλε το παρακάτω πιστοποιητικό.

Σε πιστοποιητικό, το οποίο συντάχθηκε στην Πάτρα το 1841, αναφέρονται τα εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο κύριος Γεώργιος Καραμπαστέλας κάτοικος του χωρίου Ίσαρι του δήμου Φαρών της διοικήσεως Αχαΐας, άμα άρχισε ο ιερός υπέρ πατρίδος αγών έλαβε τα όπλα και εκινήθη κατά των εχθρών υπό την οδηγίαν μας παρευρεθείς εις διαφόρους μάχας και ιδίως α) εις την μάχην των Πατρών, β) εις την μάχην του Δερβενακίου, γ) εις την μάχην της Τριπόλεως και Ακράτας καθώς και εις διαφόρους άλλας μάχας προθύμως αγωνιζόμενος και γενναίως φερόμενος ο παρευρισκόμενος όπου η χρεία της πατρίδος ήθελε το καλέσει. Διό κατ’ αίτησίν του του επαφήνωμεν το παρόν ίνα του χρησιμέυση όπου ανήκει. Εν Πάτραις τη 10 Δεκεμβρίου 1841. Δημήτριος Χρυσαντακόπουλος ταγματάρχης. Αγγελής Σακέτος λοχαγός, Χρήστος Καράμπαμπας λοχαγός». Στη συνέχεια, την ίδια ημέρα, υπάρχει επικύρωση της γνησιότητας των παραπάνω υπογραφών από τον δήμαρχο Φαρών Σπηλιοτόπουλο.

3. Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος.

Σε πιστοποιητικό, το οποίο συντάχθηκε στην Πάτρα το 1841, αναφέρονται τα εξής:

«Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαδημητρακόπουλος κάτοικος του χωρίου Ίσαρι του δήμου Φαρών της διοικήσεως Αχαΐας, άμα άρχισε ο ιερός υπέρ πατρίδος αγών έλαβε τα όπλα και εκινήθη κατά των εχθρών υπό την οδηγίαν μας παρευρεθείς εις διαφόρους μάχας και ιδίως α) εις την μάχην των Πατρών, β) εις την μάχην του Δερβενακίου, γ) εις την μάχην της Τριπόλεως και Ακράτας καθώς και εις διαφόρους άλλας μάχας προθύμως αγωνιζόμενος και γενναίως φερόμενος και παρευρισκόμενος όπου η χρεία της πατρίδος ήθελε το καλέσει. Διό κατ’ αίτησίν του του επαφήνωμεν το παρόν ίνα του χρησιμεύση όπου ανήκει. Εν Πάτραις τη 10 Δεκεμβρίου 1841. Δημήτριος Χρυσαντακόπουλος ταγματάρχης. Αγγελής Σακέτος λοχαγός, Χρήστος Καράμπαμπας λοχαγός».

Στη συνέχεια, την ίδια ημέρα, υπάρχει επικύρωση της γνησιότητας των παραπάνω υπογραφών από τον δήμαρχο Φαρών Α. Σπηλιοτόπουλο.

Πηγή: Γ.Α.Κ.

(Σημείωση: Όσα παραπάνω αναφέρθηκαν, υπόκεινται στους περιορισμούς της περί πνευματικών δικαιωμάτων νομοθεσίας.)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s