Και άλλη απόφαση για εκτοπισθέντες του νομού Αχαΐας το 1946.

Στη συνέχεια παραθέτω (πλήρη) μία ακόμα απόφαση για εκτόπιση πολιτών του νομού Αχαΐας.

Σε συνέχεια όσων ανέφερα για την προηγούμενη παρόμοια απόφαση τα οποία ισχύουν και για την παρούσα, θέλω να προσθέσω τα εξής:

 1. Πολλοί από όσους αναφέρονται στις αποφάσεις αυτές υπέβαλλαν ένσταση στην Δευτεροβάθμιο αντίστοιχη επιτροπή. Μερικές τέτοιες ενστάσεις έχω στα χέρια μου και πρόκειται να τις περιλάβω, ως συμπλήρωμα, στο Ισστορικό Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων.
 2. όπως μπορεί κάποιος να συμπεράνει με βάση την αρίθμιση των αποφάσεων αυτών (12, 14) ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες παρομοίου περιεχομένου, τις οποίες δεν γνωρίζω.
 3. Δεν γνωρίζω το αποτέλεσμα τόσο των ενστάσεων όσο ακόμα και των ιδίων αυτών αποφάσεων.
Advertisements
Posted in Ιστορία | Tagged | Σχολιάστε

Εκτοπισθέντες του νομού Αχαΐας το 1946.

Το μέρος του εγγράφου που ακολουθεί περιλαμβάνει ονόματα πολιτών από την επαρχία Καλαβρύτων αλλά και από άλλα μέρη του νομού Αχαΐας, προς εκτόπιση, για τους λόγους που σ’ αυτό αναφέρονται.

Προέρχεται από το ΕΛΙΑ-Αρχείο Π΄΄στεριόπουλου και η δημοσίευσή του μόνο σκοπό έχει να γνωρίσουν (έστω και αμυδρά) οι νεώτεροι τα δεινά της Κατοχικής και μετακατοχικής περιόδου καθώς και του Εμφυλίου πολέμου της Ελλάδος.

Εάν κάποιος επιθυμεί να διαγραφεί αυτή η ανάρτηση, μπορεί να μου το γνωρίσει και εγώ θα το πράξω αμέσως.

Εξορισθέντεςa

Εξορισθέντεςb

Εξορισθέντεςc

Θ. Τζώρτζης.

Posted in Ιστορία | Σχολιάστε

Ρωγοί!

Στην τακτική Συνεδρίαση του Δημοτ. Συμβουλίου του Δήμου Καλαβρύτων στις 22.9.2017 το θέμα με αριθ. 15 ήταν:

«Περί διόρθωσης της ονομασίας της Κοινότητος Ρωγών, από το λανθασμένο «Ρογοί» στο ορθό «Ρωγοί».»

Αποφασίστηκε από το Δ. Σ. του Δήμου να γίνει η διόρθωση αυτή.

Το αίτημα για τη διόρθωση διετύπωσε και υπεστήριξε η εκ των Ρωγών κα Αλεξάνδρα Κηπουργού, στην οποία πρέπει να αναγνωριστεί το ενδιαφέρον και η προσπάθειά της για τη σωστή αποτύπωση του ονόματος του χωριού της.

Στο «Ιστορικό Λεξικό της επαρχίας Καλαβρύτων» το χωριό αναφέρεται και ως Ρογοί διότι έτσι «απαντήθηκε» σε διάφορα έγγραφα και έτσι αναφέρεται και σε σχετική με την προέλευση της ονομασίας, διατύπωση (Συμεωνίδης) που παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Συγκεκριμένα στο εν λόγω «Λεξικό» αναφέρω μεταξύ άλλων: Ρωγοί: (ή Ρογοί), κοινότητα που βρίσκεται σε υψόμετρο 1050 μ. και αναγνωρίστηκε ως έχουσα άνω των 300 κατοίκους και σχολείο στοιχειώδους εκπαίδευσης, με το Β.Δ. 18-8-1912 (ΦΕΚ. 256/Α/1912) και προήλθε εκ του τέως δήμου Κερπινής. Ο πληθυσμός του κατά τα έτη: 1835, 1879, 1889, 1896, 1907, 1920, 1928, 1940, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 και 2001 ήταν αντίστοιχα: 373, 507, 201, 319, 329, 176, 261, 275, 164, 140, 80, 48, 158, 147 κάτοικοι. (Σκιαδάς-ΕΣΥΕ-Χουλιαράκης). Με τον Ν. 2539/97 (ΦΕΚ. 244/Α/4-12-1997) («Καποδίστριας»), καταργήθηκε σαν κοινότητα και εντάχθηκε στον δήμο Καλαβρύτων. Αναφέρεται στην απογραφή GRIMANI (1700) και στο TERRITORIO DI CALAVRITA με την ονομασία Rogus και τον εξής πληθυσμό: α) Οικογένειες: 51, β) Άνδρες: από 1-16 ετών 55, από 16-30 ετών 18, από 30-40 ετών 18, από 40-50 ετών 10, από 50 έως 60 ετών 12, από 60 και πάνω 5, γ) γυναίκες: από 1-16 ετών 33, από 16-30 ετών 21, από 30-40 ετών 19, από 40-50 ετών 15, από 50 και πάνω 14, ήτοι συνολικός πληθυσμός 220, άτομα. (Β. Παναγιωτόπουλος). Το όνομα, σύμφωνα με τον Σ. Ν. Θωμόπουλο (Ιστορία των Πατρών τ. Β. σελ. 208) προέρχεται από την αξιόλογη, κατά τον Μεσαίωνα, πόλη Ρωγοί στην Ήπειρο. [Ο Αραβαντινός (Χρονογραφία της Ηπείρου, τ. Β΄, σ. 143) αναφέρει για τους Ρωγούς της Ηπείρου ότι η πόλις αυτή ήταν αξιολογώτατη κατά τον Μεσαίωνα για τη θέση και το φρούριό της και ονομαζόταν και Ρωγός αλλ’ αργότερα και Ασταχώρα (Άστυ = φρούριο και χώραν = πόλιν) διότι σε όλη την Αμφιλοχία και Αμβρακία διακρινόταν για το οχυρώτατο φρούριό της που περιέκλειε όλους τους κατοίκους της. Το 1690 αναφέρεται ερημωμένη και η ερήμωση θα πρέπει να συνέβη μεταξύ του 1436 και του 1690. Για την ονομασία αναφέρει τα εξής: «… Προδεύοντος του καιρού, συνεπεία των κατά της χώρας εκείνης γιγνωμένων συνεχών επιδρομών και εισβολών των βαρβάρων, Ωρέγουσα ή βοηθούσα τας πέριξ αυτής κώμας και πολίχνια, ή προσδεχομένη εντός των οχυρών τειχών της τους κινδυνεύοντας ομοφύλους, εκλήθη ως εκ τούτου Αρωγός και Αρωγοί, και κατά συγκοπήν Ρωγός και Ρωγοί, μετά δε ταύτα απεκλήθη και Ασταχώρα ή Αστυχώρα…»]. Σχετικά με την προέλευση του ονόματος, ο Χαρ. Συμεωνίδης αναφέρει: «Ρογοί, οι [Ρογών, Καλαβρύτων, Αχαΐας, 1940κε., Ρωγοί, οι 1912κε., Στ. 6, 252] μεσν. Ρωγοί,οι < αρχ. ρογός, ο «αποθήκη σιταριού», πβ. διαλ. αραγός, ο (Σκύρος) «ασκός νερού, γάλκτος κ.λ.» και τοπων. Αραγάδες, οι βλ. το επόμενο λ. {Ρογόν, το[1]}. Είναι λιγότερο πιθανή η ερμηνεία από το αρχαιότερο *ρωγός (< ερρωγώς < ρήγνυμι) = σχισμένος βράχος, κοιλότητα βράχου με νερό. Βλ. και Ι.Θωμόπουλου, Δωδεκαν. Αρχ. 5 (1970), 39κε.». Ο Γ. Παπανδρέου (Επαρχία…, σ. 239) το 1906 ανέφερε για το χωριό Ρωγοί: «(κάτ. 319, εκκλ. 80, οικ.100), κείται προς Α. της Κερπινής και εις απόστασιν 40΄ της ώρας επ’ αυτής εν τη κατωφερεία του βουνού Πλάτζι (βλ. λ.) με λίαν κατωφερή κλίσιν προς Α. και γειτνιάζει από Δ. προς την Κερπινήν, από Β. προς τα Δουμενά και την Ζαχλωρούν, και από Ν. προς τα Καλάβρυτα και το Βραχνί, αφ’ ων χωρίζεται δια του Ερασίνου ποταμού. […]

…………………………………………………………….

—————————————————————————————–

[1] «…διαλ. ρογός, ο και ρογό, το «αποθήκη σιταριού» < αρχ. ρογός, ο Ι. Βογιατζίδης, Γλώσσα και λαογρ. της νήσου Άνδρου 1, 47. Εδώ ανήκουν και οι Ρογοί Καλαβρύτων κατά τον Βογιατζίδη. Ένα τοπων. *Ρογό, το (ρογί «κυψέλη» + επθμ. Επιθέτων –ός, -ή, -ό) θα μπορούσε να δημουργηθεί και με βάση ένα διαλ. ρογί, το < αλβαν. roi, roj «σμήνος μελισσών, κυψέλη» < βουλγαρ. Roi, Ylli 225, Bλ. Ροεινίν, το».

Παρόμοιο θέμα αναγραφής του ονόματος με περισσότερους από έναν τρόπους, υπάρχει και για άλλα χωριά στην επαρχία Καλαβρύτων.

Posted in Ιστορία | Tagged | Σχολιάστε

Ονοματεπώνυμα κατοίκων του Δήμου Βλασίας το 1843.

Με πολυσέλιδο, από 15 9βρίου 1843, έγγραφο «ενώπιον της εθνικής των Ελλήνων συγκλίσεως», στο οποίο υποβάλλεται συνημμένος κατάλογος πολιτών της επαρχίας Κυναίθης, μεταξύ των οποίων και του δήμου Βλασίας, διαμαρτύρονται οι κάτοικοι αυτοί για τον τρόπο επιλογής των πληρεξουσίων, για βία που ασκήθηκε κ.λ και ζητούν την απόρριψη της πράξεως της επιτροπής ως παρανόμου και αδίκου, την απόφαση της εθνικής συνελεύσεως για απόρριψη ως παρανόμου της εις Καλάβρυτα γενομένης εκλογής δια της βίας των αδελφών Πετιμεζάδων, ομοίως δε και της εις Κερπινή γενομένης εκλογής.

Αλλά και δι’ άλλου πολυσελίδου εγγράφου από 27 Ιουλίου 1844 προς την Βουλή των Ελλήνων με το οποίο διαμαρτύρονται για τον τρόπο της εκλογής των Βουλευτών, τη βία, το δόλο και την παρανομία κατά τη διενέργεια των εκλογών, ζητούν την ακύρωση αυτών.

Ακολουθούν ονοματεπώνυμα του δήμου Βλασίας, τα οποία δεν έχουν αναγραφεί ξεχωριστά κατά χωριό. Παρατίθενται με τη σειρά που έχουν καταγραφεί, αφού παραλήφθηκαν περί τα 5-6 ονοματεπώνυμα τα οποία ήτο αδύνατον να διαβαστούν λόγω κακογραφίας και παλαιότητος των εγγράφων.

1. Λαγουμιτζής Ευστάθιος 2. Αντωνόπουλος Β. 3. Νικολόπουλος Π. 4. Παλαιολόγου Α. 5. Παπαδόπουλος Π. 6. Ευσταθίου Γιάννος 7. Λαμπρόπουλος Γιώργης 8. Μποντιώτης Σταμάτης (Φαλαγγίτης) 9. Χορευταρής Παναγιώτης 10. Παπαζαφείρης Νικόλαος 11. Λέζης[;] Παναγιώτης 12. Θεοδωρόπουλος Θ. 13. Καστανάς Χαραλάμπης 14. Τζαπικούνης Κωνσταντής 15. Καστανάς Βασίλης 16. Καστανάς Αντώνης 17. Καστανάς Γιώργης 18. Κριμπάς Γιάννης 19. Δημακόπουλος Παναγιωτάκης 20. Κοτζίρης Σπύρος 21. Δριμάνης Κωνσταντής 22. Πα…ης Αναστάσης 23. Τζόλιας Πανταζής 24. Νικολόπουλος Ι. του Π. 25. Τραγότζολας Σπύρος 26. Στέργιος Γιάννος 27. Θανόπουλος Θεόδωρος 28. Λαγουμιτζής Π. 29. Τραγότζολας Παναγιώτης 30. Πολυζώης Αβράμ 31. Τζουρούλης Νικόλαος 32. Μπαρούσης Τριαντάφυλλος 33. Αργυρόπουλος Γ. 34. Δριμάλης Παναγιώτης 35. Τζουρούλης Χρυσανθάκης 36. Παπαδόπουλος Σταύρος 37. Καρβουνόγαμβρος Νάσος[;] 38. Γιαννακόπουλος Νικόλαος 39. Μιχαλόπουλος Ιωάννης 40. Κοτζίρης Γιάννης 41. Λαμπίρης[;] Γεώργιος 42. Σπηλιωτόπουλος Σπήλιος 43. Θανασόπουλος Λουκάς 44. Πολυζώης Π. 45. Τζουρούλης Δημήτριος 46. Τραγότζολας Κωνσταντής 47. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντής 48. Γεωργόπουλος Γιαννάκης 49. Σπηλιωτόπουλος Π. 50. Λοζιάς[;] Ασημάκης 51. Κανέλου Αντώνης 52. Αναγνωστόπουλος Ιωάννης 53. Μενύχτας Αντρίγκος 54. Τραγότζολας Γεώργιος 55. Οικονόμου Παναγιώτης 56. Λέζης Γεώργιος 57. Χρυσαντάκης Παναγιώτης 58. Κοτζίρης Αντώνης 59. Σακελλαρόπουλος Θάνος 60. Αλεξανδρίτης Αναγνώστης 61. Πλέσιας Δημήτριος 62. Γιαννοπολίτης Αντώνης 63. Χριστόπουλος Αντώνης 64. Λαμπρόπουλος Βασίλης 65. Βράκας Γκότσης 66. Γιαννόπουλος Θανάσης 67. Γκοτσόπουλος Δημητράκης 68. Φρατζής Κόλιας 69. Βέρας Νικολός 70. Μενύχτας Χρυσαντάκης 71. Γκοτζόπουλος Γιαννάκης 72. Φρατζής Νικολός 73. Παλικάσης[;] Κωστάκης 74. Γεωργόπουλος Θανάσης 75. Βέρας Θανάσης 76. Μενύχτας Αποστόλης 77. Κολιόπουλος Στάθης 78. Βράκας Θόδωρος 79. Γκερμπεσιώτης Πανάγος 80. Βέρας Βασίλης 81. Παλιακάσης Στ. 82. Ζηάπας[;] Θανάσης 83. Μυλωνάς Κανέλος 84. Μπάτζικας Αντώνης 85. Ζυγούρας Θανάσης 86. Μπάτζικας Κωνσταντής 87. Αντωνόπουλος Δημήτριος 88. Μενύχτας Δημήτριος 89. Κουτρουμάνης Αναστάσης 90. Φουντάς Χρήστος 91. Αντωνόπουλος Σωτήρης 92. Πούσας Θανάσης 93. Χειλάς Κώστας 94. Μενύχτας Νικόλαος 95. Κοτζί[ρ]η[ς] ; Αποστόλης 96. Κράμης[;] Αναστάσης 97. Γιωργόπουλος Παναγιώτης 98. Αντωνόπουλος Γιώργης 99. Νικολόπουλος Μιχάλης 100. Φερμελόπουλος Γιώργης 101. Παλαιολόγου Χρυσανθάκης 102. Αντωνόπουλος Διαμαντής 103. Κατζιγιαννόπουλος Δημήτρης 104. Παναγόπουλος Ζήσιμος 105. Γιαννόπουλος Σπύρος 106. Κότζαλης Αντώνης 107. Κουτζούλιας Αντριάς 108. Ματζακάνης Πανάγος 109. Νικολακόπουλος Γιώργης 110. Μπούγκας [;] Δημήτρης 111. Παπαζαφείρης Παναγής 112. Κυριαζόπουλος Θεοδωράκης 113. Νικολακόπουλος Χαράλαμπος 114. Μπούγκας [;] Βασίλης 115. Σταυρόγαμπρος Αναστάσης 116. Πασιάκος Θεόδωρος 117. Κοντόγαμπρος Γιαννάκης 118. Γκολφίνος Παναγής 119. Μπούγκας [;] Παναγιώτης 120. Φερμελόπουλος Κωνσταντής 121. Ζαχαριάς Αργύρης 122. Χαμουζάς Αναστάσης 123. Μπούγκας [;] Θύμιος 124. Λαμπρόπουλος Βασίλης 125. Κωστόπουλος Χριστόδουλος 126. Παναγόπουλος Ιωάννης 127. Άκρατος Αντώνιος 128. Τζάμης Γιώργης 129. Μπούγκας [;] Θανάσης 130. Βράκας Ανδρίκος 131. Τζάμης Γιάννης 132. Μπούγκας [;] Αδάμης 133. Βέρας Δημητράκης 134. Παπαδόπουλος Αντώνης 135. Κολύρος Γιάννης 136. Ρουμελιώτης Θύμιος 137. Φεντεκέκης Θεοδωρής 138. Τζεκούρας Θανάσης 139. Μενύχτας Γιωργάκης 140. Αντωνόπουλος Χρήστος 141. Μοροχωβίτης Αντώνιος 142. Παλαιολόγος Παναγιωτάκης 143. Φετεκέκης Χρήστος 144. Λαμπρόπουλος Θεόδωρος 145. Κ…λιας Γιάννης 146. Σταθαράς Χαράλαμπος 147. Θεοδωρόπουλος Γιωργάκης 148. Γιώργη[;] Παρασκευάς 149. Σταματόπουλος Φώτης 150. Αντωνόπουλος Αντώνης 151. Φρατζής Γιώργης 152. Καρά[ς] Αντ…. 153. Παπαζαφείρης Δημητράκης 154. Γιαννόπουλος Κωνσταντής 155. Καραμεσίνης Νικόλαος του Α. 156. Καράπης Δημήτριος 157. Γιωργακόπουλος Κωνσταντής 158. Καλατζής Σταμάτης 159. Καλατζής Χρήστος 160. Μπακόπουλος Βασίλης 161. Χαμουζάς Παναγιώτης 162. Παπαζαφείρης Πανάγος 163. Οικονόμος Μίχος 164. Ασβεστόπουλος[;] Γιάννης 165. Αντωνόπουλος Αντώνιος 166. Πλώτας Ηλίας 167. Δημακόπουλος Νικόλαος 168. Πανταζόπουλος Δημάκης 169. Μαργάλας Γιαννάκης 170. Κολύρος Πετρούτζος 171. Σολωμός Γεώργιος 172. Πανταζόπουλος Μίχος 173. Τζουρέκης Αποστόλης (πάρεδρος Καρουσίου) 174. Σπηλιόπουλος Πανάγος 175. Λαγουμιτζής Δ. 176. Καλατζής Πανάγος 177. Καλατζής Κωνσταντής 178. Κάτζενος Γεώργιος 179. Καράμπελας[;] Θεόδωρος 180. Λαγουμιτζής Νικόλαος 181. Σακογιάννης Γιωργάκης 182. Σακογιάννης Κωστάκης 183. Μαργάλιας Θανάσης 184. Πολυζώης Αναστάσης 185. Καλατζής Δημήτριος 186. Καλατζής Ιωάννης 187. Δημακόπουλος Γ. 188. Τζουρόπουλος Γεώργιος 189. Φράγκος Παναγιώτης 190. Δημακόπουλος Ασημάκης 191. Πολυζώης Αβραάμ. 192. Δημόπουλος Γιώργης.

Πηγή: Γ.Α.Κ.

Posted in Ιστορία | Tagged | Σχολιάστε

Η κατάσταση στην Πάτρα το 1828, μετά την εκδίωξη των Τούρκων.

Τα έγγραφα που ακολουθούν, δείχνουν κατά ένα μέρος τον ευκαιριακό πλουτισμό που επεδίωξαν κάποιοι εκμεταλευόμενοι την ανομία, την ανυπαρξία κράτους και τη δύναμη της ισχύος τους, ως επίσης και τη χαώδη κατάσταση,   που επεκράτησε μετά τον διωγμό των Τούρκων από την Ελλάδα και στην περίπτωσή μας από την Πάτρα.

 

Έγγραφο του εκτάκτου επιτρόπου προς τον Καποδίστρια.

«2075/ Ελληνική Πολιτεία.

Προς τον εξοχώτατον Κυβερνήτην.

Ο κατά την Αχαΐαν έκτακτος Επίτροπος.

Με απορίαν μου όχι ολίγην είδον εις την υπ’ αριθ. 7134 διαταγήν της εξοχότητός σας περί του ότι οικειοποιήθησαν  τας ενταύθα οικίας μικροί οπλαρχηγοί εκ των πέριξ επαρχιών, και ότι οι κάτοικοι επιστρέφοντες εις την πατρίδα των δεν έχουν που να τοποθετήσουν τας οικογενείας των, Δεν μου εφάνη παράδοξον, το να παρρησιασθεί εις την εξοχότητά σας τοιούτον πλάσμα, αλλά το να παρρησιασθεί από τον κύριον Μπενιζέλον Ρούφον, ο οποίος και φρόνιμος είναι, και αυτοπροσώπως διέτριψεν ενταύθα μερικάς ημέρας, με εξέπληξε καθ’ υπερβολήν. Όταν παρεδόθη η πόλις των Πατρών εις τους Γάλλους διάφοροι από τας πέριξ επαρχίας συνέρρευσαν  ενταύθα συρρόμενοι άλλοι από κέρδη, και άλλοι από περιέργειαν, μένοντες δε ολίγας ημέρας ενταύθα, έμβαινεν έκαστος όπου εύρισκε οικίαν εύκαιρον αλλά χωρίς να λάβει τινά κυριότητα, αλλά δια να περάσει άλλος μίαν και άλλος δύο νύκτας, σκοπόν έχων να επιστρέψει έκαστος εις τα ίδια, και όχι, να οικειοποιηθεί καμμίαν οικίαν. Όταν επληροφορήθην παρά του στρατηγού Σχνεϊδέρου ότι οι Τούρκοι είχον το δικαίωμα να πωλήσουν τας ιδιοκτησίας των, συμφώνως μετ’ αυτού επροκήρυξα της υπ’ αριθ. [κενο] προκηρύξεως, ότι εις μόνους τους Πατραίους είναι συγχωρημένον ν’ αγοράσουν οικίας και εργαστήρια, και αποκλείονται όλοι οι λοιποί Έλληνες, απ’ οποιονδήποτε μέρος και αν ήθελον είναι, ώστε εκτός πολλά ολίγων καλυβών αι οποίαι είχον προπωληθεί εις μη εντοπίους αι λοιπαί οικίαι και τα εργαστήρια επωλήθησαν εις Πατραίους, μάλιστα πολλοί ηγόρασαν  και δια λογαριασμόν ξένων ή μη έχοντες αυτοί χρήματα, ή καταχρώμενοι το δικάιωμά των ύστερον από ταύτα δεν ηξεύρω πόθεν ημπορούσε να πηγάσει το τόσον παχυλόν πλάσμα ότι οικειοποιήθησαν  ξένοι τας ενταύθα οικίας. Κρίνω αναγκαίον να προσθέσω ακόμη, ότι ολίγαι οικίαι Τουρκικαί, αι οποίαι είναι αι μεγαλύτεραι και καλύτεραι των όσας ευρίσκονται ενταύθα, κατοικούνται και θέλουν κατοικηθεί από Γάλλους εν όσω ούτοι  διατρίψουν ενταύθα, ώστε και εγώ μη θελήσας ν’ αγοράσω επ’ ελπίδι του να λάβω τινά εθνικήν, κατοικώ ήδη εις μίαν καλύβαν. Ήτον δυνατόν λοιπόν να παραχωρήσω τας εθνικάς οικίας να κατακρατώνται από τοιούτους ανθρώπους, οποίους λέγει ο κύριος Ρούφος και να μην λάβω καν δια τον εαυτόν μου μίαν; Επιθυμών να λάβετε περί τούτου και αλλαχόθεν πληροφορίας, μένω με βαθύτατον σέβας.

Εκ Πατρών την 28 8βρίου 1828.

Ο κατά την Αχαΐαν έκτακτος Επίτροπος.

Γεώργιος Μαυρομμάτης».

 

Παιδιά αιχμάλωτα…

«Αριθ. 2185.

Ελληνική Πολιτεία.

Προς τον εξοχώτατον Κυβερνήτην.

Ο κατά την Αχαΐαν έκτακτος επίτροπος.

Όσα παιδία ευρισκόμενα εις αιχμαλωσίαν πλησίον εις τους Τούρκους, ελευθερώθησαν από τους Γάλλους παρεδόθησαν εις εμέ δια να τα δώσω εις τους συγγενείς των. Εκ τούτων τινά μεν γνωρισθέντα από τους συγγενείς των επάρθησαν χωρίς να μείνουν πολλάς ημέρας πλησίον μου, άλλα διέμειναν έως να προσκαλέσω  τους συγγενείς των να τα λάβωσι, και άλλα τελευταίον δεν γνωρίζουν κανένα συγγενή των, και είμαι αναγκασμένος να τα τρέφω. Έχουν μάλιστα και ανάγκην ενδυμάτων, επειδή αρπασθέντα  δια της βίας από τους Τούρκους, δεν έλαβον μεθ’ εαυτών άλλο ένδυμα παρ’ ότι εφορούσαν. Κατάλογον λεπτομερή των όσοι ελευθερώθησαν ενταύθα θέλω πέμψει με νεώτερον, επί του παρόντος δε εγκλείω σημείωσιν των ονομάτων, των όσα δεν γνωρίζουν κανένα συγγενή των, και τα οποία είναι απαραίτητος ανάγκη να οικονομηθώσιν από τροφάς και ενδύματα, και περιμένω οδηγίαν σας. Μένω δε με σέβας βαθύτατον.

Εκ Πατρών τη 6 Νοεμβρίου 1828.

Ο κατά την Αχαΐαν έκτακτος Επίτροπος.

Γεώργιος Μαυρομμάτης».

 

Έγγραφο Πατρινών προς τον έκτακτο Επίτροπο.

«Πανευγενέστατε έκτακτε επίτροπε της Αχαΐας.

Η φιλανθρωπία των τριών μεγάλων δυνάμεων, και ο ερχωμός εις την Ελλάδα του ήρωός μας Κυβερνήτου, έφεραν την ελευθερίαν εις τους Έλληνας, και την ευταξίαν εις το εσωτερικόν τους, έκαμαν να παύσουν αι σφαγαί, αιχμαλωσίαι, λεηλασίαι, και άλλα δεινά, τα οποία υπέφεραν οι Έλληνες, όχι μόνον από τους Αγαρηνούς αλλά και από μερικούς ομογενείς των χριστιανούς, έλειψεν η αναρχία και αφοβία των Νόμων. Αλλά φεύ! δι ημάς τους δυστυχείς Πατραίους λείπει εσωτερική ευταξία. Αφού έπειτα από οκτώ χρόνους ηξιώθημεν ν’ ακούσωμεν την ελευθερίαν της πολυπαθεστάτης πατρίδος μας και ετρέξαμεν εις αυτήν, ως έλαφος διψώσα εις τας πηγάς των υδάτων, βλέπωμεν τας καλιοτέρας και επικερδεστέρας θέσεις καταπατημένας από τους νησιώτας και στερεολαδίτας, ενώ οι πρώτοι εχαίροντο έως χθες την ελευθερίαν τους και αγαθά τους και τα οσπήτιάτων, και οι δεύτεροι μετ’ ού πολύ θέλει τα απολαύσουν. Εν τοσούτω ημείς αυτούς τους στερεολαδίτας γνωρίζωμεν αδελφούς και συναγωνιστάς μας, έχωμεν ευχαρίστησιν να ησυχάσουν και να ευτυχήσουν. Όχι όμως να εξουσιάσουν τας καλιοτέρας θέσεις της πατρώας μας γης, χωρίς την άδειαν της ευγενείας σας και του δημογεροντίου, όχι να μας υβρίζουν και περιφρονούν αδίκως, και η ευγένειά σας  να αδιαφορείτε, κάποτε και να τους δικαιώνετε ονομάζοντας αυτούς ελευθερωτάς μας, τους οποίους ημείς δεν γνωρίζωμεν δια τοιούτους, αλλά μάλιστα (αν δεν είναι πικρή η αλήθεια) ημπορούμεν να ειπούμεν ότι ο κύριος Αθανάσιος Δεσποτόπουλος προ ολίγων ημερών ευτυχούσεν υπηερώντας τους Τούρκους, και τώρα βαστά περισσότερα και καλιότερα εργαστήρια εδώ από κάθε άλλον, και υβρίζει ημάς με τας πλέον αισχράς, και ίσως προς αυτόν συνηθισμένας λέξεις, καθώς προχθές τον τίμιον πατριώτην μας κύριον Κωνσταντίνον Παπαθανασόπουλον. Εδώ κύριε βλέπωμε και καταπατούνται όχι μόνον τα δίκαιά μας, αλλά και τα καθήκοντα  όλα σχεδόν. Εδώ ιμβαρκαρίσθησαν  αναφανδόν τροφαί, ενώ έχωμεν χρείαν όλοι οι ενταύθα εγκάτοικοι δι’ αυτάς, ακαι αφού πληρώνομεν  το καλαμποκίσον ψωμί πενήντα παράδες την οκά, είναι επόμενον να μας λείψει και αυτό. Εδώ ζυγίζει και μετρά ο καθείς όπως θέλει  και δεν εξετάζετε. Εδώ δεν είναι εις ασφάλειαν  η τιμή του πολίτου, ούτε ημπορεί να έχει τινάς[τις] την ησυχίαν του. Και αυτά όλα γίνονται από ολίγους τινάς νησιώτας και ρουμελιώτας, τους οποίους με μεγάλην ευκολίαν ημπορούσατε να σωφρωνήσετε. Αλλά τι λέγωμεν; Εδώ ήλθον δύο διαταγαί του σωτήρος μας και Κυβερνήτου Καποδίστρια, και όχι μόνον δεν εκτελέσθησαν τα διαταττώμενα, αλλά ούτε καν τα ηκούσαμε προς ευχαρίστησιν. Εβεβαιώθημεν όμως παρ’ άλλων, ότι η μία διατάττει περί των εθνικών εισοδημάτων τα οποία παραλόγως ενοικίασαν οι καπετανίσκοι Κουμαναίοι, ενώ τα εζητούσαν οι εγχώριοι, οίτινες με πανικόν φόβον παρά των Τούρκων και με δυστυχίαν εκοπίασαν δι’ αυτά. Η δε άλλη προστάζει ρητώς να εξοικονομηθώμεν  καθ’ όλα πρώτον ημείς οι Πατραίοι από τα ενταύθα, και ακολούθως οι λοιποί Έλληνες. Αυτά κύριε δεν γράφωμεν  δια να ενοχλήσωμεν την ευγένειάν σας, και μας αδικείτε αν ούτως το νομίσετε, επειδή αν το τοιούτον εθέλαμεν εμπορούσαμε να τ’ αναφέρωμεν προς τον Κυβερνήτην μας. Βιαζώμεθα από τας ανάγκας μας, και περισσότερον από τας περιφρονήσεις τας οποίας δοκιμάζωμε, και παρακαλούμε θερμώς να αξιωθώμεν τα ακόλουθα δίκαια ζητήματά μας.

Πρώτον. Να λείψουν από ημάς αι ύβρεις, και να μη νομιζώμεθα ως Εβραίοι, επειδή είναι πασίδηλον ότι ημείς πρώτοι επαναστατήσαμε κατά των απίστων εχθρών. Εχάσαμεν όσα δεν έχασαν όλοι ομού οι λοιποί Πελοποννήσιοι, εχύθη και αρκετόν αίμα των συγγενών μας εις τας κατά καιρούς μάχας.

Δεύτερον. Όσην γην εθνικήν επήραν οι Κουμαναίοι δια να καλλιεργήσουν, να μην τους δοθεί, διότι είναι η καλιοτέρα, και προς αυτούς δεν ανήκει τίποτες, επειδή εφάνησαν  και είναι φθορείς και επιζήμιοι της ππτρίδος. Εφόνευσαν τον αοίδιμον και αείμνηστον εκείνον γενναίον Καραντζάν, ύβρισαν και εζημίωσαν όλους σχεδόν τους πολίτας και συστηθησομένων των κριτηρίων θέλει ενάξωμεν αυτούς δια να λάβουν τα επίχειρα της κακίας των.

Τρίτον. Να λείψει η εξουσία και κυριότης  από όσους έχουν εργαστήρια, καφενεία και λοιπά, να διορισθεί μία επιτροπή από έντιμα και με συνείδησιν υποκείμενα να δώσει αυτά κατά το πρέπον, αφαιρώντας απ’ εκείνους οίτινες έχουν δύο, τρία και τέσσερα μαγαζά, δια να δώσουν και εις εκείνους οι οποίοι υστερούνται διόλου, προτιμούμενοι οι εντόπιοι εις τας οπωσούν καλιοτέρας θέσεις, και να πληρώνεται η ύλη της οικοδομής αυτών, γινομένης μιάς καλής εκτιμήσεως.

Τέταρτον. Να παρατηρηθούν τα μέτρα και τα ζύγια, διατάττοντας και τους πωλητάς, ότι αφού πωλούν όσο θέλουν τα πράγματα, να τα μετρούν και ζυγίζουν καλώς, επειδή η παράβλεψις αύτη, όχι μόνον προξενεί ζημίαν αλλά και καταισχύνην από τόσους αλογενείς, οίτινες ήλθον να μας ελευθερώσουν.

Αυτά κύριε δεν μας φαίνωνται παράλογα ούτε δυσκατόρθωτα, αν όμως μεσολαβήσουν άλλοι τινές, ή κανένα αίτιον, και δεν εκτελεσθούν, ημείς διαμαρτυρούμεθα κατά των ενατίων, ή ούτινος ανήκει, και ζητώντας αντίγραφον της παρούσης μας με όλον το σέβας μένομεν.

Τη 31. 8βρίου 1828. Πάτραι.

Οι πολίται.

Κύριε πληροφορούμεθα παρά των μελών της προσωρινής επιτροπής ήτις εσυστήθη παρά της ευγενείας σας. Ότι πολλάκις σας ομίλησαν υπέρ των δικαιωμάτων μας και δεν εισηκούσθησαν. Εκτός τούτων και με άλλην μας αναφοράν  προ ημερών σας παρακαλέσαμε, και όχι μόνον εκτέλεσιν δεν είδομεν αλλ’ ούτε καν απάντησιν. Όθεν η παρούσα μας αναφορά θέλει είναι η τελευταία και αν δεν γένει το αποτέλεσμα δεν σας ενοχλούμε πλέον, αλλά θέλει ζητήσωμεν από την Κυβέρνησιν έλεος.

Οι πολίται.

[ακολουθούν περί τις 115 υπογραφές].

Στις 3 Νοεμβρίου 1828 στάλθηκε έγγραφο των Πατραίων, αναλόγου περιεχομένου προς τον Κυβερνήτη Καποδίστρια.

Πηγή: Γ.Α.Κ.

Posted in Ιστορία | Σχολιάστε

Πεσόντες (συνέχεια…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Συνεχίζεται…)

Posted in Ιστορία | Σχολιάστε

Πεσόντες (συνέχεια…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Συνεχίζεται…)

Posted in Ιστορία, Φωτογραφίες | Σχολιάστε

Φωτογραφίες…

Σπίτι στα Καλάβρυτα το 1926.

(Πηγή: ΕΛΙΑ).

 

 

 

 

Ανιχνευτική περίπολος στα υψώματα Χαλανδρίτσας.

Χρονολογία: 1949.

Δημιουργός: Βερβέρης Απόστ.

Πηγή: ΕΛΙΑ.

 

 

Αναχώρηση σκαπανέων από το Κεντρο Βασικής Εκπαίδευσης Πατρών για Χαλανδρίτσα.

Χρονολογία: 1949.

Δημιουργός: Βερβέρης Απόστ.

Πηγή: ΕΛΙΑ.

 

Εμφύλιος. Τάφοι πεσόντων χωροφυλάκων και στρατιωτών του Εθνικού στρατού στη Χαλανδρίτσα 5 Ιουλίου 1948.

Δημιουργός: Πατσιαβός Αν.

Πηγή: ΕΛΙΑ.

 

 

Ο Γεώργιος Στρέϊτ γιός του Στεφάνου Ιωάν. Στρέϊτ και της Βικτωρίας Λόντου, κόρης του αγωνιστή του 1821 Ανδρέα Χριστοδ. Λόντου, γεννήθηκε στην Πάτρα το 1828. Καθηγητής του Δικαίου , μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και πρόεδρος αυτής, υπουργός, γερουσιαστής, γενικά άτομο με σημαντικό βιογραφικό κ.λ.π. Πέθανε στην Αθήνα το 1948.

Πηγή: ΕΛΙΑ.

 

Κορύλλος Πολυβίου Χρήστος: ιατρός και συγγραφέας που καταγόταν από τον Βελά. Γεννήθηκε κατά σύμπτωση στο Αίγιο όταν η εγκατεστημένη στην Πάτρα οικογένειά του εταξίδεψε εκεί. Ήταν και πολιτικός και λαογράφος με μεγάλη κοινωνική δραστηριότητα και εδημοσίευσε πλήθος από άρθρα και μερικά σημαντικά βιβλία. Από δωρεά του ο κώδικας με αριθμ. 204 στον κατάλογο κωδίκων, του ΧΙΧ (19ου) αιώνα, στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία: «Επιστολή προς τους ανθρώπους εις καλά έργα να επιστρέψουν» (Ν. Ελληνομν. τ. 8.(1911), σ. 493). Ο Χρήστος Κορύλλος γεννήθηκε το 1842, άτομο ευφυές, πολυάσχολο, δραστήριο και τολμηρό με οικονομική ευμάρεια. Σπούδασε ιατρική στην Αυστρία και Γερμανία και όταν γύρισε από το εξωτερικό επιδόθηκε στην άσκηση της ιατρικής. (μέρος της βιογραφίας του από το ΙστορικόΛεξικό της επαρχ. Καλαβρύτων).

Πηγή: ΕΛΙΑ.

Posted in Φωτογραφίες | Σχολιάστε

Πεσόντες (συνέχεια…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Συνεχίζεται…)

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Πεσόντες (συνέχεια…).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Συνεχίζεται…).

Posted in Ιστορία | Σχολιάστε

Η δολοφονία στη μονή Αγίων Θεοδώρων Αροανείας, το έτος 1973.

Τη νύχτα στις 17.12.1973 στη μονή Αγίων Θεοδώρων εφονεύθη ο ηγούμενος αυτής Παρθένιος (Γεώργιος Μαντάς, ο οποίος απεικονίζεται στην φωτογραφία) ετών 71 και ο κωφάλαλος υποτακτικός του Ιω. Φιλιππακόπουλος ετών 59.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε την επόμενη ημέρα της δολοφονίας από τον ταχυδρόμο της Αροανίας Λάμπη Λουρίδα.

Συνελήφθησαν από την Χωροφυλακή κατηγορούμενοι για το έγκλημα αυτό και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη οι: 1. Θεόδωρος Θ. Χριστέας ετών 38 από Σελινίτσα Μεσσηνίας, οικοδόμος, έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών, κάτοικος Άνω Καλαμακίου Αττικής και φίλος και κουμπάρος του Σαραντόπουλου. 2. Βασίλειος Σ. Σαραντόπουλος ετών 33, εργολάβος οικοδομών από Σάμο Μεσσηνίας, έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών, κάτοικος Ρόδου.  Ως συνεργοί οι: 3. Πέτρος Χρ. Πέτρου επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων,ετών 42, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής,. 4. Βασίλ. Π. Μάνεσης γεννηθείς στην Πάτρα και κατοικών στη Γλυφάδα Αττικής, οδηγός ταξί, ετών 41, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά της σπείρας και έλαβε μέρος στην απόπειρα διαρρήξεως της Μονής. 5. Λεωνίδας Δημ. Σπίρης κάτοικος Ν. Σμύρνης Αθηνών, οδηγός και ιδιοκτήτης Ι. Χ. αυτοκινήτου τον οποίο οι δράστες χρησιμοποίησαν για την πρώτη μεταφορά τους στη Μονή και τον οποίο στη συνέχεια άλλαξαν χαρακτηρίζοντάς τον ως «κουτόν». 6. Σωτήριος Δ. Αναγνωστόπουλος, οικοδόμος ετών 29 από Αγία Παρασκευή Λαρίσσης, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, όστις συνελήφθη για άλλες πράξεις αρχαιοκαπηλείας με την ίδια συμμορία. 7. Ν. Π. Κοεμτζής[1], κάτοικος Αθηνών υπόδικος στο Κεντρικόν Σωφρονιστικό κατάστημα Αθηνών, ο οποίος είχε σχέση με παλαιότερα με δίκτυο αρχαιοκαπηλείας και ήταν φίλος των δραστών.

Αυτοί εκατηγορούντο ότι σύστησαν συμμορία με σκοπό τη ληστεία και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο του ηγουμένου και του υπηρέτη της μονής, για απόπειρα κλοπής, για ηθική αυτουργία σε ληστεία, για οπλοχρησία κ.λ.

Το διπλό έγκλημα διέπαραξε ο Χριστέας δια κυνηγετικού όπλου, μετά του Σαραντόπουλου ο οποίος φερόταν και ως εγκέφαλος της συμμορίας.

Ο Πέτρου φερόταν ως χρηματοδότης της «επιχείρησης», η οποία σκοπούσε στην αφαίρεση παλαιών κειμηλίων μεγάλης αρχαιολογικής αξίας (παλαιών χειρογράφων εκκλησιαστικών βιβλίων, ένα εκ των οποίων ήτο χειρόγραφον επί παπύρου, του 11ου αιώνος και το οποίο εφέρετο να έχει μεγάλη αξία). Οι Μάνεσης και Σπίρης ήσαν οδηγοί.

Η παραπάνω συμμορία είχε διαπράξει και άλλα αξιόποινα αδικήματα, αφαίρεση εικόνων, παλαιών βιβλίων κ.λ. και από άλλα μέρη της Ελλάδος (Αττική, Πελοπόννησο, Καρδίτσα, Ανδρίτσαινα όπου διέρρηξαν την εκεί βιβλιοθήκη αναζητούντες χειρόγραφο του Ζαν – Ζάκ Ρουσσώ κ.λ.).

Ο Σαραντόπουλος επιστρέψας από τη Γερμανία, αναζητούσε σημεία όπου θα μπορούσε να κλέψει αρχαία μετά των Χριστέα και Πέτρου. Έτσι επεσήμαναν τη μονή των Αγίων Θεοδώρων, αφού πήραν πληροφορίες από το γιό καταστηματάρχη στην Αθήνα, καταγομένου από την Ανάσταση, εν αγνοία του βέβαια, των εγκληματικών προθέσεών τους.

Όταν πήγαν στην Ανάσταση για να ζητήσουν πληροφορίες για τη μονή και τα κειμήλιά της, «κόλησε» το αυτοκίνητό τους στη λάσπη και ζήτησαν βοήθεια από τους κατοίκους, την οποία τους παρέσχε ο παπάς. Αυτό το γεγονός τους στοίχισε και την αποκάλυψη του εγκλήματος.

Επισκέφθηκαν 4 φορές το μοναστήρι. Σε μία απ’ αυτές τις επισκέψεις  συστήθηκαν ως αξιωματικός ο ένας και μηχανικός της ΜΟΜΑ ο άλλος, εργαζόμενοι δήθεν στην επαρχία και προθυμοποιήθηκαν μάλιστα να φτιάξουν και το δρόμο του μοναστηριού. Ο Παρθένιος τους ξενάγησε στα κειμήλια, τους έδειξε τους χειρόγραφους κώδικες και το Ευαγγέλιο και έτσι ήταν εύκολο γι’ αυτούς να τα εντοπίσουν. Κατά την Τρίτη επίσκεψη επεχείρησαν να μπούν στη μονή με σκάλα αλλά τους αντιλήφθηκαν τα σκυλιά και ξύπνησαν τον ηγούμενο. Αυτός δεν ανέφερε το γεγονός στην αστυνομία, παρ’ ότι οι δράστες έκοψαν τα καλώδια της τηλεφωνικής γραμμής, ούτε και έπαιρνε προφυλάξεις δεδομένου ότι οι πόρτες του μοναστηριού έμεναν πάντα σχεδόν ανοιχτές. Ανέφερε το γεγονός μόνο στον ανεψιό του παπά Αριστείδη Κουτσόπουλο ιερέα του αγίου Ανδρέου Αιγίου.

Την τελευταία φορά που επισκέφτηκαν το μοναστήρι σταμάτησαν το ταξί του Μάνεση στη Βρωμόβρυση και απ’ εκεί οι Χριστέας και Σαραντόπουλος πήγαν στο μοναστήρι στις 6 το απόγευμα. Ο πρώτος ήταν ντυμένος κυνηγός φέρων και καραμπίνα και ο δεύτερος είχε μαζί του σακούλα με φυσίγγια για την καραμπίνα και ένα περίστροφο το οποίο κατά μία εκδοχή ανήκε στον Κοεμτζή. Ο Παρθένιος τους καλοδέχθηκε σαν φίλους, τους φιλοξένησε, τους κέρασε ούζο και έδωσε εντολή στον Φιλιππακόπουλο να ετοιμάσει και φαγητό, επιμένοντας να τους κρατήσει εκεί το βράδυ λόγω της προχωρημένης ώρας. Γύρω στις 7 τον σκότωσαν πυροβολώντας τον ο μεν Χρηστέας με την καραμπίνα ο δε Σαραντόπουλος με το πιστόλι. Το ίδιο συνέβη και με τον υπηρέτη Φιλιππακόπουλο, τον οποίο αρχικά τραυμάτισαν αλλά αργότερα στην προσπάθειά του να σηκωθεί κραυγάζοντας άναρθρα, τον αποτελείωσαν και αυτόν.

Πήγαν στη «σάλα» όπου από τη βιβλιοθήκη ο Χριστέας πήρε 6 παλαιά βιβλία εν γνώσει του Σαραντόπουλου, και 2 εν αγνοία του τα οποία απέκρυψε και από το σεντούκι του ηγουμένου Παρθενίου πήραν 1800 δρχ. Δεν βρήκαν όμως 100.000 δρχ. που ήσαν στο μοναστήρι σε άλλο σημείο, εκ των οποίων 3.500 στις τσέπες του Φιλιππακόπουλου.

Επιστρέφοντας στην Αθήνα χωρίς να πουν στο Μάνεση για τα εγκλήματα, αλλά μόνο ότι «πήραν τα χαρτιά», πέταξαν το πορτοφόλι του Παρθενίου στην Κακιά Σκάλα και μοιράστηκαν τα χρήματα από 600 δρχ. έκαστος. Ούτε στον Πέτρου είπαν για τις δολοφονίες, τις οποίες έμαθε μετά δύο ημέρες από εφημερίδα που του έδειξε ο Μάνεσης. Την επομένη οι Σαραντόπουλος και Μάνεσης αναζήτησαν αγοραστή  των κλοπιμαίων στα Φάρσαλα.

Οι δράστες συνελήφθησαν με την αρωγή στην αστυνομία τόσο των κατοίκων της Αναστάσοβας οι οποίοι παρατήρησαν, από λόγια που ξέφυγαν από τους κακοποιούς για κειμήλια του μοναστηριού και για γνωστό τους στην Αθήνα από το χωριό αυτό, όταν το αυτοκίνητό τους κόλησε στη λάσπη, όσο και από μαρτυρίες ποιμένων από το Μοστίτσι οι οποίοι κατέθεσαν για ένα ταξί με έδρα τη Γλυφάδα και κτυπημένο το ένα του φτερό, που είχαν δει συχνά το δρόμο Πριολίθου – Μαυροχόρτη.

—————————————————————–

[1] Ο Κοεμτζής καταγόταν από το Αιγίνιο Πιερίας και είχε αποφυλακιστεί τον Φεβρουάριο του 1973 μετά από καταδίκη για κλοπή. Στις 24.2.1973 διέπραξε τη δολοφονία τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 8, στο κέντρο Νεράϊδα, για μια «παραγγελιά». Καταδικάστηκε τρις εις θάνατο και 8 φορές ισόβια και το 1977 η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια και αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Πατρών στις 29.3.1996. Πέθανε στις 23.9.2011 από έμφραγμα, σε ηλικία 73 ετών, πουλώντας το βιβλίο του στο Μοναστηράκι.

(Κύρια πηγή του θέματος: εφημ. «Φωνή των Καλαβρύτων», 23.1.1974, απ’ όπου και η φωτογραφία του ηγουμένου Παρθενίου).

Posted in Ιστορία | Tagged , | Σχολιάστε

Ένα ντοκουμέντο για το χωριό Άγιος Νικόλαος Καλαβρύτων, επί γερμανικής κατοχής.

(Η αρχή του χειρογράφου).

 

Δημόπουλος Κωνσταντίνος: (του Γ.), από Άγιο Νικόλαο Καλαβρύτων.

Το κείμενο που ακολουθεί, προέρχεται από χειρόγραφο, ανορθόγραφο και δυσανάγνωστο. Δεν φέρει ημερομηνία και φαίνεται να έχει γραφεί από τον Κων/νο Δημόπουλο του Γ. ή από κάποιον στον οποίο το υπαγόρευσε. Έχει σταλεί στον Ηλία Παπαστεριόπουλο με σκοπό, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από γράμματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους αρχές του 1982 (τα οποία δεν παραθέτω εδώ) και σύμφωνα με την επιθυμία του Κων/νου Γ. Δημόπουλου, να τυπωθεί σε βιβλίο ή να αποτελέσει μέρος βιβλίου για το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων, το οποίο σκόπευε να εκδώσει ο Ηλ. Παπαστεριόπουλος. Το κείμενο το έχω διορθώσει κατά το δυνατό και μόνο όσο αφορά τα ορθογραφικά λάθη και παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί περιγράφει μέρος όσων την εποχή εκείνη διαδραματιζόντουσαν στο χωριό Άγιος Νικόλαος, αλλά και γενικά στην υπό γερμανική κατοχή επαρχία Καλαβρύτων. Τα ονόματα δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν. Σύμφωνα με υπόδειξη του Ηλ. Παπαστεριόπουλου στον συγγραφέα του κειμένου, αυτό ξαναγράφτηκε, περιληπτικότερα και το δεύτερο χειρόγραφο αυτό, υπάρχει στο ίδιο αρχείο. Εγώ εδώ μετέφερα το αρχικό εκτενές κείμενο στο οποίο αναφέρονται και βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέως αυτού Κων. Γ. Δημόπουλου, (ο οποίος είχε γεννηθεί το 1893, ήταν  κληρωτός το 1913. Β, υπηρέτησε στρατιώτης 8 χρόνια στους πολέμους και ήταν ηλικίας 90 χρονών το 1982) και το κείμενο έχει ως εξής:

Σελ. 1. «Κύριε Ηλία δεν γνωρίζω ποιος είστε. Νομίζω πως είστε ο Καλόγερος[1]. Τώρα όποιος είστε ο αρχιγραφεύς των ιστοριών της πατρίδος σας παρακαλώ όταν τελειώστε τον πατριωτισμόν τον οποίον επρόσφερα στην πατρίδα μας σας στέλνω και τη φωτογραφία μου και όταν ξεσηκώστε αυτήν θα σας παρακαλέσω όπως μου την στείλετε διότι δεν έχω άλλη, την έβγαλα από το απολυτήριον του στρατού και σας την στέλνω μαζί με την φωτογραφία μου να μου γράψετε πόσο θα κοστίσει η αμοιβή του βιβλίου σας που θα γράψετε να ξέρω και όταν το γράψετε να μου απαντήσετε το ποσόν του βιβλίου. Τα λεπτά θα σας τα στείλω δια επιταγής. Μετά τιμής και αγάπης/ Κων. Γ. Δημόπουλος.

Σελ. 2. Έλληνας προδότης της πατρίδος από του Στορωτά [Τσορωτά;] της Λευκασίας επ’ ονόματι Γκόστης, ήταν τηλεφωνητής στο ταχυδρομείο Κάτω Κλειτορίας Καλαβρύτων όταν οι Ιταλοί κατέλαβον την πατρίδα μας την Ελλάδα. Ήλθεν αστυνομία στην Κλειτορία Μαζέϊκα εμάζεψαν τα όπλα από τα χωριά τα κυνηγετικά δίκανα και άλλα όπλα μπιστόλια. Ο προδότης Γκόστης επρόδωσε και εμένα. Όποιος επρόδιδε οι Ιταλοί του δείναν μια σάκα αλεύρι. Ήλθεν στην αγορά στα Μαζέϊκα και μου είπε να πάω στους Ιταλούς, με γυρεύουν. Εγώ ομιλούσα με τον πρόεδρο του χωριού μας. Τον απέλυσα[;] πήγαινε στο διάβολο, τι είσαι εσύ που με διατάζεις να πάω στους Ιταλούς. Δεν τον γνωρίζαμε ούτε εγώ ούτε ο πρόεδρος. Τον παρακολουθήσαμε και μάθαμε ποιος ήταν. Σε μισή ώρα μου φέραν χαρτί να πάω στην αστυνομία των Ιταλών. Επήγα, μου ζητούσαν το δίκανο. Εγώ αρνήθην. Ήταν Σέρβος διερμηνέας, τους είπε βάρτον. Είχε χούφτα σιδερένια. Μου έδωσε 2 στο κεφάλι, έπεσα ξερός και έμεινα ξερός. Δεν γνωρίζω, όταν συνήλθον επήγα να φύγω με κλωτσιές έπεσα κυλώντας τη σκάλα κάτω. Άνθρωπος με σήκωσε απόλυκε το αίμα από τα ρούθουνά μου, έβγαλον πλέον από 2 οκάδες αίμα, άλλως θελλά πεθάνω. Είπον να φύγω να πάω στην Πηνεία στα αδέλφια της γυναικός μου. Αρνήθη η γυναίκα μου με τα παιδιά μου και το παρέδωσα. Τον κατήγγειλα και πήρε αμνηστία. Έχασα το όπλο μου, ήθελε να μου το πληρώσει, εγώ αρνήθην.

Σελ. 3. Πατριωτισμός Κων. Γ. Δημόπουλου κατοίκου Αγίου Νικολάου Καλαβρύτων. Αγαπητέ μου Παπούλη εγώ είμαι εκείνος που επήγαμε στη Φροξυλιά της Τουρλάδος και σας έδειξα  που έπεσε το πρώτο ντουφέκι της επαναστάσεως το 21. Να γράψεις τον πατριωτισμό μου στα δημοσιευμένα σου βιβλία. Πρώτον θα σου γράψω την θυσίαν μου της ζωής μου, όταν ήλθε το πρώτον σύνταγμα Γερμανών από του Πλανητέρου Άρμπουνα προς τον Άη Νικόλα είχε διαταγή να κάψει τα χωριά και να σκοτώσουν τα πάντα, εγώ επήρα τον πρόεδρο και τον παπά του χωριού τον παπα Τάκη Καρακωνσταντή και πήγαμεν στο Κοκκινόχουμα και προσπαντήσαμεν τους Γερμανούς, τον πρώτον στρατιώτην και τον εχαιρέτησα Γερμανικά και ζήτησα τον Ρίγιμεν τον Συνταγματάρχην. Ο στρατός στάθηκε στον τόπον, στόμα το στόμα πήγεν στον Συνταγματάρχην και ήλθεν εμπρός  με 2 Ταγματαρχαίους. Τον χαιρέτησα στρατιωτικώς και κατόπιν χειραψίας του είπον, εμείς το χωριό αυτό είμεθα όλοι Γερμανόφιλοι με τον βασιλέα Κωνσταντίνον ο οποίος είχε την κόρη του Κάϊζερ σύζυγον. Εμείς αντάρτες αυτό το χωριό δεν έχομεν κανέναν και να μη μας σκοτώσεις και μας κάψεις, είμεθα όλοι καλοί άνθρωποι. Εγώ ήλθον στον πρώτον πόλεμον της Γερμανίας από την περιφέρεια Δράμας Σερρών και Καβάλας, ήλθαμε 5.500 στρατιώτες και 500 αξιωματικοί. Ήθελαν οι Αγγλογάλλοι που ήσαν στη Θεσσαλονίκη να έλθωμεν στην Αθήνα να ξεθρονίσουμε τον βασιλέα Κωνσταντίνον. Εγινότανε αποβίβαση της 7 μεραρχίας στα καράβια. Τότες οι Άγγλοι με τους Γάλλους εκάλεσαν τον Συνταγματάρχη Ιωάννη Χαντζόπουλο, ο οποίος ήταν συνταγματάρχης του Πυροβολικού είχε αναλάβει το Δ΄ Σώμα της Μακεδονίας, Σέρρες, Δράμας και Καβάλας, ο Συνταγματάρχης δεν το δέχθηκε να έλθει να ξεθρονίσει τον βασιλέα, τότες οι Αγγλογάλλοι τον στρατόν δεν τον άφηναν να μπεί στα καράβια, όσοι είχαν μπεί, άλλους δεν επέτρεπαν να μπουν στα καράβια. Είχαν ερθεί αεροπλάνα Γερμανικά και ρίναν βόμπες στα καράβια, εγινόταν θρήνος. Ο συνταγματάρχης Ιωάννης Χαντζόπουλος εδιέταξε πίσω ο στρατός από το λιμάνι. Ο στρατός γύρισε πίσω από την Καβάλα προς την Δράμαν, είχεν διαταγήν να πάμε και εμείς ο στρατός της Δράμας να μπούμε στα καράβια να έλθωμεν πίσω προς την Θεσσαλονίκην

Σελ. 4. στον δρόμον εσυναντηθήκαμε με τον στρατόν της Καβάλας ο οποίος ερχόταν προς την Δράμαν και μας είπον, οι Αγγλογάλλοι δεν μας αφήνουν να μπούμε στα καράβια. Εγυρίσαμεν όλοι πίσω προς την Δράμαν, επήγαμε πάλιν στους στρατώνες μας. Ο Βουλγαρικός στρατός είχε προχωρέσει προς τας Σέρρας. Στον Βουλγαρικό στρατό επικεφαλής ήσαν Γερμανοί αξιωματικοί. Είχαν απαγορεύσει στους Βουλγάρους να μπούν μέσα στην πόλη της Δράμας, 500 μέτρα έξω της Δράμας ήσαν οι Βούλγαροι. Τότες ήρθαν στρατηγοί  Γερμανοί στην Μεραρχία και κάμαν συμβούλιο με τους δικούς μας αξιωματικούς. Οι Γερμανοί είπον να πάμε στη Βουλγαρία. Εμείς με τους Βουλγάρους είμεθα εχθροί και θα κοιτάν έναν – έναν να μας εξαφανίζουν. Εμείς οι Γερμανοί σας προτείνουμε να πάμε στη Γερμανία να σας φιλοξενήσουμεν οσότου λήξει ο πόλεμος και να έλθετε στην πατρίδα σας. Υπόγραψαν όλοι οι αξιωματικοί, μόνον του Βενιζέλου δεν υπόγραφαν ήθελαν να πάμε από το Μοναστήρι και να κατέβουμε κάτω δια της […] οι Αγγλογάλλοι από τη Θεσσαλονίκη θελά μας σκοτώσουν με τα κανόνια αδίκως. Τους 3 ανθυπολοχαγούς τους προφυλάκισαν και τους πήραμεν μαζί μας. Επήγαμεν οπλισμένοι με όλη μας την εξάρτηση, τα όπλα μας, τα σπαθιά μας, 150 φυσίγγια στις μπαλάσκες μας και επήγαμε σιδηροδρομικώς στη Γερμανία, περάσαμε τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Αυστρία και μπήκαμεν στην Γερμανία στο Γκέρλιστς. Στον σταθμό στο Γκέριλιτς μας περίμενε άφθονος πληθυσμός, ο οποίος δεν μπορώ να σας τον παραστήσω ήσαν 3 μουσικές μία Γερμανική πολιτική, στρατιωτική Γερμανική και η δική μας μουσική. Από τον σταθμό ως τους στρατώνες ο δημόσιος δρόμος ήταν γεμάτος λουλούδια και πέταγεν ο ελληνικός στρατός το πλήθος του λαού δεξιά και αριστερά ήταν σκουλίκι πλήθος μέχρι τους στρατώνες. Εμείναμε από το 16 έως το 19, τρία χρόνια στην Γερμανία. Εδήλωσα να πάω να εργαστώ στα εργοστάσια και όσοι ήθελαν επήγαιναν και άμα δεν τους άρεγεν η δουλειά εγύριζαν πίσω στο λόχο τους. Εγώ επήγα στο Έσσεν Κρούπ στο εργοστάσιο όπου από εκεί είχαμε πάρει τα μεγάλα κανόνια το 12 και 13. Εκεί την έμαθα τη γλώσσα τους. Όταν του είπον όλα αυτά του Συνταγματάρχη εκάθισεν χάμω σε μια πέτρα και κρατούσε το κεφάλι του. Εμείς οι άλλοι ο πρόεδρος με τον παπά και οι Ταγματαρχαίοι εστεκόμαστε όρθιοι. Ο στρατός εστεκόταν στον τόπον. Εσηκώθη όρθιος ο Συνταγματάρχης και μου

Σελ. 5. είπεν, δι’ ούλα όσα μου είπες θα αλλάξω την διαταγήν που έχω και θα έλθεις εις Μαζαίϊκα, θα έλθουν άλλοι αξιωματικοί να με δικαιολογήσεις διότι δεν εκτελώ τη διαταγή τους και θα με σκοτώσουν. Τότες εγώ του είπον: Μάλιστα θα έλθω, τότες εκινήσαμεν και μπήκαμε στο χωριό μας και πήγαμε στο προαύλιο της εκκλησίας, εκεί του πρότεινα να πάμε στο σπίτι μου να τον φιλέψω ένα κρασί. Μου είπεν: Πού είναι το σπίτι σου; Του το έδειξα. Μου λέει: Είναι πολύ μακρυά, δεν πάμε! Τότες του είπον να πάμε στου προέδρου, δεν ήθελε. Του είπον να πάμε στου παπά δίπλα από την εκκλησία, δεν ήθελε. Τότες εγώ του είπον ότι Ρίγμεν εγώ όταν ήμουν στην δική σου πατρίδα επέρασα από το σπίτι σου και ο πατέρας σου με εφίλεψε μια μαύρη μπύρα και εγώ να μην σας φιλέψω  ένα κρασί, ντρέπουμαι. Τότες μου λέει: πάμε όπου θέλεις. Ο παπάς μου λέει: Κώστα στρατιώτες μπήκανε στο σπίτι μου και προικολαβαίνουν, τότες εγώ είπα στον Συνταγματάρχη Ρίγμεν στρατός μπήκαν στα σπίτια, σας παρακαλώ δεν δίδετε καμιά διαταγή μην κακοποιήσουν οι στρατιώτες καμιά οικογένεια. Τότες ο Συνταγματάρχης φώναξε τον σαλπιστήν και του είπεν «βάρε σύναξιν και παύτε το πυρ». Ο σαλπικτής βαρεί σύναξιν και παύτε το πυρ. Ένας λόχος είχε κόψει και είχεν πάει στην Τουρλάδα. Επιάσαν κατοίκους και στα πρώτα σπίτια βάλαν φωτιά. Άκουσε ο λοχαγός την σάλπιγγα και με τον στρατό και με τους κρατούμενους άφησαν τα σπίτια  και πήρε τον λόχον και ήλθεν στον Άη Νικόλα πίσω. Εγώ πήρα τον Συνταγματάρχην και πήγαμεν στο σπίτι του προέδρου. Η γυναίκα του προέδρου η Μαρία μας ήφερε ούζο σε μια μπουκάλα και είχε γράμματα αγγλικά, μου λέει αυτή είναι ίνγλις, του είπον αυτή είναι γυαλί. Έριξεν μόνος του στα ποτήρια ούζο και μου πρόσφερε εμένα πρώτα να πιώ, εγώ τον χαιρέτισα και ύστερα ήπιε και αυτός. Πήραν 3 βόιδια του Σπύρου Γκίκα και του είπον αυτός είναι φτωχός, να πάρουν το ένα και τα δυό να τα αφήσουν. Μου είπεν θα τα πάρω να να φκιάσωμεν συσσίτιο δια τον στρατόν, εσείς οι χωρικοί να του αγοράστε άλλα διότι εγώ που να εύρω άλλα τώρα. Με πήραν πήγαμεν στα Μαζαίϊκα. Στις 3 η ώρα την νύχτα ήλθαν δύο αυτοκίνητα με μεγάλους αξιωματικούς και με ανάκριναν. Με ρώτησαν δια τους αιχμαλώτους. Τους είπον εδώ ήσαν ελεύθεροι πηγαίναν στα σπίτια τρώγαν και πυρονόσαν στις φωτιές. Στα σπίτια ήταν και ένας αξιωματικός και με ρώτησαν τι μου έλεγεν ο αξιωματικός. Του είπον ήσαν πολύ ευχαριστημένοι από την Πολιτεία.

Σελ. 6. Μου είπον όταν τους πήραν οι αντάρτες διατί τους αφήναν [οι] καλοί άνθρωποι, παπάς, δάσκαλος; και τι λέει το μεγάλο βιβλίο της εκκλησίας, σκοτώνεται ο αιχμάλωτος. Του είπον εγώ δεν γνωρίζω τίποτες αλλά οι αντάρτες δεν πιστεύουν το βιβλίο της εκκλησίας, είναι Κουμούνες. Τότες με αφήσαν  και τους χαιρέτισα και κατέβηκα να φύγω, έξω η αγορά σκουλίκι στρατός. Εφοβήθηκα, θα με σκοτώσουν τώρα είπα οι σκοποί. Ζήτησα από έναν αξιωματικό να μου δώσει έναν στρατιώτη να έβγω έξω από τον στρατόν διότι θα με σκοτώσουν. Μου λέει: σύρε ελεύθερα, δεν σου μιλάει κανείς εσένα. Έφυγον. Πάρασα από τους σκοπούς, δεν με ρώτησε κανένας σκοπός, ποιος είσαι; Έτσι πήραν χαμπάρι όλος ο στρατός ότι γνωρίζω την Γερμανική γλώσα.

Άλλες περιπτώσεις. Ο Νίκος Στασινόπουλος[2] από το χωρίον Άγιος Νικόλαος των Καλαβρύτων, το γένος του είναι από την Κόκοβα των Καλαβρύτων, ο πατήρ του ήταν δάσκαλος, ήταν στο αντάρτικο ως αξιωματικός των ανταρτών και αξιωματικός της αεροπορίας, εμάζεψε τα χωριά της Κάτω Κλειτορίας, λαός έως 3 χιλιάδες και μας επήγε στο δρόμο της Τριπόλεως, εις την περιφέρειαν Καρούτα στα Μαζαίϊκα ήταν σύνταγμα Γερμανοί φερμένοι. Μας επήγεν την νύχτα να σαμποτάρουμε τον δρόμον να μην έρχωνται αυτοκίνητα  από την Τρίπολην στα Μαζαίϊκα. Οι Γερμανοί αντιλήπτηκαν  ότι κάτι γίνεται, ήλθαν σβησμένα τα φώτα και πλησίασαν  τους πρώτους όπου λάκισαν. Έβαλαν ένα μείγμα  απάνω στο σωρό στις πέτρες οπού είχαν σωριάσει στην μέση του δρόμου. Σκάει και έκανε βρόντο σαν χειροβομβίδα, τις πέτρες τις εσκόρπαγε από τον δρόμο, ακούσανε ο λαός  τον κρότον και εσκόρπισαν άλλοι  προς τα Κρινόφυτα  και άλλοι προς το μοναστήρι Άγιος Αθανάσιος. Εγώ έφυγον από το μοναστήρι, οι Γερμανοί δεν κατάλαβαν  τι έγινεν άλλως θελά μας  σκοτώσουν με τους όλμους. Εγώ ανέβηκα στο μοναστήρι και κατεβήκαμεν 5 η παρέα μου στου Στορωτά στα Κερπινέϊκα[;] Καλύβια επεράσαμεν το Κανερσίκι[;] στου Κάνι, στα Βρωστενίτικα Καλύβια, στο ρέμα στον Άη Βλάση καικατεβήκαμε στο ποτάμι. Εκατό μέτρα παρέκει  από τον δρόμον είχαν στήσει πολυβολείον. Με το χάραμα εμείς επίναμε νερόν, μόλις μπήκαμε στο ποτάμι να περάσωμεν πέρα κατά τα Μακελιά στον κάμπο είχαν οι Γερμανοί πάει στο χωριόν Άγιος Νικόλαος και κύκλωσαν το χωριό μας. Άρχισαν τους πυροβολισμούς και άρχισεν και το πυροβολείον  από τα Βρωστενίτικα Καλύβια και έβαζαν όλοι προς το χωριό μας. Εγώ, χωρίσαμε και σκορπίσαμε μέσα τον κάμπον ένας – ένας. Εγώ επήγα προς την Καμάρα τον […] και ανέβηκα στο […] στα βράχια σαν κουνάβι στα κλαριά και τρούπωσα

Σελ. 7. Είδον έναν άνθρωπον να έρχεται από το χάνι προς τον μύλο τον Αρμπουνίτικον και του φώναξα από τα βράχια που ήμουν κρυμμένος, ποιος είσαι εσύ που πας το μουλάρι καβάλα, είδες φωτιά στον Άη Νικόλα; Μου εφώναξε: δεν βάλαν ακόμα! Εγώ κατέβηκα από τα βράχα που ήμουν κρυμμένος και εβγήκα προς την Τρικοκιά όπου βρήκα την κόρη του Λεωνίδα Γκίκα με τα γίδια και μου είπε: οι Γερμανοί γυρεύουν εσένα. Προχώρησα προς την σπηλιά μέσα στο δάσος και εβγήκα στη σπηλιά στην Τρούπα, ηύρον τον Ιωάννη Μπρέντον[;] με τα γίδια του και μου είπεν: οι Γερμανοί γυρεύουν εσένα. Τότες εγώ  προχώρησα και εβγήκα στου Στουπάθη[;] στη βρύση κάτου στα περιβόλια ήσαν Θοδώρες[;] μία της Κάστενας και η άλλη η βλάχα του Θόδωρου Γουρνιά, κρυμμένες με δύο τσουπιά[;] της Θοδώρας η Μίνα και η Αγλαΐα κρυμμένες σε μία πατουκλιά από βάτα, με φωνάζουν και πήγα εκεί και μου είπαν: σε γυρεύουν οι Γερμανοί εσένα. Προχώρησα προς το χωριό και οι Γερμανοί είχαν  φύγει δια τα Μαζαίϊκα. Επήραν 6 με τον παπά Τάκη Καρακωνσταντή και τους πήγαν στα Μαζαίϊκα να τους σκοτώσουν. Ηύρον την γυναίκα μου και την παπαδιά. Μου είπον πως πήραν τους χωριανούς και τον παπά μας, μου είπε η γυναίκα μου πως πήγαν στο σπίτι μου Γερμανοί που με γνώριζαν και άλλοι που δεν με ήξεραν. Αυτοί που δεν με γνώριζαν ήθελαν να κάψουν το σπίτι μου και αυτοί που με γνώριζαν ετσακώθηκαν συναμεταξύ τους να μην κάψουν το σπίτι μου. Πήραν την γυναίκα μου την Αγγέλω μου και την πήγαν στην εκκλησία στο προαύλιο και της κάναν νόημα και της σουράγαν να σουρίξει να έλθω εγώ. Μου είπε όλα τα καθέκαστα η γυναίκα μου, εγώ αποχαιρέτησα τη γυναίκα μου και της είπον: ή θα τους φέρω πίσω που πήραν τον παπά μας και τους χωριανούς μου να τους σκοτώσουν. Επήγον στα Μαζαίϊκα στο ξενοδοχείο του Γιαννούλια, εκεί έμενε ο Συνταγματάρχης με 3 Ταγματαρχαίους. Ερώτησα τους στρατιώτες που ήσαν μέσα στο ξενοδοχείο σε ποιό  δωμάτιο μένει ο κ. Ρίγμεν, μου δείξαν το δωμάτιο και κτύπησα την πόρτα, μου επέτρεψαν ν’ ανοίξω και να εισέλθω μέσα. Άνοιξα την πόρτα, τους χαιρέτησα στρατιωτικώς και κατόπιν δια χειραψίας. Ο Συντ/ρχης σηκώθηκε όρθιος και με ρώτησε αν εγώ είμαι ο Κων. Δημόπουλος. Εγώ του είπον ότι εγώ είμαι, με ρώτησε διατί πήγεν ο λαός και σαμπόταρε τον δρόμον

Σελ. 8. Της Τριπόλεως, του είπον κ. Ρίγκμεν εγώ δεν γνωρίζω τίποτις αλλά ποιος τον πήγε τον λαό; Πήγαν οι αντάρτες και όποιος δεν τους ακολουθεί τον σκοτώνουν, και εμένα κ. Ρίγκμεν αν με πιάναν θελά πάω, άλλως και δεν πήγαινα θελά με σκοτώσουν. Τότε οι 3 Ταγματαρχαίοι σηκώθηκαν και αυτοί ήρθαν και ετάχθηκαν  με το μέρος μου. Του είπαν του Συντ/ρχη κ. Ρίγκμεν ο άνθρωπος αυτός ομολογεί την αλήθεια. Οι αντάρτες μάζεψαν τον λαό και πήγαν και σαμπόταραν  τον δρόμο της Τριπόλεως και όποιος δεν τους ακολούθαγε τον σκοτώναν και ο άνθρωπος αυτός ομολογεί ότι αν τον πιάναν θελά πάει άλλως και δεν τους ακολούθαγε θελά τον σκοτώσουν. Τότες ο Συντ/ρχης άλλαξε την γνώμην του και εδιέταξε να μείνουν ελεύθεροι οι κρατούμενοι. Ήσαν κρατούμενοι 6 Ανικολαΐτες μαζί με τον παπαΤάκη Κατακωσταντή. Οι Γερμανοί είχαν φέρει 8 κανόνια πεδινά, τα είχον στήσει στην ράχη στα Μαζαίϊκα στις μυγδαλιές. Εγώ όταν κατέβηκα από το ξενοδοχείο του Χρήστου Γιαννούλια, κάτου ήσαν στρατιώτες Γερμανοί όπου με γνώριζαν που ερχόσαν από το φυλάκιο όπου εφύλαγαν τα κανόνια και μου ζητούσαν 100 δράμια λάδι. Εμείς το χωριό μας τους δίναμε όσοι είχαν και τους διώχναμε. Αυτοί με αρπάξαν και φώναζαν Κωσταντίνε ήλθαμεν στο χωρίο και δεν σε βρήκαμεν. Στο χωριό οπού είχαν πάει σκότωσαν 3 άτομα: τον Σωτήριον Κατσιμικούλια από τα Μαζαίϊκα, την γριά του Θανάση Ντούπα, το παιδί του Ηλία Πανόπουλου[3] 18 χρονών. Αφού με πήραν στρατιώτες που με γνώριζαν με πήγαν στη ράχη  στις Μυγδαλιές που είχαν το φυλάκιο που φυλάγαν τα κανόνια. Εγώ τότες τα είδον, δεν γνώριζα ότι είχαν στήσει κανόνια. Ερώτησα τον λοχία διατί είναι τα κανόνια εδώ; Μου είπεν τα έχωμεν να κάψωμεν ολόγυρα τα χωριά οπού πήγαν και σαμπόταραν τον δρόμον της Τριπόλεως. Θα κάψουμε το Παγκράτι, τα Κρινόφυτα, Τουρλάδα, Άγιον Νικόλαον, Άρμπουνα, Πλανητέρου, Καστριά, Καλύβια Βρωσθαίνης, Καρνέσι, Κλείτορα, Τσορωτά και Φίλια, είχε κατάλογον. Μου δώσαν μια καραβάνα φαγητόν και έτρωγα. Έρχεται αγγελιαφόρος με έγγραφον στον λοχία. Ανακαλείτε το κάψιμο στα χωριά και τον σκοτωμό των κατοίκων. Θελά σκοτωθούν άνθρωποι, ζώα, σπίτια, θελά γίνουν όλα ερείπια. Έσωσα την Κάτω Κλειτορία, χάριν του πατριωτισμού που έχω και χάριν της γλώσσας που έμαθον Έλλην στρατιώτης στην Γερμανία, εχρησίμευσα στον τόπο μας και πατρίδα μας.

Σελ. 9. Άλλη περίοδο οι Γερμανοί ήλθον από την Τρίπολην και πέρασαν από τον Λόγγον Φωτήλα προς τα Καλύβια Τουρλάδος στη θέση Φροξυλιά, όπου κάτω στο αυλάκι επιάσαν τον Γεώργιον Γαλάνην και τον σκοτώσαν, επιάσαν και τον Αθανάσιον Γκολφινόπουλον και τον πήραν μαζί τους. Επροχώρεσαν  προς τον Πύργον Κολοβούστη επιάσαν τον Παναγιώτην Δημόπουλον και τον εσκότωσαν, επροχώρεσαν προς τον Μύλον Καμάρας του Αρμπούνου μόλις πέρασαν το ποτάμι ο Αθανάσιος Γκολφινόπουλος κάτοικος Τουρλάδας ελάκισε κάτου την άκρη το ποτάμι και έριξαν και τον σκοτώσαν. Επροχώρεσαν προς την Κλεισούρα, ηύρον τον τον πατέρα του Σπήλιου Ντεμπέλη[4] και πότιζεν τον αγρόν του από τα Καστριά και τον σκοτώσαν. Στον Βράχο της Βρωσθαίνης εστήσαν κανόνι και κτυπούσε του Μάζι που ήσαν αντάρτες. Κατόπιν ανέβηκαν στου Πλανητέρου και πήγαν στου Μάζι και πολεμούσαν με τους αντάρτες, πόσους σκοτώσαν δεν γνωρίζω. Κατόπιν κατεβήκαν προς τον Άρμπουνα και ήλθον στον Άη Νικόλα, το χωριό μας, ελακίσαμεν όλοι οι κάτοικοι του χωριού στο βουνό Αράχωβα – Παλιοχώρι και είμαστε στις κορυφές του βουνού Άρμπουνα. Εγώ επήγον στην ψηλότερη κορυφή Κολοφραζίδα και αγνάντευα ολόγυρα τα βουνά της περιφέρειας. Δίπλα από την κορυφή Κολοφραζίδας προς τα Κρινόφυτα είναι γκρεμός, ερείπιο μέρος, εγώ εμπήκα μέσα σ’ ένα γκρεμό και ηύρα ένα γράβαλο και άνοιξα τρύπα και έμπαινα ως καταφύγιο αν ήβλεπα και ερχόσαν Γερμανοί στην κορυφή της Κολοφραζίδας, θελά έμπω στο καταφύγιο που είχα την τρύπα. Είδον την σύζυγο του Αργύρη Βλάχου από τον Άρμπουνα και ερχόταν από το δάσος. Πολύ νερό και ανέβαινε προς την Κολοφραζίδα, την εγνώρισα και της σφύριξα, της έκαμον νόημα και ήλθεν εκεί που ήμουν και εγώ είχα ένα κοματάκι ψωμί, το μοιραστήκαμεν και αυτή είχεν στο τράστον της τυρί, μου έδωσεν μια φέτα τυρί και φάγαμεν και οι δυό μας. Είχεν και παγούρι με νερό και ήπιαμεν. Αγναντεύαμεν τους Γερμανούς που γύριζαν στην Αράχωβα. Στην κάτω μεριά της Αράχωβας στο δάσος είχαν σκοτώσει οι αντάρτες 20 Γερμανούς, περάσαν απάνου από τον

Σελ. 10. δρόμον 300 μέτρα από το ρέμα που ήσαν τα πτώματα των Γερμανών. Ευτυχώς και δεν τους βρήκαν, άλλωστε θελά κάψουν όλα τα χωριά, ανθρώπους, δε θελά μείνει κανείς ζωντανός. Όταν είδον που φύγαν από το στενό κατέβηκα στην κορυφή Κουνόκαστρο αγνάντιο στο χωριό μας Άγιος Νικόλαος, ήλθεν και η γυναίκα μου με τα παιδιά μου αγναντέψαμεν το χωριό μας, ηβλέπαμεν τους Γερμανούς να φεύγουν δια τα Μαζαίϊκα, εκατεβήκαμε στο σπίτι μας, είχαμε τη γριά τη μάνα της γυναικός μου αφήσει στο σπίτι διότι δεν μπορούσε να έλθει στο βουνό. Η γριά πήρε κατσουλώντας  και ανέβηκεν στο δάσος άνωθεν του χωριού και επήγεν στις Πουρναρίστες ως ένα γράβαλον και εχώθηκεν μέσα αλλά δεν την χωρούσεν το γράβαλο, η τρύπα και τα πόδια της ήσαν έξω. Εγώ με την γυναίκα μου πήραμεν ψάχνοντας με τα παιδιά μου το δάσος να βρούμε τη γριά, πέρασεν η κόρη μου από το γράβαλο, σύμπτωσις[;] είδε τα πόδια της γριάς, την τράβηξεν και την έβγαλεν έξω από τα πόδια της γριάς. Εφώναξε εμένα και της μάνας της: τρεχάτε, ελάτε εδώ την ηύρα τη νόνα μου. Ετρέξαμεν πήγαμεν στη γριά την βρήκαμεν λιγοθυμισμένη, φωνάξαμεν κάτου στους γειτόνους: τρέξατε, φέρτε κρασί και νερό. Οι γειτόνοι μας τρέξαν, φέραν κρασί και νερό, την μυρίσαμεν, την νίψαμεν με κρασί και με νερό, την επαναφέραμεν, της δώσαμεν λιγο κρασί και λιγάκι νερό και εσυνήλθεν και την πήρα καλικούτσα στο κορμί μου και την κατέβασα στο σπίτι μου.

Παπούλη θα σε παρακαλέσω, τον πετριωτισμό μου να τον κολήσεις στην σφαγή των Καλαβρυτινών και να γίνει ένα βιβλίο. Θα σας παρακαλέσω να μου γράψεις πόσο θα κοστήσει το βιβλίο αυτό να σας στείλω την αμοιβήν, να μου στείλεις ένα ποιούτο να το έχουν τα παιδιά μου γενεά γενεών. Πάρε τηλέφωνο στον κ. Στασινόπουλον αν θέλει να γράψει όλες τις λεπτομέρειες που γράφω δια τον πατριωτισμόν τον οποίον πρόσφερα στον τόπο μας, στην Κάτω Κλειτορία Καλαβρύτων. Παπούλη να έχεις καλήν ψυχήν από τον θεόν, να μου δώσεις ένα βιβλίο τοιούτο, θα περιμένω απάντησή σου με αγωνία να λάβω απάντηση. Σου φιλώ την δεξιά σου χείρα, ο Έλλην πατριώτης/ Κων. Γ. Δημόπουλος».

Πηγή: (ΕΛΙΑ-Αρχείο Παπαστεριόπουλου).

Επιλογικό σημείωμα: Επιθυμία του αειμνήστου Κων/νου Γ. Δημόπουλου ήταν, οι εμπειρίες του και «ο πατριωτισμός του» όπως εκείνος ανέφερε, να τυπωθούν, να μείνουν για τους απογόνους του και να γίνουν γνωστές στο ευρύτερο κοινό. Παρουσιάζοντας το γραπτό του κείμενο εδώ, αλλά και περιλαμβάνοντάς το στο Ιστορικό Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων (όποτε υπάρξει επανεκτύπωση αυτού), πιστεύω ότι ικανοποιώ, έστω και πολύ αργά, το αίτημά του αυτό, δεδομένου ότι μου κάνουν την τιμή, αυτό το blog, να το «διαβάζουν» αρκετοί απ’ όλον τον κόσμο.

Θ. Τζώρτζης.

———————————————————————————

[1] Προφανώς τον συγχέει με κάποιον άλλο, ίσως γνωστό του καλόγηρο, και για τούτο τον αποκαλεί στη συνέχεια παπούλη.

[2] Στασινόπουλος Νικόλαος: (του Α.). «Ο Νικόλαος Στασινόπουλος (1918-1996) εγεννήθη εις τον Άγιον Νικόλαον Καλαβρύτων και εσταδιοδρόµησεν ως διδάσκαλος το πρώτον. Αργότερον κατετάγη εις την πολεµικήν αεροπορίαν, εις ην και ηνδραγάθησεν ως ιπτάµενος αεροπόρος εις τον πόλεµον του 1940-1941. Αποστρατευθείς εν συνεχεία από την απριλιανήν δικτατορίαν του 1967, ησχολήθη µε όλα τα λογοτεχνικά είδη. Γενικώς ως ποιητής, πεζογράφος και τεχνοκριτικός επέτυχε το άριστον. Εξέδωκε περί τα 50 τω αριθµώ αξιόλογα λογοτεχνικά έργα, άτινα ετιμήθησαν µε επαίνους και βραβεία εις την Ελλάδα και το εξωτερικόν. Από το 1974 έως το 1996 διετέλεσε Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών και εις αυτήν την θέσιν τον εγνώρισε και η ηµετέρα ελαχιστότης περί τα µέσα της 10ετίας του 1980.  Η … βαθυστόχαστος βιβλιοκριτική του δια το περισπούδαστον εκδοθέν έργον του Πρωθιερέως  Νικολάου Παπαδοπούλου «Κατακαηµένου Μοριά σελίδες του 1821», ήτις εγράφη κατά το  αυτόν  έτος κυκλοφορίας  του  (1974),  αποτελεί τον ωραιότατον ίσως και καθ’ όλα αντικειµενικόν έπαινον του ράσου δια την υπέρ του ΄Εθνους προσφοράν του. Απ’ ότι διεπιστώθη, ή κριτική αύτη ήτο αδηµοσίευτος. Προφανώς όµως εστάλη εις πρόσωπα και φορείς, άλλά δίχως ανταπόκρισίν τινα. Το δια µολυβίου γεγραµµένον πρωτότυπον αυτής εδόθη υπό του κ. Νικ. Στασινοπούλου εις τον ηµέτερον αυτάδελφον κ. Κωνσταντίνον Νικολόπουλον, τον επί της εποχής του διατελέσαντα Αντιπρόεδρον της Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών, δι’ ιδίαν χρήσιν, Υπό δέ του κ. Κων. Νικολοπούλου παρεχωρήθη εις ηµάς εις την κατάλληλον ταύτην στιγµήν, προκειµένου να κοσµήση το ανά χείρας πόνηµα.» (Μαξίμου Ιβηρίτου, Πρωθιερεύς Νικ. Παπαδόπουλος, σ. 145). Ο ίδιος ο Στασινόπουλος στο βιβλίο του για τον Άγιο Νικόλαο Καλαβρύτων, (σ. 130) γράφει: «ο γράφων και ο Παν. Γουρνιάς γνώρισαν την φρίκη του Στρατοπέδου Σιγουνίου…». Επίσης στη σελ. 138 αναφέρει ότι διετέλεσε και ανταρτοδίκης. Στο βιβλίο του για τον Άγιο Νικόλαο στο τελευταίο εξώφυλλο διαβάζουμε: «[…] Ακολούθησε παιδαγωγικές σπουδές και αριστούχος ακολούθησε ειδικά ψυχολογικά μαθήματα. Γράφτηκε στην Πάντειο και την Νομική Σχολή Αθηνών, άφησε όμως γρήγορα τις σπουδές του, γιατί τον τραβούσαν άλλα ενδιαφέροντα στη ζωή του[….]. Έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα 40 βιβλία και έχει σημοσιεύσει σε περιοδικά και εφημερίδες, ξέχωρα από ποιήματα, διηγήματα και άρθρα λογοτεχνικού περιεχομένου. Κριτικές λόγου και τέχνης, που υπερβαίνουν τις χίλιες, κρατώντας δυό μόνιμες στήλες κριτικής σε εφημερίδες. Έμεινε σαν διευθυντής σύνταξης για λίγο καιρό στο περιοδικό ΑΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΧΑΪΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ και υπεύθυνος του περιοδικού ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, που είναι όργανο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών. Τακτικό μέλος της Ένωσης Επαρχιακού Τύπου. Έχει πλούσιο ανέκδοτο έργο που ανέρχεται σε 25 περίπου τόμους, με ιδιαίτερο ανάμεσά τους το 12τομο έργο με τίτλο «Αεροπορική Λογοτεχνία»[…]. Έχει τιμηθεί το έργο του με επαίνους και βραβεία… Διετέλεσε αντιπρόσωπος της Διεθνούς Ακαδημίας Ποίησης (Τέχνες – Γράμματα – Επιστήμες) ΛΥΤΕΣ των Παρισσίων. Το 1939 άφησε τις παιδαγωγικές του απασχολήσεις και επαγγελματικά εντάχθηκε στα ιπτάμενα στελέχη της Αεροπορίας και τιμήθηκε με παράσημα και μετάλλια για την δραστηριότητά του στον πόλεμο και στην ειρήνη. Έμεινε για 7 χρόνια διευθυντής του ψυχολογικού τμήματος (Κ.Α.Ι.) Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής και το 1967 αποστρατεύθηκε με βαθμό ανωτέρου Αξιωματικού, αποκατασταθείς συνταξιοδοτικά και βαθμολογικά με την επάνοδο της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Διακρίνεται για την δραστηριότητα, την μαχητικότητα και τις συνδικαλιστικές του ικανότητες στα πνευματικά θέματα». (Από το Ιστορικό Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων).

[3] Στο τροποποιημένο κείμενο αναφέρεται  Ηλίας Παναγόπουλος.

[4] Τεμπέλης Σπήλιος: δάσκαλος από τα Καστριά, στέλεχος της Εθνικής Αντίστασης, εντάχθηκε στον Δ. Σ. στον τομέα της διαφώτισης και στη συνέχεια «νομάρχης» Αργολιδοκορινθίας στην «Κυβέρνηση του Βουνού». Σκοτώθηκε ή αυτοκτόνησε μαζί με τον Γιάννη Κατσικόπουλο στις αρχές του Απρίλη του 1949 (Παλαιολογόπουλος Δημ.). (Από το Ιστορικό Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων).

Posted in Ιστορία | Tagged , | Σχολιάστε

Εκδηλώσεις αυτές τις ημέρες στο Γκέρμπεσι…

Σήμερα (16.8.2017) καθυστερημένα ίσως λόγω ταχυδρομείου, πήρα την παρακάτω πρόσκληση του Συλλόγου και ευχαριστώ γι’ αυτή το Δ.Σ., ευχόμενος καλή επιτυχία στο έργο του.

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Γκερμπεσιώτες … ληστές!

Βρισκόμαστε στο έτος 1829. Όπως προκύπτει από το με αριθ. 491/28 Ιουνίου 1829, έγγραφο του εκτάκτου Επιτρόπου Αχαΐας, το οποίο συντάχθηκε στη Βλασία και απευθυνόταν προς τον Κυβερνήτη της Ελλάδος, την ευνομία και ησυχία που προσπαθεί να επιβάλλει η κυβέρνηση διαταράσσουν ληστές με καθημερινές αρπαγές.

Ως τέτοιους περιγράφει «τινές Γκερμπεσαίους χωρίου της επαρχίας Καλαβρύτων, Ζουμπαταίους και Κασνεσαίους χωρίων των Πατρών».

Αρχηγοί αυτών ήσαν, άνθρωπος του Σαγιά λεγόμενος Μπαμπάς, του Καρμοκόλια παιδί και μερικοί άλλοι, τα ονόματα των οποίων δεν ήσαν ακόμα γνωστά.

Οι αρχές τότε, για να αποσοβήσουν τις συνέπειες αυτών των πράξεων και για να συλλάβουν τους ληστές, επροσκάλεσαν τους δημογέροντες του χωριού Γκέρμπεσι, τους οποίους και κρατούσαν ως «ομήρους» με σκοπό να μάθουν τα ονόματα των ληστών και επρόκειτο εντός της ημέρας να μεταβούν στο Γκέρμπεσι για επιτόπια εξέταση και εξιχνίαση του θέματος.

Προσέτι απέστειλαν την παρακάτω εγκύκλιο διαταγή προς όλα τα χωριά και συνεννοήθηκαν για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, με τους διοικητές των γειτονικών νομών. Αντιμετώπιζαν βέβαια δυσκολία διότι δεν διέθεταν στρατιωτική δύναμη, την οποία και αιτούσαν, για την επιβολή του δικαίου και της τάξης.

Στο περιθώριο του εγγράφου αυτού υπάρχει η εξής σημείωση: «Υ. Γ. Οι κακούργοι ούτοι πληγώνουν θανατηφόρως. Σήμερον εγύμνωσαν ένα ποιμένα μέσα εις το χωρίον Ποντιά».

Ο προσωρινός Διοικητής των επαρχιών Καλαβρύτων και Βοστίτζης, έστειλε την παρακάτω εγκύκλιο προς τους κατοίκους των χωρίων του τμήματος των Νεζερών.

«…όλοι γνωρίζετε αισθαντικώτατα πόσον υπερασπίζεται από τους καθεστώτας νόμους, η ζωή η τιμή, και η ασφάλεια της ιδιοκτησίας των πολιτών. Δια την συντήρησιν τούτων των ιερών δικαιωμάτων μας προνοούσα και η Σ. Κυβέρνησις προσπαθεί ακαταπαύστως να εξασφαλίσει αυτά, μόλα τα συντελιστικά μέσα, όσα η ενεστώσα ανάγκη της πατρίδος συγχωρεί. Μόλα ταύτα κακούργοι τινές δεν αισθάνονται ούτε την ιερότητα των πολιτικών δικαιωμάτων, ούτε την αυστηρότητα της δικαιοσύνης. Αλλά μετερχόμενοι σκληράς καταχρήσεις εκταράττουσι καθ’ εκάστην την εσωτερικήν ησυχίαν και ασφάλειαν των πολιτών. Δεν δύνασθε να αρνηθείτε, ότι εν κόμμα ληστών και κακούργων ευρίσκεται εις τινα χωρία εκταράττον όχι ολίγον την πολιτικήν κοινωνίαν. Τούτο είναι εν είδος των κακών εκείνων, τα οποία όχι μόνον απαγορεύονται από την ευνομίαν αλλά και τιμωρούνται με όλην την αυστηρότητα των νόμων. Το έργον της ληστείας ταύτης εκορυφώθη. Καθημέραν οι πολίται γυμνώνονται εις τους δρόμους και πληγώνονται απανθρώπως από τους κακούργους τούτους. Ώστε εν μέσω ειρήνης και ησυχίας φοβούνται και να μεταβώσιν από τόπον εις τόπον δια τας εμπορικάς ανάγκας των. Δια να αποπνίξωμεν λοιπόν τας κακάς συνεπείας των ολεθρίων τούτων ληστρικών κινημάτων, ανάγκη πάσα να συντελέσει έκαστος εις παν ό,τι ανήκει, προς εξόντωσιν του κακού τούτου. Διό και σας διατάττομεν, ότι εις το εξής να επαγρυπνείτε ακριβώς, ότι εις οποιοδήποτε μέρος ήθελε φανερωθώσιν οι τοιούτοι κακούργοι αμέσως να τους συλλαμβάνετε και να μας ειδοποιείτε δια να ενεργείται κατ’ αυτών ότι υπαγορεύεται από την δικαιοσύνην. Εις όποιον δε χωρίον ήθελε φανώσι τοιούτοι λησταί και δεν συλληφθώσιν ή δεν ειδοποιήσωσιν οι κάτοικοι εγκαίρως την προσωρινήν ταύτην διοίκησιν, θέλει νομισθώσι συνένοχοι των κακουργιών τούτων, και επομένως η κατ’ εκείνων δικαία οργή και αγανάκτησις των νόμων θέλει ενεργηθεί προς αυτούς αυστηρότερον. Προσέξατε λοιπόν μη φωραθείτε τοιούτοι, ότι τα τοιαύτα ατοπήματα θέλει  παιδευθώσιν αφεύκτως./ Εξ’ Αγίου Βλασίου τη 28 Ιουνίου 1829/ Ο προσωρινός Διοικητής / Μ. Κλάδος.».

Στη συνέχεια ακολουθεί περιγραφή κάποιων εκ των κλεπτών:

Όνομα: Μπαμπάς, πατρίς: Καζνέσι, ηλικία: 30 ετών, ανάστημα: δεύτερο μπόΐ, κοντόχονδρος, χρώμα: μαυριδερός, μύτη: μικρή, οφθαλμοί: ωσάν αλοίθωρος, μουστάκια: μαύρα και κατζαρά, ομιλία: ψευδή, κεφάλι: στρουμπουλό, παρατηρήσεις: φορεί ένα φέσι έως τα φρύδια.

Όνομα: του Καρμοκόλια παιδί, πατρίς: Καζνέσι, ηλικία: 25 χρόν. Ανάστημα: υψηλός, χρώμα: μαυριδερός, μύτη: ισόμετρη και σουβλερή, οφθαλμοί: μαύροι και μεγάλοι, μουστάκια: μαύρα, ομιλία: υποκρυμμένη, κεφάλι: μακρουλό.

Όνομα: ένας έτερος του οποίου το όνομα δεν γνωρίζεται, ηλικία: 25 χρόν., ανάστημα: κοντός, χρώμα: μαυριδερός, μύτη: μετρία, οφθαλμοί: γαλανοί, μουστάκια: ρούσα, ομιλία: λεπτή, κεφάλι: ισόμετρον.

Ο προσωρινός διοικητής Α. Αξιώτης, από την Πάτρα στις 17 Ιουλίου 1829 έστειλε έγγραφο προς τον Κυβερνήτη, στο οποίο ανέφερε ότι έστειλε εκτελεστική δύναμη σε διάφορα χωριά της επαρχίας αυτής των Πατρών, εναντίον των ληστών και παράλληλα κάλεσε τους πληρξουσίους των χωρίων Κράλι, Καμενίτζας, Χατζή, Χαλανδρίτσας, Ελεκίστρας, Κούμανι, και τους έκανε γνωστό ότι έπρεπε μετά των δημογερόντων και των κατοίκων, να λάβουν μέτρα προς εξάλειψη της ληστείας και επίσης τους ανέπτυξε τις ευθύνες τους έναντι του νόμου. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία έντεκα ημερών για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες .

Σε άλλα έγγραφα των αρχών προς τον Κυβερνήτη αναφέρεται ότι στάλθηκε εκτελεστική δύναμη κατά των ληστών και τέλος από την Κερπινή στις 23 Ιουλίου 1829 ο προσωρινός διοικητής της επαρχίας Καλαβρύτων Μ. Κλάδος έγραφε στον Κυβερνήτη: «…Άλλη τις φήμη πλέον δεν ηκούσθη περί ληστών και φαίνεται χάριτι θεία να διελύθησαν αμέσως…».

Πηγή: Γ.Α.Κ.

Σημείωση: Δεν έγιναν γνωστά ονόματα Γκερμπεσιωτών ληστών. Ίσως μία έρευνα στα αρχεία της τότε «Αστυνομίας» να απέδιδε καρπούς.

Posted in Άρθρα | Tagged , , , | Σχολιάστε

Πεσόντες συνέχεια…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Συνεχίζεται…)

Posted in Ιστορία | Σχολιάστε

Καλαβρυτινοί στην Αφρική.

Ο κος  Αντώνης Χαλδαίος[1], μου έδωσε τις παρακάτω πληροφορίες για Καλαβρυτινούς στην Μοζαμβίκη, Τυνησία, Σουδάν:

Μοζαμβίκη:

Στο Lourenco Marques της Μοζαμβίκης καταγράφεται ο Κώστας Τσουνάκος, ο οποίος γεννήθηκε το 1910 στα Καλάβρυτα και εργάζεται ως υπάλληλος.

Στο Lourenco Marques της Μοζαμβίκης καταγράφεται ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε το 1886 στα Καλάβρυτα και εργάζεται ως έμπορος.

Στο Lourenco Marques της Μοζαμβίκης καταγράφεται ο Αθανάσιος Ανανιάδης, ο οποίος γεννήθηκε το 1883 στα Καλάβρυτα και εργάζεται ως έμπορος λαχανικών.

Στο Lourenco Marques της Μοζαμβίκης καταγράφεται ο Διονύσιος Ανανιάδης, ο οποίος γεννήθηκε το 1892 στα Καλάβρυτα και είναι ιδιοκτήτης αρτοποιείου. Καταγράφεται επίσης και η σύζυγος του Ευγενία, επίσης γεννημένη στα Καλάβρυτα αλλά χωρίς πρόσθετα στοιχεία.

Στο Lourenco Marques της Μοζαμβίκης καταγράφεται ο Ιωάννης Αντωνόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε το 1919 στα Καλάβρυτα και εργάζεται ως έμπορος λαχανικών.

Στο Lourenco Marques της Μοζαμβίκης καταγράφεται ο Ηλίας Χατζής, ο οποίος γεννήθηκε το 1884 στην Αχαΐα και εργάζεται ως έμπορος και ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου.

(Πηγή: Χαλδαίος Α., H ελληνική παροικία της Μοζαμβίκης. Οργάνωση, συγκρότηση, επιχειρηματικότητα, Αθήνα, 2015).

Τυνησία:

Το 1907 στην απογραφή του ελληνικού προξενείου της Τύνιδας, καταγράφεται ο Ηλίας Αποστολόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε το 1860 στα Καλάβρυτα και ασκεί το επάγγελμα του οινοπώλη στην Τύνιδα.

Το 1916 στην απογραφή του ελληνικού προξενείου της Τύνιδας, καταγράφεται ο Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε το 1880 στα Καλάβρυτα και ασκεί το επάγγελμα του μάγειρα στην Τύνιδα.

(Πηγή : Χαλδαίος Α., Η ελληνική παροικία της Τυνησίας (16ος-21ος αι.), Aθήνα, 2013).

Επίσης με πληροφόρησε ότι «Στο Μαρόκο δεν ήταν κάποιος από τα Καλάβρυτα. Κοίταξα επίσης στα αρχεία που βρήκα από την πρόσφατη έρευνα στην Αιθιοπία και το Τζιμπουτί, αλλά δεν βρήκα κάτι».

Επίσης: «…βρήκα την ακόλουθη οικογένεια από τα Καλάβρυτα, στο Σουδάν. Καταγράφηκαν το 1940 στο Χαρτουμ, προερχόμενοι από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Σταματόπουλος Γεώργιος του Νίκου [1905]. Τέκνα : Νίκος[1940], Ιωάννης [1941], Μιχάλης[1943], Αργυρω[1945]».

—————————————————————————–

[1] Ο Αντώνης Α. Χαλδαίος είναι ιστορικός και συγγραφέας. Γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα, με καταγωγή από το Πλωμάρι της Λέσβου….

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
1) «Λουκάς Γεραλής: Ένας περίφημος ηθογράφος», Λεσβιακά,Τόμος Κ’, Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών, Μυτιλήνη, 2007
2) Η Λέσβος των ετών 1903-1911 στην αθηναϊκή εφημερίδα «Σκριπ», Αιολικά, Τόμος Θ’, Εταιρεία Αιολικών Μελετών, Μυτιλήνη,2007
3) Η φορολογία των μοναστικών ιδρυμάτων της Λέσβου την περίοδο 1683-1730, μέσα από οθωμανικές πηγές, Αιολικά,Τόμος Ι’, Εταιρεία Αιολικών Μελετών, Μυτιλήνη,2008
4) Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία της Λέσβου, μέσα από τον εμπορικό οθωμανικό οδηγό του 1909, Αιολικά,Τόμος ΙA’,Εταιρεία Αιολικών Μελετών, Μυτιλήνη, 2009
5) Πάνος Κ. Χαλδέζος – Ο ακούραστος οραματιστής Πλωμαρίτης και ο δημιουργός της Εστίας Νέας Σμύρνης, Αιολικά, Τόμος ΙB’, Εταιρεία Αιολικών Μελετών, Μυτιλήνη, 2010
6) «Το Πλωμάρι στα μέσα του 17ου αιώνα. Δημογραφική και οικονομική προσέγγιση», Αιολικά,Τόμος ΙΓ’,Εταιρεία Αιολικών Μελετών, Μυτιλήνη, 2011
7) «Η κατάληψη της Μυτιλήνης και του Πλωμαρίου μέσα από τα δημοσιεύματα της αθηναϊκής εφημερίδας «ΣΚΡΙΠ», Αιολικά,Τόμος ΙΔ’, Εταιρεία Αιολικών Μελετών, Μυτιλήνη, 2012

Και  Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ

Les Grecs au Burundi e au Rwanda, Χαλδαίος Αντώνιος,  2016.

Η ελληνική παροικία του Σουδάν (19ος-21ος αι.), Χαλδαίος Αντώνιος, 2016.

The Greek Community of Mazambique, Χαλδαίος Αντώνιος, 2015.

,Η ελληνική παροικία της Μοζαμβίκης Χαλδαίος Αντώνιος, 2015.

Η ελληνική παροικία της Τυνησίας (16ος-21ος αι.), Χαλδαίος Αντώνιος, 2013.

Ο ελληνισμός του Μαρόκου, Χαλδαίος Αντώνιος, 2012.

Posted in Ιστορία | Σχολιάστε

Εύρεση θησαυρού το 1828 στην Πάτρα.

Τα έγγραφα που ακολουθούν μας πληροφορούν για την εύρεση θησαυρού στην Πάτρα το 1828, αλλά μας δίδουν επίσης και άλλες πληροφορίες σχετικές με την παρουσία των ξένων στην Ελλάδα και την εν γένει οικονομική κατάσταση των κατοίκων κατά τα χρόνια εκείνα.

«Ελληνική Πολιτεία/ Προς τον εξοχότατων Κυβερνήτην./ Ο Κατά την Αχαΐαν έκτακτος επίτροπος./ Σήμερον το πρωΐ οι ναύται της ελληνικής μπρικογαλέτας Πηνελόπης, την οποίαν είχον ναυλωμένην οι επίτροποι των Αμερικανών, εξελθόντες εις τον αιγιαλόν πλησίον του ενταύθα Τεκέ, δια να πάρουν σαβούραν δια το πλοίον των, κατά τύχην σκάπτοντες την άμμον εύρον θησαυρόν. Πλήθος γυναικών και παιδίων απόρων ήσαν περί τον τόπον εκείνον όπου ευρέθη ο θησαυρός. Πολλοί από τους απόρους τούτους ώρμησαν  δια να αρπάσουν ότι δυνηθώσιν από αυτόν, αλλ’ οι ναύται αποδιώξαντες αυτούς επροκάλεσαν  τους εις το πλοίον συντρόφους των να τρέξουν ένοπολοι δια να δυνηθώσι να μεταφέρουν εις το πλοίον τον θησαυρόν, και επειδή οι άποροι δεν απεμακρύνοντο οι ναύται τους εκτύπησαν με τα μαχαίρας και τα ξίφη, ώστε πληγώσαντες και μερικούς, ηνάγκασαν όλους ν’ απομακρυνθώσι και να λάβωσι καιρόν να εμβάσουν εις το πλοίον των τον θησαυρόν. Όταν έλαβον είδησιν του πράγματος έστειλα είδησιν εις τας γαλλικάς φυλακάς και κατέλαβον τον τόπον, …σαντες το μέρος, όπου είχον ευρεθεί τα χρήματα. Ο Διοικητής του φρουρίου Κολονέλος Jan… επροσκάλεσεν αμέσως τον πλοίαρχον του άνω πλοίου και ομού με αυτόν και με τον κύριον Μαρσάν διευθύνθη εις το πλοίον δια να κάμουν καποιαν έρευναν. Ο καπετάνιος του πλοίου, δεν αρνήθη μεν ότι εύρε χρήματα, ομολόγησεν όμως ότι η ποσότης ήτον τριακόσια έξ κομμάτ[ι]α από πεσχίκια και τάλλαρα κολωνάτα, τα οποία και εσύναξεν από τους ναύτας και παρέδωκεν εις τον Διοικητήν του φρουρίου παρόντος και του κυρίου Μαρσάν. Ενώ εγίνετο η εξέτασις αύτη εις το πλοίον έστειλα και εγώ τον γραμματέα μου και εζήτησα από τον Διοικητήν του φρουρίου να αφήσει φρουράν και να μην συγχωρήσει την αναχώρησιν του πλοίου ώστε να γίνει ακριβεστέρα έρευνα, το οποίον και έγινεν. Επομένως τα μεν χρήματα μετεκομίσθησαν παρά του Διοικητού του φρουρίου εις τον Στρατηγόν Σχνεϊδέρον, ο οποίος όσον μεν αφορά το πλοίον αφιέρωσεν την υπόθεσιν εις τον Διοικητήν ενός γγαλλικού πλοίου ενταύθα, εις δε την ξηράν έστειλλε γάλλους στρατιώτας δια να ανασκάψουν τον τόπον. Ικανήν ώραν έσκαψαν εις το μέρος, και εύρον μόνον έως τριάκοντα κομμάτια πεσχίκια. Επειδή ο Καπετάνος και οι ναύται του ανωτέρω πλοίου αρνούντο επιμόνως ότι δεν εύρον παρ’ όσα εφανέρωσαν, και επειδή αφ’ ετέρου μέρους διάφοραι φήμαι εκοινοποιούσαν ότι εύρε φορτζέρια γεμάτα τάλληρα, και μουσαμάδες με φλωρία, διώρισα μίαν επιτροπήν δια να προσκαλέσει όσους είδον αυτοψεί το πράγμα και να κάμει τας αναγκαίας έρευνας. Αφ’ όσας μαρτυρίας έλαβεν η επιτροπή αύτη φαίνονται πολλά διδόμενα ότι δεν ήσαν μόνον όσα χρήματα εμαρτυρήθησαν από τον πλοίαρχον. Προ πάντων εις σεβάσμιος άνθρωπος, τον οποίον δεν ημπόρεσα να φέρω να εξετάσω προσωπικός, διότι ήτον κτυπημένος πολλά δυνατά από τους ναύτας, ωμολόγησεν εις ένα απεσταλμένον μου προς αυτόν, ότι είδεν ένα φορτζάρι, και ότι αυτός ο ίδιος έλαβεν ένα μουσαμά με χρήματα, τον οποίον του ήρπασαν από τας χείρας, ύστερον από ένα σφοδρόν ραβδισμόν. Απ’ όλα τα δεδομένα ταύτα φαίνεται ότι δεν ήσαν μόνον ταύτα τα χρήματα. Θέλω ασχοληθεί και επομένως εις ακριβή έρευναν του πλοίου, αν δεν εμποδισθώ από καμμίαν άλλην δύναμιν. Εν τοσούτω σπεύδω να σας αναγγείλω τα έως ώρας διατρέξαντα, να ερωτήσω εις ποίον ανήκουν τα ευρεθέντα ταύτα χρήματα, και να σας παρακαλέσω να μ’ εφοδιάσετε με τας αναγκαίας περί τούτου οδηγίας, επομένως θέλω σας ειδοποιήσει ό,τι νεωτέρας ανακαλύψεις περί αυτής της υποθέσεως. Σας εγκλείω και δύο ευρεθέντων νομισμάτων, και μένω με βαθύτατον σέβας./ Εκ Πατρών τη 15 9βρίου 1828./Ο Κατά την Αχαΐαν Έκτακτος Επίτροπος./ Γεώργ. Μαυρομμάτης».

Άλλο έγγραφο του Εκτάκτου επιτρόπου:

«Ελληνική πολιτεία/ Προς τον εξοχώτατον Κυβερνήτην./ Ο Κατά την Αχαΐαν έκτακτος Επίτροπος./ Δια της υπ’ αριθ. 2244 αναφοράς μου ειδοποίησα την εξοχότητά σας τα διατρέξαντα την 15 του ενεστώτος εις την εύρεσιν των χρημάτων./ Την ερχομένην ημέραν αφού είδον ότι από μέρους των Γάλλων δεν έγινεν εις το πλοίον καμμία έρευνα, αφ’ ετέρου μέρους παρατηρών τας εξετάσεις των παρευρεθέντων, των οποίων εγκλείω ενταύθα αντίγραφα, και βλέπων διδόμενα υποψίας ότι ευρέθη θησαυρός, επειδή εις μερικά εκ των χρημάτων ήτον κολλημένον εν είδος ινδιάνας[;], το οποίον συνηθίζετο να βάλεται μέσα εις τα φορτζέρια, απεφάσισα, δια να εμποδίσω κάθε προδιάθεσιν και οικονομίαν την οποίαν ο πλοίαρχος ημπορούσε να κάμει του θησαυρού, αν τυχόν ευρέθη, κι εδιώρισα εις το πλοίον δύο φύλακας εκ της υπό εμοί φρουράς. Επομένως διέταξα τον αστυνόμον και υγειονόμον δια να υπάγουν να κάμουν την έρευναν. Ο πλοίαρχος όμως τον οποίον κατά τύχην  εύρον εις την ξηράν δεν εδέχθη, λέγων ότι δεν θέλει καθυποβάλλει το πλοίον του εις την έρευναν μιάς αρχής την οποίαν δεν θέλει ούτε καν να γνωρίσει. Παρεκινήθη δε ομιλήσει με τούτον τον τρόπον επειδή είχε προδιαθέσει την υπόθεσίν του με τον Διοικητήν της ενταύθα Γαλλικής μοίρας, ο οποίος όχι μόνον έρευναν δεν του έκαμεν, αλλ’ ακόμη και τον εσυντρόφευσεν εις τον Σχνεϊδέρον, προς τον οποίον είπεν ότι τα δύο τρίτα εκ των ευρεθέντων χρημάτων ανήκουν εις τον πλοίαρχον και πρέπει να του δοθούν. Ο Σχνεϊδέρος όμως δεν εδέχθη το πρόβλημα, επειδή υποπτεύσας εγώ τούτο τον είχα προσκαλέσει προ ολίγου να μην δώσει εις τον πλοίαρχον τα χρήματα, ενώ έ[χω] λάβει διαταγήν περί τούτου από την Κυβέρνησιν. Ο πλοίαρχος όχι μόνον αντέτεινεν εις την οποίαν του επροβλήθη να γενεί έρευνα εις το πλοίον του, αλλ’ έδιωξε και τους προσδιορίσθέντας εις αυτό φύλακας. Εγώ δε μη έχων δύναμιν να τον καθυποβάλλω δια της βίας εις την υπακοήν, ηναγκάσθην να παραιτηθώ, και ούτω την επερχομένην νύκτα το πλοίον ανεχώρησεν./ Κρίνω αναγκαιότατον να κάμω προς την εξοχήτητά σας την παρατήρησιν ότι ο Επίτροπος των Αμερικανών έδειξε μεγάλην συνενοχήν εις όλας τας πράξεις του πλοιάρχου, ώστε και μεταξύ των Γάλλων έγινε παρατηρήσεως άξιος ο τρόπος του. Ο διηρμηνευτής αυτού εβγήκεν ένοπλος ομού με τους ναύτας, όταν επέπεσεν εις καταδίωξιν των απόρων από τον τόπον της ευρέσεως του θησαυρού, και ο ίδιος επίτροπος προσέδραμεν με τους Γάλλους υπερασπιζόμενος τον πλοίαρχον, και επικυρών όσα αυτός έλεγε. Τελευταίον καθ’ ήν στιγμήν ανεχώρει το πλοίον διεύθυνε προ εμέ μίαν γραφήν του της οποίας σας εγκλείω αντίγραφον. Ιδού η έκθεσις των διατρεξάντων εις ταύτην την υπόθεσιν και η εξοχότης σας λάβετε οποία μέτρα ανήκουν περί αυτής./ Εκ Πατρών τη 23 9βρίου 1827./ Ο Κατά την Αχαΐαν Έκτακτος Επίτροπος./ Γεώργ. Μαυρομμάτης.».

Με Επιστολή του ο Επίτροπος της Αμερικής, προς τον Έκτακτο επίτροπο Αχαΐας, με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 1828, θεωρεί ότι αποτελεί ύβρη προς τον Επίτροπο της Αμερικής, η αποστολή φρουράς στο πλοίο η οποία ζητεί να αποχωρήσει και μάλιστα να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι, και απειλεί αναφέροντας «…εάν όμως εστάλθησαν δια διαταγής σας θέλω κρίνει χρήσιμον να παρρησιάσω  ταύτην την ύβριν εις την Γ. Ελ. Κυβέρνησιν ομού με τα άτακτα και άδικα, και δια να είπω ούτως πανουργικά κατά του πλοιάρχου μας επιχειρήματα, γινόμενα από την Διοίκησίν σας άδικα και άτακτα…».

Καταθέσεις μαρτύρων:

Η Βάσιο Αρτινιά (Βάσιο Νικολού Κωτζάνενα) στις 16.11.1828 ανέφερε: «…Χθες στις 15του ενεστώτος έτυχα εις το παραθαλάσσιον μεταξύ Τεκέ και Τσεβδίου και εκεί είδα μερικούς Υδραίους οι οποίοι έκαμαν σαβούραν δια το πλοίον των και ανέβαζαν την άμμον εις τα σακκιά είδαν νομίσματα ασημένια, έτρεξα και εγώ να ίδω τι είναι, και βλέπω τους υδραίους τεταραγμένους και με βίαν έβαζαν εις τα σακκιά των τα νομίσματα ομού με την άμμον. Περιεπλέχθην  και εγώ με εκείνους δια να λάβω μέρος και μόλις εδυνήθην από ταις ξυλιαίς οπού έλαβον να πάρω πέντε κομμάτια δηλ. τέσσαρα κολονάτα και ένα …τάτον, τα οποία παίρνοντας  ήλθον εις την οικίαν μου…».

Η Χριστίνα γυνή του Κων/νου Σφαλτού, από Πρέβεζα. «…Επήγα να λάβω ελεημοσύνην από τους φιλέλληνας Αμερικανούς… Καθώς αυτοί έσκαπτον εγώ είδον χρήματα, και εν ταυτώ ένα ρουμελιωτάκι, επήρε τρία κομμάτια εξ’ αυτών… Ήσαν ασημένια…[στην ερώτηση αν εκείνη πήρε απ’αυτά, απάντησε:] Όχι διότι βλέποντες τα χρήματα ευθύς μ’ επλάκωσαν και μ’ εκτυπούσαν ανηλεώς, ώστε δεν ημπόρεσα να πάρω τίποτες…». Η συνέχεια των ερωταποκρίσεων έχει ως εξής: «Ερ.: Είδες τίποτες άλλο από τα ασημένια χρήματα; Απ.: Είδον την πρώτην φοράν εις Μονέδαν σκόρπιαν και άλλες δύο φορές εις Γρόσια. Ερ.: Όταν ηύραν οι ναύτες τα πρώτα και τα δεύτερα τι έκαμαν;. Απ.: Εφώναξαν με την Τρόμπα Μαρίνα των συντρόφων Αρβανίτικα κούστε μιλιόγνα[;], ήρχισαν ύστερον και εβαρούσαν τον κόσμον με ξύλα, σπαθία και μαχαίρια, και τους έδιωκον. Ερ.: Εσένα σε εβάρεσαν; Απ.: Μάλιστα με εβάρεσεν ο Δραγουμάνος των Αμερικανών…».

Η Παναγιώτα γυνή του ποτέ Δημητρίου Βλάχου, από τον Ζυγό: «… Ερ.: τι είδες;. Απ.: Χρήματα. Ερ.: Πολλά; Απ.: Μάλιστα πλήθος. Ερ.: Πως ήτον εις κασέλαν, εις φορτζέρας, ή είς άλλον τι; Απ.: Χυμένα ήσαν εις τον λάκκον όπου έσκαπτον οι Ναύτες δια να κάμουν σαβούραν. Ερ.: ήτον μεγάλος ο λάκκος;. Απ.: μάλιστα. Ερ. Επήρες εσύ απ’ αυτά τα χρήματα; Απ.: Ηθέλησα να πάρω και εγώ μερικά χρήματα και ότε άπλωσα τας χείρας μου να πάρω με ήρχισαν με ταις ραβδιαίς και με τα γιαταγάνια, εν ταυτώ εφώναξαν των συντρόφων των οπού ήσαν εις το καράβι και εξελθόντες ένοπλοι ώρμησαν εναντίον των ανθρώπων με τα ξίφη και με τα  μαχαίρια εις τας χείρας καικατ’αυτόν τον τρόπον διώκοντάς τους έβαλαν τα χρήματα εις τα σακκιά των και τα μετεκόμισαν ένδον του πλοίου, εμέ δε με έκαμαν εις την κατάστασιν οπού με βλέπετε από ταις ξυλιαίας…».

Ο 15ετής Παναγιώτης Νικολόπουλος από χωρίον των Πατρών Ζερ… μαχαλά Γρόπα: «…Ερ.: Δια ποίαν αιτίαν επήγες εκεί; (αιγιαλόν). Απ.: Δια να λάβω το ανάλογόν μου της ελεημοσύνης των φιλελλήνων Αμερικανών. Ερ.: ήσουν παρών εις το παράλιον όταν έσκαπτον οι Υδραίοι δια να κάμουν σαβούραν; Απ΄.: μάλιστα. Ερ.: Τι είδες; Απ.: Είδα εις το μέρος οπού έσκαπτον χρήματα ασημένια τα οποία φαίνεται ότι από την πολυκαιρίαν ήσαν μεμειγμένα με την άμμον, και ο τόπος εις τον οποίον ήσαν ήτον το μάκρος σχεδόν ένα πήχυν. Ερ.: Από αυτά τα χρήματα επήρες εσύ; Απ.: επρόφθασα και επήρα μόνον δύο μονέδας μπεσλίκια. [στη συνέχεια περιγράφει πως τους εκυνήγησαν οι ναύτες με μαχαίρια κ.λ.].

Αναλόγου των παραπάνω είναι και οι καταθέσεις των:

Αικατερίνης Κων/νου Τζιακάλου από την Κατούνα, Μαρίας Παπαβασιλοπούλου από Βραχώρι, του Κωνσταντίνου Βιτζηνεζόπουλου από την Πάτρα (όστις προσθέτει ότι ο αδελφός του Ανδρέας ήτο κατάκειτος από τις ξυλιές) και του Πάνου Χριστοπούλου από το Νεοχώρι, 55 ετών, όστις ήτο κατάκειτος από τους ραβδισμούς που υπέστη και ο οποίος λεπτομερέστερα περιγράφει τα γεγονότα.

Πηγή: Γ.Α.Κ.

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Δροβολοβό: μιά πρόταση αξιοποίησης, που είχε γίνει πριν 30 και πλέον χρόνια….

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Στρατόπεδο Κούμανι.

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Πεσόντες συνέχεια…

Σημείωση:

 1. Τα παραπάνω αποκόμματα εφημερίδων περιλαμβάνονται στο Αρχείο Παπαστεργιόπουλου, (Ε.Λ.Ι.Α.), όπου και η φωτογραφία του Αλέκου Αναστασόπουλου σε εφημερίδα η οποία δεν αναφέρεται.
 2. Οι παραπάνω με το επώνυμο Κελαϊδίτης έχουν αναγραφεί (και στο Ιστορικό Λεξικό της επαρχίας Καλαβρύτων) με το επώνυμο Κυκλαδίτης.
 3. Τα αποκόμματα για τους Κελαϊδίτες και Δημόπουλους είναι από τη «Φωνή των Καλαβρύτων», όπως την αναφέρω στις φωτογραφίες.
Posted in Ιστορία | Σχολιάστε

Γάλλοι στα Καλάβρυτα to 1828.

 

Όπως και αλλού στο παρόν blog έχω αναφέρει, τον Μάρτιο του 1828 εμφανίστηκε η πανούκλα (πανώλη) αρχικά στο Βραχνί των Καλαβρύτων, την οποία οι κάτοικοι απέκρυψαν και στη συνέχεια αυτή μεταδόθηκε στα Καλάβρυτα και σε άλλα χωριά της επαρχίας. Όταν αυτό έγινε γνωστό, εκτός από την ελληνική Κυβέρνηση και τους ευρισκομένους κοντά στην επαρχία Καλαβρύτων εκπροσώπους της (έκτακτο επίτροπο, αστυνόμο, κ.λ.) οι οποίοι έκαναν μεγάλη προσπάθεια για την εξάλειψη της πανώλης, μεγάλη ήταν η συμβολή και του Γαλλικού στρατού που βρισκόταν στην Αχαΐα υπό τον στρατηγό Μαιζόν.

Εκτός από τη βοήθεια των Γάλλων γιατρών που στάλθηκαν στη επαρχία Καλαβρύτων για τη διάγνωση και συμβολή στην απάλειψη της φοβερής αυτής νόσου, ο γάλλος στρατηγός Ιγκονέ με αρκετούς στρατιώτες μετέβη στην επαρχία Καλαβρύτων και συνέβαλλε αποτελεσματικά με την οργάνωση και τα μέτρα που πήρε στην αντιμετώπιση της νόσου (διαχωρισμό μολυνθέντων από τον υπόλοιπο πληθυσμό, φύλαξη αυτών σε ειδικά μέρη, παροχή οικονομικής και κάθε άλλης βοήθειας, όπως τρόφιμα, ρούχα, κ.λ.), αλλά και με ενημερωτικές εισηγήσεις στην Κυβέρνηση για τον τρόπο αντιμετώπισης της νόσου.

Όλα αυτά αλλά και άλλα πολλά σχετικά με την επαρχία Καλαβρύτων και την εκεί παρουσία των Γάλλων γίνονται φανερά από τα μέρη των εγγράφων που ακολουθούν και αποτελούν μέρος μόνο ενός αρκετά μεγάλου πλήθους εγγράφων που περιήλθαν σε γνώση μου.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 1828 ο ίδιος επίτροπος (Μαυρομμάτης) σε έγγραφό του προς τον Κυβερνήτη της Ελλάδος ανέφερε ότι στο Βραχνί και στα Καλάβρυτα

«…ανεφάνη μία θανατηφόρος και οξεία νόσος. Τα τρομερά αποτελέσματα της μόλις σβησθείσης ασθενείας μ’ έκαμαν να λάβω αμέσως μέτρα. Διέταξα να κοπεί η κοινωνία των λοιπών μερών με το Βραχνί και την Μητρόπολιν των Καλαβρύτων και επροσκάλεσα τον ιατρόν κύριον Δουμών δια να υπάγει να επισκεφθεί αυτοπροσώπως  τα μέρη ταύτα και να παρατηρήσει την φύσιν και τα συμπτώματα της ασθενείας, και θέλω γνωστοποιήσει εις την Κυβέρνησιν τας παρατηρήσεις του. Από την Δημογεροντίαν έγιναν μερικές προεξετάσεις αλλά δεν ανακαλύφθησαν συμπτώματα πανώλης. Μ’ όλον τούτο θέλω προσπαθήσει να προληφθεί το κακόν, αν τω όντι φανώσι βάσιμοι υποψίαι…».

Η Επαρχιακή Δημογεροντία Καλαβρύτων έστειλε προς τον Δουμών το παρακάτω έγγραφο:

«Αρ. 3911./ Ελληνική Πολιτεία/ η Επαρχ. Δημογεροντία Καλαβρύτων/ Προς τον κύριον Ιατρόν Δουμών./ Σας εγκλείεται πρόσκλησις του κατά την Αχαΐαν εκτάκτου επιτρόπου, κατά συνέπειαν της οποίας σας προσκαλεί και η Δημογεροντία ίνα ταχύνετε τον εις τα ενταύθα ερχομόν Σας και επισκεφθείτε την εις την μητρόπολιν των Καλαβρύτων και Βραχνί αναδοθείσαν νόσον. Η Δημογεροντία αύτη επιστηριζομένη εις το φιλελληνικόν αίσθημά Σας, δεν σας εκθέτει περισσότερα, αλλά περιμένει την όσον ταχυτέραν εις τα μολυνθέντα ταύτα μέρη άφιξίν Σας./ τη 30 9βρίου 1828/ Εκ Καλαβρύτων./ Η Επαρχ. Δημογ. Καλαβρύτων/ Φώτιος ιερεύς Οικονόμος/ Γεώργιος Γιαννόπουλος/ Παναγιώτης Νικολόπουλος/ Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος/ Ίσον απαράλλακτον/ εν Ναυπλίω τη 3 10βρίου 1828/ Ο Γραμμ. της κατά την Αργολ. Εκτ. Επιτρ./ [υπογρ]».

Το έγγραφο του επιτρόπου προς τον Δουμών φέρει ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 1828.

Έγγραφό του προς τον Κυβερνήτη στις 7.12.1828 έχει ως εξής:

«…Δια της πανώλους το φθοροποιόν μόλυσμα πραγματοποιηθέν αύθις εις Βραχνί και Καλάβρυτα ως με την υπ’ αριθ. 2434 ανέφερον ελήφθησαν τα ανάλογα μέτρα, όσον από την Δημογεροντίαν πληροφορούμεθα, τους μολυσμένους και υπόπτους των Καλαβρύτων, όντας όλους μέχρι των τριάκοντα ψυχών, τους έχουν χωρισμένους έξω της πόλεως με όλας τα υγειονομικάς προφυλάξεις και μετά τας 30 του απελθόντος κανείς τούτων δεν απέθανε, και όλοι οι άλλοι οι εν τη πόλει υγιαίνουσιν, οι χωρισμένοι όμως ούτοι υπάρχουσιν όλοι δυστυχείς και άποροι, και ζητείται δι’ αυτούς οικονομία. Περί της τοιαύτης οικονομίας προανέφερον, ότι οι ενταύθα στρατηγοί Γάλλοι και προφορικώς και δι’ επιστολής των μοι επρότεινον, κ’ εγώ δια χρέος μου υπέλαβον, αλλά δια να εκπληρώσω το χρέος τούτο τακτικώς πρέπει να έχω τας οδηγίας της εξοχότητός σας, τας οποίας και περιμένω ανυπομόνως. Η εις Βοστίτσαν φανείσα υποψία του μολύσματος ανυπαρκτεί και η πόλις αύτη χαίρει υγείαν, ως από το περικλειόμενον προς εμέ έγγραφον του Στρατηγού Σνεϊδέρου βεβαιούσθε./ Οι φανέντες εκεί άρρωστοι είναι και αυτοί πάμπτωχοι και είν’ αφιερωμένοι εις την ιδική μου προστασίαν και κηδεμονίαν, και διατάξατέ με και περί τούτου τι να πράξω./ Τα μολυσμένα Καλάβρυτα και Βραχνί, ελπίζεται τη θεία αντιλήψει δια των οποίων ελήφθησαν προφυλακτικών μέτρων και δια του εκεί παραγενομένου Στρατηγού Ιγκονέ, ν’ απαλλαχθώσιν όσον ούπω του φθοροποιού μιάσματος, και ν’ αποσβυσθεί η φλόξ αύτη εκεί, και είθε δια των αχών[;] της Κυβερνήσεως! Μετά την εις Καλάβρυτα άφιξιν του Γαλλικού στρατού δεν έλαβον είδησιν καν μίαν μήτε από τον Στρατηγόν Ιγκονέ, μήτε από τον Αστυνόμον./ Μένω με σέβας βαθύτατον/ τη 7 Δεκεμβρίου 1828 εκ Πατρών./ Ο κατάτην Αχαΐαν έκτακτος επίτροπος/ Γ. Μαυρομμάτης».

Ο Γάλλος απεσταλμένος από τον Γαλλικό στρατό, Ι. Μοαρσάν[;] στις 10 Δεκεμβρίου 1828, σε έγγραφό του από Βυσωκά προς τον Κυβερνήτη της Ελλάδος αναφέρει:

«Εξοχώτατε, κατά την οποίαν έλαβον τιμήν να αναφερθώ περί της προσκλήσεως των Στρατηγών Ibigonet [Iligonet;] και Schneider να συνοδεύσω τους ιατρούς εις τα Καλάβρυτα και Βραχνί προς πληροφορίαν τους περί της υπάρξεως της νόσου. Φερόμενοι επάνω εις τον τόπον εύρωμεν δυστυχώς ότι η αυτή νόσος υπάρχει τω όντι και ήτον ικανώς εκτεταμένη  εις τα Καλάβρυτα όπου ήδη πέντε οσπήτια ευρίσκοντο μολυσμένα, εις δε το Βραχνί ένδεκα. Οι εγκάτοικοι πεφοβισμένοι έλαβον όλα τα δραστήρια μέτρα, εις τους οποίους δεν έλλειψα να κάμω τας παρατηρήσεις εκείνας οπού η πείρα με εδίδαξεν προς διαφύλαξίν των και παύσιν της νόσου. Εκείνο όμως οπού εξάνοιξα με θαυμασμόν μου ήτον, ότι το αυτό πάθος κατά δυστυχίαν δεν έκαμαν διακοπήν εις Βραχνί εξ’ αρχής οπού ανεφάνη παρά σχεδόν έως δεκαπέντε μόνον ημέρας. Εις αυτό επειράχθησαν μεγάλως και οι Γάλλοι υστερούμενοι προϋπάρχουσαν είδησιν. Μόλις επιστρέψαμεν εις τα σύνορα της Πατρός[;] (εμποδιζόμενοι να εισέλθωμεν) ύστερον από ένα οδυνηρόν ταξίδιον οκτώ ημερών, κατά το οποίον αρρώστησαν οι περισσότεροι συνοδοιπόροι μετά του ενός ιατρού, με ήλθεν γράμμα παρά του Στρατηγού Schneider όπως να συνοδεύσω τον Ι. Ibigonet όστις […] και με θέλει αφεύκτως μετ’ αυτού, και τούτο πριν να σμίξω τινά. Ο χειμών, τα χιόνια μας εμπόδισαν ένα σύντομο ταξίδι εις τα Καλάβρυτα με όλον οπού καθημερινώς επεριφερόμεθα εις βουνά δύσβατα και γεμάτα από χιόνια. Συχνάκις εκφώνησεν ο Στρατηγός ότι ήθελεν επιστρέψει αν δεν εστοχάζετο την περίστασιν ως την παραμονήν μιάς μάχης. Διαπεράσαμεν και εστρατοπεδεύσαμεν εξ’ ανάγκης εις πολλά χωρία, δεν έπαυσεν ο Στρατηγός να φέρει μεγαλοτάτην επιμέλειαν και αυστηρότητα δια να εμποδίσει τους στρατιώτας να προξενούν βλάβην εις τους εγκατοίκους. Αυτοί όμως κατ’ επάγγελμα κλέπται και φθοροποιοί, βιαζόμενοι προσέτι από τους βιαίους καιρούς επροξένησαν εις τα δενδρικά, αραποσιτιάς, γενήματα και ξυλείαν των οίκων ού μικρόν όλεθρον. Εφάνη ο Στρατηγός ότι συνέδραμεν μερικούς των ζημιοθέντων πλην ουτιδανόν προς αναλογίαν της φθοράς. Χθες έδωσεν ένα σακκί ρίζι και ολίγον άλας προς βοήθειαν των ασθενών και μολυσμένων εις τα Καλάβρυτα, προ μιάς ημερός εδόθη και έτερον εις το Βραχνί, αύριον θέλει τους δοθεί και παξιμάδι ένα καντάρι εις τα Καλάβρυτα, και δύο εις το Βραχνί, το θανατικόν εις τούτο το ύστερον έχει είκοσι ημέρας διακοπήν. Δυστυχώς εις τα Καλάβρυτα ηκολούθησεν προχθές νέον συμβεβηκόν μέσα εις τας μολυσμένας και απομεμακρυσμένας της χώρας οικογενείας. Απαιτήθη παράτου Στρατηγού να χωρισθούν οι κρουσμένοι από τους υγιείς. Άμα οπού και αυτό ήθελεν εκτελεσθεί ελπίζω την παύσιν αυτού του κακού πολλά ογλήγορα, κατ’ εξοχήν όμως από την προφύλαξιν οπού σήμερον γίνεται αυτομάτως από τους ιδίους εγκατοίκους. Η παρουσία των Γάλλων δεν προξενεί παρά την φθοράν των δυστυχών εγκατοίκων εις την ολίγην εκείνην περιουσίαν τους οπού διέσωσαν από τους εχθρούς, και επιτέλους θέλουν απολαύσει τον έπαινον ότι είναι οι σωτήρες της Ελλάδος, έως και κατά της νόσου. Ακατανόητος είναι η πρόσκλησις οπού τους επαρακίνησεν δια να ενεργήσουν εκείνο, το οποίον ήτο ευκολώτερον εις ημάς.  Σήμερον δυστυχώς πληροφορούμεθα ότι ο ασθενών εδώ προ δεκαπέντε ημερών, του οποίου απέθανεν η γυναίκα και ένα των τέκνων είναι δυστυχώς εκ της ιδίας νόσου. Εδιωρίσθη κατά το παρόν να ξεχωρισθούν τα δύο του τέκνα εις μίαν καλύβην και να βαλθούν υπό φυλακήν. Ελπίζω το κακόν αυτό να μην εξαπλωθεί περισσότερον./ Οι Καλαβρυτινοί καθώς και Βραχνιώται οδύρρονται υστερούμενοι τροφών και αναφέρονται ακαταπαύστως εις τον Στρατηγόν ζητώντες βοήθειαν. Η γενναιότητά του υποσχόμενος εκ μέρους του, και ελπίζει και από εκείνο της Α. Εξ. διορίζοντας εν τοσούτω να καίγουν όλα τα μολυσμένα οσπήτια, περί των οποίων θέλει ζητήσει αποζημίωσιν από την Κυβέρνησιν./ Μένω με όλον το βαθύτατον σέβας./ Βισσοκά 10 Δεκεμβρίου 1828./ Ο εκ των απεσταλμένων παρά τω Γαλλικώ Στρατοπέδω/ Ι. Μοαρσάν[;]».

 Όπως προκύπτει από έγγραφο του εκτάκτου Επιτρόπου Αχαΐας Γ. Μαυρομμάτη προς τον Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια, στις 14.12.1828, ο Γάλλος στρατηγός Ιγκονέ ετοιμαζόταν ν’ αναχωρήσει από την επαρχία των Καλαβρύτων.

Στις 23 Δεκεμβρίου 1828 ο προσωρινός Διοικητής Πατρών Α. Αξιώτης έγραφε, μεταξύ άλλων, στον Κυβερνήτη:

«…Θέλω και δεύτερον επισκεφθεί τον στρατηγόν [Μαιζών] δια να μείνω σύμφωνος μετ’ αυτού καθ’ όσον του αποβλέπει περί του συμφεροτέρου τρόπου οπού εγκριθεί δια να εισαχθεί η ευταξία κατά το πνεύμα της Κυβερνήσεως εις τον τόπον τούτον, εις τον οποίον ολίγη κατά το παρόν υπάρχει. Πληροφορούμαι έως τόσον ότι οι Γάλλοι ήδη συγκατένευσαν και πληρώνονται τα δασμοτελωνειακά δίκαια εις το Ελληνικόν Ταμείον, επάνω εις όλα τα εισερχόμενα είδη εκτός των τροφίμων. Χθές επέστρεψεν ο Στρατηγός Ιγκονέτος από την φιλάνθρωπον εκστρατείαν του την οποίαν επεχειρίσθη δια να εμποδίσει την παρέκτασιν της εις τα Καλάβρυτα διαδοθείσης πανώλης… Ο ίδιος ο Στρατηγός μαθών ότι δεν έχω ανάλογον Διοικητού κατάλυμα και επειδή μέλλει να αναχωρήσει κατ’ αυτάς δια την Γαλλίαν, ήλθε χθες εις αντάμωσίν μου και μου επρόσφερε το εδικόν του… Ο Στρατηγός Ιγκονέτος μας εβεβαίωσεν ότι η πανώλης νόσος δεν υπάρχει πλέον ειμή εις ένα συγκεντρωμένο μέρος, όπου φυλάττεται ευκόλως, και ελπίζει μεθ’ ολίγας ημέρας να παύσει κάθε υποψία ταύτης της ολεθρίας μάστιγος. Το Γαλλικόν στράτευμα ετραβήχθη εκείθεν όλον, και έμεινε ο έκτακτος επίτροπος με εδικήν του φυλακήν δια να προφυλάξει τα πέριξ από άλλο τι κακόν. Ύστερον από τόσα άλλα καλά ενήργησεν εισέτι ενταύθα ο Στρατηγός Ιγκονέτος και δια του Στρατηγού Σνεϊδέρου κατέβαλλον οι αξιωματικοί Γάλλοι του στρατεύματος τούτου, περισσεύοντα τινά εδέσματάτων, και έως χίλια μετρητά φράγκα, τα οποία θέλουν σταλλεί εις περίθαλψιν των εκεί ευρισκομένων δυστυχούντων υπόπτων, οίτινες εισίν σχεδόν ογδοήκοντα τον αριθμόν…».

Ο ίδιος Διοικητής Πατρών Α. Αξιώτης, στις 25 Δεκεμβρίου από την Πάτρα έγραφε, μεταξύ άλλων, στον Κυβερνήτη:

«…Εξοχώτατε! Σήμερον έλαβα από Βυσωκά απόκρισιν παρά του εκτάκτου επιτρόπου κυρίου Μαυρομμάτη, όστις με βεβαιοί ότι αύριον φθάνει εδώ. Τον περιμένω λοιπόν ανυπομόνως δια να ευρεθώ εις κατάστασιν να αρχίσω τας εργασίας τους χρέους μου. Ο επίτροπος μ’ αναγγέλλει το φθάσιμον εις Βυσωκά του ιατρού κυρίου Γόου[;] και τεσσάρων μόρτιδων. Λέγει ότι εις τας 23 και 24 έμελλεν ο ιατρός ούτος να επισκεφθεί τα μολυσμένα μέρη των Καλαβρύτων και Βραχνίου δια να λάβει μέτρα προς εκρίζωσιν του κακού, ο δε επίτροπος επερίζωνεν από αρκετήν φυλακήν τας αυτάς θέσεις προς εμπέδωσιν της περαιτέρω διαδόσεώς του…».

Στις 31 Δεκεμβρίου 1828 ο επίτροπος Μαυρομμάτης, έστειλε το παρακάτω έγγραφο στον Κυβερνήτη της Ελλάδος:

«…Αν και οι Γάλλοι είχον λάβει όλα τα μέτρα προς περιορισμόν και κατάπαυσιν της εις Βραχνί και Καλάβρυτα νόσου, ενόμισα χρέος μου να υπάγω αυτοπροσώπως και ο ίδιος, δια να δυνηθώ να ελαφρύνω την δυστυχίαν των όσοι είχον την κακήν τύχην να συγκατατεχθώσι με τους υπόπτους. Ευρέθην λοιπόν ούτως εις ταύτην την επαρχίαν όταν ο Στρατηγός με την υπ’ αυτόν υγειονομικήν φρουράν απεφάσισε ν’ αναχωρήσει εκείθεν, και μη έχων ικανούς στρατιώτας δια να διαδεχθώσι τους Γάλλους, βλέπων δε μ’όλον τούτο την ανάγκην του να υπάρχει εν σώμα υγειονομικής φρουράς, δια να εμποδίζει την κοινωνίαν των καθαρών μετά των υπόπτων, απεφάσισα και εσύστησα εν σώμα στρατιωτών από τους κατοίκους των πέριξ καθαρών χωρίων επί κεφαλής των οποίων έθεσα τον Κ. Κοντογεωργακόπουλον… Μετά την αναχώρησιν των Γάλλων έφθασεν εκεί και ο ιατρός Γοού[;], και μετ’ ολίγας ημέρας και οι μόρτιδες, και ανέλαβεν έκαστος αυτών το οποίον ήτον επιφορτισμένος χρέος…».

Ο επίτροπος (Μαυρομμάτης) στις 2 Ιανουαρίου 1829 από την Πάτρα, έγραφε στον Κυβερνήτη της Ελλάδος:

«…Επιστρέψας από Καλάβρυτα ενταύθα δια να βάλω εις ενέργειαν τον κ. Α. Αξιώτην επροσπάθησα ν’ αποδείξω εις τον Στρατηγόν Σχνεϊδέρον ότι είχεν απατηθεί εις τας οποίας είχε δώσει πληροφορίας προς τον Μαρκίωνα Μαιζόν περί της αναφανείσης πανώλους εις Βραχνί και Καλάβρυτα. Ο Στρατηγός Ιγκονέ είχε κάμει επιτοπίως ικανάς εξετάσεις περί της αρχής της νόσου ταύτης, τας οποίας είχε κοινοποιήσει και εις τον Στρατηγόν Σχνεϊδέρον, ταύτας επιβεβαίωσε και ο κύριος Ι. Μαρσάν, όστις είχε συνακολουθήσει τον Ιγκονέ, ώστε προδιατιθεμένον ούτω δεν εδυσκολεύθην να τον κάμω να γνωρίσει την απάτην του, την οποίαν επιθυμών να διορθώσει, ως μου είπεν, έγραψε προς τον Μαρκίωνα Μαιζόν εκτεταμένα δια να τον πληροφορήσει περί της διατρεξάσης απάτης. Περί τούτου αναφέρεται και προς την Κυβέρνησιν δια της εσωκλείστου από την οποίαν πληροφορείσθε εις οποίαν γνώμην ευρίσκεται ήδη. Ούτε εις Καλάβρυτα, ούτε εις Βραχνί έκαμε τινά πρόοδον η νόσος, ώστε ελπίζω εις ολίγον διάστημα καιρού να καθαρισθώσι. Μένω με βαθύτατον σέβας./ Εκ Πατρών τη 2 Ιανουαρίου 1829…».

Ο ίδιος Επίτροπος Αχαΐας Γ. Μαυρομμάτης ανέφερε προς τον Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια, με ημερομηνία 22.1.1829, ότι ο στρατηγός «Σχνεϊδέρος» ζήτησε με έγγραφό του να του δοθούν 12.000 σταφυδοφυτά. Ο Επίτροπος έδωσε την άδεια και την εντολή στον «επί της καλλιεργείας των εθνικών σταφίδων δια να χορηγήσει αυτήν την ποσότητα…» παρ’ ότι υπήρχε απαγόρευση εξαγωγής του φυτού. Περίμενε βέβαια ο Επίτροπος την εντολή της Κυβέρνησης αν αυτή η ποσότητα θα έπρεπε να πληρωθεί ή θα ήταν δωρεάν.

Ο ίδιος Επίτροπος στις 10.2.1829 από την Κερπινή των Καλαβρύτων έγραφε προς τον Κυβερνήτη ότι:

«…Εκρίθη αναγακαίον να δοθώσι και είδη προς τους πτωχούς και απόρους των Καλαβρύτων εκατόν μισάδια αραποσίτι, καθότι άλλως πως έμενον ανοικονόμητοι. Χθες έφθασεν ενταύθα ο κύριος Μαρσάν μεθ’ ενός αξιωματικού του στρατηγού Σχνεϊδέρου, οίτινες έφερον ενδύματα τινα και πεντακόσια τάλληρα να διανεμηθώσιν εις τους ενδεείς της Μητροπόλεως Καλαβρύτων, Βραχνίου και Βυσωκάς, σκέψεως γενομένης μετά του κυρίου Μαρσάν, εκρίθη εύλογον αι μεν τρείς χιλιάδες γρόσια να διαμοιρασθώσιν εις εκείνους των Καλαβρύτων, τα δε περισσεύοντα πλέον, εις εκείνους του Βραχνίου και Βυσωκάς. Κατόπιν με πληροφορεί ο κύριος Μαρσάν, ότι στέλλονται και άλλα περισσότερα ενδύματα. Εν τοσούτω αι συνδρομαί των Γάλλων δια ταύτα τα μέρη υπερέβησαν τα όρια της φιλανθρωπίας, και το έθνος μας οφείλει και περί τούτων προς αυτούς όχι ολίγην ευγνωμοσύνην…».

Στις 12 Φεβρουαρίου 1829 ο Κυβερνήτης Ι. Καποδίστριας σε επιστολή του προς τον απεσταλμένο στα Καλάβρυτα ιατρό κ. Κλάδο έγραφε ότι ο ιατρός κ. Γόου[;] είχε επισκεφτεί τα Καλάβρυτα και στη συνέχεια συνέταξε αναφορά-έκθεση περί της πανώλης και της εν γένει κατάστασης που επικρατούσε εκεί την οποία και διεβίβασε συνημμένη ο Κυβερνήτης προς τον κο Κλάδο και εζήτησε να ακολουθηθούν όσα όριζε ο ιατρός. Σχετικά είχε ενημερώσει και τον έκτακτο επίτροπο Γ. Μαυρομμάτη. Σχετικά είχε ενημερώσει και τον έκτακτο επίτροπο Γ. Μαυρομμάτη. Ευχαριστήριο επιστολή είχε αποστείλει και στον ιατρό Γόου[;] καταλήγοντας ως εξής: «…Εκφράζοντάς σοι επί τούτω όλην την ευγνωμοσύνην και σε επαναλαμβάνομεν τούτο: προς την διαβεβαίωσιν της άκρας μας υπολήψεως…».

Στις 27.2.1829 ο έκτακτος Επίτροπος Μαυρομμάτης σε ενημερωτικό του σημείωμα προς τον απεσταλμένο της Κυβέρνησης ιατρό Μαρίνο Κλάδο έγραφε ότι, στις 21 Οκτωβρίου ο αστυνόμος έγραψε στον Γάλλο ιατρό Δουμόν[;] που ήταν στο χωριό Γκούρα της Κορινθίας για να μεταβεί στο Βραχνί και να διερευνήσει την ασθένεια και επίσης ότι, στις 1 Δεκεμβρίου ξεκίνησε ο Στρατηγός Ιγκονέ με αρκετούς στρατιώτες και πήγε στα Καλάβρυτα και εσύστησε υγειονομική γραμμή για περιορισμό των μολυνθέντων χωριών του Βραχνίου και των Καλαβρύτων και «συνέδραμε τους εις αυτά ενδεείς και απόρους, ομού και τους εν λοιμοκαθαρτηρίοις, και με τροφάς, και με ενδύματα, και με μετρητά, δους και τας αναγκαίας οδηγίας εις εκκαθάρισην των μολυσμένων και υπόπτων οικιών του τε Βραχνίου και Καλαβρύτων…».

Πηγή: Γ.Α.Κ.

Θ. Τζώρτζης.

 

Posted in Ιστορία | Tagged | Σχολιάστε

Ντοκουμέντα για τον θάνατο του Παναγιώτη Καρατζά.

Ο Μήτρος Καρατζάς γιός του μακαρίτη Παναγιώτη Καραντζά[1] καθώς και πολλοί άλλοι πρωτοκλασάτοι Πατραίοι ζήτησαν το 1829 την έξωση των αδελφών Χρυσανθακόπουλων καθώς και του Γεωργίου Τσαλαμιδά από την πόλη διότι τους θεωρούσαν ως φονείς του πατέρα του Μήτρου και απειλούσαν εκδίκηση κατά των πατροκτόνων.

Στο έγγραφο προς τον Διοικητή Πατρών στις 30.4.1829, μεταξύ άλλων ανέφερον τα εξής: «…ο Θάνος Χρυσανθακόπουλος με τα αδέλφια του και ο Γεώργιος Τζαλαμιδάς, εφόνευσαν τον άνδρα και τον ήρπασαν αίφνης από τας αγκάλας των στρατιωτών του φονεύοντάς τον εις την πόρταν της μονής του Ομπλού…». Και ο γιός του Μήτρος σε δεύτερο έγγραφό του προς τον Κυβερνήτη (είχε σταλεί ανάλογο και στον Διοικητή Πατρών στις 3.5.1829), από Πάτρα, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: «…εφονεύθη και αναιτίως εκδικηθείς εφονεύθη εις το μοναστήριον του Ομπλού παρά του Θάνου Χρυσανθακόπουλου και αδελφών του [και του Γ. Τσαλαμιδά]… ο πατέρας μου άφησε φαμήλιαν αρκετήν και αδύνατον η οποία άχρι τούδε ευρίσκεται εις Ζάκυνθον και στερείται μεγάλως…» και καταλήγει: «… παρακαλείται θερμώς και μετά δακρύων η αυτού εξοχότης…να μη περιέρχονται [οι φονείς] εις την πόλιν των Πατρών ασυστόλως, έως ότου να διορισθεί η μεταξύ μας περί του φόνου του πατρός μου διαφορά μήπως ο άδικος φόνος του πατρός μου και η εκ τούτου έλλειψις των αναγκαίων της αδυνάτου φαμήλιας μου με φέρουν εις παραλογισμόν και χάσω το προφανές μεγάλον δίκαιόν μου…».

Έτσι για το θέμα αυτό ο προσωρινός Διοικητής Α. Αξιώτης ζήτησε οδηγίες από τον Κυβερνήτη Καποδίστρια.

Ο Κυβερνήτης στις 8.4.1829, απάντησε: «Ο προσ. Διοικητής Π. Πατρών ας ειδιοποιήσει τον αναφερόμενον ότι πρέπει να έχει υπομονήν έως ότου να συσταθεί το ανήκον δικαστήριον από το οποίον θέλει του αποδοθεί το δίκαιόν του».

Αλλά ας δούμε τι αναφέρει ο ίδιος ο Θάνος Χρυσανθακόπουλος για το θέμα στον Κυβερνήτη:

«…Ο προσωρινός Διοικητής των Πατρών με διαταγήν του μας διατάσσει να παρουσιασθώμεν προς την Υ. Σ. δια να θεωρηθεί η υπόθεσις του φόνου του Καρατζιά. Σεβόμενος την διαταγήν ταύτην αμέσως εκίνησα και προ ημερών έφθασα εδώ. Λαμβάνω δε την τόλμην να αναφέρω εν ολίγοις δια της παρούσης μου πως ηκολούθησεν εκείνος ο φόνος προς πληροφορίαν της Υ. Σ.  Τας πρώτας ημέρας της επαναστάσεως, ενώ είχομεν πολιορκημένους τους Τούρκους Πατρών εις το εκεί φρούριον, και τα ελληνικά στρατεύματα κατείχον την πόλιν, ο Καρατζάς δι επιβουλής εφόνευσε τον αδελφόν μας Σταμάτην. Όταν αυτός έκαμε την επιβουλήν ημείς δεν ετύχαμεν εκεί, αλλ’ άλλοι, των οποίων πολλοί ζώσι, μας το επληροφόρησαν μετέπειτα. Ένεκα τούτου δεν ημπορούσαμε να τον θεωρώμεν με καλό μάτι και αι ακατάστατοι περιστάσεις της πατρίδος δεν έδιδον την αναγκαίαν ισχύν εις τους τότε αρχηγούς να κάμωσι την εξέτασιν της υποθέσεως, όταν μάλιστα ενθυμούμεθα τον αδικοφονευθέντα αδελφόν μας, επιθυμούσαμε  εκδίκησιν. Εζητήσαμεν εν καιρώ την ικανοποίησιν του φόνου παρά του κ. Σισίνη, Θεοχαρόπουλου, Σωτήρη Χαραλάμπη, Θάνου Κανακάρη, Λόντου και άλλων προκρίτων ευρεθέντων κατά το 1821 εις το στρατόπεδον Πατρών παρόντος και του κυρίου Μαυροκορδάτου, αλλά μη ούσης τακτικής Διοικήσεως δεν εδυνήθημεν να επιτύχωμεν το δίκαιόν μας, και μ’ όλα ταύτα πάλιν ήθελε υπομείνομεν, αν αυτός ο ίδιος δεν μας έδιδεν αιτίαν. Μίαν ημέραν ενώ είμεθα εις το στρατόπεδον, ένας στρατιώτης ελογοτρίβησεν με τον μακαρίτη Θάνον Κανακάρην ασυστόλως. Εγώ μαθών τούτο επήγα και συνέλαβον τον αυθάδην δια να παιδευθεί προς παράδειγμα άλλων, ο Καρατζιάς άμα το ήκουσε ήλθε να τον πάρει από τας χείρας μου βιαστικώς. Ελογοτριβήσαμε δια τούτο και […] από την λύπην δια τον οποίον διέπραξε φόνον του αδελφού μου, δεν μπόρεσα να κρατήσω περισσότερον την αγανάκτησίν μου, αλλά έρριψα κατ’ αυτού και εγώ και άλλοι άνθρωποί μου και εφονεύθη ο Καρατζιάς. Από τοιαύτας αιτίας επήγασεν ο φόνος του Καρατζιά, πολλοί ζώντες ημπορούν να μαρτυρήσωσι και περί αυτού και περί εκείνου του αυταδέλφου μου…[…]/την 17 Ιουνίου 1829 Άργος/ Ο ευπειθής πολίτης/ Θάνος Χρυσανθακόπουλος».

———————————————————

[1] Ο Πατραίος Παναγ. Καρατζάς ή Αναστασόπουλος (1776- 4.9.1821) ήτο οπλαρχηγός των Πατρών κατά το 1821 και από τους πρωτεργάτες της έναρξης της επανάστασης στην Πάτρα.

Πηγή: Γ.Α.Κ.

(Κάθε χρήση του παραπάνω κειμένου θα γίνει με ακριβή αναφορά στην πηγή).

Posted in Ιστορία | Tagged , , | Σχολιάστε

Πεσόντες (συνέχεια…).

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Η Κωνσταντοπούλου και ο πρέσβης…

Όλες οι συμφορές στον κόσμο απ’ τα παρακάλια έγιναν.

(Μενέλαος Λουντέμης, 1912-1977).

Θα μου επιτρέψει ο φίλος αναγνώστης αυτού του blog (στο οποίο αποφεύγω να καταχωρώ πολιτικής υφής κείμενα) να εκφράσω την άποψή μου σαν Έλληνας πολίτης.

Δεν είμαι ψηφοφόρος της κας Κωνσταντοπούλου, δεν την γνωρίζω και δεν έχω κάποια σχέση με το κόμμα της.

Ποιος είναι ο λόγος, η σημασία των εκδηλώσεων στους χώρους των μνημείων;

Η υπενθύμιση (για να μην υπάρξει λήθη) και η έκφραση της τιμής προς τους  θυσιασθέντες για την ελευθερία Έλληνες. Η τιμή εκφράζεται από εκείνους τους απογόνους Έλληνες που καρπώθηκαν τα αγαθά της ελευθερίας. Μπορεί να αποδώσει φόρο τιμής στους νεκρούς αυτούς ο εκτελεστής τους; Αυτός που όχι μόνο την ελευθερία τους στέρησε αλλά ακόμα και την ίδια τους τη ζωή και μάλιστα με βάρβαρο και απάνθρωπο τρόπο;  Όχι! Είναι ιεροσυλία. Είναι ατιμία. Ο επίσημος εκπρόσωπος ενός έθνους που στο παρελθόν διέπραξε εγκλήματα σε βάρος των Ελλήνων, δεν θα έπρεπε να είναι εκεί! Σπιλώνει το χώρο, όχι σαν πρόσωπο (που μπορεί να είναι καθ’ όλα ευπρεπές και αξιόλογο) αλλά σαν εκπρόσωπος ενός έθνους που αιματοκύλησε την Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες.

Μόνο σε μία περίπτωση θα μπορούσε να παρίσταται. Όταν θα είχε έμπρακτα μεταμεληθεί. Όταν είχε στο μεταξύ διάστημα εκδηλώσει (το κράτος του) έμπρακτα μεταμέλεια, όταν είχε ζητήσει συγνώμη, όταν είχε αποζημιώσει την Ελλάδα για τις συμφορές που της προξένησε, όταν είχε πληρώσει τις αποζημιώσεις, όταν είχε δείξει ότι οι νεώτερες γενιές δεν ταυτίζονται ούτε στο σκεπτικό ούτε στη συμπεριφορά με τους ναζί. Και τότε πάλι το βουβό κλάμα των μανάδων που έχασαν τα παιδιά τους, των συζύγων που έχασαν το ταίρι τους, των αδελφών, των συγγενών που έχασαν τους δικούς τους (που τους εκτέλεσαν τους δικούς τους είναι το σωστό), αυτό το κλάμα και η πίκρα αυτών των ανθρώπων να βλέπουν τον εκπρόσωπο του εχθρού τους να καταθέτει στεφάνι, δεν μετριάζεται, δεν σβήνει δεν μαλακώνει με τίποτα.

Όχι μόνο δεν ζήτησαν συγνώμη, όχι μόνο δεν πλήρωσαν αλλά και σύγχρονοι Γερμανοί κουνούν το χέρι στην Ελλάδα και μεριμνούν με κάθε τρόπο να την βυθίσουν όλο και πιο βαθιά στην καταστροφή, χρησιμοποιώντας οικονομικά μέσα και καρπούμενοι τόκους, κέρδη, χρήματα….

Αλήθεια ποιόν ήθελε να «τιμήσει» ο πρέσβης; Τους νεκρούς; και για ποιο λόγο; Ή μήπως τους ομοεθνείς του  εκτελεστές;

Δεν ξέρει ο πρέσβης,  ότι ο Γερμανός στρατάρχης Κάιτελ Βίλχεμ: (Keitel Wilhelm ) στη δίκη της Νυρεμβέργης απαντώντας στο ερώτημα πως προέκυψε ο συσχετισμός για 1 Γερμανό νεκρό θα εκτελούνται 100 Έλληνες, είπε: Αρχικά είχα γράψει 1 προς 10 αλλά ο Χίτλερ πρόσθεσε ένα μηδενικό.

Ώστε λοιπόν οι Έλληνες ήσαν μηδενικά και αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε, και να τον καλοδεχτούμε, στα μνήματα των ηρώων και στα μνημεία τους;

Να ξεχάσουμε τι έγινε στα Καλάβρυτα; Εκεί μάλιστα που ο Γερμανός αξιωματικός έδωσε το λόγο της τιμής του ότι δεν θα εκτελεστούν οι Καλαβρυτινοί αλλά αυτή η τιμή δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια δόλια εξαπάτηση.

Να ξεχάσουμε τι έγινε στο Δίστομο και σε τόσα μέρη της Ελλάδος;

Να ξεχάσουμε ότι και τώρα μας εμπαίζουν; Ή να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε;

Μα θα πεί κάποιος: Έχουμε την ανάγκη τους… Έχουμε τη δόση… έχουμε την εξωτερική πολιτική που επιβάλλει αρχές και κανόνες κόσμιας συμπεριφοράς… Για μας μόνο ισχύει αυτό; Για τους Γερμανούς δεν ισχύει; Πόσοι Έλληνες αυτοκτόνησαν; Πόσοι έχασαν τις περιουσίες; Πόσοι ψάχνουν στα σκουπίδια; Πόσοι ξενιτεύτηκαν; Σε πόσους έκοψαν στη μέση τις συντάξεις και δεν έχουν να ζήσουν; κ.ο.κ.  Αυτά εμπίπτουν στους κανόνες κόσμιας συμπεριφοράς των Γερμανών και των δορυφόρων τους, προς την Ελλάδα;

Εμείς δεν ξεχνούμε ότι στο παρελθόν, Έλληνες συμφώνησαν να διαγραφεί το χρέος την Γερμανίας.

Αυτά και άλλα πολλά, δεν θα πρέπει να τους τα πει κάποιος;

Και επειδή η κα Κωνσταντοπούλου (και μάλιστα γυναίκα ούσα) προσπάθησε να του πει του πρέσβη ότι δεν έχει θέση εκεί στον ιερό αυτό χώρο των Ελλήνων, βάλθηκαν όλοι σχεδόν να την αποδομήσουν, λέγοντας ότι κάνει σόου και διάφορα άλλα, ενώ εκείνοι και οι παντός είδους «αρμόδιοι» «κάνουν την πάπια», γνωρίζοντας πολύ καλά ότι στην Ελλάδα όσοι σιωπούν, έχουν μέλλον.

Αφού αναγνωρίσω την τόλμη της και αφού διατηρήσω την ελπίδα ότι η ελευθερία της Ελλάδος θα προέλθει και από την ευψυχία των Ελλήνων, της εκφράζω την ευαρέσκειά μου, όντας απλός πολίτης και εύχομαι την επόμενη φορά να είναι όλος ο λαός που θα φωνάζει τουλάχιστον να μην πληγώνεται το φιλότιμο των Ελλήνων.

Όσο για τον κ. Γλέζο, θα κρατήσω στη μνήμη μου την εικόνα της Ακρόπολης και θα θεωρήσω την ενέργεια με τον πρέσβη, ατυχή στιγμή.

Θ. Τ.

Posted in Άρθρα | Σχολιάστε

Η Ήπειρος στον Αγώνα του 1821.

Στο ευανάγνωστο βεβαιωτικό έγγραφο που ακολουθεί, έχουν καταγραφεί περιοχές της Ηπείρου που έλαβαν μέρος στην Επανάσταση του 1821.Πηγή: Γ.Α.Κ.

 

Posted in Ιστορία | Σχολιάστε

Πεσόντες (συνέχεια…).

 

 

 

 

untitled235οκ untitled236οκ

untitled237οκ

untitled238οκ

(Συνεχίζεται…)

Posted in Ιστορία | Σχολιάστε

1829. Οδηγίες του υπό διαμόρφωση Ελληνικού κράτους, για την καλλιέργεια της πατάτας.

Τότε που ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και πολλοί άλλοι πατριώτες, πάσχιζαν να βοηθήσουν τους Έλληνες να ορθοποδήσουν και να πάνε μπροστά, σε αντίθεση με τους νυν…

Ας κρατήσουμε τις οδηγίες, μπορεί να μας χρειαστούν… (εννοώ σε όσους από εμάς  δεν κατέχουμε το αντικείμενο).

Πηγή: Γ.Α.Κ.

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Πεσόντες (συνέχεια…).

(Συνεχίζεται…)

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Θεσμοί και συναφείς έννοιες…

Καθημερινά ακούμε ή και διαβάζουμε τις έννοιες: «θεσμός[1] – θεσμοί[2]», «θεσμοθετώ» θεσμικά όργανα» κ.λ. οι οποίες είναι γενικές και επιδέχονται διάφορες ερμηνείες.

Σύμφωνα με το λεξικό του Δ. Δημητράκου (αλλά και άλλους) η λέξη «θεσμός, πληθ. θεσμοί» προέρχεται (είναι ομόρριζη) από το ρ. τίθημι[3] (=θέτω), και ανάμεσα στις ερμηνείες που της δίδονται είναι και οι: «νόμος, ιδίως έθος, συνήθεια». Στο ίδιο λεξικό αναφέρεται ότι: «Εν Αθήναις θεσμοί ωνομάζοντο οι νόμοι του Δράκοντος, ενώ οι του Σόλωνος εκαλούντο νόμοι». Θεσμοθέτης[4] λοιπόν είναι ο νομοθέτης, θεσμοθετώ σημαίνει νομοθετώ κ. ο. κ.

Ως θεσμός επίσης ορίζεται και η αξιακή σταθερά η οποία δημιουργεί νομική και ηθική κατάσταση (θεσμός οικογένειας).

Όπως είναι γνωστό πηγή δικαίου αποτελούν οι νόμοι και τα έθιμα[5].

Οι άτυποι (άγραφοι κανόνες συμπεριφοράς) και οι τυπικοί (γραμμένοι κανόνες συμπεριφοράς).

Στην Ελλάδα από το 1835 γίνεται δεκτό το έθιμο ως πηγή δικαίου.

Παράδειγμα άγραφου νόμου είναι το έθιμο (εθιμικό δίκαιο), το οποίο αποτελείται από κανόνες που ισχύουν χωρίς να είναι γραμμένοι και να έχουν τεθεί από την Πολιτεία. Έχουν όμως τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

• Έχουν διαμορφωθεί κατ’ έθιμο.

• Εφαρμόζονται αδιάκοπα και ομοιόμορφα για μεγάλο χρονικό διάστημα στον ίδιο γεωγραφικό χώρο από τους πολίτες του. Οι εθιμικοί κανόνες επομένως δεν προκύπτουν από τη μια μέρα στην άλλη αλλά απαιτείται χρόνος και ομοιόμορφη εκδήλωση συγκεκριμένης πρακτικής η οποία στο διάστημα αυτό δεν αποδοκιμάστηκε στον κύκλο των ενδιαφερομένων.

 • Έχουν σκοπό την εκπλήρωση κοινωνικής λειτουργίας, είναι δεσμευτικοί και δεν αντίκεινται σε άλλους κανόνες δικαίου, δεν συγκρούονται δηλαδή με θεμελιώδεις κανόνες της έννομης τάξης. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν πεποίθηση υποχρεωτικού δικαίου η οποία και διακρίνει το έθιμο από την απλή συνήθεια της οποίας η εφαρμογή δεν είναι υποχρεωτική.

Αν αυτός ο κανόνας (έθιμο) καταγραφεί τότε αποτελεί γραπτό δίκαιο με εθιμική προέλευση.

Ιστορικά το εθιμικό δίκαιο προηγήθηκε του μετέπειτα καθιερωθέντος γραπτού.

Στο ελληνικό Δίκαιο, το έθιμο δεν μπορεί να υπερισχύσει νόμου, ούτε να καταργήσει νόμο, ισχύει δηλαδή το συμπληρωτικό και όχι το καταργητικό έθιμο. Έτσι αποκλείστηκε η ισοδυναμία εθίμου και νόμου, παρ’ ότι όταν το 1835 έγινε το έθιμο δεκτό ως πηγή δικαίου και αναγνωρίστηκε ως ισοδύναμη πηγή δικαίου ή ακόμα και ως υπερισχύουσα του γραπτού Βυζαντινού και Ρωμαϊκού δικαίου.

Επομένως και κατά τη γνώμη μου:

Ομάδα ατόμων π. χ. μπορεί να ενεργεί με γνώμονα γραπτό νόμο, ο οποίος θα καθορίζει ίσως και τις λεπτομέρειες της συμπεριφοράς της, μπορεί όμως να ενεργεί και με βάση το έθιμο και τις προϋποθέσεις του εθιμικού δικαίου που παραπάνω απλοϊκά αναφέρθηκαν οπότε και σ’ αυτά τα πλαίσια μπορεί το έθιμο να καταστεί μελλοντικά γραπτός νόμος, ή αν η ενέργειές της επαναλαμβάνονται χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις, να παραμένουν απλή συνήθεια μη υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις ουδείς μπορεί να απαγορεύσει ή να επιβάλλει εκδηλώσεις της ομάδος, αυτής της μορφής ή ακόμα να επιβάλλει σε κάποιον (αρμόδιο ή μη) να παρίσταται ή όχι και μάλιστα όταν οι ενέργειες της ομάδας γίνονται μέσα στα πλαίσια των κανόνων της έννομης τάξης.

—————————————————————–

[1] Θέσμιο, ή θέσμια (statuta) ελέγοντο οι νόμοι των διαφόρων πόλεων στη Βόρεια Ιταλία τον 11ο  και 13ο αιώνα, απ’ όπου και ο όρος στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο.
[2] Σε ότι αφορά την ερμηνεία του όρου «Ευρωπαϊκοί θεσμοί», ο οποίος αποτελεί τη νέα υπό των νυν κρατούντων πολιτικών ονομασία της γνωστής μας «τρόϊκα», εννοούνται η Ευρωπαϊκή Κεντρ. Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό (δηλ. η αλλαγή της ονομασίας) έγινε γιατί την τρόϊκα εκπροσωπούσαν υπάλληλοι (που και τώρα τα εν λόγω όργανα υπάλληλοι τα εκπροσωπούν),  ενώ με τον όρο θεσμοί θέλησαν να δείξουν στο λαό ότι συνδιαλέγονται με τα ανώτερα κλιμάκια των οργάνων (προέδρους, υπουργούς κλπ).
[3] Τίθεμαι (στη Μέση Φωνή) νόμον = θέτω δι’ εμαυτόν νόμον.
[4] Θεσμοθέτες ελέγοντο στην αρχαία Αθήνα οι 6 από τους 9 άρχοντες, οι αποτελούντες μετά των τριών άλλων (βασιλέως πολεμάρχου και άρχοντος) την ανωτάτη ιεραρχία μεταξύ των δικαστικών και των διοικητικών αρχών. Αρχικά εξελέγησαν κατά τον 7ο π. Χ. αιώνα για να καταγράψουν  τα διάφορα έθιμα (θέσμια) τα οποία θα ίσχυαν για την επίλυση διαφορών. Η θητεία τους ήταν ετήσια.
[5] Έθιμο: Το εκ συνηθείας, εκ μακράς ασκήσεως γινόμενο, το σύνηθες. «παν το εκ παραδόσεως διέπον διαφόρους κοινωνικάς εν τισι δε περιστάσεσι και νομικάς σχέσεις λαού τινός».

Θ. Τζώρτζης.

Posted in Άρθρα | Tagged | Σχολιάστε

Νικηταρά! Αιωνία η μνήμη σου….

Ο Νικηταράς (Νικήτας Σταματελόπουλος ή Τουρκοκλέκας), ή Τουρκοφάγος, γεννήθηκε στη Μεγάλη Αναστάσοβα (Μέδουσα) Μεσσηνίας.

Επειδή σαν σήμερα έγινε η μάχη στα Βέρβενα και τα Άνω Δολιανά, όπου (όπως και σε πολλές άλλες) κυριάρχησε η φυσιογνωμία του Νικηταρά, ως μνημόσυνο παραθέτω μικρό, αλλά ενδεικτικό του χαρακτήρα του, μέρος των εγγράφων του, τα οποία έχω στη διάθεση όποιου ενδιαφέρεται.

Όπως είναι γνωστό κυνηγήθηκε από τους κρατούντες μετά τη  απελευθέρωση και είναι επίσης γνωστό ότι φυλακίστηκε σχεδόν τυφλός και όταν αποφυλακίστηκε ζητιάνευε στον Πειραιά «απολαμβάνοντας ελεύθερη την πατρίδα» όπως ειρωνικά(;) έλεγε.

Αυτός ο πατριώτης, που δε σήκωνε μύγα στο σπαθί του (όπως και από το μέρος του εγγράφου προκύπτει) πέθανε ξεχασμένος, φτωχός και επαίτης τον Σεπτέμβρη του 1849.

Η έντονη γραφή είναι από μένα.

Κατηγορήθηκε για καταχρήσεις των αξιωματικών και στρατιωτών του.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 1828 από την Κορώνη, σε μακροσκελές έγγραφό του προς τον Κυβερνήτη αναφέρει μεταξύ άλλων: «…Εξοχώτατε, αφιερωμένος ως προς τας καταχρήσεις των αξιωματικών και στρατιωτών μου, και θεωρών αυτούς ως προς την Κορώνην, Σας λέγω, ότι, όχι ότι εφέρθησαν οι στρατιώται και αξιωματικοί μου ως τους λοιπούς ευκτατωτέρους Έλληνας, αλλά και ως αυτούς τους τακτικούς Ευρωπαίους…»

και καταλήγει:

«…Κατά την Σεβ. Διαταγήν διέλυσα τους στρατιώτας μου, δίδων εις αυτούς αποδεικτικά δι’ όσον καιρόν εδούλευσαν ο καθείς, όθεν και δια τους μισθούς των ας κάμει η Κυβέρνησις ότι αγαπά, δια τους όσους δε κρατήσω, θέλει αναφερθώ κατόπιν. Ήμουν έτοιμος εξοχώτατε, να αναχωρήσω, η φρικτή κατηγορία όμως η οποία γίνεται εις εμέ μ’ εμποδίζει προς το παρόν. Αναφέρομαι λοιπόν δι’ όλα και περικαλώ η Σεβ. Κυβέρνησις κάμνουσα τ’ αναγκαία ή προς παιδείαν των αξιωματικών μου, ή προς αθώωσιν αυτών και εμού, να το διακυρήξει, και τότε επειδή και το έθνος δεν με εμπιστεύεται, επιθυμώ να μείνω απλούς στρατιώτης, να διαταχθώ δε από την Κυβέρνησιν, ίνα λαβών μόνος μου το τουφέκι μου, να υπάγω όπισθεν των άλλων στρατευμάτων να αποθάνω εις την διαταγήν της πατρίδος και του Κυβερνήτου μου, και μολονότι η Σεβ. Κυβέρνησις δεν με διατάττει να παραδώσω τας ζωοτροφίας μ’ όλον τούτο, θεωρών την διαταγήν του ταγματάρχου Γκαρβέλη, και παραδίδω, μην σφάλλω, η Κυβέρνησις δε θέλει καταγραφήν των όσων παραδώσω ζωοτροφιών, περικλείω και το γράμμα του κυρίου Κολονέλου Γάλλου, και ας παρατηρήσει η Σεβ. Κυβέρνησις. Και με βαθύτατον σέβας μένω./ τη 9 9βρίου 1828. Κορώνη./ Οευπειθής πολίτης/ Νικήτας Σταματελόπουλος…».

Πηγή: Γ.Α.Κ.

Θ. Τζώρτζης.

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Συνέχεια της χθεσινής (17.5.2017) ανάρτησης.

Συνέχεια της ανάρτησης με τίτλο: «Έτσι άρπαζαν τις αρχαιότητες από την Ελλάδα…».

Συνεχίζοντας την έρευνα και σε άλλους φακέλλους, μετά από 200 περίπου έγγραφα, επιβεβαιώθηκε η υποψία μου (όπως πιθανολογώ και η δική σας) για την κατάληξη των αρχαιοτήτων για τις οποίες χθές με το έγγραφο του εκτάκτου επιτρόπου Αχαΐας έγινε λόγος.

Το έγγραφο του ιδίου επιτρόπου το οποίο ακολουθεί είναι ευανάγνωστο και αρκετά αποκαλυπτικό:

Πηγή: Γ.Α.Κ.

Χωρίς σχόλιο!

Posted in Ιστορία | Tagged , | Σχολιάστε

Έτσι άρπαζαν τις αρχαιότητες από την Ελλάδα…

Το 1828 ο έκτακτος επίτροπος Αχαΐας, έστειλε στον Κυβερνήτη Καποδίστρια το παρακάτω έγγραφο:

«Áριθ. 2158./ Ελληνική Πολιτεία/ Προς τον εξοχώτατον Κυβερνήτην./ Ο κατά την Αχαΐαν έκτακτος επίτροπος./ Ο Διοικητής του Αγγλικού πλοίου La Blonde έβαλε χθές εργάτας και ανέσκαψαν  εις τον ναόν του Αγίου Γεωργίου ενταύθα μίαν στήλην, και έφρε ικανόν αριθμόν ναυτών δια να την μετακομίσουν εις το πλοίον του. Άμα επληροφορήθην περί τούτου διεύθυνα δύο των Δημογερόντων εις τον στρατηγόν Σχεϊδέρον[1] δια να ζητήσουν παρ’ αυτού να μη συγχωρήσει την εξαγωγήν. Ο Στρατηγός απεδέχθη αμέσως το ζήτημα και έστειλε την αυτήν στιγμήν δια να εμποδίσει το πράγμα. Συγχρόνως διηύθυνα και εγώ  ως από μέρους μου τον κύριον Μαρσάν δια να εξηγήσει εις τον Άγγλον διοικητήν ότι η αιτία του εμποδίου πηγάζει από ένα νόμον της κυβερνήσεώς μου, ο οποίος δεν συγχωρεί την εξαγωγήν των αρχαιοτήτων από την επικράτειαν, και συγχρόνως να κατορθώσει ολιγώτερον δυσάρεστον εις αυτόν το εμπόδισμα, αλλ’ ο Άγγλος απεκρίθη εις τα παρά του κυρίου Μαρσάν λεγόμενα με τον πλέον υβριστικόν και περιφρονητικόν τρόπον, αν και ο κύριος Μαρσάν του εξήγησεν και τον οποίον φέρει χαρακτήρα της Διοικήσεως. Διέταξε μάλιστα να εξακολουθήσουν τον δρόμον οι μετακομίζοντες την στήλην ναύται. Αλλά μετ’ ολίγον συλλογισθείς και εξετάσας λεπτομερέστερον τον παρά του Σχνεϊδέρου απεσταλμένον, διέταξε και άφησαν την στήλην καθ’ οδόν, παραπονεθείς πολλά εναντίον της αχαριστίας των Ελλήνων. Ο κύριος Μαρσάν ηθέλησε να του εξηγήσει ότι δεν πηγάζει τούτο από αχαριστίαν, αλλ’ από την ακριβή φύλαξιν του νόμου, χωρίς τον οποίον δεν ήθελε μείνει εις την Ελλάδα κανέν μνημείον αρχαιότητος, και ότι δύναται να ζητήσει τόσον την στήλην, καθώς και όποιο άλλο είδος αρχαιότητος από την ιδίαν Κυβέρνησιν, και ημπορεί να το απολάυσει./ Το συμβάν τούτο αν και δυσάρεστον εις τον Άγγλον Διοικητήν, επροξένησε όμως κάλλιστον, ως νομίζω, αποτέλεσμα, διότι δεν θέλει κινηθεί πλέον κανείς εις παρομοίαν αρπαγήν, η οποία εις ολίγου καιρού διάστημα ήθελε γυμνώσει τούτο το μέρος από τα μικρότατα λείψανα της αρχαιότητος, των οποίων μόνον εφείσθη η βάρβαρος των Οθωμανών δυναστεία. Δεν ήθελεν όμως συντελέσει μικρόν (και λαμβάνω την τόλμην να το βάλω υπ’ όψιν της Κυβερνήσεως) το να ήθελεν επιφορτίσει την φροντίδα ταύτην η Κυβέρνησις εις τον στρατηγόν Σχνεϊδέρον, αφού του αποδώσει ευχαριστίας δια το παρόν φέρισμόν του. Η φιλοτιμία και η φυσική αγαθότης του ήθελον τον καταταστήσει άγρυπνον φύλακα των αρχαιοτήτων. Μένω με βαθύτατον σέβας./ Εκ Πατρών τη 4 9βρίου 1828./ Ο κατά την Αχαΐαν έκτακτος επίτροπος./ Γεώργιος Μαυρομμάτης.».

Στο περιθώριο του εγγράφου υπάρχει το εξής κείμενο:

«Υ. Γ. Ταύτη τη στιγμή επειδή ο Άγγλος Διοικητής επανέλαβε να σηκώσει όχι μόνον την στήλην, περί της οποίας προανέφερον, αλλ’ ακόμη και άλλην μίαν, ειδοποίησα τον Στρατηγόν Σχνεϊδάρον, ο οποίος μ’ απεκρίθη ότι δεν δύναται να εμποδίσει δια της βίας τον Άγγλον, αλλ’ότι τον κατέπεισεν να τας αποθέσει εις μέρος ασφαλές, έως ν’ αναφερθεί εις την εξοχότητά σας, και να ζητήσει την άδειαν δια να τας λάβει». (Γ.Α.Κ.).

Αυτό το αποκαλυπτικό έγγραφο μας πληροφορεί για το κύριο θέμα, την αρπαγή δηλαδή των αρχαίων στηλών, αλλά μας φανερώνει επίσης τα εξής:

Τον «ετσιθελισμό» και την αυθαιρεσία των ξένων, να αρπάξουν ό,τι ήθελαν.

Την θρασύτητα του Άγγλου, ο οποίος όχι μόνο προσπάθησε και άρπαξε(;) τα αρχαία, αλλά με χυδαίες εκφράσεις καταφέρθηκε κατά των Ελλήνων κατηγορώντας του μάλιστα και ως αχάριστους.

Την αδυναμία της χώρας να προστατεύσει με δικά της μέσα τον αρχαιολογικό της πλούτο.

Την φοβισμένη και ίσως υποτακτική συμπεριφορά της ελληνικής αρχής απέναντι στους ξένους.

Την αίτηση βοήθειας για εφαρμογή του νόμου από τον στρατηγό Schneider, ο οποίος ήταν Γάλλος.

Δεν γνωρίζω την παραπέρα πορεία της υπόθεσης αυτής. Αν περιέλθει όμως σε γνώση μου θα αναρτηθεί στο παρόν blog.

————————————————————————

[1] Η παραμονή του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, οι βιαιότητες αυτού και η ερήμωση της περιοχής από το στρατό του, οδήγησε τις μεγάλες δυνάμεις να υπογράψουν το Πρωτόκολλο του Λονδίνου στις 7/19 Ιουλίου 1828 με το οποίο έγινε η αποστολή γαλλικού στρατού 14.000 ανδρών στην Πελοπόννησο για την εκδίωξη του Ιμπραήμ, υπό τις διαταγές του στρατηγού Nicolas Maison. Το σώμα αυτό χωρίστηκε σε τρεις μοίρες: υπό τον Μaison, τον Sebastiani και τον Schneider. Αυτά συνέβησαν τον Αύγουστο του 1828.  Ενώ ο Ιμπραήμ είχε ήδη φύγει από την Πελοπόννησο η οποία ήτο πλέον ελεύθερη και ενώ τα γαλλικά στρατεύματα έπρεπε να αποχωρήσουν διότι δεν είχαν αρμοδιότητα δράσης πέραν του Ισθμού, στις 4/16 Νοεμβρίου 1828 υπογράφηκε νέο Πρωτόκολλο στο Λονδίνο μεταξύ Γαλλίας, Αγγλίας και Ρωσίας με βάση το οποίο η Πελοπόννησος ετίθετο υπό την προστασία τους και την απόφαση αποχώρησης η μη των γαλλικών στρατευμάτων την έδιναν στη γαλλική Κυβέρνηση. Ενώ ο Maison έφυγε τον Μάϊο του 1829 ο στρατηγός Schneider, ύστερα από νέο Πρωτόκολλο της 3.2.1830 στο Λονδίνο, παρέμεινε. Όσο οι Γάλλοι έμειναν στην Πελοπόννησο ωφέλησαν με πολλούς τρόπους (οργάνωση στρατού, καταπολέμηση της πανούκλας, ενίσχυση των φτωχών, εμβολιασμούς κ.λ.) το νεοσύστατο ελληνικό κράτος και επιδόθηκαν σε διάφορες εργασίες αποκατάστασης και ανοικοδόμησης των κατεστραμμένων περιοχών της και κυρίως των φρουρίων της.  Ο Schneider είχε προτείνει στον Καποδίστρια το 1831 να ιδρυθεί στην Πελοπόννησο γαλλική αποικία. Όμως πολλές φορές η συμπεριφορά των Γάλλων ήταν πολύ αρνητική απέναντι των Ελλήνων διότι ήθελαν να κάνουν κουμάντο, να αρπάζουν αρχαιότητες, εξεβίαζαν τον Καποδίστρια να αλλάξει το νόμο ώστε να μπορούν ελεύθερα να μεταφέρουν αρχαία στη Γαλλία κ.λ. τέτοια που αποκάλυπταν την αρπαχτική πολιτική των Γάλλων. Οι Γάλλοι απεχώρησαν στις 7.8.1833.

Θ. Τζώρτζης.

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Πεσόντες (συνέχεια…).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Συνεχίζεται…)

 

 

 

 

Posted in Ιστορία | Σχολιάστε

Πεσόντες (συνέχεια….).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

untitled201ΟΚ

untitled202ΟΚ

 

 

 

(Συνεχίζεται….)

Posted in Ιστορία | Σχολιάστε

Η Πανώλη (πανούκλα) στα χωριά των Καλαβρύτων το 1828.

Η Πανώλη[1] (πανούκλα) στα χωριά των Καλαβρύτων το 1828. Η νόσος εμφανίστηκε και στην επαρχία Καλαβρύτων (όπως και σε άλλα μέρη της Πελοποννήσου) και προξένησε μεγάλες απώλειες σε ψυχές, επέφερε σύγχυση, φόβο και πολλά προβλήματα στην επικοινωνία των κατοίκων και κυρίως στον εφοδιασμό τους με τρόφιμα.

Οι έκτακτοι επίτροποι της Αχαΐας, Αργολίδος, Ήλιδος κ.λ. ύστερα από οδηγίες της Κυβέρνησης προσπάθησαν και εφάρμοσαν διάφορα μέτρα κυρίως αποκλεισμού των μολυσμένων χωριών και απομόνωσης όσων είχαν νοσήσει ή όσων υπήρχε υπόνοια προσβολής από τη νόσο. Γιατροί δεν υπήρχαν, ούτε όμως και «μόρτηδες»[2], αλλά ούτε και άλλοι τρόποι αντιμετώπισης της νόσου. Έτσι η πλειονότητα των νοσούντων και κυρίως όσων οι οργανισμοί δεν μπόρεσαν να αντέξουν τη νόσο, κατέληξε στο θάνατο.

Στο νομό Αχαΐας και ιδιαίτερα στην επαρχία Καλαβρύτων στάλθηκε από τον επίτροπο Αργολίδος, ύστερα από εντολή της Κυβέρνησης, ο μετακληθείς εκ του χωρίου Γκούρα Κορινθίας φιλλέληνας Γάλλος ιατρός Δουγκών [ή Δουμών;] ο οποίος είχε αρκετή πείρα σε αυτή τη νόσο και εδέχθη ευχαρίστως να μεταβεί εκεί. Όπως ο επίτροπος Αργολίδος Ν. Καλλέργης, στις 28 Ιουλίου 1828, σε έγγραφό του προς τον Κυβερνήτη της Ελλάδος ανέφερε: «…Ωμίλησα εις δύο, τρείς, υπεσχέθην και αδράν πληρωμήν, έως 500 γρόσια τον μήνα, αλλ’ απέτυχον δια το διάστημα και δια την πρόοδον της νόσου…». Στην επαρχία των Καλαβρύτων στάλθηκε επίσης και ο υγειονόμος Π. Διαμαντίδης ο οποίος με αξιότητα και δραστηριότητα επεσκέφθη τα μολυσμένα χωριά και έκανε τις αναγκαίες ενέργειες για την αντιμετώπιση της νόσου.

Τα μέτρα που η Κυβέρνηση υποχρέωσε τους επιτρόπους των επαρχιών της Πελοποννήσου να λάβουν ήσαν: «…Αον. Όλη η Πελοπόννησος, εκτός της επαρχίας των Καλαβρύτων, καθυποβάλλεται εις το εξής εις επταήμερον εκκάθαρσιν./ Βον. Η επαρχία των Καλαβρύτων μόνη διαμένει υπό την επικρατούσαν ήδη μακράν και αυστηράν εκκάθαρσιν, και τούτο εωσού να μας ενθαρρύνει έτι μάλλον η τη θεία βοηθεία προοδεύουσα βλτίωσις της κατά την επαρχίαν ταύτην κοινής υγείας…».

Ο έκτακτος επίτροπος Ήλιδος Μπενιζέλος Ρούφος, από το χωριό Χελιδόνι στις 29 Αυγούστου 1828, ανέφερε μεταξύ άλλων στον κυβερνήτη για την επαρχία εκείνη: «…Το τμήμα της Ήλιδος τη του θεού βοηθεία και των υγειονομικών προφυλάξεων απηλάχθη προ ικανών ημερών από το νόσημα της πανώλης και οι κάτοικοι λαβόντες ελευθέραν κοινωνίαν έχαιρον άκραν υγείαν. Ήδη δε προ τρεις ημέρας εις ένα χωρίον της επαρχίας Γαστούνης Καλολετζή[;] λεγόμενον, απέθαναν αίφνης και παρ’ ελπίδα δύο άνθρωποι, τους οποίους απελθών ο υγειονόμος και παρατηρήσας εξηκρίβωσε ότι απέθανον από πανώλην. Αμέσως λοιπόν επεριόρισα το χωρίον αυτό και έλαβον όλα τα μέτρα να μην εξαπλωθεί περ’ ετέρω το νόσημα τούτο εις άλλους εκ των ρηθέντων κατοίκων, έκτοτε δεν ανεφάνη σημείον μολυσμού, αλλά χαίρουν οι λοιποί υγείαν. Μ’ όλα ταύτα, θέλει τους βαστάσω υπό μακράν και αυστηράν εκκάθαρσιν καθόσον οι νόμοι της υγείας απαιτούσι. Δεν εδυνήθην να εξακριβώσω με εντέλειαν πόθεν επήγασε το μόλυσμα εις το ειρημένον χωρίον, αλλ’ επειδή ο εις εκ των αποθανόντων ήτον ανυφαντής είναι υποψία ότι είχε λάβει νήματα από τους Δουκαίους, οίτινες προ δύο περίπου μήνας είχον μολυνθεί και εκείθεν διεδόθη η νόσος. Οι αποθανόντες από την πανώλην νόσον εις την επαρχίαν της Γαστούνης είναι 116, εξ’ ών 76 είχον αποθάνει προ του αποσταλεί ο διορισθείς αστυνουγειονόμος, οι δε εις την επαρχίαν του Πύργου 6 μόνον…».

Πότε εμφανίστηκε. Έγγραφο του εκτάκτου επιτρόπου Αχαΐας αναφέρει στις 8 Αυγούστου 1828 ότι η νόσος έχει ήδη τρεις μήνες που εμφανίστηκε στην επαρχία Καλαβρύτων. Στις 6 Σεπτεμβρίου 1828 ο ίδιος επίτροπος ανέφερε στον κυβερνήτη: «…όλα τα μεμολυσμένα χωρία εκαθαρίσθησαν και δεν μένει ημή μόνον εις Λεχούρι μικρά υποψία, και ελπίζω εντός ολίγου να χαροποιήσω την Κυβέρνησιν με την τελείαν κάθαρσιν της επαρχίας…». Ο ίδιος με έγγραφό του από το Αίγιο στις 11 Σεπτεμβρίου 1828 προς τον Κυβερνήτη, αφού εκθειάζει τις προσπάθειες, την προθυμία, δραστηριότητα και αποτελεσματικότητα του υγειονόμου Π. Διαμαντίδη προσθέτει: «…Αφήνω λοιπόν ήδη ελευθέραν από πάσαν υποψίαν την επαρχίαν των Καλαβρύτων, και επιστρέφω εις τα αυτού, δια να σας χαροποιήσει και ο ίδιος διά την κατάπαυσιν του ολεθρίου τούτου κακού…».

Σε ποια χωριά παρουσιάστηκε.

Στην Περιστέρα. Εμφανίστηκε στις 5 Ιουνίου «…δια μιάς από Βραχνί ελθούσης γυνής…». Στις 28 Αυγούστου επετράπη η επικοινωνία των κατοίκων, εκτός των υπόπτων για τους οποίους ορίστηκε αντίστοιχη ημερομηνία η 6 Σεπτεμβρίου. Ο υγειονόμος αναφέρει ότι: «…Δεν έλλειψα εις την εκεί διατριβήν μου να μεταχειρισθώ τους μόρτιδες, εις την τακτικήν εκκαθάρισιν των οσπητίων και να οδηγήσω τους κατοίκους και τα αναγκαία εκκαθερίσεως μέτρα κ.τ.λ. κ.τ.λ…».

Στον Σόλο. Η νόσος εμφανίστηκε εκεί στις 31 Ιουνίου και «…εισχώρησε από Περιστέραν…». Οι προσβληθέντες από τη νόσο σε Περιστέρα και Σόλο ήσαν 70 και εσώθηκαν απ’ αυτούς μόνο πέντε. Στις 28 Αυγούστου επετράπη η επικοινωνία των κατοίκων, εκτός των υπόπτων για τους οποίους ορίστηκε αντίστοιχη ημερομηνία η 6 Σεπτεμβρίου.

Στο Βραχνί. «…Η νόσος εισέβαλεν εις το χωρίον τούτο την ημέραν της Λαμπράς και αφάνισε τους κατοίκους δια την άγνοιαν της φύσεως αυτής… πόθεν δε εισχώρησεν η νόσος αγνοείται…». Στο χωριό αυτό ενόσησαν 75 και εξ’ αυτών πέθαναν 53. Ο υγειονόμος αναφέρει: «…Επειδή ελήφθησαν τα αναγκαία προφυλακτικά μέτρα των εγκατοίκων τούτων και μάλιστα υπό την επιστασίαν του της Αχαΐας Αστυνόμου από την 9 Ιουνίου και με το να παρήλθαν τεσσαράκοντα και έξη ημέρας οπού η νόσος δεν έβλαψε τινάς των εγκατοίκων, και προς τούτοις εκκαθαρίσθησαν από τους παρ’ εμού διορισθέντας μόρτιδες όλα τα ύποπτα πράγματα αυτών. Διέταξα και την κοινωνίαν τούτων δια την 28 τρέχοντος, εννοώντας και τους ποτέ υπόπτους αυτών…». Ο έκτακτος Επίτροπος Αχαΐας σε έγγραφό του προς τον Κυβερνήτη στις 9 Ιουνίου 1828 αναφέρει: «…Με άκραν της ψυχής μου λύπην αναγγέλω προς την εξοχότητά σας  ότι ανεφάνη υποψία πανώλης εις εν χωρίον της επαρχίας Καλαβρύτων ονομαζόμενον Βραχνί. Όταν κατά πρώτον ασθένησαν άνθρωποι εις τούτο το χωρίον, οι κάτοικοι φοβούμενοι μήπως αποκλεισθώσι και εκ τούτου εμποδισθώσιν από τας εργασίας των, συνώμωσαν τρόπον τινά να κρύψουν την ασθένειαν ταύτην, αφού πρώτον έλαβον μερικάς προφυλάξεις όσας ήτον δυνατόν να λάβωσιν άνθρωποι χωρικοί και άπειροι των τοιούτων ασθενειών. Αλλ’ η νόσος κατ’αρχάς μεν δεν εφάνη με οξέα αποτελέσματα, ώστε επέτυχον τω όντι να μη φοραθώσιν, εσχάτως όμως κατέστη σφοδρωτέρα, ησθένησαν ικανοί, και εμολύνθησαν δέκα οικίαι, το οποίον τελευταίον εγένετο φανερόν, λαβών την λυπηράν ταύτην εγγελία, μετέβην αυτοπροσώπως εκεί συμπεριλαβών και τους επαρχιακούς Δημογέροντας και επροσκάλεσα τους προκριτοτέρους του χωρίου, και αφού τους επέπληξα σφοδρώς δια το ολέθριον και δι’ εαυτούς και δια τους λοιπούς κατοίκους φέρσιμόν των, εξέτασα την φύσιν και τα συμπτώματα της ασθενείας ταύτης μόνος μου, επειδή ιατρός δεν υπάρχει εις τούτο το τμήμα δια να γένει δι’ αυτού ακριβεστέρα παρατήρησις./ Δεν ημπόρουν να με δώσωσι θετικάς πληροφορίας περί της αρχής της ασθενείας ταύτης, νομίζουν δε ότι μετεδόθη ή από εν χωρίον ονομαζόμενον Ρωγοί, εις το οποίον επεκράτη  από τον καιρόν ακόμη του χειμώνος εν είδος κολλητικής ασθενείας, ή από τα Λιθαράκια, λιμώνα του Διακοπτού, όπου όμως δεν υπήρξε, ουδέ υπάρχει τοιαύτη ασθένεια. Όστις κυριευθει από την νόσον ταύτην, εκτός πυρετού και πικρίας εις την γλώσσαν, άλλο τι δεν αισθάνεται, και ούτε κεφαλαλγία, ούτε εμετοί του συμβαίνουν, τα οποία είναι της αληθούς πανώλης σημεία. Κυριευμένος τοιουτοτρόπως από τον πυερετόν εβγάζει βουβώνας ή από την μασχάλην, ή εις τον μηρόν, ή εις το γόνυ ή εις τον αστράγαλον, των οποίων το χρώμα είναι κόκκινον ζωηρόν, εις το μέγεθος μικρότερον αυτού. Όσοι διεσώθησαν σώζουν ικανόν καιρόν τον βουβώνα τούτον απαράλλακτον οποίος εφάνη και εις την αρχήν, και ούτε σπάνει ούτε χάνεται, πόνους ολίγους προξενεί, απέθανον δε από την νόσον ταύτην άλλοι εις τρεις ημέρας, άλλοι εις επτά, τινές και εις δεκαπέντε. Οι δε διαφεύγοντες αναλαμβάνουν ογλήγορα. Είναι όμως περιεργείας άξιον ότι μεταξύ όλων των αποθανόντων άνδρες δεν είναι διόλου, αλλ’ όλοι γυναίκες και παιδία. Διέταξα και παρρησιάσθη εις εμέ μία γυνή, η οποία είχεν αναλάβει από την νόσον, παρά της οποίας επιβεβαιώθην εις τας ανωτέρω παρατηρήσεις και είδον αυτοψεί τους βουβώνας, ό,τι με κάμνει να υποθέτω ότι δεν είναι καθαυτό πανώλη είναι, ότι μετά πολυήμερον συγκοινωνίαν των κατοίκων τούτων με γειτνιάζοντα χωρία, αν υπήρχεν αληθώς πανώλη έπρεπε να διαδοθεί και αλλαχού, και μάλιστα εις την μητρόπολιν ταύτην δια την καθημερινήν των συγκοινωνίαν, μόλον τούτο εγώ τους μεν μολυσμένους από την νόσον ταύτην διέταξα και εβγήκαν έξω του χωρίου (επειδή μόνον δύο ασθενείς είναι επί του παρόντος, και ούτοι όχι τόσον βαρέως) και εσύστησα περί αυτούς φρουράν, συγχρόνως διέταξα και εξεσκέπασαν τας οικίας των μολυσμένων των οποίων την ξυλικήν, καθώς και όλα τα εν αυταίς διώρισα να καύσωσιν εκτός των επίπλων, τα οποία έρριψαν εις τον ποταμόν δια να καθαρισθώσι, τους δε λοιπούς κατοίκους περιώρισα εντός του χωρίου των με ικανήν στρατιωτικήν δύναμιν, και απέκοψα πάσαν κοινωνίαν και μεταξύ των, και μετά των ασθενών, ώστε δια τούτων ελπίζω να μη κάμει επί πλέον πρόδον το κακόν..».

Στα Καλάβρυτα. «…Η νόσος εισέβαλεν εις την πόλιν ταύτην εν καιρώ της επαρχιακής συνελεύσεως, εις την συνάθροισιν των οποίων ήσαν και από Βραχνί δημογέροντες και λοιποί, και ανεφάνη κατά την 15 Ιουνίου…». Οι νοσήσαντες στην πόλη των Καλαβρύτων ήσαν 15 εκ των οποίων σώθηκε μόνο ένας. Στις 18 Αυγούστου επετράπη η επικοινωνία των κατοίκων, εκτός των υπόπτων για τους οποίους ορίστηκε αντίστοιχη ημερομηνία η 28 Αυγούστου.

Στο Λεχούρι. «…Η νόσος διεδόθη εις το χωρίον τούτο (από τινάς κατά την 8 Ιουνίου μολυσθέντας καλογήρους μονής Αγίου Γεωργίου ού μακράν Λεχουρίου) και ανεφάνη εις Λεχούρι κατά την 14 Ιουλίου…». Παρά τα δραστήρια μέρτρα που έλαβε ο υγειονόμος, ένας κάτοικος του χωριού αυτού ο Δημήτριος Λεχουρίτης ασθένησε στις 3 και πέθανε στις 6 Αυγούστου, χωρίς όμως να εμφανίσει συμπτώματα πανώλης. Η νόσος προσέβαλε 8 εκ του μοναστηρίου και 6 εκ του Λεχουρίου, εκ των οποίων δύο μόνο σώθηκαν. Ο Υγειονόμος αναφέρει: «…Μ’ όλον οπού ελήφθησαν μέτρα φυλάξεως και εκκαθάρσεως των εγκατοίκων από την 14 μηνός Ιουλίου και τριάντα ήδη ημέρας οπού δεν εβλάφθη τις αυτών από την νόσον, απεφασίσθησαν δια τον κατά την έξη ιδίου τρέχοντος μυνηθέντα θάνατον του Δημητρίου Λεχουρίτη, να κοινωνίσουν οι κάτοικοι Λεχουρίου την 9 Σεπτ. πλην της οικογενείας του Λεχουρίτη ήτις θέλει εννοεί την αρχήν της εκκαθάρσεως την ημέραν της 6 Αυγούστου και θέλει κοινωνεί την 17 του Σεπτεμβρίου….».

Στην Κερπινή. «…Η νόσος εισέβαλεν εις την πόλιν ταύτην κατά την 20 Ιουνίου και ανεφάνη εις μίαν γυνήν Κερπινής κατά την 2 Ιουλίου μηνός διαδοθείσα η της γυνής ασθένεια και εις τα λοιπά τρία μέλη της οικογενείας της…». Προσέβαλε 28 κατοίκους και σώθηκαν μόνο 5. Στις 28 Αυγούστου επετράπη η επικοινωνία των κατοίκων, εκτός των υπόπτων για τους οποίους ορίστηκε αντίστοιχη ημερομηνία η 9 Σεπτεμβρίου.

————————————————————

[1] Οξεία λοιμώδης νόσος, που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το τσίμπημα ψύλλων, που ζουν στα ποντίκια (αρουραίους). Είναι βαριά ασθένεια, εμφανίζεται με υψηλό πυρετό, τοξική κατάσταση και σε τρεις μορφές: βουβωνική (λεμφαδενίτιδα), πνευμονική (βαριά πνευμονία) και σηψαιμική. Μεταδίδεται εύκολα και γρήγορα με άμεση ή έμμεση επαφή.
[2] Η λέξη «μόρτης» ίσως προέρχεται από την Λατινική λέξη «morto» = Θάνατος. Ήσαν κάτι σαν τους σημερινούς νεκροθάφτες. Ανελάμβαναν να θάψουν τους νεκρούς. Σύμφωνα με τον Δημητράκο μόρτης είναι ο αλήτης, ο μάγκας, το αλάνι κ.λ.  Από αυτούς λοιπόν προήρχοντο αυτοί που σχημάτιζαν τις «μορταρίες» και ανελάμβαναν να θάπτουν τους νεκρούς όταν θέριζαν τα θανατικά (μολυσματικές ασθένειες).

Σημείωση:  Τα σχετικά έγγραφα προέρχονται από τα Γ.Α.Κ.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Σχολιάστε

Αυτούς αιχμαλώτισε ο Ιμπραήμ σε χωριά των Καλαβρύτων…

Μερικοί εξ’ όσων  αιχμαλωτίστηκαν από τον Ιμπραήμ σε χωριά της επαρχίας Καλαβρύτων, όπως αυτοί αναφέρονται στις 27.8.1828. (Κατά σειρά αναγράφονται: α/α, όνομα, επίθετο, ηλικία, τόπος αιχμαλωσίας, ημερομηνία αιχμαλωσίας και τόπος όπου ευρίσκοντο την ημερομηνία της καταγραφής).

(Οι περισσότεροι εξ’ αυτών είναι μικρά παιδιά και γυναίκες. Παρακαλώ διαβάστε την υποσημείωση για τη μάχη στο Καστράκι.)

Βερσίτσι: 1. Κωνσταντής Ρηγόπουλος, 40, εις πεδιάδα Γαστούνης, 1825, _. 2. Ευστάθιος Ρηγόπουλος, 35, εις πεδιάδα Γαστούνης, 1825, _. 3. Χρυσούλα του Καπερώνη, 20, εις Τριπόταμα, 1825, Μοθωκόρονα. 4. Τρίσσα του Μπάρκουλα, 20, εις Τριπόταμα, 1826, εις Πάτρα.

Γλούνιστα Ρούμελης[1]:  1. Λελούδω του Κωνσταντή, 40, εις Βοστίτζα, 1826 Ιούνιος, _. 2. Δέσπω του Κωνσταντή, 7, εις Βοστίτζα, 1826 Ιούνιος, _. 3. Ασήμω του Κωνσταντή, 10, εις Βοστίτζα, 1826 Ιούνιος, _.

Γουμένιτσα:  1. Αναστάσης του Γ. Λυκουργιώτη, 10, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, εις Νεόκαστρο. 2. Θυγατέρα του Γ. Λυκουργιώτη, 4, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, _. 3. Χρήστος του Χριστακόπουλου, 7, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, εις Μοθώνην. 4. Αγγελική του Χριστακόπουλου, 11, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, εις Πάτραν. 5. Γιώργος του Ιω. Χριστόπουλου, 11, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, εις Νεόκαστρο. 6. Νικολής του Αργιπαπαδόπουλου, 2, εις Βυσωκά, 2 Ιουλίου 1827, _. 7. Γέρο Χρόνης _, _, εις Βυσωκά, 2 Ιουλίου 1827, _. 8. Σταύρος Κραβαριώτης, 50, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, _. 9. Ανδρούτζος Πατρινός, 20, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, _. 10. Θεοδώρα Δημητρίου, _, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, εις Νεόκαστρο. 11. Ευφροσύνη της Θεοδώρας, 20, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, εις Νεόκαστρο. 12. υιός του Γιώργη Γούτου, _, εις Δερβένια, 1822, _. 13. Γέρο Γιάννης Πατρινός, _, εις Γουμένιτζα, 2 Ιουλίου 1827, _.

Ζαρούχλα:  1. Γεωργάκης Κλέσιας, 40, εις την μάχη του Φλέσια, _, εις Νεόκαστρο.

Καλάνιστρα[2]:  1. Γιωργάκης Τριφόγαμβρος, 50, εις Καλάνιστρα, 2 Μαΐου 1826, _. 2. Λαμπρόπουλος Πανάγος, 45, εις Καλάνιστρα, 2 Μαΐου 1826, _. 3. Γεώργιος Τρύφας, 55, εις Καλάνιστρα, 2 Μαΐου 1826, _. 4. Γιαννιά του παπά, 50, εις Καλάνιστρα, 2 Μαΐου 1826, _. 5. Μαρία του Γ. Μπάλιου[;], 20, εις Καλάνιστρα, 2 Μαΐου 1826, _. 6. Ελένη του Τρύφα, 15, εις Καλάνιστρα, 2 Μαΐου 1826, _.

Καλύβια[3]:  1. Αναστάσιος Οικονομόπουλος, 30, εις την μάχη του Φλέσια, _, εις Νεόκαστρο. 2. Γεώργιος Τραβόπουλος, 23, εις την μάχη του Φλέσια, _, εις Νεόκαστρο.

Κραστικοί:  1. Γκόζης του Π. Τζεγρένη, 8, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 2. Γιάννης του Β. Τζεγρένη, 6, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Πάτρας . Λαλιώτης Αχμούζης. 3. Ανδρέας του Β. Τζεγρένη, 4, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Πάτρας . Λαλιώτης Αχμούζης. 4. Νικόλαος του Δ. Κωστόπουλου, 11, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 5. Χρυσανθάκης του Δ. Κωστόπουλου, 8, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 6. Κοτζονιά του Δ. Κωστόπουλου, 5, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 7. Ανδρέας του Δ. Κωστόπουλου, 2, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 8. Παρασκευή του Δ. Κωστόπουλου, 9, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 9. Γεωργάκης Τζούνης, _, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 10. Κωνσταντίνα γυναίκα Γεωργάκη Τζούνη, _, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 11. Ελένη θυγατέρα Γεωργάκη Τζούνη, _, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 12. Φωτεινή θυγατέρα Γεωργάκη Τζούνη, _, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Μοθώνην. 13. Κωνσταντίνα του Γιάννη Αρβανίτη, 15, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Ρούμελη. 14. Παναγιωτάκης του Δ. Αλευρά, 8, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Πάτρας. 15. Δημητράκης του Αντ. Καρατζιά, _, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Πάτρας. 16. Κυριάκος του Αντ. Καρατζιά, _, εις Καρνέσι, 8 Ιουνίου 1827, εις Πάτρας.

Λειβάρτζι:  1. Δημήτριος Γιαννακόπουλος, 26, εις Χλουμούτζι, 9 Μαΐου 1827, εις Μοθώνην. 2. Δημήτραινα γυναίκα του Δημητρίου Γιαννακόπουλου, 20, εις Χλουμούτζι, 9 Μαΐου 1827, εις Μοθώνην. 3. Μητέρα της Δημήταινας Γιαννακοπούλου , 50, εις Χλουμούτζι, 9 Μαΐου 1827, εις Μοθώνην. 4. Ανδρέας Π. Πεπελάσης, 35, εις Χλουμούτζι, 9 Μαΐου 1827, εις Αίγυπτον. 5. Δημήτριος Κακαβόπουλος, 30, εις Βοστίτζα, 20 Μαΐου 1826, εις Σμύρνην.

Λεχούρι:  1. Παναγιωτάκης Ταξιαρχόπουλος, 23, εις Π. Πάτραν, 1821, εις Σέρας. Ιουσούφ Πασάς.

Μεσορούγι:   1. Μαρία Αργυράκη Βίλιου, 12, εις Χιαλμόν[4], 5 Μαΐου 1826, εις Μοθώνην. 2. Μαρία του Κοτρομπή, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 3. Αργύρης του Παπα Σπανάκη, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 4. Ελένη του Β. Σακελλαρίου, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 5. Βαγγελιά του Β. Σακελλαρίου, 3, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 6. Δημήτριος του Αργύρη Πουρναρά, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 7. Βαγγελιά του Αργύρη Πουρναρά, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 8. Βασίλειος του Θανάση Λαδιά, 10, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 9. Αδελφή του Βασιλείου του Θανάση Λαδιά, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 10. Χρυσάφη; του Παπουτζή, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 11. Παναγής του Παπουτζή, 4, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 12. Αγγέλω του Παπουτζή, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρονα. 13. Ζωγράφω του Κοτζιδή, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 14. Παναγής του Κοτζιδή, 4, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 15. Δημήτριος του Κοτζιδή, 2, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Πάτρας εις τον Χασάναγα. 16. Αγγέλω του Κων. Λύσσαρη, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 17. Μαρία του Κων. Λύσσαρη, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 18. Χρυσούλα του Αργύρη Μανάρα [ή Μανάγια;], _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 19. Κωνσταντής του Αργύρη Μανάρα [ή Μανάγια;], 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 20. Ασήμω του Αργύρη Μανάρα [ή Μανάγια;], 3, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 21. Ελένη του Μπάτα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 22. Βαγγελιά του Μπάτα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 23. Ελένη του Παπα Ασημάκη, 4, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 24. Γεώργιος του Κ. Καλογήρου, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 25. Τζόγια του Ν. Κορμπέρη, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 26. Αναστασούλα του Ν. Κορμπέρη, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 27. Παναγιώτης Πλανινός, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 28. Παναγιώταινα Πλανίνα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 29. Δημήτριος Παναγιώταινας Πλανίνας, 8, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 30. Βαγγελιά Παναγιώταινας Πλανίνας, 10, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθώνην. 31. Ελένη του Δήμου, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 32. Μαρία του Δήμου, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 33. Μαργαρώνα του Σκορδά, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 34. Μαρία του Π. Τυφλού, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 35. Πέτρος του Κανέλου, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _.

Παύλιανη Ρούμελης[5]:  1. Γεωργούλα του Κωνσταντή, 15, εις Βοστίτζα, 1827 Ιούλιος, εις Μεσολόγγι.

Περιστέρα:  1. Αγγέλω Σωτήρη Κοτζινού, ετών 26, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Αίγυπτον. 2. Κωνσταντής Σωτήρη Κοτζινού, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 3. Ειρήνη Σωτήρη Κοτζινού, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 4. Ελένη Αργυράκη Μανούσου, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 5. Άννα της Σωτηρόνυμφης, 13, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 6. Ευγενική της Σωτηρόνυμφης, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 7. Παναγούλα Κοτζίναινα, 30, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 8. Γεώργιος Παναγούλας Κοτζίναινας, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 9. Μαρία Παναγούλας Κοτζίναινας, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 10. Παναγής Κολινιάτης, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 11. Σπύρος Κολινιάτης, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 12. Γεώργιος Κοκότης, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 13. Ευγενική Κοκότη, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 14. Παναγούλα Καρφολογοπούλα, 35, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 15. Γεώργιος του Παπα Παναγιώτη, 8, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 16. Ελένη του Παπα Παναγιώτη, 14, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 17. Γεωργίτζα Ντρουτζοπούλα, 15, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 18. Άννα Κουτζουγογιαννιάς, 12, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 19. Θανάσαινα Κολοτζίραινα, 40, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 20. Νικολιά Κολοτζίραινας Θανάσαινας, 30, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 21. Σπηλιωτάκαινα Γέρο Ηλία, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 22. Αναστασιά Σπηλιωτάκαινας, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 23. Παναγούλα Σπηλιωτάκαινας, 20, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 24. Γεώργιος Σπηλιωτάκαινας, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 25. Αναστασιά Μανοσοπούλα, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 26. Διαμαντούλα Μανοσοπούλα, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 27. Βαγγελιά του Αναγνώστη της Γιαννιάς Μανούσαινας, 11, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 28. Αικατερίνη του Αντ. της Μανούσαινας, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 29. Δημήτριος του Κοντογιάννη, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 30. Γεώργαινα με τρία παιδιά αρσενικά του Νικόλα Τερλεπάνη, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 31. Κωνσταντής του Νικόλα Κλούθου, 14, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθώνην. 32. Μαρία του Νικόλα Κλούθου, 8, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθώνην. 33. Υιοί δύο του Νικόλα Κλούθου, 3 και 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθώνην.

Σόλος:  1. Κωνσταντής του Στριφτόμπολα, 11, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 2. Αργύρης του Σταθακάρου, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 3. Αικατερίνη του Σταθακάρου, 8, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 4. Αναστασία της Φιούταινας, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 5. Γεώργιος της Φιούταινας, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 6. Παναγής της Φιούταινας, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 7. Κλίνη της Δ. Τριανταφυλίνας, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 8. Βασιλική της Ανδρίκαινας, 28, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 9. Γεώργιος του Κ. Κατζαούνη, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 10. Ζαφείραινα του Γιάννη Χαβέλα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 11. Μαρία ανεψιά της άνω Ζαφείραινας, 10, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 12. Ευγενία του Γιάννη Χαβέλα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 13. Αργύραινα Σαρμάκαινα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 14. Αγγέλω της Αργύραινας Συρμάκαινας, 12, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 15. Γιώργης της Αργύραινας Συρμάκαινας, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 16. Ασήμω της Αργύραινας Συρμάκαινας, 14, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 17. Γεώργιος του Β. Μούζη, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 18. Ελένη της Σωτ. Τζίχλαινας, 18, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 19. Νικολής της Σωτ. Τζίχλαινας, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 20. Σπύραινα Λύραινα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 21. Ευαγγελίτζα της Σπύραινας Λύραινας, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 22. Βασιλική της Σπύραινας Λύραινας, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, _. 23. Κωνσταντής του Σ. Στριφτόμπολα, 11, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 24. Αργύρης του Σταθακάρη, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 25. Αικατερίνη του Σταθακάρη, 8, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 26. Αναστασιά της Φιούταινας, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 27. Γεώργιος της Αναστασιάς, 5, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 28. Παναγής της Αναστασιάς, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 29. Κλίνη της Τριανταφυλλίνας, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 30. Βαγγελίτσα της Ανδρίκαινας, 22, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 31. Γεώργης του Κ. Κατζαούνη, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 32. Ζαφείραινα του Γερο Γιάννη Χαβέλα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 33. Ευγενία της Ζαφείραινας, 8, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 34. Μαρία ανεψιά της άνω Ζαφείραινας, 10, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 35. Αργύραινα Σαρμάκαινα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 36. Αγγέλω της άνω Αργύραινας Σαρμάκαινας, 12, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 37. Γεώργιος της Σαρμάκαινας, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 38. Ασήμω της Σαρμάκαινας, 14, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 39. Γεώργιος της Σαρμάκαινας, 10, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 40. Κωνσταντής της Σαρμάκαινας, 3, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 41. Γεώργιος του Μπόζη, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 42. Ελένη της Σωτ. Τζίχλαινας, 18, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 43. Νικολής της άνω Σωτ. Τζίχλαινας, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 44. Σπύραινα Λύραινα, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 45. Ευαγγελίτζα της άνω Σπύραινας Λύραινας, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 46. Βασιλική  της άνω Σπύραινας Λύραινας, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 47. Παρασκευή της Σπηλιώταινας, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 48. Χαράλαμπος του Νικολάκη, 1, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 49. Βαγγελίτσα του Νικολάκη, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 50. Βασίλειος του Νικολάκη, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 51. Θεόδωρος του Σπύρου Θεοδωρου, 11, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 52. Αικατερίνη του Σπύρου Θεοδωρου, 15, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 53. Παναγούλα του Δημ. Αγγελίνας, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 54. Κωνσταντής του Σπύρου Κωσταντουρά, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 55. Κωνσταντινιά Κουνάδαινας, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 56. Σπύρος της Κωνσταντινιάς Κουνάδαινας, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 57. Γιώργης της Αναγ. Κουνάδαινας, 11, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 58. Βαγγελίτσα της Αναγ. Κουνάδαινας, 13, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 59. Σωτήρης της Αναγ. Κουνάδαινας, 3, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 60. Παναγιούλα της Αναγ. Κουνάδαινας, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 61. Ανδρέας του Κ. Παπαγιαννόπουλου, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 62. Σωτήρης του Ανδρέα Παπαγιαννόπουλου, 4, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 63. Παναγιώταινα Τζικουρού[;], _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 64. Μαρία της Παναγιώταινας Τζικουρού, 10, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 65. Γεώργης της Παναγιώταινας Τζικουρού, 8, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 66. Αγγελική του Σπύρου Ζαφείρη, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 67. Αναστασούλα του Σωτηράκου, 20, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 68. Μαρία του Σωτηράκου, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 69. Κωνσταντινιά Δημόνυμφη, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 70. Νικολός του Καρακατζάνη, 4, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 71. Βασίλαινα Δημόνυμφη, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 72. Αγγέλω του Γιώργη Σπανού, 9, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 73. Σπύρος του Γιώργη Μαγγίνα, 11, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 74. Σωτήρης του Παναγή Σπανού, 11, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 75. Σοφιά του Σπηλιωτάκη, 18, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 76. Γεώργιος του Ψυχούλια, 15, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 77. Αργύρης του Ψυχούλια, 11, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 78. Μαρία του Θεοδώρου, 8, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 79. Φωτεινή του Δ. Κανέλου, 15, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 80. Μαρία της Βασιλικούλας, _, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 81. Παναγής της Βασιλικούλας, 6, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 82. Παρασκευή της Νικολούλιας, 15, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια.

Σοπωτό:  83. Παναγιώτα Μιχαλοπούλα, _, εις Π. Πάτραν, 1821, εις Σέρας. Ιουσούφ Πασάς.

Σταμνά [;]:  1. Χρήστος του Βασίλη, 13, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Νεόκαστρο. 2. Ελένη του Βασίλη, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Πρέβεζα.

Τσορωτά:  1. Θεοδωρής _, 35, εις πεδιάδα Κόκοβας, 2 Μαΐου 1826, εις Νεόκαστρο. 2. Παρασκευή γυναίκα του προηγουμένου Θοδωρή, 38, εις πεδιάδα Κόκοβας, 2 Μαΐου 1826, εις Νεόκαστρο. 3. Σοφία του Γιάννη Τζερνωτά, 12, εις πεδιάδα Κόκοβας, 2 Μαΐου 1826, εις Νεόκαστρο. 4. Δημάκης του Γιάννη Τζερνωτά, 4, εις πεδιάδα Κόκοβας, 2 Μαΐου 1826, εις Νεόκαστρο. 5. Λαμπρινή του Γιάννη Τζερνωτά, 1, εις Τζορωτά, 10 Σεπτεμβρίου 1827, εις Πάτρας. 6. Παρασκευή _, 40, εις Τζορωτά, 10 Σεπτεμβρίου 1827, εις Πάτρας. 7. Παναγιώτης υιός της προηγούμενης Παρασκευής, 12, εις Τζορωτά, 10 Σεπτεμβρίου 1827, εις Πάτρας. 8. Πανάγος υιός της προηγούμενης Παρασκευής, 7, εις Τζορωτά, 10 Σεπτεμβρίου 1827, εις Πάτρας. 9. Ειρήνη κόρη της προηγούμενης Παρασκευής, 3, εις Τζορωτά, 10 Σεπτεμβρίου 1827, εις Πάτρας.

Χαλκιάνικα:  1. Μαρία Αναγν. Οικονόμου, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 2. Άννα του Γιάννη Σπυράκου, 11, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια. 3. Τασιώ του Γιάννη Σπυράκου, 7, εις Χιαλμόν, 5 Μαΐου 1826, εις Μοθωκόρωνα ή εις Αλεξάνδρεια.

Χόζοβα:  1. Αγγέλω Αλιβιζοπούλα, 28, εις Π. Πάτραν, 1822, εις Σέρας. Ιουσούφ Πασάς.

(Πηγή: Γ.ΑΚ.

Δεν επιτρέπω την αναπαραγωγή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, του παραπάνω κειμένου).

———————————————————-

[1] Αναφέρονται μόνο και μόνο γιατί συνελήφθησαν στον νομό Αχαΐας.
[2] Η σύλληψη αιχμαλώτων από την Καλάνιστρα των Νεζερών μας δείχνει ότι ο Ιμπραήμ πέρασε από εκεί.
[3] Δεν γνωρίζω σε ποια Καλύβια αναφέρεται, δεδομένου ότι υπήρχαν τα Καλύβια Σειρών (νυν Κρήνη), Φιλίων, Σηλίτσα, Καλύβια Ποταμιάς, Καλύβια Κόκοβας, Βυσωκά, Διακοπτίτικα, Χαλκιανιώτικα, Σελιανίτικα, Βαλιμήτικα κ. ά.
[4] Εννοείται η μάχη στο Καστράκι: Από το Ιστορικό Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων μεταφέρω μέρος όσων έχουν καταγραφεί: «Το 1826 ο Ιμπραήμ πήγε προς το δήμο Νωνάκριδος ο οποίος ήταν μέρος ορεινό και δυσπρόσιτο και εκεί είχαν καταφύγει σε κρύπτες και φαράγγια περί τους 5.000 από την επαρχία Καλαβρύτων και 500 ένοπολοι υπό τους Σολιώτη και τους Πετιμεζαίους. Συγκρούστηκαν στο Καστράκι και ύστερα από πολύωρη μάχη οι Έλληνες ηττήθηκαν και 500 απ’ αυτούς γκρεμίστηκαν από τους βράχους για να μην αιχμαλωτιστούν (αλλού στη σελ. 316 αναφέρει ο ίδιος ότι γκρεμίστηκαν 100 Καλαβρυτινοί). Παρ’ όλα αυτά πάνω από χίλιοι πιάστηκαν αιχμάλωτοι οι δε υπόλοιποι σώθηκαν καταφεύγοντες στα ορεινά του Χελμού (βλ. και λ. Σολιώτης Νικόλαος, βλ. εκτενέστερα και λ. Επαρχία Καλαβρύτων) (Παπανδρέου: Επαρχία…, σ. 56, 316). Εκεί εφονεύθηκαν πολλοί από το χωριό Σούβαρδο (Παπανδρέου: Επαρχία…, σ. 175). Ο Ν. Π. Σακελλαρόπουλος, (Επιδρομές…, σ. 37 κ. ε.) αναφέρει ότι στο Καστράκι οχυρώθηκαν οι οπλαρχηγοί Β. Πετιμεζάς και Νικ. Σολιώτης με 400 οπλοφόρους. Ο Ιμπραήμ με τη βοήθεια προδοτών έφτασε στα Κλουκινοχώρια και στις 5 Μαΐου διαίρεσε το στρατό του στα δύο και με το ένα σώμα βάδισε στην Κορφή της Κυλλήνης και με το άλλο περνώντας το Ξεροκάμπι, το Σκυλογκρέμι και την Κακιά Σκάλα έφτασε στο Καστράκι. Οι Έλληνες ήσαν απροετοίμαστοι. Ο Ιμπραήμ επιτέθηκε και οι Έλληνες τον υποδέχθηκαν με ομοβροντίες. Περίπου 80 Αιγύπτιοι έπεσαν στη μάχη. Διέταξε και δεύτερη επίθεση με μανία κατά των Ελλήνων και τρόμος και απελπισία κατέλαβε τους αμάχους οι οποίοι προσπάυησαν να φύγουν προς τα ψηλότερα μέρη αλλά τα χιόνια τους εμπόδισαν, αλλά και όσοι μπόρεσαν να φτάσουν ψηλά είδαν άλλους αραπάδες μπροστά τους. Εκεί έγινε τρομερή σφαγή και οι γυναίκες ακολούθησαν τις Σουλιώτισες και έπεσαν στους γκρεμούς και στα φαράγγια για ν’ αποφύγουν την αιχμαλωσία και την ατίμωση. Εξακόσιοι γκρεμίστηκαν, τετρακόσιοι φονεύτηκαν και τριακόσιοι πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Και η συμφορά θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν δεν έφθανε ο Νικόλαος Πετιμεζάς με 150 άνδρες που άρχισε μάχη με τους Αιγυπτίους. Αυτοί νόμισαν ότι οι Έλληνες ήσαν πολλοί και υπεχώρησαν αφού έσφαξαν και αιχμαλώτισαν πάνω από χίλιους. Σώθηκαν όμως από σίγουρη καταστροφή 4.000 γυναικόπαιδα. Στη συνέχεια, επικαλούμενος το Σπηλιάδη, (Απομνημ. Τ. Γ΄, σ. 15) τονίζει την αρνητική συμπεριφορά των στρατιωτών του κοτσαμπάση Θεοχαρόπουλου, που αντί να πολεμήσουν τους Τούρκους «διήρπασαν τα κτήματα των εγκατοίκων…». Μετά απ’ αυτά ο Ιμπραήμ γύρισε στα Σάλμενα. Στα «Ελληνικά υπομνήματα υπό Ι. Θ. Κολοκοτρώνη» (σελ. 322-323) αναφέρονται τα εξής: «Ο Ιμβραήμ απήλθεν εις Αιτωλίαν μετά 12.000 πεζικού στρατού, καταλιπών το ιππικόν του εις Πάτρας, ως άχρηστον προς εκείνα τα μέρη. Επανελθών δε εις Πάτρας έφερεν 9.000 και όχι 3.500. Παραλαβών δε εκείθεν το ιππικόν και τινά άλλα επικουρικά σώματα εστράτευσεν εις την επαρχίαν Καλαβρύτων μετά 12.000, διότι ποτέ δεν είχε μεθ’εαυτού ολιγωτέρους των 10.000, και δεν διευθύνθη κατά της Μονής Σπηλαίου, αλλά προς τα μέρη του Χελμού όπου είχον εύρει άσυλον εις δύσβατον τινά θέσιν 2.000 περίπου ψυχαί φρουρούμεναι δια 150 οπλοφόρων. Δύο αιχμάλωτοι Τούρκοι αποδράντες εκ των Ελλήνων επρόδωσαν τινάς αποκέντρους θέσεις. Οι δε Τούρκοι ώρμησαν κατ’ αυτών μη αναχαιτισθέντες από την γενναίαν αντίστασιν των υπό τον Σουλιώτην και Γκολφίνον Πετιμεζά Ελλήνων, και εισδύσαντες εις την απότομον και απόκρυφον ταύτην θέσιν έτρεψαν τους εν αυτώ Έλληνας εις φυγήν, εξ’ ων εφονεύθησαν, εκλημνήσθησαν και ηχμαλωτίσθησαν υπέρ τους 100, οι δε λοιποί εσώθησαν καταφυγόντες εις τα παρακείμενα κρημνώδη και άβατα μέρη. Εκ δε των Τούρκων εφονεύθησαν περί τους 50. Από δε του Χελμού ο Ιμβραΐμης επορεύθη δια των Κατσανών εις Τρίπολιν και εκείθεν ρητώς δια τα Μεσσηνιακά φρούρια…»».
[5] Αναφέρεται μόνο και μόνο γιατί συνελήφθη στον νομό Αχαΐας.
Posted in Άρθρα | Tagged | Σχολιάστε

Λίγα λόγια για τον «δικό μου ήρωα»!

Ένας χρόνος πέρασε αφ’ ότου ο αγαπημένος μου πατέρας Δημήτριος Τζώρτζης του Νικολάου και της Ανδριάνας έφυγε από τη ζωή.

Σήμερα είχαμε το ετήσιο μνημόσυνό του.

Γεννήθηκε στις 5.5.1920 στο Γκέρμπεσι Καλαβρύτων και πέθανε στις 1.5.2016 στην Αγριλιά Ερυμάνθου. Είχε τραυματιστεί στις 7.9.1948, υπηρετώντας τη θητεία του ως στρατιώτης στο 603 Τ. Π. στις επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών (Ν. 556-587 Φ.Χ. Φλωρίνης, κλίμ. 150000). Μία σφαίρα του διέλυσε το αριστερό χέρι στον αγκώνα με κατεύθυνση προς την καρδιά αλλά καρφώθηκε, στο σημειωματάριο και την «Επιστολή του Κυρίου» που μαζί και με άλλα έγγραφα είχε στην αριστερή τσέπη του στρατιωτικού του μπουφάν, στο στήθος μπροστά από την καρδιά του και σταμάτησε εκεί. Άλλη τον τραυμάτισε πριν και στο δεξί του χέρι. Η απόφαση αναφέρει ότι υπέστη τραύμα αριστερού ημιθωρακίου δεξιού αντιβραχίονα μετά κατάγματος και διαμπερές αριστερού μετά τραυμάτων όλμου. Νοσηλεύτηκε στο 428 Στρ. Νοσοκομείο από 7-11 Σεπτ. 1948 και διεκομίσθη εις το 201 Κ.Κ.Τ. ως πάσχων εκ τραύματος δεξιού αγκώνος εκ τυφλού τραύματος αριστερού βραχίωνος με τραύμα αριστεράς θηλής μαστού, ετοποθετήθη την 22.9.1948 εις πίνακαΥ. και απελύθη εκ της αιτίας αυτής των τάξεων του στρατού την 6.12.1949. Εξ’ όσων γνωρίζω, νοσηλεύθηκε αρκετό καιρό στο Στρατ. Νοσοκομείο στην Αθήνα και χάρις στην επιμονή και φροντίδα και της αείμνηστης θείας του Μαρίας (συζ. Ν. Βυθούλκα) δεν του έκοψαν το χέρι και έγινε καλά. Επανήλθε στη μονάδα του απ’ όπου και απολύθηκε. Στη συνέχεια πέρασε επιτροπή και δικαιώθηκε μιας μικρής σύνταξης ως ανάπηρος πολέμου. Η Αίτησή του προς την Υγειονομική Επιτροπή έγινε στις 16.8.1952 και η απόφαση της Υγεινομικής επιτροπής είναι η 1701/13.4.1953 για την απονομή σύνταξης. Αυτός ήταν στρατιώτης και ο αδελφός του Χαράλαμπος αντάρτης… Ήταν εργατικός, δημιουργικός, δίκαιος, ευγενής, καλόκαρδος και έντιμος… Αιωνία του η μνήμη.

Στη συνέχεια μεταφέρω μέρος της μαγνητοφωνημένης συζήτησης που είχαμε. Η συνομιλία έγινε στις 10.12.2014 μεταξύ εμού και του πατέρα μου, όταν νοσηλευόταν με ίωση στο νοσοκομείο στο Ρίο στην Πάτρα. Ήταν 94-95 ετών.

 

«…-Πόσο έκατσες στο στρατό εσύ;

-Έκατσα τριανταέξι μήνες!

-Μαζί με αυτό που είχες τραυματιστεί;

-Αλλά! Ούλα. Εγώ, άϊκουσε δω ρε, τραυματίστηκα, ήρθα κάτου στην Πάτρα εδώ στο σπίτι, ετότε ο πατέρας μου ήτανε στα Βραχναίϊκα.

-Ναι!

-Ανταρτόπληκτος!

-Έκατσα εκεί… Φεύγω από κεί και με στέλνανε τη μια ημέρα στην Κόρινθο, την άλλη στην Πάτρα… όχι στο Άργος.

-Τι έκανες; Γιατί σε στέλνανε εκεί;

-Συνοδεία!

-Φρουρά.

-Είχανε βάλει κάτι σακιά απάνου στο τραίνο…

-Τι μετέφερε το τραίνο;

-Φυλάγαμε για μη το χτυπήσουν οι αντάρτες.

-Για πές μου κάτι… Μου είχες πεί ότι όταν σε είχανε στείλει φρουρό στην Κόρινθο εκεί που κρατούσανε αριστερούς, έτσι δεν είναι;

-Επήγαμε στην ομάδα και δεν ήμουνα εγώ μόνο, στην Κόρινθο. Παραπέρα τους είχανε μαζέψει … Λοιπόν ένα βράδυ παίρνουνε τηλέφωνο για να πάει ενίσχυση από μας. Ένας λοχίας, «θα πάς ορέ Τζώρτζη» μου λέει «ή να πάου;». «Θα πάου ρε» του λέω. «Τράβα ρε» μου λέει, «μη μας βγάλουνε την ψυχή, δε μας αφήνουνε να ησυχάσουμε, θα μας βγάλουν ακόμα την ψυχή» λέει. Πήγα εκεί και πήγα ούτε αργά ούτε νωρίς. Και κει δεν είχα που να κοιμηθώ. Εκεί ήτανε το Α2 και τα λοιπά. Όλοι οι τράγοι οι μεγάλοι. Μπαίνω μέσα. «Καλησπέρα!», «Καλησπέρα, καλώς τονε!». Ένας ήτανε αστυνομικός, δεν ξέρω τι κερατάς ήτανε, μόλις μπήκα μέσα με πήρε… «Πούθε είσαι ρε;», «Από δώ από ένα χωριό», «Είσαντε αντάρτες στο χωριό σου;», «Όχι!» του λέω. «Δεν ήσαντε αντάρτες στο χωριό μου!». «Άμα ήσαντε αντάρτες», μου λέει, «να μπεις στο στρατόπεδο για «μπατίνι»…». Μπήκα εγώ. Ναι. Μου φκιάσανε ένα τσάϊ, μου βάλανε ένα κρεβάτι μονό και κοιμήθηκα και πήγα και φύλαξα. Εκεί που πήγα να φυλάξω, τηράω ο Αντρέας ο [αναφέρει επώνυμο το οποίο δεν αναφέρω εγώ].

-Ήτανε κρατούμενος;

-Ναι! Ήτανε ο Αντρέας, ο πατέρας του, η μάνα του και τα λοιπά. Εκεί γνωστοί…

-Ήτανε κι άλλοι, ε;

-Δέκα, δεκαπέντε γνωστοί!

-Εσύ τώρα, γιατί; Δεν είχες προηγούμενα μ’ αυτούς για να μπεις να τους…

-Γιατί να τους βαρέσω; Πού ήξερα εγώ παιδί μου τι είχανε κάμει οι ανθρώποι; Και θελά λέγανε παράπονα. Όπως τώρα, ηυρίσκανε τον πατέρα μου, τον αδερφό σου στον Πλάτανο, στον Κάλανο οι γνωστοί, «Σε ευχαριστώ πολύ ρε γέρο Νίκο με το γιό σου πόχεις, σε ευχαριστώ πολύ που μας προστάτεψε, δεν μας εσκότωσε». Τέλος πάντων…»

Και σε άλλο σημείο της συζήτησής μας:

«…-Ξέρεις τι θέλω να μου πείς; Να μου πεις πως ήτανε εκείνη την ημέρα που τραυματίστηκες, άμα θέλεις να το θυμηθείς. Γιατί είναι δύσκολο για σένα αυτό.

-Άκουσε δω! Εγώ ήμουνα πολυβολητής. Είχε σκοτωθεί ο πολυβολητής και είχα εγώ το πολυβόλο.

-Σε ποιο μέρος έγινε αυτό;

-Στο Βίτσι! Πάνω σε υψόμετρο.

-Α! Στο βουνό απάνω ήσουνα.

-Ναι! Το γράφει απάνου η απόφαση το μέρος. Είχα το πολυβόλο και το είδα όνειρο ότι θελά τραυματιστώ.

-Τι είδες; Θυμάσαι;

-Τι είδα; Που να θυμηθώ τώρα… έρχεται ο λοχαγός, «για βάλε μια ριπή ρε!» μου λέει «με το πολυβόλο, τι λέει το ερμάδι[;];». Του λέω «δεν πάμε καλά σήμερα! Δεν πάου καλά!». «Τι έχεις ρε, τι έπαθες;». «Δεν πάου καλά». «Μα τι έχεις;» με ρώτησε τρεις φορές. Δεν του είπα τίποτα. Έριξα μια ριπή.

-Γιατί; Για να ειδεί αν μπορείς να χειριστείς το πολυβόλο;

– Ξέρω γώ! Για να ειδεί αν δουλεύει… που να θυμηθώ τώρα. Κάνουμε απάνου… και όπως είμαστε ένα γύρω εκεί… τηράου οι αντάρτες ερχόσαντε …

-Φαινόντουσαν στο βουνό;

-Στο βουνό! Αλλά που; Ρίνουνε την πρώτη… τραυματίστηκα, μόμεινε το πολυβόλο εκεί.

-Σε ποιο χέρι τραυματίστηκες πρώτα;

-Στο δεξί. Μετά την ίδια ώρα και στο αριστερό…

-Και μία σφαίρα που σου πήγαινε εδώ που είχες τα βιβλιάρια;

-Εκείνη εκεί! Εκείνη [η σφαίρα]. Έμεινε εκεί!

-Τι είχες εκεί που έμεινε η σφαίρα;

-Την Επιστολή του Κυρίου!

-Τι άλλο είχες;

-Δε θυμάμαι τώρα…

-Το πέϊ μπούκ δεν είχες; Το βιβλιάριο του στρατού;

-Όχι!

-Τι είχες εκεί; Τα έχεις στο σπίτι αυτά, είναι τρυπημένα.

-Ένα βιβλιάριο είχα που έγραφα. Εκεί έχω γράψει, αλλά είσαι μακριά να στα δώσω να το ξεσηκώσεις…. Τέλος πάντων.

-Μετά τι έγινε όταν τραυματίστηκες; Σε πήρανε πίσω; Πώς έγινε, θυμάσαι;

-Διαλυθήκανε! Και ήρθανε πίσω…

-Διαλύθηκε η μονάδα σου;

-Ναι ο λόχος!

-Εσένα ποιος σε πήρε; Πως έγινε;

-Περίμενε! Αφού τραυματίστηκα και το κράταγα ετούτο που με είχε πάρει η σφαίρα εδώ, το κράταγα έτσι… Ερχότανε ένας… «Έλα δέσε με ρε!» του λέω. Τραυματιοφορέας τι […] ήτανε. Πέφτουνε σφαίρες … Κάνω δώθε… έρχουμαι πίσω, πίσω, πίσω..

-Μόνος σου ε;

-Μόνος μου! Πιο πίσω ένα δέντρο… Μη το δέντρο, τα πόδια τα δύο πέρα –πέρα!

Σου ρίχνανε πάλι, ε;

-Έρχουμαι εκεί στο δέντρο, πέφτω εκεί στο δέντρο λίγο πιο μπροστά… Φτάνει ένα παιδί, αλλά το έχω χάσει που είναι. «Έλα δω, ρε!» μου λέει. Βάνει τα κλάματα.

-Από πού ήτανε το παιδί αυτό;

-Δεν το θυμάμαι, εδώ από ένα χωριό των Καλαβρύτων!

-Πως λεγότανε;

-Ντόλκας! Σπύρο τονε λέγανε; Νίκο τόνε λέγανε;

-Από τα Μαζέϊκα ήτανε;

Όχι, από ένα χωριό εδώ των Καλαβρύτων! Δε θυμάμαι. Εγώ έχασα και τον Κούλια που ήτανε από το Ασάνι, το Σπύρο τον Κούλια!

-Είσαστε μαζί στρατιώτες;

-Αλλά;

Σκοτώθηκε εκεί;

-Όχι δε σκοτώθηκε!

-Αλλά;

-Έμαθα ότι έκοψε το πόδι του σε ένα ναρκοπέδιο. Δεν είχες πούθε να κάμεις από τις νάρκες …

-Εσύ όταν ήρθε αυτό το παιδί κλαίγοντας και σε πήρε, πού πήγες στη συνέχεια;

-Κάτου στο ορεινό χειρουργείο. Φτάνω κει κάτου… αμέσως με δένουνε εδώ που έτρεχε το αίμα μου απάνου στο σακάκι, δεν έχεις δει στη φωτογραφία; Απάνου στο σακάκι το αίμα μου, αμέσως με δένουνε, αμέσως γράφουνε σε ποιο μέρος τραυματίστηκα κι αμέσως μ’ αρπάζει εκείνο το παιδί από το ορεινό χειρουργείο … άσε που με είδε ένα άλλο παιδί που ήτανε κάτου κείθε … ήτανε έτοιμος ν’ απολυθεί δυό ημέρες τον είχανε εκεί στο λόχο… ένα και δύο στο αυτοκίνητο στη Φλώρινα.

-Μόνο εσένα πήγανε στο αυτοκίνητο;

-Δε θυμάμαι αν ήσαντε άλλοι, για τον εαυτό μου λέω εγώ. Με πάνε στη Φλώρινα. Αμέσως ήσαντε οι γιατροί εκεί, 2-3 γιατροί.

-Τι ήτανε εκεί; Ήτανε κινητή μονάδα του στρατού εκεί;

-Χωριό ήτανε… Στρατός ήτανε πάλι.

-Νοσοκομείο ήτανε;

-Ναι! Έτσι στην άκρη στο χωριό είχανε ένα σπιτάκι…

-Α! το είχανε κάνει νοσοκομειακή μονάδα ο στρατός.

-Ναι! Μπήκα απάνου… αμέσως οι γιατροί 2-3 και ένας ή δύο στρατιώτες μαναχά ήσαντε. Αμέσως με αρπάζουνε οι γιατροί με βάνουνε απάνου σ’ ένα τραπεζάκι, σ’ ένα φορείο. Με βάνουνε απάνου… έτρεχε το αίμα μου αλλά με είχανε δέσει τόσο δυνατά εδώ στην πλάτη … Δεν έτρεχε πολύ αλλά έτρεχε. Έρχουμαι στην Αθήνα…

-Από κει σε φέρανε στην Αθήνα;

-Αλλά;

-Με τι; Πως ήρθες στην Αθήνα;

-Εβάρυγε πάνω εκεί και πιάνει ο στρατιώτης και μου κλείνει τα μάτια μοναχά. Μου ράβανε το χέρι εδώ… Τούτο δω [δείχνει που ακριβώς]. Και ήτανε [πιο] μαύρο από το σακκάκι σου. Με καθάρισαν εκεί και κόψε και κόψε και δώστου και δώστου…

-Με νάρκωση ή χωρίς νάρκωση;

-Τι νάρκωση ρε; Τίποτα! Έτσι!

-Δεν πόναγες;

-Αν επόναγα! Τίνους να το ειπώ παιδί μου; Αφού δεν ήτανε κανένας εκεί… Εφώναζα εγώ: γιατρέ μου μη με τρουπάς! μη με κόβεις! Ετήραε ο άνθρωπος να μου καθαρίσει να πετάξει το κρέας το κατεστραμμένο που το είχε πάρει το βλήμα, τα βλήματα.

-Και από κεί πως σε στείλανε στην Αθήνα; Τι έγινε;

-Με καθάρισαν καλά-καλά εκεί, με ράψανε και με στέλνανε στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη που με έφεραν μου βάλανε ένα γύψο από δω μέχρι εδώ…

-Όλο το χέρι στο γύψο!

-Όλο το χέρι, μόνο αφήκανε εδώ τάχαμου ένα παραθυράκι να κόψουνε λέει τα ράμματα.

– Και μετά την Κοζάνη σε στείλανε στην Αθήνα; Με τι ήρθες;

– Με αεροπλάνο!

-Μόνο εσένα φέρανε ή ήτανε και άλλοι μέσα;

-Ήσαντε και άλλοι μέσα. Είμαστε 16 στρατιώτες και ένας αξιωματικός…

-Όλοι τραυματίες ήσαστε;

-Όλοι αλλά ο πιο βαρύς [βαρειά] ήμουνα γω! Γιατί φτάνοντας εκεί του λέει ο μεγάλος γιατρός του αλλουνού «Κόφτου το γύψο και μην τον πειράζεις τον άνθρωπο».

-Πού; Στην Αθήνα όταν έφτασες.

-Ναι!

-Πού πήγες; Σε ποιο νοσοκομείο πήγες στην Αθήνα; Αυτό που είναι στον Ευαγγελισμό από πίσω;

-Στου Ρίμινι[;]. Ήτανε μια μονάδα Ρίμνι λεγότανε.

-Πού ήτανε αυτό; Ξέρεις; Σε ποιο μέρος στην Αθήνα ήτανε;

-Δεν το θυμάμαι, πως λεγότανε κει. Γιατί ήρθε εκεί ο συχωρεμένος ο Τάκος και με ηύρε και το παιδί του Μπολτσοβίκου ο Νίκος. Στέκεται λοιπόν φαλτσέτα ξέρω γω τι είχε γράτς, γράτς το άνοιξε [το γύψο]. Έναν καιρό έρχεται ο γιατρός. Το άνοιξε τόσο… το πιάνει και πέφτει το κρέας μαζί με το γύψο… Με μαζέψανε εκεί γύρω-γύρω, με πλύνανε, με συγυράγανε…

-Να σε ρωτήσω κάτι. Από κει που τραυματίστηκες μέχρι να έρθεις στο νοσοκομείο στην Αθήνα, σε πόσες ημέρες ήρθες;

-Την ίδια ημέρα…

Την ίδια ημέρα πήγες Κοζάνη και ήρθες Αθήνα;

-Μας βάλανε στο αυτοκίνητο, μας δώσανε δε θυμάμαι πόσα λεφτά, αλλά είχε γίνει μια αεροπειρατεία, γιατί θα μας φέρνανε το βράδυ.

– Άρα σας φέρανε την άλλη ημέρα το πρωί.

-Έτσι και έγινε!

-Εσύ μου είχες πεί ότι όταν ήρθες στην Αθήνα στο νοσοκομείο, αυτούς που ήτανε βαριά τραυματίες όπως εσένα, τους αφήσανε τελευταίους να τους δει ένας γιατρός που τον είχε φωνάξει τότε η Φρειδερίκη.

-Ναι μωρέ, ναι! Περίμενε να στο ειπώ. Λοπόν μας είχε κει… με άφηκε τελευταίο… εφώναζα από τον πόνο. Άσε από τη βρώμα… άπλυτος… τα χούματα όπως με πήρε στο τραύμα , το σακκάκι αφού φαίνεται στη φωτογραφία…

-Και μετά τι έγινε που σ’ αφήσανε τελευταίο; Ήρθε ο γιατρός αυτός και;

-Ήρθε ο γιατρός και βγάνει εκείνο σιγά –σιγά, το βγάνει το γύψο και πέφτει το δέρμα ούλο μαζί με το γύψο… με μάζεψαν με ξαναπλύνανε… Του λέει ο γιατρός ο μεγάλος του αλλουνού «Θα τόνε φυλάξεις απόψε» κάπως έτσι δε θυμάμαι…

-Γιατί να σε φυλάξουνε, από τι;

-Γιατί το χέρι ήτανε επικίνδυνο να μου το κόψουνε! Να μη μαυρίσει άλλο! Ξέρω γω… Εκόβανε με ψαλίδια με… τέτοια, κόβανε αλλά ο πόνος ο φρικτός ήτανε που με ράβανε. Ετότε έσκουζα.

-Και σε φτιάξανε εκεί ο γιατρός αυτός… Για συνέχισε!

-Μου βγάλανε το γύψο με καθάρισαν, έκατσε όλη νύχτα ένας γιατρός εκεί. Είχε τόσο μαυρίσει πού λέγανε να μου το κόψουνε.

-Και ζητούσανε κάποιον να υπογράψει…

-Κανένας δεν ενδιαφερότανε! Η συχωρεμένη ήτανε εκεί…

-Ποιός;

– Η θειά η Μαρία!

-Ποιός την ειδοποίησε τη συχωρεμένη τη θειά σου τη Μαρία;

-Ετότε και τώρα ακόμα ήσαντε οι φίλες του στρατού … το κατάλαβες.

-Τι ήτανε; Κορίτσια; Γυναίκες; Τι;

-Όπως ετούτα [τα κορίτσια] που είναι εδώ στο νοσοκομείο. Το είπα εγώ. Αλλά δεν μπορέσανε να τη βρούνε στο πρώτο.

-Μήπως ήτανε του Ερυθρού Σταυρού;

-Όχι! Δεν μορέσανε και ξάνα πως το θυμήθηκα εγώ και της το είπαν. Έρχεται με βρίσκει, εβρώμαγα, άπλυτος, άξουρος, τα χούματα στο σακκάκι, τα αίματα, βρώμαγα ολόκληρος…

-Και σε καθάρισε;

-Με πλυνε εκεί με συγύρισε και φέρνει τον Κώστα το συχωρεμένονε [γιό της], είχε σπάσει το ποδαράκι του, «καλικούτσα» [στον ώμο]. Το Νίκο [άνδρα της] τον είχανε καλέσει και αυτόνε στρατιώτη.

-Μάλιστα! Και ήτανε μόνη της. Ε! την κακομοίρα!

-Και αυτή ερχότανε, ήξερε.. ερχότανε τελευταία… Με έπλυνε, με καθάρισε…

-Εμένα μου είχε πεί η συχωρεμένη ότι της είπανε ότι θέλουνε να σου κόψουνε το χέρι!

-Ναι!

-Και είπε: «Γιατί να του κόψετε το χέρι του παιδιού;», «Μα, λέει, είναι επικίνδυνο και πρέπει να το κόψουμε» και θυμάμαι μου είχε πεί ότι τους είπε «όχι να το κάνετε καλά. Δε συμφωνώ» της ζητήσανε να υπογράψει σαν κοντινότερος συγγενής που ήτανε εδώ στην Αθήνα για να σου κόψουνε το χέρι. Έτσι μου είχε πει εμένα.

-Δε θυμάμαι τι τους είχε ειπεί….

…………………………………………

-Μάλιστα! Και όταν αποθεραπεύτηκες από εδώ πού σε στείλανε, απ’ το νοσοκομείο αυτό;

-Πουθενά! Με στείλανε ξανά στο Γράμμο!

-Δε σου δώσανε ούτε άδεια; Τίποτα;

-Άδεια μου δώσανε! Αλλά με στείλανε στο Γράμμο.

-Πάλι, ε;

-Πάλι! Με στείλανε και υπηρέτησα τακτικός στρατιώτης, χωρίς να ξέρουν ότι είμαι τραυματίας, χωρίς τίποτα, τίποτα!

-Σαν να μην είχες τραυματιστεί δηλαδή.

-Ναι!

-Μάλιστα!

-Άστα μην τα κουβεντιάζεις!

-Και απολύθηκες από κεί.

-Ναι! Απάνω από την Κατερίνη!

-Απ’ την Κατερίνη απολύθηκες;

-Ναι!

-Είχατε κατέβει κάτω, ε;

-Ρε τότε είχανε ησυχάσει … τους είχανε συμμαζέψει ετότε!…»

 

Σημείωση: Δεν θα ήθελα ν’ αναπαραχθεί από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο το μέρος αυτής της συζήτησής μου με τον πατέρα μου.

Ο σκοπός της ανάρτησης  είναι ένα ιδιαίτερο μνημόσυνο για εκείνον, τον δικό μου ήρωα, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι.

Θ. Τζώρτζης.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Πεσόντες (συνέχεια…)

συνεχίζεται…

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Πεσόντες (συνέχεια…)

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Οι Χειμαρριώτες πριν 190 χρόνια έγραφαν στον Κυβερνήτη της Ελλάδος Ι. Καποδίστρια.

Το παρακάτω έγγραφο στάλθηκε από τους Χειμαρριώτες προς τον κόμητα Βιάρο Καποδίστρια (αδελφό του Κυβερνήτη της Ελλάδος) στο Ναύπλιο:

«Εξοχώτατε κύριε Κόμητα ταπεινώς προσκυνούμε./ Εμείς ο λαός της επαρχίας Χειμάρρας, ιερείς, προεστοί γυναίκες και άνδρες, μικροί και μεγάλοι, έχομε αποθέσει όλο το θάρρος και την ελπίδα μας εις χείρας της εξοχότητός σας. Δεν ελείψαμε να σας ηθέλαμε κάμει γνωστά όλα τα τρέχοντα και την κατάστασιν της επαρχίας μας, με γράμματα και δια ζώσης φωνής δια μέσου των απεσταλμένων μας εις Κοριφούς και η εξοχότης σας μας έδωσε χρηστάς ελπίδας, αφού αναχωρήσετε από Κορφούς απομείναμε ωσάν τα ορφανά παιδιά χωρίς πατέρα./ Εξοχότατε προστρέχομεν με το παπεινόν μας εις τα ειλικρινά σπλάχνα της εξοχότητός σας να μας ηθέλετε κάμει και εμάς κανέναν τρόπον, οποίον γνωρίζετε δια να αποφύγουμε τον ζυγόν. Η Αρβανιτιά μας φοβερίζει να μας χαλάσουν, επειδή να έβγαλεν ο Ρούμελης ένα φερμάνι λέγοντας οποίος πιστεύει τον Μουάμεθ και αγαπά τον βασιλέαν να κτυπήσουν των γκιαουράδων οπού έδιωξαν τον υιόν μου από το Δέλβινο. Όταν ήλθε ο υιός του Ρούμελη εις το Δέλβινο εσηκωθήκαμε εις τ’ άρματα μαζί με τον Σιαήμβεη, και μέρος Τουρκών ταράφι εδικό μας, ήτοι του Σιαήμβεη, και εδιώξαμε τον υιόν του Ρούμελη, τώρα οι Αρβανίτες Τούρκοι μας το εγύρισαν και μας φοβερίζουν να μας πέσουν απάνω μας, και εμείς δεν έχομε αλλ’ ούτε ένα δράμι μπαρούτι δια να κάμωμε το χρέος μας, και ύστερα ν’ αποθάνωμε ενδόξως. Εμείς άλλο θάρρος δεν έχομε ειμή τότι καλό κάμει το σπίτι της εξοχότητός σας εις εμάς ο θεός να σας το ανταμείψει εις την άλλην ζωήν./ Εξοχώτατε μην μας αφήνετε να κινδυνεύουμε και να χαθούμε εις τας ημέρας του Καποδίστρια οπού εξουσιάξετε την Ελλάδα. Αυτού έρχεται και ο κύριος Φίλιππας και θέλει σας πληροφορήσει τα πάντα δια ζώσης φωνής ταύτα και με κάθε σέβας προσμένομε την απόκρισίν σας./ Χειμάρρα τη 27 Μαΐου 1828/ Οι ταπεινοί δούλοι σας/ Εγκάτοικοι και προεστοί της επαρχίας Χειμάρρας».

Το επόμενο, ομοίου περιεχομένου, έγγραφο στάλθηκε από τους Χειμαρριώτες προς τον Κυβερνήτη της Ελλάδος Καποδίστρια την ίδια ημέρα:

«Εξοχότατε Κυβερνήτη της Ελλάδος./ Εμείς ο λαός της επαρχίας Χειμάρρας, ιερείς, προεστοί, γυναίκες και άνδρες, μικροί και μεγάλοι, όλο το θάρρος και την ελπίδα μας την έχομε εις την εξοχότητά σας. Εμείς δεν ελλείψαμε πάντα να εκάναμεν γνωστά τα τρέχοντα εις την κατάστασιν της επαρχίας μας του κυρίου Κόμητα Βιάρου αυταδέλφου σας, ο οποίος πάντα μας έδινε χρηστάς ελπίδας, τώρα ο απομακρυσμός του μας ελύπησεν και απογίναμε ωσάν τα ορφανά παιδία./ Εξοχότατε/ προστρέχομεν με το ταπεινόν μας εις τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της εξοχότητός σας να μας ηθέλετε κάμει οποίονδήποτε πρόπον εγνωρίζετε δια να αποφύγουμε τον ζυγόν. Οι Αρβανίτες μας φοβερίζουν να μας χαλάσουν, επειδή να έβγαλεν ο Ρούμελης ένα φερμάνι λέγοντας εις τους Αρβανίτες οποίος πιστεύει τον Μουάμετ, και αγαπά τον βασιλέαν να κτυπήσετε τους γκιαουράδες οπού έδιωξαν τον υιόν μου από το Δέλβινο. Όταν ήλθεν ο υιός του Ρούμελη εις το Δέλβινο εσηκωθήκαμε εις τ’ άρματα μαζί με τον Σιαήμπεη και ένα μέρος Τουρκών ταράφι του αυτού μπέη, και εδιώξαμε τον υιόν του Ρούμελη από το Δέλβινο, τώρα η Αρβανιτιά μας το εγύρισαν και μας φοβερίζουν να μας πέσουν απάνω μας και εμείς ευρισκόμαστε πολλά αχαμνά δεν έχομε αλούτε ένα δράμι μπαρούτι ούτε τουφέκια, μας λείπουν δια να εκάναμε το χρέος μας και να αποθνήσκαμε ενδόξως. Εμείς άλλο δεν κάνομεν ειμή στεκόμεθα με τας χείρας υψωμένας προς τον θεόν παρακαλώντας τον να συγκατανεύσει εις τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της εξοχότητός σας να μην κινδυνεύσουμε, να μην σκλαβωθούμε, να μην χαθούμε, αλλά να μας έχετε εις χείραν σας, και να μην το καταδεχθείς να μας αφήσεις να χαθούμε εις τας ημέρας της εξοχότητός σας Κυβερνήτη της Ελλάδος. Αυτού έρχεται και ο κος Φίλιππος και θέλει σας πληροφορήσει τα πάντα δια ζώσης φωνής, ταύτα και με κάθε σέβας μένομε/ Χειμάρρα τη 27 Μαΐου 1828/ Οι ταπεινοί δούλοι σας/ Εγκάτοικοι και προεστοί της επαρχίας Χειμάρρας».

Πηγή: Γ.Α.Κ.

Θ. Τζώρτζης.

Posted in Uncategorized | Tagged | Σχολιάστε

Καλό Πάσχα!

Αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και σ’ όλο τον κόσμο, σας εύχομαι «Καλό Πάσχα» με υγεία και ό,τι καλύτερο για σας και τις οικογένειές σας!

Ας υπάρχει μέσα μας εκτός από την πίστη στο θεό και η αισιοδοξία ότι και για την πατρίδα μας μετά τη Σταύρωση θα ακολουθήσει η Ανάσταση…

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!

Θ. Τζώρτζης.

Posted in παραδόσεις κ.λ., Ήθη -έθιμα | Σχολιάστε

Ο εκ της Κερπινής των Καλαβρύτων Ανδρέας Ζαΐμης και η συμβολή του στην διοικητική διαίρεση της Πελοποννήσου και στη δημιουργία της πρώτης Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα.

Οι Καλαβρυτινοί, δεν πρωτοστάτησαν μόνο στους αγώνες κατά των εχθρών με το γιαταγάνι και το ντουφέκι, ούτε μόνο στην έναρξη της Επανάστασης του 1821 στην επαρχία αυτή, αλλά και με το μυαλό και τη γραφίδα στις μετέπειτα προσπάθειες της Ελλάδος να σταθεί στα πόδια της. Από τα έγγραφα – εισηγήσεις – προς τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, που ακολουθούν και τα υπογράφει ο πολύς Ανδρέας Ζαΐμης[1] εκ της Κερπινής των Καλαβρύτων, όντας μέλος του «Πανελληνίου»[2], γίνεται φανερός ο ρόλος και η συμβολή του στη Διοικητική διαίρεση της Πελοποννήσου καθώς και στη δημιουργία υποτυπώδους Δημόσιας Διοίκησης, μετά την εκδίωξη των Τούρκων από την Ελλάδα.

«Αριθ. 13./ Το Πανελλήνιον./ Προς τον εξοχώτατον Κυβερνήτην,/ Ιδού κατά ζήτησιν της υμετέρας εξοχότητος η διαίρεσις της Πελοποννήσου, και των Νήσων του Αιγαίου πελάγους εις τμήματα, όσα και οποία εστοχάσθη το Πανελλήνιον προσωρινώς ανάλογα γνωρίζον καλώς ότι η πείρα θέλει οδηγήσει την Κυβέρνησιν εις τούτο καλύτερα./ Οι υπέρ της τοιαύτης διαιρέσεως της Πελοποννήσου λόγοι είναι πρώτον, ότι συντέμνει, ως βλέπετε, την προλαβούσαν της Τουρκικής Διοικήσεως διαίρεσιν πλέον του ενός τρίτου, από εικοσιτέσσαρας επαρχίας, προβάλλουσα μόνον επτά τμήματα, και ταύτα ως έγγιστα φυσικώς περιοριζόμενα προς άλληλα δια ποταμών ή ορέων. Δεύτερον ότι με τούτον τον τρόπον έχουσι όλα τα τμήματα εν κέντρον, εκ του οποίου απέχουσιν εξ’ ίσου ως έγγιστα όλα. Τρίτον η ένωσις αύτη των διαφόρων επαρχιών από εν τμήμα σβύνει κατ’ολίγον την ηθικήν διαίρεσιν των κατοίκων, και τέταρτον ότι όλα τα μεγάλα τμήματα μηδενός βρέχονται από την θάλασσαν./ Των δε Νήσων την διαίρεσιν δικαιολογεί μια γενική παρατήρησις επάνω εις τον γεωγραφικόν αυτών πίνακα./ Κρίνει όμως χρέος του το Πανελλήνιον να παρατηρήσει προς την Εξοχότητά Σας, ότι εις την προλαβούσαν των Τούρκων Διοίκησιν, όχι μόνον εις τόσας πολλάς επαρχίας λεγομένας ήτον κατακερματισμένη η Πελοπόννησος, αλλά μιάς τοιαύτης επαρχίας χωρία ή άλλα μέρη ήσαν πανταχού υποκείμενα εις την πολιτικήν Διοίκησιν άλλης παντελώς απομεμακρυσμένης από την πρώτην και αποχωρισμένης απ’ αυτήν δια μέσου κειμένων άλλων τοσούτων επαρχιών. Και ταύτην την παρατήρησιν σας κάμνει το Πανελλήνιον, δια να μη λησμονηθεί εις το περί ταύτης της υποθέσεως εκδοθησόμενον διάταγμα να εμποδισθεί το άτοπον τούτον, κατά το οποίον και προλαβόντως η Βουλή ενομοθέτησε./ Παρά δε της στρατιωτικής δυνάμεως, οπόσην το Πανελλήνιον στοχάζεται αναγκαίαν δια έκαστον τούτων των τμημάτων, είναι δια μεν τα της Πελοποννήσου από σαράντα έως ογδοήκοντα άνθρωποι, δια τα των Νήσων, και περί την Μάνην, εκτός της Πεζικής ταύτης Δυνάμεως, το Πανελλήνιον στοχάζεται αναγκαίον να υποστηρίζεται έκαστος Διοικητής και με μίαν μικράν Ναυτικήν δύναμιν, παραδείγματος χάριν από δύο μικρά πολεμικά πλοία, με τα οποία και την ευταξίαν των Νήσων ευκολώτερον ημπορεί να βαστά, και την πειρατείαν (χρείας τυχούσης) να κατατρέχει./ Το Πανελλήνιον όμως δεν ημπορεί να Σας δώσει προς το παρόν καμμίαν γνώμην περί των αναγκαίων υπαλλήλων, των Διοικητών, των διαφόρων τμημάτων, περί του μισθού αυτών ακολούθως, μη γνωρίζον ακόμη, ποίος θέλει είναι ο πολιτικός οργανισμός αυτών των τμημάτων, και ποία και πόσα των διαφόρων αναγκαίων εις ταύτα υπουργών τα καθήκοντα. Θέλει δε κάμει τούτο, αφού ιδεί πρώτον τοιούτον οργανισμόν επικυρωμένον παρά της υμετέρας εξοχότητος, ήθελε συνδυάσει με πολιτικόν κατάλογον (lista civili) το σχέδιον ενός τοιούτου οργανισμού, εις το οποίον κατ’ αυτάς ενασχολείται το Πανελλήνιον./ Εν Αιγίνη τη 7η Απριλίου/ 1828/ Ο Πρόβουλος του Τμήματος των Εσωτερικών/ Ανδρέας Ζαΐμης./ ο πρώτος Γραμματεύς/ Γεώργιος Ψύλλας» (Γ.Α.Κ.).

Ακολουθεί η διαίρεση της Πελοποννήσου:

«Πελοπόννησος./ Τμήματα: 1. Κορινθία και Αργολίς, περιέχουσα Άργος, Ναύπλιον, Κάτω Ναχαγιέ, Κόρινθον./ 2. Αχαΐα, περιέχουσα Καλάβρυτα, Βοστίτζαν, Πάτρας./ 3. Ήλις, περιέχουσα Γαστούνην και Πύργον./ 4. Άνω Μεσσηνία, περιέχουσα Αρκαδίαν, Νεόκαστρον, Μοθώνην, Κορώνην./ 5. Κάτω Μεσσηνία, περιέχουσα Νησί, Καλαμάταν, Ιμπλάκικα, Ανδρούσαν, Λεοντάρι, Μικρομάνην και την Δυτικήν Μάνην./ 6. Λακωνία, περιέχουσα Ανατολικήν Μάνην, Μονεμβασίαν, Μιστράν και Πραστόν./ 7. Αρκαδία, περιέχουσα Φανάρι, Καρύταιναν, Τριπολιτζάν, Άγιον Πέτρον./ Νήσοι./ Τμήματα: 1. Τμήμα Βορείων Σποράδων περιέχον, Σκιάθον, Σκόπελον, Ηλιοδρόμια κ.τ.λ./ 2. Τμήμα Ανατολικών Σποράδων περιέχον, Σάμον, Κάλυμνον, Λέρον, Πάτμον κ.λ.π./ 3. Τμήμα Δυτικών Σποράδων περιέχον, Ύδραν, Πέτζα, Πόρον και Αίγιναν./ 4. Τμήμα Βορείων Κυκλάδων περιέχον, Σύραν, Σέριφον, Θερμιά, Τζιά, Άνδρον, Τήνον./ 5. Τμήμα Κεντρικών Κυκλάδων περιέχον, Νάξον, Πάρον, Ίον, Σίκινον, Πολύκανδρον, Μήλον, Κίμηλον και Σίφνον./ 6. Τμήμα Νοτίων Κυκλάδων περιέχον, Σαντορίνην, Ανάφη, Αστυπαλαίαν, Κάσσον, Κάρπαθον» (Γ.Α.Κ.).

Μετά από μερικές ημέρες, στις 19 Απριλίου, το Πανελλήνιο, με υπογραφή πάλι του Ανδρέα Ζαΐμη, έστειλε στον Κυβερνήτη το παρακάτω έγγραφο:

«Το Πανελλήνιον/ Προς τον Εξοχώτατον Κυβερνήτην/ Κατ’ αυτάς ενησχολήθη το Πανελλήνιον εις την εξέτασιν σχεδίου Διοικητικής Διατάξεως, το οποίον επεφορτίσθη προ ημερών η επιτροπή των Εσωτερικών να συντάξει και παρρησιάσει προς το Πανελλήνιον. Μετά ικανήν συζήτησιν του όλου και των μερών τούτου του σχεδίου, προέκυψεν επιδιορθωμένον, και εις τας περιστάσεις της πατρίδος προσηρμοσμένον, καθόσον ημπορούσε να κρίνει το Πανελλήνιον, ως το βλέπετε ενταύθα περικλειόμενον και προβαλλόμενον εις την επίκρισιν της  υμετέρας εξοχότητος./ Το Πανελλήνιον διευθύνον αυτό προς την υμετέραν εξοχότητα, το συνοδεύει με την πλέον εγκάρδιον επιθυμίαν, του να ιδή όσον τάχος μορφωμένας, υφ’ οποιονδήποτε Διοικητικόν οργανισμόν, τας επαρχίας και Νήσους της επικρατείας, αίτινες υποφέρουν ήδη τόσον καιρόν, τας εκ της αταξίας ταύτης προερχομένας καθημερινάς δυστυχίας./ Εν Αιγίνη τη 19 Απριλίου/ 1828./ Ο Πρόβουλος του Τμήματος των Εσωτερικών/ Ανδρέας Ζαΐμης./ Ο Πρώτος Γραμματεύς/ Γεώργιος Ψύλλας.» (Γ.Α.Κ.).

Ακολουθεί το «σχέδιον Διοικητικής Διατάξεως»:

«Διάταξις Διοικητική./ Κεφάλαιον Πρώτον./ Περί Διοικητικού Συστήματος./ Άρθρον 1. Εις έκαστον Τμήμα είναι μία Διοίκησις, εξαρτωμένη από τον Κυβερνήτην./ 2. Σύγκειται από τον Διοικητήν, ένα Γραμματέα, και πέντε υπαλλήλους οίτινες θέλει αποτελούν και το Διοικητικόν Συμβούλιον./ 3. Έχει την εκτελεστικήν δύναμιν και αντικείμενον των έργων εις την Οικονομίαν, την Εσωτερικήν Αστυνομίαν, την Υγειονομίαν, την Θρησκείαν, την Παιδείαν, τα Ιερά και Δημόσια καταστήματα, την Αγορανομίαν και την Εκτελεστικήν Αστυνομίαν./ Κεφάλαιον Δεύτερον./ Περί του Διοικητού./4. Ο Διοικητής διορίζεται και μετακαλείται από τον Κυβερνήτην./ 5. Είναι αρχηγός του Διοικητικού Συστήματος του Τμήματος, και χωρίς διαταγήν του καμμία Διοικητική εργασία δεν εκτελείται εις αυτό./ 6. Οφείλει να επαγρυπνεί εις την φύλαξιν και ακριβή εκτέλεσιν των καθεστώτων νόμων, και να ενεργεί τας διαταγάς της Κυβερνήσεως εις το οποίον διοικεί Τμήμα./ 7. Οσάκις είναι λόγος περί πραγμάτων τα οποία δεν επρόβλεψεν ο νόμος, ουδέ έχει ρητήν διαταγήν της Κυβερνήσεως, αλλ’ υπαγορεύονται από τοπικάς ανάγκας, συγκαλεί το Συμβούλιον και λαμβάνει την γνώμην του, χρεωστεί όμως να κοινοποιεί προς την Κυβέρνησιν αμέσως το μέτρον το οποίον ήθελε λάβει κατά την περί τούτου εκδοθησομένην διάταξιν./ 8. Είναι υπεύθυνος δια τας Διοικητικάς πράξεις του, και δι εκείνας των υπαλλήλων./ 9. Ο Διοικητής προεδρεύων του Συμβουλίου δικάζει αον) τα πρί εισπράξεως φόρων, βον) τας πολιτικάς αγωγάς, περί αρπαγής ή ζημίας των εθνικών κτημάτων, γον) πάσαν μεταξύ μερικών διαφοράν περί χρυσικής ύλης, και δον) τας μεταξύ μερικών και Αξιωματικών διαφοράς δια Διοικητικά αντικείμενα./ 10. Δύο Σύμβουλοι αρκούν δια την πληρότητα του Συμβουλίου./ 11. Αι αποφάσεις της Διοικήσως εκκαλούνται ενώπιον του Κυβερνήτου, αλλά δεν αναβάλλεται η προσωρινή εκτέλεσίς των. Η δε έκκλησις παρουσιασθείσα εις τον Διοικητήν εντός δέκα ημερών μετά την απόφασιν, στέλλεται παρ’αυτού εις την Γραμματείαν της Επικρατείας αμέσως./ 12. Έχει μίαν προσδιωρισμένην οπλοφόρον δύναμιν εξαρτωμένην αππό αυτόν./ 13. Ο Διοικητής επαγρυπνεί τους Μνήμονας (Νοτάριους) και θέλει φροντίζει δια την ακριβή έκκλησιν των εκδοθησομένων περί αυτών διατάξεων./ Κεφάλαιον Τρίτον./ Περί του Γραμματέως./ 14. Ο Γραμματεύς εκάστου Διοικητού διορίζεται από τον Κυβερνήτην αλλά υπάγεται εις τον Διοικητήν και οφείλει να εκτελεί τας διαταγάς του./ 15. Κρατεί τρία βιβλία, από τα οποία το 1ον είναι το Πρωτόκολον, περιέχον τα πρακτικά, 2ον χωριστόν κώδικα των ψηφισμάτων και διαταγμάτων της Κυβερνήσεως διευθυνομένων εις τον Διοικητήν του Τμήματος και των διατάξεων, αι οποίαι εκδίδονται από αυτόν, και 3ον περιέχον την ανταπόκρισιν τούτου με τον Κυβερνήτην και το ασωτερικόν του Τμήματος./ 16. Γνωμοδοτεί αλλά δεν ψηφοφορεί εις τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου και εις όλας τας άλλας Διοικητικάς υποθέσεις./ 17. Προσυπογράφει όλας τας πράξεις του Διοικητού, και δεν δύναται να μην υπογράψει αυτάς, εκτός όταν δώσει την παραίτησίν του. Χρεωστεί όμως να αναφέρεται εις την Κυβέρνησιν οσάκις είναι γνώμης εναντίας της πράξεως την οποίαν ηναγκάσθη να υπογράψει, καταχωρών την γνώμην του εις το πρωτόκολον./ 18. Ο Γραμματεύς είναι υπεύθυνος δια τας πράξεις της Γραμματείας του, και μετέχει εν ταυτώ της ευθύνης δια τας Διοικητικάς πράξεις./ Κεφάλαιον Τέταρτον./ Περί των Διοικητικών υπαλλήλων./ 19. Οι υπάλληλοι Αξιωματικοί είναι πέντε, επί της Οικονομίας, επί της Εσωτερικής Αστυνομίας, Υγειονομίας, Θρησκείας και Ηθικής, και Αγορανομίας./ 20. Η Εκτελεστική Αστυνομία, ως προς τα Διοικητικάς εργασίας είναι και αυτή υπάλληλος εις τον Διοικητήν./ 21. Όλοι οι υπάλληλοι εξαρτώνται από τον Διοικητήν και δίδουν λογαριασμόν προς αυτόν εκάστην εβδομάδα./ 22.Ο διοικητής δύναται να διορίσει, με την άδειαν του Κυβερνήτου υποδιοικητάς, όπου κρίνει αναγκαίον./ 23. Εις τα Τμήματα των Νήσων τούτο είναι άφευκτον./ 24. Οι υποδιοικηταί έχουν εις την περιφέρειάν των τας αυτάς δυνάμεις με τους Διοικητάς, ή λαμβάνουν ιδιαιτέρας οδηγίας./ 25. Ο επί της Οικονομίας υπάλληλος Γενικός, είτε μερικώτερος του Τμήματος έχει το δικαίωμα να συνάζει όλας τας προσόδους του Τμήματος, αλλά δεν ημπορεί να εξοδεύει περισσότερα από…. χωρίς την άδειαν του Κυβερνήτου./ 26. Ο επί της Οικονμίας του Τμήματος λαμβάνει οδηγίας από τον επί της Οικονομίας της Επικρατείας, όστις του ερμηνεύει τον παραδεδεγμένον της εισπράξεως τρόπον./ 27. Ο Διοικητής χρεωστεί να ειδοποοιεί τον Κυβερνήτην περί της εκλογής των υπαλλήλων του, ούτε δύναται να τους αποβάλλει, χωρίς την άδειαν του Κυβερνήτου, ημπορεί όμως προσωρινώς να τους παύσει./ Κεφάλαιον Πέμπτον/ Περί του Διοικητικού Συμβουλίου./ 28. Όποιος των Συμβούλων δεν είναι σύμφωνος με την γνώμην του Διοικητού, ημπορεί να αναφέρει την γνώμην του προς τον Κυβερνήτην./ Παράρτημα./ 29. Το Συμβούλιον το οποίον προεδρεύων ο Διοικητής θέλει δικάζει τας υποθέσεις (κατά το άρθ. 9) θέλει συνίσταται από τρεις κριτάς λαμβανομένους από το Τμήμα./ 30. Ούτοι θέλουν Συνεδρεύουν με τον Διοικητήν και θέλει έχουν Δικαστικήν ψήφον./ 31. Αι αποφάσεις του γίνονται δια της ψήφου των πλειόνων./ 32. Οσάκις είναι διχοστασία γνώμων, ο Διοικητής έχει δύο ψήφους./ Οδηγίαι Γενικαί προς τον Διοικητήν./1. Οφείλει να επισκέπτεται τουλάχιστον δις του ενιαυτού όλον το Τμήμα./ 2. Αν λάβει χρειάν, δύναται να ζητήσει βοήθειαν οπλοφόρου δυνάμεως ξηράς ή θαλάσσης από το πλησιέστερον τμήμα, και τούτο οφείλει να το συντρέξει ανυπερθέτως./ 3. Πέμπει καθ’ έκαστον μήνα προς τον κυβερνήτην αντίγραφα των παρακτικών./ 4. Οφείλει να συντάξει κατ’ ακριβείς ε..ίνας και παρατηρήσεις τακτικήν χωρογραφίαν του Τμήματος και να την πέμψει προς τον Κυβερνήτην./ 5. Τα αντικείμενα της χωρογραφίας είναι ταύτα: 1ον. Η έκτασις του τόπου και ο αριθμός των πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων, και Μοναστηρίων, και η ποσότης των οικιών και εκκλησιών./ 2ον. Πόση γη είναι εθνική, πόση καλλιεργημένη η φυτευμένη και πόση χέρσος, ποία και πόσα προϊόντα φέρει, οποίων βελτιώσεων είναι δεκτική, αν έχει δάση, κτηνοτροφίαν, ορυκτά, αλυκάς και ιχθυοτροφεία, ποία και πόσα άλλα ακίνητα εθνικά κτήματα./ 3ον. Πόσοι είναι οι κάτοικοι και πόσον περισσοτέρους ημπορεί να θρέψει, ποία επιτηδεύματα και τέχνας μετέρχονται, αν ο τόπος είναι αρμόδιος εις σύστασιν εργοστασίων και τεχνουργείων και ποίου είδους, τα σχολεία και πόθεν διατηρούνται ει δύνανται να διατηρώνται./ 4. Την εξαγωγήν εις ξένους τόπους ή άλλα Τμήματα και την απ’ αυτά εισαγωγήν, ποίαι είναι των προσόδων εξαγωγαί, και αν εμβαίνωσιν εις το ταμείον δια των νομίμων και τακτικών δρόμων./ Οδηγίαι μερικαί προς τον Διοικητήν./ Περί της ύλης εκάστου υπαλλήλου./ 1. Η Οικονομία έχει τα εξής αντικείμενα./ 1ον. Την Διοίκησιν των εθνικών λεγομένων κτημάτων./ 2ον. Την διαίρεσιν παντός είδους φόρων, και την τακτικήν συλλογήν αυτών δια την οποίαν όμως χρεωστεί να λαμβάνει την γνώμην των δημογερόντων ή προεστώτων./ 3ον. Την βελτίωσιν της γεωργικής και την πρόοδον των τεχνών./ 4ον. Την επαγρύπνησιν του εμπορίου και της ναυτιλίας./ 2. Η Εσωτερική Αστυνομία έχει τα εξής αντικείμενα. 1ον. Τον κανονισμόν παντός είδους οικοδομών./ 2ον. Τον διορισμόν του τόπου των διαφόρων τεχνουργείων./ 3ον. Την επισκευήν, κατασκευήν και διατήρησιν των δρόμων./ 4ον. Την καθαριότητα των πόλεων ή χωρίων./ 5ον. Την επιστασίαν των οχετών, των πηγών και φρεάτων./ 6ον. Την φωτοχυσίαν των πόλεων ή χωρίων./ 7ον. Την επιστασίαν των Κοιμητηρίων./ 8ον. Την επαγρύπνησιν των τεχνών./ 3. Η Υγειονομία έχει τα εξής αντικείμενα./ 1ον. Τον κανονισμόν της συγκοινωνίας με τους έξωθεν ερχομένους./ 2ον. Τα λοιμοκαθαρτήρια και την Διοίκησιν αυτών./ 3ον. Την σύστασιν ιατρικών Συμβουλίων./ 4ον. Την επιστασίαν των φαρμακοπωλείων./ 5ον. Την εφορίαν των ιατρών και χειρούργων./ 6ον. Την επιστασίαν των λιμένων./ 4. Η Θρησκεία και Ηθική περιέχουν τα εξής αντικείμενα./ 1ον. Την ακριβή διατήρησιν  των πολιτικών νόμων, όσοι αφορώσιν υποθέσεις εκκλησιαστικάς./ 2ον. Τα καταστήματα της κοινής παιδείας και την συντήρησιν αυτών./ 3ον. Τα ορφανοτροφεία και παντός είδους φιλάνθρωπα καταστήματα και την διοίκησιν αυτών./ 4ον. Τα μερικά ενέχειρα./ 5. Η Αγορανομία έχει τα εξής αντικείμενα./ 1ον. Την επαγρύπνησιν εις την ποιότητα των φαγωσίμων./ 2ον. Την εκτέλεσιν των διατάξεων, όσαι ανάγονται εις τους διαφόρους πωλητάς./ 3ον. Τα ζύγια και μέτρα./ 4ον. Τας αγοράς./ 5ον. Την επαγρύπνησιν εις τους μεσίτας και μεταπωλητάς των φαγωσίμων. [6]. Η Διοικητική Αστυνομία έχει τα εξής αντικείμενα./ 1ον. Την επαγρύπνησιν εις τας πυρκαϊάς./ 2ον. Το τρέξιμον των αχαλινότων ζώων./ 3ον. Τους λυσασμένους σκύλους./ 4ον. Τους τυχοδιώκτας και ψωμοζήτας./ 5ον. Τους τρελούς./ 6ον. Την κοινήν ησυχίαν και ευταξίαν εις τας πανηγύρεις, τους καφενέδες, κρασοπωλεία και ξενοδοχεία./ 7ον. Τους ξένους./ 8ον. Την χρήσιν των όπλων./ 9ον. Τας φυλακάς./ 10ον. Τα εγκαταλελειμένα βρέφη» (Γ.Α.Κ.).

——————————————————————————–

[1] Ζαΐμης Ἀνδρέας (Κερπινὴ Καλαβρύτων 1791 – Ἀθήνα 1840).
[2] Γνωμοδοτικό σώμα που ίδρυσε ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας στις 23 Απριλίου 1828, αντικαθιστώντας το Βουλευτικό.  Το Πανελλήνιον στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τη Γερουσία τον Ιούλιο του 1829. Η ίδρυση του Πανελληνίου ήταν ένας από τους όρους που έθεσε ο Καποδίστριας για να αναλάβει Κυβερνήτης. Το Πανελλήνιον το αποτελούσαν κατά τη σύστασή του 27 μέλη, χωρισμένα σε τρία τμήματα. Στα τρία τμήματα, επικεφαλής ήταν οι πρόβουλοι. Ο Ζαΐμης ήταν πρόεδρος της επιτροπής Εσωτερικών.
Σημείωση: Τα υπόλοιπα έγγραφα δεν τα παρουσιάζω λόγω χώρου. Τα έγγραφα αυτά δεν περιλαμβάνονται στο Ιστορικό Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων, αλλά καταχωρήθηκαν σε τηρούμενο αρχείο ώστε να παρουσιαστούν σε πιθανή μελλοντική επανεκτύπωση. Πηγή τους είναι τα Γ.Α.Κ.
Παρακαλούνται όσοι χρησιμοποιήσουν αυτά να αναφέρουν το παρόν blog ως πηγή τους.

Θ. Τζώρτζης.

Posted in Ιστορία | Tagged , , | Σχολιάστε

Πεσόντες συνέχεια…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Συνεχίζεται…)

Posted in Ιστορία | Σχολιάστε

Πεσόντες (συνέχεια…).

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ…)
Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Πεσόντες (συνέχεια…).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Συνεχίζεται…).

Posted in Ιστορία | Σχολιάστε

Επετειακό: Ασημάκης Φωτήλας…

Περί του Ασημάκη Φωτήλα (1761-1835), Καλαβρυτινού πρωτοκλασάτου αγωνιστή του 1821, προκρίτου, Φιλικού, αντιπροέδρου της πελοποννησιακής Γερουσίας, ανθρώπου ο οποίος υποστήριζε την έναρξη της επανάστασης, ανθρώπου όστις όντας «ένα κοψίδι κρέας (=μικροπρόσωπος) που έσωσε το έθνος» όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης, μέλους του βουλευτικού, ανθρώπου με μεγάλη δύναμη και επίσης μεγάλη προσφορά στην πατρίδα κ.λ.π, ως επίσης και για τα μέλη της οικογενείας του, τους απογόνους του κ.λ. αναλυτικά και με πολλά ανέκδοτα στοιχεία παρουσιάζονται στο Ιστορικό Λεξικό της Επαρχίας Καλαβρύτων. Ειδικώτερα για το γιό του Παναγιωτάκη έχω παραθέσει και στο παρόν blog στοιχεία.

Όμως επειδή η έρευνα συνεχίζεται… αλλά και λόγω των ημερών που νοερά και με μεγάλη υπερηφάνεια μας οδηγούν στην ηρωοτόκο επαρχία των Καλαβρύτων, παρουσιάζω στη συνέχεια, σαν μνημόσυνο σε εκείνον και όλους του άλλους, τα παρακάτω έγγραφα τα οποία δεν έχουν περιληφθεί ούτε στο κυρίως «Λεξικό» ούτε στον Συμπληρωματικό τόμο του εν λόγω «Λεξικού» διότι προέκυψαν μετά την έκδοσή τους. Αυτά τα στοιχεία αναφέρονται στο αίτημα για συνταξιοδότηση της πρώτης συζύγου του Άννας, την αρνητική απάντηση της Γραμματείας των Οικονομικών, την αίτησή της για ακρόαση από τον Βασιλέα και την έκθεση του ιδίου του Φωτήλα προς την   Εξεταστική επιτροπή, από την οποία ζητούσε να του δοθούν όσα εξόδευσε για την πατρίδα.

(Όσα έχουν σημειωθεί με έντονο χρώμα, αυτό εχει γίνει από εμένα και τούτο για να προσέξει ο αναγνώστης, κυρίως όσα ο ίδιος ο Φωτήλας αναφέρει για την έναρξη της επανάστασης και για τα πρώτα γεγονότα στα Καλάβρυτα, ως επίσης και για τις πονηρές ενέργειες κάποιων Καλαβρυτινών).

Η αίτηση της Άννας Φωτήλα είναι η εξής:

«Εν Αθήναις / την 19ην Ιανουαρίου 1841/ Μεγαλειότατε!/ Η υποφαινομένη σύζυγος του ποτέ Ασημάκη Φωτήλα, έρχομαι να εξαιτήσω εις τους πόδας του υψηλού θρόνου την δικαιοσύνην, ικετεύουσα θερμώς την Υ. Μεγαλειότητα, να ευαρεστηθεί εις την ακρόασιν των δικαίων μου./ Είναι πασίδηλον, Μεγαλειότατε, ότις εις των ενδόξων πρωταγωνιστών της πατρίδος εξ’ αυτής της αρχής του ιερού της επαναστάσεώς μας αγώνος, εχρημάτισε και ο μακαρίτης σύζυγός μου Ασημ. Φωτήλας, υπηρετήσας πολυειδώς την πατρίδα, και καθέξας πολιτικώς και στρατιωτικώς τας υψηλοτέρας της υπηρεσίας θέσεις, προσέφερε σημαντικάς και απείρους εις το έθνος εκδουλεύσεις, αναδείξας δε και έτερον λαμπρόν αγωνιστήν εκ του οίκου του τον μακαρίτην υιόν μας Παναγιωτάκην Φωτήλαν, κατέβαλε μεγάλας χρηματικάς θυσίας, καταδαπανήσας εις μετρητά υπέρ τας 7.000 τάλληρα, και συγχρόνως καταζημιωθείς υπέρ τας 30.000, ως εις την προς την εξεταστικήν επιτροπήν αληθεστάτην και ανύποπτον έκθεσή του ο μακαρίτης εκθέτει, την οποίαν και εσωκλείω προς φωτισμόν της Υ. Μεγαλειότητος./ Τοιούτος δε γενόμενος κατά τον Ιερόν αγώνα, και τοσαύτα θυσιάσας, ουδέν ζων ρόδον τι ή οβολόν ο μακαρίτης έλαβε παρά του έθνους ως βραβείον, και ανταμοιβήν των τοσούτων και τοιούτων εκδουλεύσεων και θυσιών του, ουδέ αποθανόντος αυτού, η με τα πέπλα της λήθης καλυφθείσα οικογένειά του με σημείον τι εθνικής ευγνωμοσύνης και ανταμοιβής επεριποιήθη./ Δια δε τας προς το έθνος, Μεγαλειότατε μεγάλας ταύτας θυσίας του μακαρίτου, και δια την φοράν των αποτελεσμάτων της επαναστάσεως, η άλλοτε ευτυχής και ακμάζουσα οικία μας, έφθασε σήμερον εις θέσιν δεινήν απογνώσεως και αμηχανίας. Εκτός τούτων όμως και άλλα απροσδόκητα δεινά επιπεσόντα με καταθλίβουν ήδη· μας καταδιώκουν δια τα παλαιά  της επαρχίας των Καλαβρύτων χρέη, εις τα οποία υποχρεώνετο ο μακαρίτης σύζυγός μου ως προύχων. Από τα όσα μας χρεωστούν οι Κοινότητες των χωρίων δεν μας δίδουν τίποτε, ώστε να προφθάσωμεν τας ανάγκας μας. Ο υιός μου, η μόνη μου ελπίς, πάσχει από χρονικήν ασθένειαν, δια την οποίαν αναγκάζομαι να περιφέρωμαι καταξοδευομένη και καταχρεωμένη./ Και δια ταύτα, Μεγαλειότατε, τα δεινά μας, τα οποία μας έφεραν εις θέσιν αιτήσεως ελέους, και τα οποία τοσούτον επιβαρύνουσι την πλάστιγγα της δικαιοσύνης και της εθνικής ευγνωμοσύνης και δια το απλούν δίκαιον των τοσούτων και τοιούτων πολυειδών του μακαρίτου συζύγου μου αγώνων και θυσιών, το οποίον και εις όλα τα πολιτισμένα και ελεύθερα έθνη εκόντως εκτιμάται, εξαιτούμενα την βασιλικήν ευμένειαν και χάριν, εξαιτούμαι την δικαιοσύνην της Υ. Μεγαλειότητος. Διότι δεν είναι δίκαιον και έντιμον εις το έθνος, Μεγαλειότατε, ενώ όλοι οι αγωνισθέντες υπέρ της πατρίδος βραβεύονται και τιμώνται, ανταμείβονται και αποζημιούνται, μόνη η οικία του πρωταγωνιστού Ασημ. Φωτήλα ν’ αναξιπαθεί, και να μένει εις τον τάφον της εθνικής λήθης./ Εξαιτουμένη λοιπόν το δίκαιον, εξαιτούμαι παρά της βασιλικής ευμενείας και χάριτος χρηματικήν τινά σύνταξιν, και περίθαλψιν απέναντι των οφειλουμένων προς τον σύζυγόν μου, και αποζημίωσιν γης, αναλόγως των εκδουλεύσεών του, και αρμόζουσαν τινά βράβευσιν και τιμήν./ Υποσημειούμαι/ της υμετέρας Μεγαλειότητος/ ταπεινή δούλη και υπήκοος/ Άννα Φωτήλα.». Στο περιθώριο της 1ης σελίδας της αίτησης υπάρχει η εξής σημείωση: «Προς την επί των Οικονομικών Γραμματεία, δια να αναφέρη/ Εν Αθήναις τη 19 Φεβρ. /3 Μαρτίου 1841» και αρκετά παρακάτω στο ίδιο περιθώριο υπάρχει η σημείωση: «Διεκπερ. Καθ’ υψηλοτάτην επιταγήν/ [υπογρ. Δυσανάγν.]». Εις δε την 2αν σελίδα στο περιθώριο υπάρχει σημείωση: «Υπ’όψιν του Συμβουλίου» και ετέρα εντελώς «αχνή» και άρα μη αναγνώσιμη σημείωση.

Η αίτησή της να την δεχθεί ο βασιλιάς:

«Φωτήλα Άννα/ Περί εμφανίσεώς της εις την Α. Μ./ Μεγαλειότατε!/ Παρακαλώ θερμότατα την Υ. Μ. να διατάξει ώραν τινά των υψηλών ευκαιριών της και προς ακρόασιν της υποφαινομένης συζύγου του εκ Καλαβρύτων μακαρίτου Α. Φωτήλα./ Και μένω της Υ. Μ. ταπεινοτάτη δούλη και υπήκοος,/ Άννα Φωτήλα/ τη 19 Ιανουαρίου 1841/ Αθήναι».

Η αρνητική απάντηση της Γραμματείας των Οικονομικών:

«Αθήναι την αην Μαρτίου 1841./ Β.Δ. Αρ. 20308/από ημερομ. 19 Φεβρ./ Η Επί των Οικονομικών Γραμματεία της Επικρατείας./ Περί συντάξεως προς την χήραν του Ασημάκη Φωτήλα./ Προς την Α. Μ. τον Βασιλέα./ Μεγαλειότατε,/ Η Γραμματεία επιστρέφουσα ευσεβάστως της αναφοράν της χήρας του ποτέ Ασημάκη Φωτήλα, την οποίαν η υμετέρα Μεγαλειότης παρέπεμψε προς αυτήν δια της από 20 Φεβρουαρίου/3 Μαρτίου επισημειώσεως, και δια της οποίας η αναφερομένη εξαιτείται να χορηγηθεί εις αυτήν σύνταξις, λαμβάνει την τιμήν να παρατηρήσει, ότι συντάξεις χορηγούνται μόνον εις τους στρατιωτικούς, όσοι φέροντας πληγάς κατεστάθησαν ανίκανοι προς εργασίαν, ή εις τας χήρας και ορφανά των εις τον πόλεμον φονευθέντων./ Επειδή δε ο μακαρίτης Ασημάκης Φωτήλας δεν εφονεύθη εις πόλεμον ως στρατιωτικός, δια τούτο η Γραμματεία δεν τολμά να προτείνει σύνταξιν υπέρ της χήρας αυτού, ενώ άλλως γινώσκεται[;], ότι ο ρηθείς Ασημάκης Φωτήλας έκαμε σημαντικάς εκδουλεύσεις προς το έθνος εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας πολέμου./ Με βαθύτατον Σέβας/ της Υμετέρας Μεγαλειότητος/ ευπειθέστατος θεράπων και πιστός υπήκοος [υπογραφή δυσανάγν.]».

Η έκθεση του Ασημάκη Φωτήλα προς την Εξεταστική Επιτροπή:

«Προς την Σ. Εξεταστικήν επιτροπήν./ Ο υποφαινόμενος εις των προκρίτων της επαρχίας των Καλαβρύτων ότε η επαρχία αύτη πρώτη των άλλων, εκινήθη εις τον ιερόν αγώνα ευρέθην εις την δεξιάν θέσιν/ και δια την οποίαν και επί Τουρκίας και κατ’ αυτήν την έναρξιν και πρόοδον του ιερού αγώνος είχα κοινήν υπόληψιν και αγαθήν επιρροήν/ ώστε να γίνω εις των πρωταγωνιστών του πολέμου και μέχρι τέλους δια των σημαντικών αγώνων, και δια των χρηματικών μου δαπανών γενόμενος εις των αρχηγών του αγώνος τούτου υπηρετήσας παντοειδώς την πατρίδα και δαπανηθείς, σπεύδω κατά το περί τούτου Βασιλικόν Διάταγμα να αναφέρω τα ακόλουθα./ ότι κατά το 1821 Μαρτίου 15 ότε κατά πρώτον εκτυπήσαμεν  μετά των συναγωνιστών μας τους Καλαβρυτινούς Τούρκους και εξεβιάσαμεν  αυτούς εις συνθήκην εξέδωσα εις πολεμοφόδια τάλληρα εκατόν πεντήκοντα αριθμός 150./ Ότι γινόμενος αρχηγός της επαρχίας μου κατά του Λάλα εκστρατείαν με χιλίους στρατιώτας, εξώδευσα εις πολεμοφόδια πεζούς και φιλοδωρήματα τρεις χιλιάδες τάλληρα ήτοι αριθμός 3.000./ Διορισθέντος δε τοτ υιού μου Παναγιωτάκη αρχηγού του στρατεύματος του τμήματος Λειβαρτζίου εις την κατά τας παλαιάς εκστρατείαν, και ευρεθέντος καθ’ όλους τους πολέμους, ενόσω έξη, εξόδευσα εις πολεμοφόδια τάλληρα διακόσια πενήντα, αριθμός 250./ Εις Ακράταν πολεμοφόδια και μισθούς των στρατιωτών τάλληρα τριακόσια [αριθ.] 300./ Ήμην εις την Γερουσίαν αντιπρόεδρος και οικονόμουν τα κατά του Δράμαλη στρατεύματα τάλληρα τετρακόσια πενήντα, αριθμός 450./ Εις έρανον δια την του Μεγ. Σπηλαίου φρουράν τετρακόσια πενήντα [αριθ.] 450./ Εις έρανον δια το ναυτικόν [αριθ.] 300./  [σύνολο] 4.900./ Το όπισθεν κεφάλαιον 4.900./ Εις έρανον εν Ναυπλίω δια μισθόν στρατιωτών Ρουμελιωτών επί της διοικητικής επιτροπής εκατόν πενήντα [αριθ.] 150./ Εις την Κρέπαν[;] πολεμούντος του μακαρίτου υιού μου Παναγιωτάκη κατά του Ιμβραΐμ τάλληρα 130./ Το όλον κεφάλαιον πέντε χιλιάδες και εκατόν ογδόντα [αριθ.] 5.180./ Παρά τας στρατιωτικάς ταύτας εκδουλεύσεις και δαπάνας, εκλεχθείς πληρεξούσιος εις τέσσαρας εθνοσυνελεύσεις εδαπάνησα εξ’ ιδίων μου εις έξοδα τάλληρα χίλια πεντακόσια [αριθ.] 1.500./ Προσέτι εις την βουλήν ως βουλευτής επί Κουντουριώτη και επομένως εις το τότε εκτελεστικόν γινόμενον μέλος αυτού εις μήνας δώδεκα δια μισθόν μου ανά τάλληρα 50κατά μήνα …πτομένων εκατόν τα οποία μ’ επληρώθησαν λείποντας να λάβω πεντακόσια [αριθ.] 500./ Τάλληρα επτά χιλιάδες και εκατόν ογδόντα 7.180/ ποσότης ήτις μου οφείλεται./ Κρίνω περιττόν να προσθέσω ενταύθα ότι αι των πυρποληθέντων οικιών μου προκύψασαι ζημίαι, ως και εκ του απωλεσθέντος προϊόντος σταφίδος γεννημάτων και άλλων πραγμάτων μου κατά τον ιερόν αγώνα υπερβαίνοντα τας τριάντα χιλιάδας τάλληρα./ Έγγραφα επισημότερα και αποδεικτικά άλλα αξιοπιστότατα δια τας εκδουλεύσει μου ταύτας και δια την εξ’ ιδίων μου δαπάνην των καφαλαιοθέντων ταλλήρων 7.180 δεν έχω ει μη την πασίγνωστον τιμιότητα και αφιλοχρηματίαν μου την ανεπίληπτον[;] διαγωγήν μου και κοινήν υπόληψιν./ Ηδυνάμην Σ. επιτροπή περισσότερον από πάντα άλλον δια τα οποία είχον μέσα εις τας υψηλάς θέσεις των λαμπροτέρων αρχών πάντοτε και διπλώματα των στρατιωτικών μου εκδουλεύσεων και να λάβω αποδείξεις των ενδόξων και να έχω επικυρώσεις στρατιωτικών μισθών να φέρω, αλλά παρατηρήσας ότι τινές χάρισμα επροέτρεχαν και ελάμβανον καταχρηστικώς τοιαύτας υλικάς αποδείξεις, απεποιήθην σταθερώς του να προμηθευθώ τοιαύτα έγγραφα αφού άπαξ εξαφανίσθησαν[;], ικετεύω εγγυημένος από την ευσυνείδησιν και την κοινήν υποληψιν./ Πεποιθώς ότι η Σ. αύτη επιτροπή κατά αξίαν θα εκτιμήσει τας εκδουλεύσεις μου και θα εγκρίνει τας απαιτήσεις μου των θετικώς εξοδευθέντων χρημάτων. Και υποφαίνομαι με το προσήκον σέβας./ Ασημάκης Φωτήλας/ Εν Καλαβρύτοις την 29 Απριλίου 1833./ Δια το ακριβές της αντιγραφής τη αυτή ημερομηνία/ Ο Διοικητικός τοποτηρητής Καλαβρύτων/ Ι. Κ. Φεγγαράς».

Πηγή: Γ.Α.Κ.

Σημείωση: Οι αναγνώστες που πρόκειται να κάνουν χρήση όσων παραπάνω αναφέρονται, θα πρέπει να αναφέρουν το παρόν blog ως πηγή, κυρίως σεβόμενοι τον κόπο και το χρόνο που αναλώθηκε για να βρεθούν αυτά τα στοιχεία, αλλά και όσα ορίζει ο νόμος.

Θ. Τζώρτζης.

Posted in Ιστορία | Tagged | Σχολιάστε

Πεσόντες (συνέχεια….).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεχίζεται…

Posted in Ιστορία | Σχολιάστε

Το δημογεροντείο των Καλαβρύτων καλωσορίζει τον Ιωάννη Καποδίστρια στην Ελλάδα..

«Προς τον εξοχότατον κόμητα κυβερνήτην της Ελληνικής επικρατείας κύριον Ιωάννην Καποδίστριαν.»

«Εξοχότατε κυβερνήτα της Ελλάδος./ Με ανέκφραστον χαράν και αγαλλίασιν επληροφορήθη το δημογεροντείον τούτο την εις τους κόλπους της πατρίδος γενομένην κατ’ αυτάς αισίαν άφιξίν σας· εις την κυβέρνησιν της εξοχότητός σας αφιερωμένη η Ελλάς, πλήρης χαράς, ελπίζει την ευδαιμονίαν της και άφευκτον την λύσιν και σωρόν των εθνών της, και να λάμψη η ημέρα της δικαιοσύνης και ησυχίας./ Το δημογεροντείον κατά χρέος σας προσφέρει το σέβας του και την ευπείθειαν εις τας διαταγάς σας και σας αναγγέλλει επίτηδες δια της παρούσης του την χαράν της αισίας ελεύσεώς σας ως εκ μέρους της επαρχίας ταύτης, και έτοιμον κατά χρέος εις την εκτέλεσιν των σεβαστών διαταγών σας με το ανήκον σέβας υποφαίνεται./ την 18 Ιανουαρίου 1828/ Εν Καλαβρύτοις/ Το δημογεροντείον Καλαβρύτων/ Δημήτριος Νικολόπουλος/ Γεώργης Γιαννόπουλος/ Νικόλαος Κυριτζόπουλος/ Αναγνώστης Μίτζας./ (Ο Γ. Γραμμ. Μιχαήλ Κούκας).»

Σημειώνω ότι ο Καποδίστριας ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας τον Ιανουάριο του 1828.

Πηγή: Γ.Α.Κ.

Posted in Ιστορία | Σχολιάστε

Πεσόντες (συνέχεια…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Συνεχίζεται…)

 

Posted in Ιστορία | Σχολιάστε

Ενημέρωση.

Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είχα αναφέρει ο 7ος Συμπληρωματικός τόμος του Ιστορικού Λεξικού της Επαρχίας Καλαβρύτων, στάλθηκε δωρεάν:

 1. Στη βιβλιοθήκη του Λυκείου των Καλαβρύτων (από το οποίο Λύκειο παραλήφθηκε, σύμφωνα με την ένδειξη των ΕΛΤΑ).
 2. Στη βιβλιοθήκη του δήμου Αιγίου (απ’ όπου και με βάση την ίδια ένδειξη παραλήφθηκε).
 3. Στη βιβλιοθήκη του δήμου Δύμης (όπου και σύμφωνα με πληροφόριση που είχα από το γραφείο του Δημάρχου, παραλήφθηκε και τοποθετήθηκε στη βιβλιοθήκη του δημάρχου όπου και οι άλλοι 6 τόμοι τους οποίους δώρησε στον εν λόγω δήμο η αξιότιμη κα Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου. Παράκλησή μου, η οποία δεν γνωρίζω αν εισακούστηκε, ήταν να τοποθετηθεί το έργο στη βιβλιοθήκη του δήμου – και όχι του δημάρχου – , ώστε να είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο).
 4. Στη βιβλιοθήκη του δήμου της Πάτρας (απ’ όπου αρχικά δεν παραλήφθηκε διότι κάποιος υπάλληλος του δήμου πηρε την ειδοποίηση από τα ΕΛΤΑ αλλά δεν μερίμνησε για την παραλαβή). Ύστερα από επικοινωνία με την αρμόδια υπάληλο της βιβλιοθήκης, η οποία ευγενικά με προέτρεψε να το ξαναστείλω το βιβλίο με χρέωση δική της, το ξανάστειλα και ελπίζω να παραλήφθηκε.
 5. Στην Εθνική βιβλιοθήκη όπου ταξινομήθηκε μεν αλλά δεν είναι ακόμα (ολόκληρο το έργο) διαθέσιμο στο αναγνωστήριο.

Ο Συμπληρωματικός αυτός τόμος στάλθηκε, επίσης δωρεάν, και σε όσους είχαν στα χέρια τους τους άλλους 6 τόμους. Όσοι δεν τον έχουν ακόμα παραλάβει θα τον παραλάβουν στο επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι στέλνεται τμηματικά.

Θ. Τζώρτζης.

Posted in Επικοινωνία αναγνωστών | Σχολιάστε